Porady i informacje praktyczne

Aktywizowanie osób żyjących z demencją z wykorzystaniem „Księgi Pamięci”