Aktualności

ATERIMA MED buduje coś dobrego!

1_2Od lipca 2014 roku wolontariusze z ATERIMA MED uczestniczą w akcji budowy centrum dla dzieci w Katowicach, której inicjatorem jest zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie PoMOC. Hasło, które przyświeca projektowi to „Budujemy coś dobrego!”. 

Głównymi celami centrum są: opieka dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat, a także możliwość bezpiecznego i legalnego zatrudnienia dla rodziców. Szczególnie bliskie jest nam drugie z założeń, dlatego w akcji budowy Centrum Opiekuńczo-Rozwojowego im. Św. Józefa uczestniczymy od początku.  

Tworzymy i konsultujemy sprawy związane wizerunkiem i komunikacją. Nasze zaangażowanie w inicjatywę przełożyło się na powstanie strony internetowej: www.budujemycosdobrego.pl, która w całości stworzona została przez wolontariuszy z ATERIMA MED

Pomagamy przy tym zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu PoMOC, organizatorowi akcji budowy centrum,  które od 2001 roku towarzyszy kobietom i ich rodzinom, będących w sytuacjach kryzysowych. Nasza przyjaźń z PoMOCą rozpoczęła się już w 2011 roku. Od tej daty prowadzimy wspólnie akcję „Bezpieczna praca za granicą”

Zachęcamy do wsparcia budowy centrum za pośrednictwem strony www.budujemycosdobrego.pl, na której znaleźć można więcej informacji na temat akcji.  

11

3

12