Pakiet dodatkowych ubezpieczeń

Wszyscy nasi Opiekunowie objęci są pakietem prywatnego ubezpieczenia medycznego. Ubezpiecznie w razie wypadku lub choroby Opiekuna pokrywa koszty leczenia, transportu medycznego, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zapewnia profesjonalną pomoc i OC.

Artykuły