Aktualności

PIT-y dla Opiekunów ATERIMA MED

W odpowiedzi na pytania informujemy, że formularze PIT-11 za rok 2016 prześlemy do wszystkich zatrudnionych u nas Opiekunów do końca lutego 2017 roku. 

Powyższa data to ustawowo obowiązujący termin na przesłanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-y otrzymają Państwo na swoje adresy domowe w Polsce, listem poleconym.