Porady i informacje praktyczne

Schematy i przyzwyczajenia – o problemach w kontakcie z podopiecznym i jego rodziną