Aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo razem ze Strażą Graniczną

stra__ATERIMA MED w ramach projektu „Bezpieczna praca za granicą” podjęła współpracę ze Śląsko-Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej. Nasz nowy partner pomoże w rozpowszechnianiu informacji o bezpiecznym zatrudnieniu za granicą, które opublikowaliśmy w poradniku dla wyjeżdżających

Od teraz na szkoleniach dla młodzieży prowadzonych przez Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i opolskiego, otrzymać będzie można bezpłatny egzemplarz poradnika „Bezpieczna praca za granicą”. Publikacja zawiera informacje, jak dobrze przygotować się do wyjazdu zarobkowego oraz jak ustrzec się przed zagrożeniem handlem ludźmi. Znaleźć w niej można także wiadomości, które ułatwiają proces wyboru pracodawcy i gromadzenia dokumentów niezbędnych do podjęcia legalnego zatrudnienia za granicą. 

Poradnik „Bezpieczna praca za granicą” powstał w ramach projektu pod tą samą nazwą, prowadzonego wspólnie przez Stowarzyszenie PoMOC oraz naszą firmę od 2011 roku.  

Lekturę poradnika polecamy wszystkim zainteresowanym wyjazdem do pracy poza Polską. Publikację pobrać można tutaj. Osoby, które chciałyby skorzystać z wersji drukowanej mogą ją również bezpłatnie zamówić na stronie: www.bezpieczny-wyjazd.eu/zamow-bezplatny-poradnik

Więcej informacji na temat projektu „Bezpieczna praca za granica” dostępnych jest pod adresem: www.bezpieczny-wyjazd.eu

poradnik