ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 100: Jeder macht Fehler, czyli każdy popełnia błędy!

Lekcja nr 100: Jeder macht Fehler, czyli każdy popełnia błędy!

Każdemu zdarzają się błędy językowe. Nie zrażaj się nimi! To tylko znak, że warto np. przypomnieć sobie stopniowanie przymiotników lub poświęcić większą uwagę nauce rodzajników. Człowiek uczy się całe życie! :)
1
Niemieckiego uczę się od lat, więc nie sądziłam, że w dalszym ciągu mogę robić drobne błędy językowe, na które moja podopieczna ze śmiechem zwróciła mi uwagę.
Ich habe schon so viel getrunken und muss jetzt in die Toilette.
[Iś habe szon zo fil getrunken und mus ject in di Tojlete.]
Wypiłam już tak dużo, muszę do toalety.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Frau Oleksy, man sagt nicht in die, sondern auf die. Du gehst doch nicht in die Toilette rein. :)
[Frał Oleksy, man zagt niśt in di, zondern ałf di. Du gejst doch niśt in di Tojlete rajn.]
Pani Oleksy, nie mówi się do toalety, tylko na toaletę. Przecież pani do niej nie wchodzi do środka. :)
Die Kaffee schmeckt so gut, ist das Jacobs?
[Di Kafi szmekt zo gut, ist das Jakobs?]
Ta kawa smakuje wybornie, czy to Jacobs?
Frau Oleksy, man sagt nicht die Kaffee, sondern der Kaffee.
[Frał Oleksy, man zagt niśt di Kafi, zondern der Kafi.]
Pani Oleksy, nie mówi się der Kaffee tylko die Kaffee.
Wie bitte? Ist wirklich Kaffee männlich bei euch? Ich verstehe immer weniger die komplizierte Sprache.
[Wi bite, ist wirkliś Kafi menliś baj ojś? Iś ferszteje ima weniga di komplicirte Szprache.]
Proszę? Naprawdę kawa ma rodzaj męski u was? Coraz mniej rozumiem ten skomplikowany język.
Man lernt das ganze Leben lang.
[Man lernt das gance Lejben lang.]
Człowiek całe życie się uczy.
2
Po kilku uwagach pani Schulz byłam trochę zdenerwowana faktem, że po kilku latach nauki nadal popełniam błędy językowe. Postanowiłam zadzwonić do mojej koleżanki po fachu, Leny i umówić się na spotkanie, aby porozmawiać i trochę poprawić sobie humor.
Hallo Lena, weißt du was? Ich habe heute mit Frau Schulz Kaffee getrunken und stell dir, vor in 10 Minuten des Gesprächs habe ich zwei Sprachfehler gemacht. Ich habe statt auf die, in die Toilette gesagt und habe den Artikel beim Wort Kaffee gewechselt.
[Halo Lena, wajst du was? Iś hab mit Frał Szulc Kafi getrunken und sztel dir, for in zejn Minuten des Geszprechśs habe iś cwaj Szprachfejlar gemacht. Iś habe sztat auf di, in di Tojlete gezagt und habe dejn Artikel bajm Wort Kafi gewekselt.]
Cześć Lena, wiesz co. Piłam dziś z panią Schulz kawę I wyobraź sobie, że podczas naszej rozmowy popełniłam w ciągu 10 minut dwa błędy językowe. Powiedziałam zamiast na toaletę, do toalety (Niemcy mówią „na toaletę”) i użyłam złego rodzajnika w słowie kawa.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Keine Panik! Jeder macht Fehler. Ich habe ein paar Tricks, die ich beim Deutsch-lernen verwende. Erstens, wenn ich Vokabeln lerne, mache ich Notizzettel. Ich habe dafür extra Kasten selbst gebastelt, schreibe mir da alle neuen Wörter auf und stecke da rein.
[Kajne Panik! Jejda macht Fejla. Iś habe ajn par Triks, di iś bajm Dojcz-lernen verwande. Erstens, wen iś Wokabeln lerne mache iś Noticcetel. Iś habe dafyr ekstra Kasten gebastelt, szrajbe mir da ale nojen Wyrta ałf und szteke da rajn.]
Żadnej paniki! Każdy popełnia błędy. Mam kilka sprawdzonych trików, których używam, gdy uczę się języka. Po pierwsze robię sobie fiszki. Zrobiłam sama specjalne pudełko na fiszki. Nowe słówka zapisuję na kartkach i chowam do tego pudełka.
Wie macht man das?
[Wi macht man das?]
Jak to się robi?
Du musst einen Kasten machen und in drei Stücken teilen. In den ersten Teil steckst du die Vokabeln, die neu sind und die du noch lernen musst. In den zweiten Teil steckst du hingegen diese Vokabeln, die du kennst, aber noch wiederholen musst und in den dritten Teil die Zettel mit den Vokabeln, die du auswendig kennst und nur ab und zu wiederholen musst.
[Du must ajnen Kasten machen und in draj Sztuken tajlen. In dejn ersten Tajl sztekst du di Wokabeln, di noj zind und di du noch lernen must. In dejn zwajten Tajl sztekst du hingejgen dize wokabeln, di du kenst, aber noch widaholen must und in dejn driten Tajl di Cetel mit dejn Wokabeln, di du ałswendiś kenst und nur ab und cu widaholen must.]
Musisz zrobić pudełko i podzielić je na 3 części. Do pierwszej części wkładasz słówka , które są całkowicie nowe i musisz się ich nauczyć. Do drugiej części słówka, które już znasz, ale musisz jeszcze powtórzyć, a do trzeciej części karteczki ze słówkami , które znasz na pamięć i tylko od czasu do czasu musisz powtórzyć.
Das ist gute Idee! Und wie lernst du Artikel? Manche sind so unlogisch und schwer zu merken.
[Das ist gute Ideje! Und wi lernst du Artikel? Mansie zind zo unlogisz und szwer cu merken.]
To dobry pomysł! A jak się uczysz rodzajników? Niektóre są takie nielogiczne i trudne do zapamiętania.
Mit den Artikeln mache ich so, dass ich sie beim Lernen anmale z . B. maskulinum-blau, neutrum-grün, femininum-rot. So kann man sie sich besser merken.
[Mit dejn Artikeln mache iś es zo, das iś zi bajm Lernen anmale, cum Bajszpil maskulinum-blał, nojtrum-gryn, femininum-rot. Zo kan man zi ziś besa merken.]
Z rodzajnikami robię tak, że przy nauce rzeczowników zakreślam rodzajnik na dany kolor np. męski- na niebiesko, nijaki- na zielono, a żeński na czerwono. Tak łatwiej jest je zapamiętać.
Lena, du hast tolle Ideen! Ich schaue auch gerne Filme und Serien im Fernsehen. Von den Filmen kann man viel lernen.Man kann gut die Aussprache üben und wenn man nicht gut versteht, kann man auch Unterschriften einschalten und Dialoge lesen. Danke für das Gespräch. Du hast mir viel geholfen.
[Lena, du hast tole Idejen. Iś szałe ałch gerne Filme und Zerien im Fernzeja. Fon dejn Filmen kan man fil lernen. Man kan gut di ałsszprache yben und wen man niśt gut fersztejt kan man auch Untarszriften ajnszalten und Dialoge lejzen. Danke fyr das Geszpreś, Du hast mija fil geholfen.]
Lena, masz świetne pomysły! Chętnie oglądam też filmy i seriale w telewizji. Z filmów można się dużo nauczyć. Można wyćwiczyć wymowę , a jak się dobrze nie rozumie, można zawsze włączyć napisy i czytać dialogi. Dziękuję za rozmowę. Wiele mi pomogłaś.
3
Po rozmowie z Leną bardzo poprawił mi się humor. Wracałam do domu z głową pełną pomysłów na naukę języka i doskonalenie mojego niemieckiego.
Frau Oleksy, da sind sie ja. Ich habe mich um Sie gekümmert.
[Frał Oleksy, da zynd zi ja. Iś habe miś um Zi gekymert.]
Pani Oleksy, już pani jest! Martwiłam się o panią.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Entschuldigung, ich war ein bisschen aufgeregt heute Nachmittag wegen meiner Sprachkentnisse, aber Lena hat mich beruhigt und ein paar Sachen erklärt, wie man sich die Sprache leichter merken kann.
[Entszuldigung, iś war ajn bisien aufgeregt hojte nachmittag wejgen majna Szprachkentnise, aba Lena hat miś beruigt und ajn par Zachen erklejrt, wi man ziś di Szprache lajśta merken kan.]
Przepraszam, ale byłam trochę zdenerwowana dziś popołudniu z powodu mojej niedoskonałej znajomości języka, ale Lena mnie uspokoiła i parę rzeczy wyjaśniła jak się łatwiej uczyć.
Ich kann mich erinnern, als ich noch Englisch in der Schule gelernt habe. Ich habe viel selbst gemacht. Damals gab es keine Sprachschulen und Sprachkurse. Zum Glück war ich eine fleißige Schülerin. Am meisten hat mich gefreut, als wir verreisten, dass ich mich im Ausland verstädigen und alles erledigen konnte.
[Iś kan miś erinern, als iś noch Englisz in der Szule gelernt habe. Iś habe fil zelbst gemacht. Damals gab es kajne Szprachszulen und Szprachkurse. Cum Gluk war iś ajne flajsige Szylerin. Am majsten hat mis gefrojt, als wija ferrajsten, das iś miś im Ausland fersztendigen und ales erledigen konte.]
Pamiętam , jak uczyłam się w szkole angielskiego. Wiele robiłam sama dodatkowo. Wtedy nie było szkół językowych, ani kursów. Na szczęście byłam pilną uczennicą. Najbardziej cieszyło mnie to, że podróżując mogłam się sama dogadać i wszystko załatwić.
Ja, das macht Spaß, wenn man alles selbst erledigen kann. Ich sehe noch einen Vorteil des Sprachenlernens. Man kann die Bücher im Original lesen. Wissen Sie, dass ich den “Zauberberg” von Thomas Mann im Original gelesen habe.
[Ja, das macht Szpas, wen man ales zelbst erledigen kan. Iś zeje noch ajnen Fortajl des Szprachenlernens. Man kan di Bysia im Original lejzen. Wisen Zi, das iś dejn Caubarberg von Thomas Mann im Original gelejzen habe.]
Tak, to sprawia radość, gdy można wszystko samemu załatwić. Widzę jeszcze jedną zaletę nauki języków. Można czytać książki w oryginale. Wie pani,że przeczytałam „Czarodziejską Górę” Thomasa Manna w oryginale.
Schön. Außerdem Sprachenlernen entwickelt unser Denken und Gedächtnis.
[Szyn. Auzadejm Szprachenlernen entwikelt unza Denken und Gedechnis.]
Ładnie. Oprócz tego nauka języków rozwija nasze myślenie i pamięć.
Das heißt, meine graue Zellen sind im guten Zustand.
[Das hajst, majne grałen Celen zynd im der guten Custand.]
To oznacza, że moje szare komórki są w dobrej kondycji!
Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Ewa Chołodowska
Setna lekcja - jak każda ciekawa tematycznie, a takich uczymy się najchętniej.Pewno nie taka doskonała nasza znajomość języka, by zostały nam tylko detale typu "jaki rodzajnik" , ale po następnych 100 lekcjach może i to opanujemy do perfekcji
Zamów bezpłatne połączenie →