Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Zadbaj o swoje ubezpieczenie przed wyjazdem

Firmy delegujące pracowników wysyłają ich do pracy za granicą w oparciu o jeden z dwóch modeli. W pierwszym z nich istotne jest, by wyjeżdżający przez co najmniej miesiąc przed podjęciem pracy był objęty systemem ubezpieczeń w Polsce. W tym artykule wyjaśniamy, jak rozumieć ten wymóg oraz jak najprościej go spełnić, by móc wyjeżdżać w oparciu o najbardziej sprawdzony i bezpieczny model delegowania. 

Powyższy przepis dotyczy pracownika delegowanego do pracy poza krajem, a także firmę, która wysyła go za granicę. Firmy sprawdzają sytuację ubezpieczeniową kandydatów do pracy i gromadzą dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. Na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje druk A1 potwierdzający legalność zatrudnienia (dawniej E-101). 

Najprościej mówiąc – spełnienie powyższego warunku zwiększa szansę na legalne zatrudnienie.

Jak spełnić wymóg miesięcznego ubezpieczenia przed wyjazdem? 

Miesięczne podleganie pod ubezpieczenie nie oznacza, że 30 dni przed wyjazdem z ATERIMA MED powinniśmy być zatrudnieni właśnie w tej firmie. Miejsce pracy nie ma tutaj znaczenia. 

Warunek podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne spełniają: 

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie lub kontrakt,
  • emeryci i renciści,
  • rolnicy bądź członkowie rodziny ubezpieczeni w KRUS,
  • osoby zgłoszone do ubezpieczenia przez członka rodziny,
  • osoby w trakcie oraz bezpośrednio po urlopie płatnym, zwolnieniu lekarskim, pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczym.

UWAGA! Warto poza tym pamiętać, że obowiązku podlegania pod polski system ubezpieczeń nie spełniają osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło, prowadzące działalność gospodarczą poza Polską, przebywające na bezpłatnym urlopie oraz bezrobotne i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. 

Zadbaj o swoje ubezpieczenie

Jeśli nie jesteśmy nigdzie zatrudnieni, opisywaną zasadę trzydziestodniowego podlegania pod ubezpieczenie przed wyjazdem do pracy za granicę najłatwiej spełnić na dwa sposoby: 

  • rejestrując się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;
  • zgłaszając się do ubezpieczenia przy członku rodziny.

 

W przypadku drugiej opcji należy poinformować o tym fakcie pracodawcę swojego krewnego (np. współmałżonka) lub inną jednostkę, w ramach której podlega on ubezpieczeniu (np. KRUS, PUP). 

Pamiętajmy, że niespełnienie warunku podlegania miesiąc przed wyjazdem oznacza brak opłacanego ubezpieczenia w Polsce, które przydaje się nie tylko przy okazji wyjazdu do pracy za granicę. Nieposiadanie go jest równoznaczne z wyłączeniem z polskiego systemu ubezpieczeń, a także z brakiem możliwości skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej.  

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Zostaw swój numer - oddzwonimy