Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla Opiekunów!

Po sukcesie marcowych szkoleń dla Opiekunów organizowanych we współpracy z naszym partnerem, zapraszamy do Krakowa na kolejną edycję. Uczestnicy kursów zyskają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu opieki. 

Tym razem szkolenia odbędą się w trzech turach, dzięki czemu jeszcze więcej Opiekunów będzie miało szansę na uporządkowanie oraz rozszerzenie swojej wiedzy na temat opieki. Wszystkie trzy szkolenia będą miały miejsce już w czerwcu.

Do udziału w kursach zapraszamy kandydatów zainteresowanych pracą z ATERIMA MED, a także Opiekunów, którzy są już u nas zatrudnieni. Nie mamy żadnych innych wymagań!

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału pod numerem tel. 12 341 15 15. Uwaga, liczba miejsc ograniczona!


Program szkolenia 

Każde ze spotkań podzielone zostanie na dwie części. W pierwszej z nich omówione zostaną psychologiczne aspekty opieki i kwestie wspierania pacjentów i opiekunów w leczeniu i pielęgnacji. Druga część szkoleń odbędzie się w formie warsztatów, dzięki czemu Opiekunowie rozszerzą praktyczne umiejętności z zakresu opieki nad osobą w podeszłym wieku lub przewlekle chorą. 

Poruszone zostaną następujące tematy:

 • formy opieki długoterminowej i sposoby jej realizacji, 
 • potrzeby człowieka (biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe), 
 • podstawowa terminologię z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny,
 • aspekt jakości życia i opieki w niepełnosprawności, podeszłym wieku, chorobach przewlekłych i wynikającej z nich ograniczonej zdolności pacjenta do samoopieki, 
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia (zadławienie, nagłe zatrzymanie krążenia, akty samobójcze), 
 • komunikowanie się z chorym,
 • czynności pielęgnacyjno-higieniczne u chorego leżącego,
 • pomoc choremu przy chodzeniu (asekuracja, czwórnóg, balkonik), 
 • obserwacja pacjenta (skóry, zachowania, wydalin, wydzielin) w monitorowaniu procesu pielęgnacyjnego, 
 • przemieszczanie i sadzanie chorych bez użycia pomocy technicznych i z ich użyciem (podnośniki, pionizatory i łatwoślizgi) z uwzględnieniem zasad bezpiecznego przemieszczania,
 • zasady profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn, przykurczów, itp.).

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Organizatorzy zapewniają catering w trakcie warsztatów oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne. 


Do zobaczenia!