ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Dlaczego warto wyjechać z ATERIMA MED? Praca dla cudzoziemców

Praca dla cudzoziemców w opiece

Praca w opiece nad osobami starszymi w Niemczech to zawód coraz częściej wybierany przez Polaków. W ATERIMA MED zatrudniamy także cudzoziemców, którzy spełniają wymagania i posiadają predyspozycje do pracy w opiece.

Praca w ATERIMA MED dla cudzoziemców

Wyjazd do Niemiec do pracy w opiece to szansa na dużo wyższe wynagrodzenie w porównaniu do średnich zarobków opiekunów w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Właśnie dlatego na pracę w ATERIMA MED decyduje się również wielu cudzoziemców, np. obywateli Ukrainy lub Białorusi.

Jakie warunki trzeba spełniać aby wyjechać?

Praca jako Opiekunka lub Opiekun w ATERIMA MED wymaga doświadczenia w opiece nad osobą starszą lub niesamodzielną (może to być np. opieka nad członkiem rodziny) oraz przynajmniej podstawowej znajomości języka niemieckiego. W przypadku cudzoziemców niezwykle ważne jest także rozumienie i swobodne komunikowanie się w języku polskim, m.in. ze względu na załatwiania wszystkich formalności przed wyjazdem. Poza znajomością języków i doświadczeniem, istotne jest też posiadanie pewnych predyspozycji i cech charakteru, które znacznie ułatwiają pracę opiekuna. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Wszystkich naszych pracowników zatrudniamy w pełni legalnie, opłacamy składki zdrowotne i społeczne, w tym składki emerytalne. Właśnie dlatego konieczne jest posiadanie pewnych dokumentów, które umożliwią legalny i bezpieczny wyjazd do pracy w Niemczech.

W przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego wyjazd z ATERIMA MED jest możliwy, jeśli kandydat posiada:

  • Kartę Polaka, decyzję przyznania Karty Polaka oraz wizę D18 – Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza ona jednak nadania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Posiadanie Karty Polaka wiąże się jednak z pewnymi uprawnieniami – między innymi umożliwia podejmowanie na terenie Polski legalnej pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Wiza krajowa D18, oznaczona symbolem „D” uprawnia posiadacza do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez pracownika z zagranicy (jeśli cel podany przez daną osobę wskazuje, że będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, okres pobytu, do którego będzie uprawniony cudzoziemiec na podstawie wizy, będzie krótszy). 

Jeśli kandydat do pracy chce pozostać w Polsce dłużej, musi po tym okresie ubiegać się o nową wizę u polskiego konsula za granicą lub o Kartę Pobytu Stałego.

Więcej na temat Karty Polaka można znaleźć tutaj.

  • Kartę Pobytu Stałego oraz decyzję przyznania Karty Pobytu Stałego – Karta Pobytu Stałego wraz z ważnym paszportem potwierdza tożsamość oraz legalny pobyt cudzoziemca w Polsce i umożliwia swobodne przekraczanie granicy państwa polskiego, a także podróżowanie po innych krajach strefy Schengen, tj. Niemcy, Francja, Hiszpania, itd.

Zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca w Polsce obowiązuje bezterminowo, jednak karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić. Istnieje możliwość utraty Karty Pobytu Stałego, np. w przypadku rozwodu z mężem Polakiem – w sytuacji, gdy Karta została przyznana na podstawie tego małżeństwa).

Karta Polaka traci ważność z dniem otrzymania przez jej posiadacza Karty Pobytu Stałego. Jeśli posiadacz Karty Polaka uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, powinien w procesie rekrutacji korzystać wyłącznie z Karty Pobytu Stałego oraz decyzji jej wydania.

Co z prawem jazdy?

W ATERIMA MED mamy wiele ofert pracy w Niemczech dla opiekunów, którzy mają ważne prawo jazdy i są gotowi do prowadzenia samochodu. Wynika to np. z potrzeby zawożenia podopiecznego na rehabilitację, zajęcia aktywizujące lub po prostu na wyjazdy do oddalonego od domu sklepu lub lekarza.

Cudzoziemcy, którzy posiadają wydane np. na Ukrainie prawo jazdy są zobowiązani wymienić je na dokument międzynarodowy – wtedy zostaje ono uznane za ważny dokument.

Rekrutacja cudzoziemców chcących rozpocząć pracę w opiece

Centrum interesów życiowych w Polsce

Podczas rekrutacji w ATERIMA MED bardzo ważne jest legitymowanie się przez kandydata paszportem, na podstawie którego zostały wydane decyzje o wydaniu wizy, Karty Polaka lub Karty Pobytu Stałego.

Aby móc wyjechać do pracy w Niemczech i otrzymać ubezpieczenie, niezbędne są wyżej wymienione dokumenty – warunkiem koniecznym jest także posiadanie przez kandydata centrum interesów życiowych na terenie Polski, co poświadcza przy podpisaniu umowy. Poprzez "centrum interesów życiowych" należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, miejsce zamieszkania, aktywność społeczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, itp.

Jeśli myślisz nad pracą jako opiekunka lub opiekun osób starszych w ATERIMA MED, ale posiadasz inne dokumenty niż te wymienione w artykule lub znajdujesz się w innej sytuacji życiowej – prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 341 15 15 lub pod adresem e-mail: opiekunki@aterima-med.pl.

Zamów bezpłatne połączenie →