Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Ucz się z dyktafonem!

Za każdym razem, gdy przygotowujesz wskazaną dawkę leku i sięgasz do apteczki, postaraj się powtarzać słowa, które już znasz, ale i te, z którymi masz do czynienia po raz pierwszy. Jeśli posiadasz w telefonie dyktafon, możesz też nagrywać się, kiedy powtarzasz kolejne zwroty związane z apteką, receptami i lekarstwami. Dobrym pomysłem będzie odsłuchiwanie ich w wolnym czasie w ciągu dnia lub tuż przed snem. Wtedy zapamiętasz ich znaczenie, ale także właściwą wymowę.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 5

Wie sollen die Medikamente dosiert werden? - czyli jak poradzić sobie w aptece i u lekarza

Od początku pobytu w Niemczech zdawałam sobie sprawę z mojej ograniczonej znajomości języka i dlatego często towarzyszyła mi wizja sytuacji, w której czegoś nie rozumiem lub rozumiem inaczej niż oczekiwał rozmówca. Każde wyjście do apteki czy sklepu wywoływało lekką tremę. Wiedziałam jednak, że jeśli się nie przełamię, to kolejne tygodnie będą pełne napięcia. Wizyty w aptece postanowiłam potraktować jako kolejną okazję do ćwiczeń.

1

Tego dnia po raz pierwszy poszłam na zakupy do tutejszej apteki. Wizyta była konieczna bo lekarz przepisał pani Doris nowe leki:

— Guten Tag. Ich heiße Barbara Oleksy. Ich bin die Betreuerin von Frau Doris Schulz und möchte die Medikamente für sie abholen. [Guten Tag. Iś hajse Barbara Oleksy. Iś byn di Betrojerin fon Frał Doris Szulc und myśte di Medikamente fur Zi abholen.]
— Dzień dobry. Nazywam się Barbara Oleksy. Jestem opiekunką pani Doris Schulz i chciałabym odebrać dla niej lekarstwa.
— Könnten Sie mir ein Rezept geben? [Kynten Zi mija ajn Recept gejben?]
— Mogłaby mi Pani podać receptę?
— Ja, bitte. [Ja, byte.]
— Tak, proszę.
— Einen Moment bitte. Ich muss die Medikamente suchen. [Ajnen Moment byte. Iś muss di Medikamente suchen.]
— Momencik. Muszę poszukać lekarstwa.
— Kein Problem. [Kajn Problem.]
— Nie ma problemu.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Aptekarka podała mi leki oraz wyjaśniła, jakie mają działanie i w jaki sposób je dawkować. Wspomniałam, że pani Doris cierpi na osteoporozę i dopytałam się o konieczność zażywania przez nią wapna. Przy okazji zapytałam o najlepszy sposób przechowywania maści:

— Könnten Sie mir erklären, wie die Medikamente dosiert werden sollen? [Kynten Zi mija erkleren, wi di Medikamente dozirt werden zolen?]
— Mogłaby mi Pani wytłumaczyć, jak dawkować lekarstwa?
— Die Tabletten, die den Blutdruck senken, muss man drei Mal täglich vor dem Essen einnehmen. Diese Tabletten sind für Diabetiker. Die Patientin soll sie zwei Mal täglich, das heißt morgens und abends einnehmen. [Di Tableten, di den Blutdruk zenken, mus man draj Mal tejgliś for dem Esen ajnnejmen. Dize Tableten zind fur di Djabetika. Di Pacjentin zol zi cfaj Mal tejgliś, das hajst morgens und abendc ajnnejmen.]
— Tabletki, które obniżają ciśnienie trzeba przyjmować trzy razy dziennie przed jedzeniem. Te natomiast są dla diabetyków. Pacjentka powinna je przyjmować dwa razy dziennie, to znaczy rano i wieczorem.
— Und das Calcium? Frau Schulz leidet an Osteoporose. [Und das Kalcjum? Frał Szulc lajdet an Osteoporoze.]
— A wapno? Pani Schulz cierpi na osteoporozę.
— Sie müssen das Calcium in abgekochtem Wasser auflösen und der Patientin einmal täglich, am besten nach dem Frühstück geben. [Zi mysen das Kalcjum in abgekochtem Wasa ałflyzen und der Pacjentin ajnmal tejgliś, am besten nach dem Frysztyk gejben.]
— Musi Pani rozpuścić wapno w przegotowanej wodzie i podawać pacjentce raz dziennie, najlepiej po śniadaniu.
— Ich verstehe. Ich brauche noch Augentropfen und eine Aufwärmsalbe. [Iś ferszteje. Iś brałche noch Ałgentropfen und ajne Ałfwermzalbe.]
— Rozumiem. Potrzebuje jeszcze kropli do oczu i maści rozgrzewającej.
— Bitte. Die Salbe soll alle 4 Stunden eingerieben werden. Aber die Augentropfen müssen Sie jeden Tag vor dem Schlafengehen in die Augen einträufeln. [Byte. Di Zalbe zol ale fija Stunden ajngeriben werden. Aba di Ałgentropfen mysen Zi jeden Tag for dem Szlafengejen in die Ałgen ajntrojfeln.]
— Proszę. Maść powinno się wcierać co cztery godziny. Ale krople do oczu należy wkraplać codziennie do oczu przed spaniem.
— Könnten Sie mir die Dosierung aufschreiben? Ich habe Angst, dass ich etwas vergesse. [Kynten Zi mija di Dozirung ałfszrajben? Iś habe Angst, das iś etfas fergese.]
— Mogłaby mi Pani zapisać dawkowanie? Boję się, że coś zapomnę.
— Einen Augenblick bitte. Ich notiere Ihnen gleich alles. [Ajnen Ałgenblik byte. Iś notire Inen glajś ales.]
— Chwileczkę. Zaraz Pani wszystko zapiszę.
— Ich möchte noch wissen, wo ich die Salbe und die Augentropfen aufbewahren soll? [Iś myśte noch wisen, wo iś di Zalbe und di Ałgentropfen ałfbewaren zol?]
— Chciałabym jeszcze wiedzieć, gdzie powinno się przechowywać maść i krople?
— Die Salbe muss lichtgeschützt und die Augentropfen im Kühlschrank aufbewahrt werden. [Di Zalbe mus liśtgeszyct und di Ałgentropfen im Kulszrank ałbewart werden.]
— Maść powinno się przechowywać w miejscu zaciemnionym, natomiast krople w lodówce.
— Ok, ich werde diesen Empfehlungen befolgen. Vielen Dank! Auf Wiedersehen. [Ok, iś werde dizen Empfelungen befolgen. Filen Dank! Ałf Widerzejen.]
— Ok, będę się trzymać tych zaleceń. Dziękuję bardzo! Do widzenia.
— Auf Wiedersehen. [Ałf Widerzejen.]
— Do widzenia.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Przyszedł czas na wizytę kontrolną mojej podopiecznej u dr Weissa. Zadzwoniłam więc do gabinetu i umówiłam wizytę na najbliższy piątek po południu:

— Praxis Dr Weiß. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? [Praksis Doktor Wajs. Guten Tag. Wi kan iś Inen helfen?]
— Gabinet doktora Weissa? Dzień dobry. Jak mogę pomóc?
— Guten Tag, mein Name ist Oleksy. Ich möchte einen Termin für meine Patientin bei Dr Weiß vereinbaren. [Guten Tag, majn Name yst Oleksy. Iś myśte ajnen Termin fyr majne Pacjentin baj Doktor Wajs ferajnbaren.]
— Dzień dobry, moje nazwisko Oleksy. Chciałabym zarezerwować termin dla mojej pacjentki u doktora Weissa.
— Hat Ihre Patientin eine Krankenakte bei uns? [Hat Ire Pacjentin ajne Krankenakte baj uns?]
— Czy Pani pacjentka ma u nas kartę pacjenta?
— Ja, natürlich. Sie ist seit Langem Patientin des Doktors. [Ja, naturliś. Zi yst zajt Langem Pacjentin des Doktors.]
— Oczywiście. Ona jest od dawna pacjentką doktora.
— Welcher Termin passt Ihnen denn? [Welsier Termin past Inen den?]
— Jaki termin więc Pani pasuje?
— Morgen bitte. [Morgen byte.]
— Jutro proszę.
— Es tut mir leid, aber Herr Doktor Weiß hat morgen keinen freien Termin. [Es tut mija lajd, aba Her Doktor Wajs hat morgen kajnen frajen Termin.]
— Przykro mi, ale doktor nie ma już wolnych terminów jutro.
— Ich verstehe. Also vielleicht am Freitag? [Iś ferszteje. Alzo filajśt am Frajtag?]
— Rozumiem. To może w piątek?
— Um 9 Uhr. Geht das? [Um nojn Uła. Gejt das?]
— O 9.00 godzinie. Czy ten termin Pani pasuje?
— Am liebsten wäre mir ein Termin am Nachmittag. [Am libsten were mija ajn Termin am Nachmitag.]
— Najbardziej pasowałby mi termin po południu.
— Zwischen 14 und 15 Uhr hätte ich noch einen Termin frei. [Cwiszen fircejn und fynfcejn Uła hete iś noch ajnen Termin fraj.]
— Między 14 a 15 miałabym jeszcze jakiś wolny termin.
— Das passt mir. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. [Das past mija. Filen dank. Ałf Wiiderzejen.]
— To mi pasuje. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
— Auf Wiedersehen. [Ałf Widerzejen.]
— Do widzenia.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

W wyznaczonym terminie zjawiłam się z panią Doris u lekarza. On najpierw zapytał moją podopieczną o samopoczucie, a później chciał się ode mnie dowiedzieć, jakie ma dolegliwości. Powiedziałam o niedawnym omdleniu. Doktor Weiss poprosił, żebym przygotowała panią Doris do badania:

— Guten Tag, Frau Schulz. Wie geht es Ihnen heute? [Guten Tag Frał Schulc. Wi gejt es Inen hojte?]
— Dzień dobry, Pani Schulz. Jak się Pani dzisiaj czuje?
— Guten Tag, Herr Doktor Weiß. Ich fühle mich schon besser. [Guten Tag, Her Doktor Wajs. Iś fyle miś szon besa.]
— Dzień dobry, panie doktorze Weiss. Czuję się już lepiej.
— Worüber klagt Frau Schulz in letzter Zeit? [Woruba klagt Frał Szulc in lecter Cajt?]
— Na co uskarża się w ostatnim czasie pani Schulz?
— Sie klagt über Atemnot und Schwindelgefühle. Sie ist auch kürzlich in Ohnmacht gefallen, weil der Blutzuckerspiegel zu niedrig war. [Zi klag uba Atemnot und Szfindelgefyle. Zi yst ałch kurcliś in Onmacht gefalen, wajl der Blutcukaszpigel cu nidryś war.]
— Narzeka na duszności i zawroty głowy. Ona też ostatnio zemdlała, ponieważ poziom cukru był za niski.
— Also bereiten Sie bitte die Patientin zur Untersuchung vor und helfen Sie ihr den Oberkörper freizumachen. [Alzo berajten Zi byte di Pacjentin cur Unterzuchung for und helfen Zi ir den Oberkyrpa frajcumachen.]
— Proszę więc przygotować pacjentkę do badania i pomóc jej się rozebrać do pasa.
— Natürlich. [Natyrliś.]
— Naturalnie.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
5

Po skończonym badaniu lekarz postanowił diagnozę o anemii. Zalecił przyjmowanie żelaza i właściwe odżywianie. Aby potwierdzić swoje przypuszczenia, zlecił badanie krwi:

— Frau Oleksy, ich denke, dass Frau Schulz unter Blutarmut leidet. Sie muss eisenhaltige Präparate einnehmen und sich gut ernähren. Wir müssen unbedingt noch das Blutbild machen, um meine Diagnose zu bestätigen. [Frał Oleksy, iś denke, das Frał Szulc unta Blutarmut lajdet. Zi mus ajzenhaltige Preparate ajnnejmen und zyś gut ernejren. Wir mysen unbedingt noch das Blutbild machen, um majne Diagnoze cu besztetigen.]
— Pani Oleksy, myślę, że pani Doris ma anemię. Ona musi przyjmować preparaty zawierające żelazo i dobrze się odżywiać. Musimy jeszcze koniecznie zrobić badania krwi, żeby potwierdzić moją diagnozę.
— Soll ich erst den Untersuchungstermin wahrnehmen oder kann man das sofort erledigen? [Zol iś erst den Unterzuchungstermin warnejmen oda kan man das zofort erledigen?]
— Czy powinnam najpierw zarezerwować termin badania czy można to wykonać od razu?
— Bitte, das ist der Überweisungsschein. Die Untersuchung muss am Morgen vor dem Essen gemacht werden. Kommen Sie bitte danach so bald wie möglich mit den Untersuchungsergebnissen zurück. [Byte, das yst der Uberweizungsszajn. Di Unterzuchung mus am Morgen for dem Esen gemacht werden. Komen Zi byte danach zo bald wi mygliś mit den Unterzuchungsergebnisen curuk.]
— Proszę, to jest skierowanie. Badanie trzeba zrobić rano, przed jedzeniem. Proszę do mnie wrócić z wynikami badania najszybciej jak to tylko możliwe.
— Ok, danke. Auf Wiedersehen. [Ok, danke. Ałf Widerzejen.]
— Ok, dziękuję. Do widzenia.
— Auf Wiedersehen. [Ałf Widerzejen.]
— Do widzenia.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Podczas wizyty u lekarza porusza się najważniejszą kwestię - zdrowie pacjenta. Początkowo obawiałam się, że mogę czegoś nie zrozumieć, ale na szczęście, lekarz był wyrozumiały - mówił wolno i pozwolił mi spokojnie dokończyć zdanie. Jeśli miałabyś problem ze zrozumieniem, nie wahaj się prosić o powtórzenie czy o wolniejsze tempo mówienia lekarza lub pani w aptece. A sposób dawkowania leków - zapisuj, żeby potem móc korzystać z tych wytycznych. Dzięki dzisiejszej lekcji wiesz już, jakie zwroty będą Ci potrzebne podczas wizyty w aptece i u lekarza swojej podopiecznej. 

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!


Dopasuj wyrażenia i pasujące im zdjęcia:

 

 1. Die Tabletten


2. Das Calzium


3. Den Verband


4. Den Sirup


5. Das Blut


6. Die Tropfen

a) untersuchen

b) trinken

c) schlucken

d) in die Augen einträufeln

e) im Wasser auflösen

f) wechseln

Das_Blut_untersuchen

Den_Sirup_trinken

Die_Tropfen_in_die_Augen_eintraeufeln

I II III

Den_Verband_wechseln

Die_Tabletten_schlucken

Das_Calzium_im_Wasser_aufloesen

IV V VI

 

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Beata:

mam wątpliwości co do zdania, die Augentropfen müssen Sie jeden Tag vor dem Schlafengehen in die Augen einträufeln. jest to przet łumaczone:krople do oczu należy wkraplać raz dziennie przed spaniem. moim zdaniem jeden tag vor dem Schlafengehen tzn krople nalezy codziennie przed spaniem zakrapla ć

Redakcja serwisu:

Pani Beato - ma Pani rację! Dziękujemy za zwrócenie uwagi, nie do końca precyzyjne tłumaczenie jest już poprawione :) Pozdrawiamy!

Redakcja serwisu:

Pani Krystyno, bardzo nam miło :) A jakie tematy chciałaby Pani jeszcze zobaczyć w naszych lekcjach?

Szymala Krystyna:

tez mam 60 lat byłam w Grecjii w 3 lata jako opiekunka 2005-2007r wtedy nie było z czego się uczyć greckiego potem pracowałam w Niemczech jako opiekunka i musiałam się sama nauczyć podstaw niemieckiego obecnie 5lat jestem w Polsce może kiedyś pojade jeszcze a te lekcje są super i żeby były częściej i bardziej rozwinięte o inne tematy Pozdrawiam Redakcje, Krystyna z Bielska- Białej

Ela Płocka:

Witam Mam 60 lat i pierwszy raz chcę spróbować wyjechać jako opiekunka.Z językiem niemieckim miałam do czynienia wiele lat temu w szkole,więc po tylu latach moja wiedza jest niewielka.Do tej pory nauczyłam się trochę słówek i zwrotów. Przeglądam te lekcje i odrobinę z nich rozumiem.Chyba jednak wolałabym bardziej podstawowy kurs jak na moje umiejętnosci.Co nie oznacza,zenie bede próbowala jeszcze z kursu tego skorzystać.Wierzę,że Państwo znajdziecie dla mnie pracę pomimo braku perfekcyjnej umiejętności języka.Mam Zamiar w przyszłym roku sprobowaC wyjechać.Chęci są duże i upór też.Pozdrawiam wszystkich uczących się!! Dużo wytrwałości!!

malgorzata:

Oczywiście lekcje cenne, chociaż bardzo rozbudowane dialogi ,dla początkujących można używać prostszych zwrotów. Natomiast : podawanie leków przez opiekunkę jest prawem zabronione !

oliwka:

Bardzo fajny darmowy kurs,mysle ze w niektorych dialogach jest odrazu za duzo,ale rozumie ze inaczej nie mialo by sensu,super

Redakcja serwisu:

Pani Anno, nie jest to błąd, ponieważ "könnten" jest często używane jako forma grzecznościowa w takim kontekście (tzw. Konjunktiv II), czyli w tym przypadku "Könnten Sie" oznacza "czy mogłaby Pani". Pozdrawiamy :)

anna:

Lekcje są bardzo pomocne, niestety wkradł się mały błąd - nie konnten a konnen- niestety nie mogę tego prawidłowo zapisać - o umlaut-w konnen.\nMała literówka, ale reszta super. Dziękuję

beata:

droga redakcjo bardzo dobrze ,że rozmowa przeprowadzona w aptece na temat dawkowania leków została przeprowadzona trochę wolniej,gdyż daje mi to szansę dokładnego i szybkiego zapamiętania. pozdrawiam

Grażyna Mróz:

Trudne ale podane w przystępny sposób dziękuję.Z drugiej strony takie to profesjonalne że aż strach.Dużo słów rozumie, lekcje rewelacja.ale jak będzie w praktyce zobaczymy.Duże wezwanie trzeba się uczyć.Dzięki.

nooowa:

Trzeba klikać nutki nie lewym przyciskiem myszy, tylko prawym, i otwierać kolejne opcje ("Otwórz odnośnik w nowej karcie" a potem "Otwórz za pomocą").

Redakcja serwisu:

Pani Małgosiu, proszę klikać niebieskie nutki umieszczone w dialogach :)

malgosia:

Mam pytanie .A gdzie mam nacisnac aby slyszec lektorow,jesli tacy sa.DZIEKI,LEKCJE SA SUPER

dobrawola:

podpisuję się pod prośbą-więcej takich lekcji-

MIREK:

DOSKONAŁA POMOC ,WIĘCEJ TAKICH LEKCJI PROSZĘ.

Eugeniusz:

Doskonale przygotowane słownictwo i dialogi , świetna droga do opanowania komunikatywnego języka niemieckiego dla opiekuna ( w moim przypadku ) . Gratuluję pomysłu i wykonania , oraz DZIĘKUJĘ .

danuta:

sprawdzilam swoje wyniki mam 72 procent lekcje są wspaniałe do nauki pa danuta

Iwona S.:

lekcja jest wspaniała ,lektorzy czytaja wolno,wyraznie dlatego łatwiej zrozumieć dzięki!!!

irena k.:

doskonała pomoc w nauce komunikatywnego jezyka niemieckiego potrzebnego w pracy opiekunek!