Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Najważniejsze telefony trzymaj na widoku

W razie pogorszenia zdrowia podopiecznej każda minuta może mieć znaczenie, a szkoda go na przeszukiwanie książki telefonicznej czy notesów. Najlepszym miejscem do umieszczenia ważnych numerów telefonu była lodówka. Przyczepiłam do niej samoprzylepne karteczki, na których znajdowały się kontakt pogotowia, policji i syna Pani Doris.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 4

Ich brauche Hilfe! - czyli jak reagować w nagłych sytuacjach

Wiedziałam, że mając pod opieką starszą osobę muszę być przygotowana na sytuacje awaryjne. Kiedy coś się stanie, trzeba działać natychmiast. Zadbałam więc o to, by wszystkie przydatne telefony mieć pod ręką.

1

Tego dnia już od rana pani Doris źle się czuła. Obudziła się z trudnościami w oddychaniu. Skarżyła się też na ogólną słabość:

— Hilfe, Hilfe Frau Oleksy! Kommen Sie bitte schnell. Ich fühle mich schwach. Ich kann kaum atmen. [Hilfe, Hilfe Frał Oleksy! Komen Zi byte sznel. Ich fyle myś szwach. Iś kan kałm atmen.]
— Pomocy, pomocy Pani Oleksy! Niech Pani szybko przyjdzie. Czuję się słabo. Źle mi się oddycha.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Zauważyłam, że jest blada i poprosiłam, by pozostała w łóżku do przyjazdu lekarza:

— Sie sehen so blass aus. Stehen Sie bitte nicht auf. Ich rufe den Notarzt. Sagen Sie mir genau, was Ihnen fehlt? [Zi zejen zo blas ałs. Sztejen Zi byte nyśt ałf. Iś rufe den Notarct. Zagen Zi mija genał, was Inen fejlt?]
— Wygląda Pani blado. Niech Pani nie wstaje. Wezwę lekarza. Niech mi Pani powie dokładnie, co Pani dolega.
— Mir ist heiß. Ich habe Atemnot und mir ist schwindelig und schwarz vor Augen. [Mija yst hajs. Iś habe Atemnot und mir yst szwindeliś und szwarc for Ałgen.]
— Jest mi gorąco. Mam duszności i zawroty głowy i ciemno mi przed oczami.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Pani Doris była bardzo słaba. Gdy zaczęłam dzwonić na pogotowie, zemdlała. Powiedziałam dyspozytorce o stanie mojej podopiecznej i poprosiłam, by lekarz się pospieszył:

— Hallo! Ich heiße Barbara Oleksy. Ich bin die Betreuerin von Frau Doris Schulz. Meine Patientin ist in Ohnmacht gefallen. Was soll ich machen? Kommen Sie bitte schnell. [Halo! Iś hajse Barbara Oleksy. Iś byn di Betrojerin fon Frał Doris Szulc. Majne Pacjentin yst in Onmacht gefallen. Was zol iś machen? Kommen Zi byte sznel.]
— Halo! Nazywam się Barbara Oleksy. Jestem opiekunką Pani Doris Schulz. Moja pacjentka zemdlała. Co powinnam zrobić? Proszę szybko przyjechać.
— Ja, ich schicke gleich den Rettungswagen. Bitte sagen Sie mir die genaue Adresse. [Ja, iś szike glajś den Retungswagen. Byte zagen Zi mija di genałe Adrese.]
— Tak, wysyłam zaraz karetkę. Proszę mi podać dokładny adres.
— Blumenstraße 93. [Blumensztrase drajundnojncyś.]
— Kwiatowa 93.
— Wie alt ist Ihre Patientin? Was fehlt ihr? [Wi alt yst Ire Pacjentin? Was fejlt ir?]
— Ile lat ma Pani pacjentka? Co jej dolega?
— Sie ist 78 Jahre alt und hatte bereits einen Herzinfarkt. Sie war sehr blass heute morgen und hat sich über Atemnot beklagt. Ich habe ihren Puls gefühlt, aber war in Ordnung. [Zi yst achtundzibcyś Jare alt und hate berajc ajnen Hercinfarkt. Zi war zeja blas hojte morgen und hat zyś uba Atemnot beklagt. Iś habe iren Puls gefylt, aba er war in Ordnung.]
— Ona ma 78 lat i miała już jeden zawał. Była bardzo blada dzisiaj rano i skarżyła się na duszności. Zbadałam jej puls, ale był w porządku.
— Warten Sie auf den Arzt. Der Rettungswagen wird in 5 Minuten da sein. Bitte bewahren Sie Ruhe. [Warten Zi auf den Arct. Der Retungswagen wird in fynf Minuten da zajn. Byte bewaren Zi Rue.]
— Niech Pani poczeka na lekarza. Karetka będzie za 5 minut. Proszę zachować spokój.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Syn pani Doris życzył sobie, by zawsze informować go o jakichkolwiek zmianach stanu zdrowia matki. Zadzwoniłam więc od razu, by powiadomić go, że Pani Doris zemdlała i że czekam właśnie na karetkę:

— Hallo, Herr Heinz. Ich rufe Sie an, weil Frau Doris in Ohnmacht gefallen ist. [Halo, Her Hainc. Iś rufe Zi an, wajl Frał Doris in Onmacht gefalen yst.]
— Halo, Panie Heinz. Dzwonię, ponieważ pani Doris zemdlała.
— Haben Sie den Notarzt angerufen? [Haben Zi den Notarct angerufen?]
— Wezwała Pani lekarza?
— Ja, der Rettungswagen ist schon unterwegs und in 5 Minuten hier. [Ja, der Retungswagen yst szon unterwegs und in fynf Minuten hija.]
— Tak, karetka już jedzie i będzie za 5 minut.
— Ok. Warten Sie bitte auf den Arzt. Ich werde gleich bei Ihnen sein. [Ok. Warten Zi byte auf den Arct. Iś werde glajś baj Inen zajn.]
— Ok. Niech Pani poczeka na lekarza. Ja za chwile będę u was.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
5

Kiedy przyjechało pogotowie, szybko się przedstawiłam i zaprowadziłam lekarza do mojej podopiecznej, która zdążyła się już ocknąć:

— Guten Tag, Barbara Oleksy, ich habe Sie angerufen. [Guten Tag, Barbara Oleksy, iś habe Zi angerufen.]
— Dzień dobry, Barbara Oleksy, to ja do Państwa dzwoniłam.
— Guten Tag, wo ist die Patientin? [Guten Tag, wo yst di Pacjentin?]
— Dzień dobry, gdzie leży pacjentka?
— Bitte da entlang, sie liegt im Bett in ihrem Zimmer. Sie ist wieder zu Bewusstsein gekommen, aber sie sieht nach wie vor sehr blass aus. [Byte da entlang, zi ligt im Bett in irem Cima. Zi yst wida cu Bewustzajn gekomen, aba zi ziht nach wi for zeja blas ałs.]
— Proszę tędy, ona leży w łóżku w swoim pokoju. Ona się ocknęła, ale nadal wygląda bardzo blado.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
6

Okazało się, że przyczyną osłabienia, a później omdlenia pani Doris, był spadek cukru we krwi. Lekarz zostawił jej tabletki, zalecił dużo odpoczynku i wizytę kontrolną. Przekazałam te informacje mojej podopiecznej i podałam jej szklankę wody:

— Frau Doris. Sie müssen sich jetzt gut ausruhen und Diät halten. Sie dürfen jetzt nicht aufstehen. Ich mache das Fenster auf und bringe Ihnen ein Glas Wasser. [Frał Doris. Zi myssen zyś ject gut ałsrułen und Diet halten. Zi dyrfen ject nyśt ałfsztejen. Iś mache das Fensta ałf und bringe Inen ajn Glas Wasa.]
— Pani Doris. Musi Pani teraz dużo odpoczywać i przestrzegać diety. Nie powinna Pani teraz wstawać. Otworzę okno i przyniosę Pani szklankę wody.
— Danke. Haben Sie mit meinem Sohn telefoniert? Weißt er, was passiert ist? [Danke. Haben Zi myt majnem Zon telefonirt? Wajst er, was pasirt yst?]
— Dziękuję. Rozmawiała Pani z moim synem? Wie co się stało?
— Ja, er ist schon unterwegs und wird gleich da sein. [Ja, er yst szon unterwegs und wird glajś da zajn.]
— Tak, on jest w drodze i będzie tu zaraz.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Sytuacja awaryjna wymaga opanowania i szybkiego podejmowania decyzji. Ta lekcja podpowiada, jak zachować się, kiedy Twój podopieczny będzie odczuwać duszności lub zawroty głowy. Mam nadzieję, że wybrane przeze mnie słownictwo pomoże Ci w odpowiedni sposób zorganizować pomoc i powiadomić najbliższych seniora. Mam również nadzieję, że przyczyni się do opanowania stresu.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Dopasuj słowa i wyrażenia do obrazków:

1. der Rettungswagen

2. in Ohnmacht fallen

3. der Arzt

4. Diät halten
5. das Blutzuckermessgerät

6. den Puls fühlen

7. die Krankenschwester

8. die Infusion

 

in_Ohnmacht_fallen den_Puls_fuehlen
 I  II

 

Diaet_halten der_Arzt die_Infusion
III IV V

das_Blutzuckermessgeraet

der_Rettungswagen die_Krankenschweste
VI VII VIII

 Z podanych słów ułóż zdania:

1. Operation schnellstens unterziehen Sie sich müssen eine.
2. Tage paar ein bleiben Krankenhaus Sie müssen im.
3. Ihr Name bitte und Guten Ihre Tage Adresse.
4. den regelmäβig Blutdruck Wir kontrollieren müssen.
5. gleich Arzt genaue kommt und Diagnose der sagt die.
6. werden bald Hause entlassen Sie nach.

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Antonina:

Pani Barbaro znakomicie,moj niemiecki jest komunikatywny ale lekcje pani znakomite.tak ze chetnie sobie poczytam.Szukam wlasnie firmy w ktorej bym mogla pracowac jako opiekunka no i moze dzieki pani wybiore wlasnie ta.Pozdrawiam

Redakcja serwisu:

Beata - jak najbardziej ma Pani rację! Dla osób początkujących polecamy nasze prostsze lekcje z panią Teresą: www.aterima-med.pl/niemiecki-dla-poczatkujacych

beata:

lekcje super, ale bardziej dla os ób które miały juz kontakt z jerzykiem niemieckim i maja jakiekolwiek pojęcie, szczególnie chodzi o gramatykę, bo wyuczyć sie tego na pamięć i jechać pierwszy raz do Niemiec to nie ma sensu, gwarantuję ,ze takie osoby sobie nie poradzą ponieważ niemcy skracają strasznie i rożnie zdania budują , ale zawsze jakas podastawa jest, więc warto, ale nie na pamięć.

Ula:

Dzień dobry,dziękuje za super lekcje, bardzo przydają się, obecnie jestem drugi raz w Niemczech, bardzo często zaglądam i uczę się dodatkowych słówek,zdań bez jakiejkolwiek znajomości języka nie wyobrażam sobie opiekować się starszą osobą, pozdrawiam serdecznie Ula

Danuta Przybylska:

Witam firmę i opiekunki pracujące lub przymierzające się do tej pracy.\nBardzo fajnie firma zrobiła naukę j. niemieckiego, jest to bardzo pomocne, jak się zaczyna uczyć i ma się zamiar wyjechać do Niemiec. Nie znając j. niemieckiego człowiek jest bardzo biedny i do tego nerwowy i Niemcy mogą człowieka w błąd wprowadzić, mi tak się przydarzyło. Nauka nie jest łatwa, ale z czasem się ten język przyswaja. Chętnie uczę się, i namawiam wszystkich. Pozdrawiam Dani

Redakcja serwisu:

Sylwia, poprawne odpowiedzi znajdziesz w "Wersji do druku", którą możesz pobrać pod lekcją. Pozdrawiamy!

sylwia:

Można prosić o podanie prawidłowych odpowiedzi do ćwiczenia ułóż z podanych słów zdania? pozdrawiam

małorzata:

bardzo bardzo dobry tekst . polecam .

Karina:

Ta lekcja jest chyba najważniejsza. Jak się chleba nie kupi dla babci nic się nie stanie ale udzielenie pierwszej pomocy to podstawa w takiej pracy. Fantastyczny kurs. Cieszę się że mogę z niego korzystać.

Redakcja serwisu:

Lusia Twoja wersja nie do końca jest poprawna. Pierwsze zdanie o lekarzu jest takie samo jak w lekcji, więc wszystko sie zgadza, ale drugie Twoje zdanie jest niegramatyczne. "Euer" to zaimek dzierżawczy i znaczy "wasz". Ewentualnie można byłoby użyć zaimka "euch", ale jednak forma grzecznościowa "bei Ihnen" lepiej tutaj pasuje.\n\nPozdrawiamy :)

lusia:

Mam pytanie, do redakcji serwisu czy prawidlowa bylaby odpowiedz syna Frau Doris Ok. Warten Sie bitte auf den Arzt. Ich komme glaich bei eueren. \n\ntak jakos wyszlo z tlumaczenia tresci zdania polskiego po zakryciu niemieckiego dialogu. Ale lekcje sa wspaniale i duzy poklon dla pomyslu, Mozliwosc odsluchiwania dialogow to ekstra sprawa przy nauce pozdrawiam

Jadwiga:

Witam, bardzo dobre są te lekcje-samo życie dziękuję.

Redakcja serwisu:

Już odpowiadamy :) Wcześniej tłumaczenie było nie do końca precyzyjne, więc po komentarzu nowej je poprawiliśmy. Teraz już wszystko powinno być jasne :)

krystyna:

nowa - o co ci chodzi w twoim komentarzu ? Co znaczy : ie przetłumaczono schwarz vor Auge ? Może Redakcja odpowie na moje pytanie,bo ja się trochę w tym zakręciłam ? ma to sens czy nie ?

nowa:

nie przetłumaczono schwarz vor Augen

Redakcja serwisu:

Bardzo dobry pomysł! Postaramy się nawiązać do niego w kolejnych lekcjach. Andzia - dziękujemy i czekamy na Wasze kolejne podpowiedzi do lekcji :-)

andzia:

tak fantastyczne sa te lekcje ale ja znalazlam sie kiedys w nietypowej sytuacju , przyszla sasiadka proszac o pomoc , zgupialam calkowicie o co jej chodzi , a chodzilo jej o to aby wybierala jej poczte ze skrzynki , jechala do wnusi na tydzien , ona cos do mnie mowila a ja jej kompletnie nie rozumialam szkoda ze takich lekcji tu nie ma a przydaly by sie pozdrawiam .