ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Pracownicze Plany Kapitałowe

Dodatkowe oszczędności na emeryturę

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę, który jest skierowany do osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

PPK jak to działa?

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program skierowany do wszystkich osób zatrudnionych (pracowników, osób wykonujących usługi na podstawie umów zlecenie) posiadających umowy na podstawie których obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodatkowym warunkiem jest minimalny okres zatrudnienia u tego samego Pracodawcy wynoszący minimum 3 miesiące – pod uwagę brana jest umowa, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

Ważne: PPK jest programem dobrowolnym dla osób zatrudnionych – pracownik ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Jakie są warunki przystąpienia do PPK?

  1. Jeżeli osoba zatrudniona spełnia powyższe warunki i nie ukończyła 55 lat, automatycznie uczestniczy w PPK, może jednak skierować do pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji, co oznacza, że brak chęci uczestnictwa w PPK wymaga pisemnego poinformowania Pracodawcy.
  2. Jeżeli osoba zatrudniona spełnia powyższe warunki i ukończyła 55 lat, uczestniczy w PPK na podstawie złożonego do pracodawcy pisemnego wniosku. Oczywiście po przystąpieniu do PPK, również może złożyć rezygnację. Tym samym uczestnictwo w PPK takiego Pracownika uzależnione jest od złożenia pisemnego wniosku przystąpienie do Programu.
  3. Osoby, które ukończyły 70 lat nie biorą udziału w Programie.
Ideą PPK jest gromadzenie indywidualnych środków finansowych, które będzie można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia, przy czym najbardziej opłacalnym modelem jest dokonywanie wypłat w miesięcznych ratach. W pewnych przypadkach wypłaty można dokonać również przed ukończeniem 60 lat.

Jak to działa?

Oszczędności gromadzone na koncie wpłacane są przez trzy podmioty:

  1. Przez pracownika – wpłata podstawowa finansowana przez zatrudnionego wynosi 2 % jego wynagrodzenia, jednak można złożyć do pracodawcy pisemną deklarację o chęci wpłaty dodatkowej kwoty, która może wynosić do 2 % wynagrodzenia.
  2. Przez pracodawcę – wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5 % wynagrodzenia zatrudnionego.
  3. Przez Skarb Państwa – każdej osobie, która uprzednio nie korzystała z programu PPK przysługuje jednorazowa wpłata powitalna od Skarbu Państwa w wysokości 250,00 zł. Po każdym roku uczestnictwa w programie, Skarb Państwa wpłaca także dopłatę jednorazową w kwocie 240,00 zł.

Przydatne linki


UWAGA!
Zgodnie z przepisami polskiego prawa, składane dokumenty muszą wpłynąć do pracodawcy w oryginale. Złożone skany dokumentów nie uprawniają do wprowadzania zmian w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem ekspertów ds. PPK pod numerami telefonów:
801-12 22 12, +48 22 640 06 40.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo również pod adresem
https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Zamów bezpłatne połączenie →