ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Frau Dukat nimmt an einem Konzert teil. – czyli Teresa idzie na koncert, część 2

Frau Dukat nimmt an einem Konzert teil. – czyli Teresa idzie na koncert, część 2

W dzisiejszej lekcji poszerzysz swoje słownictwo związane z muzyką i uczestnictwem w koncertach. Każdy z nas lubi muzykę. Aby dokładnie opowiedzieć, jaki rodzaj muzyki najbardziej przypada Ci do gustu zerknij poniżej. Dzięki poniższemu słownictwu będziesz mógł swobodnie opowiedzieć o swoich zainteresowaniach.
1
Tę niedzielę Pani Neumann spędzała ze swoją córką Anke oraz wnuczką Emmą. Emma przez ostatni miesiąc przebywała we Włoszech, gdzie odbywała praktyki. Niedawno natomiast wróciła, dlatego też Pani Neumann ucieszyła się, że mogła się z nią spotkać. Po południu Anke przywiozła mamę do domu.
Guten Tag Frau Neumann! Gut, dass Sie schon zurückgekommen sind. Ich habe für uns einen Käsekuchen gebacken. Gestern habe ich ein neues Rezept gefunden und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Gerade habe ich den Kuchen aus dem Backofen rausgenommen. Er muss noch eine Weile abkühlen und wir können ihn in eine halbe Stunde kosten.
[Guten Tag Frał Nojman! Gut, das Zi szon curykgekomen zynd. Iś habe fyr uns ajnen Kejzekuchen gebaken. Gestern habe ich ajn nojes Recept gefunden und iś wolte es unbedingt ałsprobiren. Gerade habe iś dejn Kuchen ałs dejm Bakofen rałsgenomen. Er mus noch ajne Wajle abkylen und wija kynen in in ajne halbe Sztunde kosten.]
Dzień dobry Pani Neumann. Dobrze, że już Pani wróciła. Upiekłam dla nas sernik. Wczoraj znalazłam nową receptę i chciałam ją koniecznie wypróbować. Właśnie wyciągnęłam ciasto z piekarnika. Musi jeszcze chwilę ostygnąć i będziemy mogły go za pół godziny skosztować.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Wunderbar. Könnten Sie mir bitte noch eine Tasse Früchtetee aufgießen? Ich habe Durst.
[Wundaba. Kynten Zi mija byte noch ajne Tase Fryśte-te ałfgisen? Iś habe Durst.]
Wspaniale. Mogłaby Pani jeszcze proszę zaparzyć mi filiżankę herbaty owocowej? Chce mi się pić.
Ja, natürlich. Gleich hole ich den Früchtetee.
[-Ja, natürlich. Gleich hole ich den Früchtetee.]
Tak, oczywiście. Wkrótce przyniosę herbatę owocową.
Danke!
[Danke!]
Dziękuję!
Was gibt es Neues bei Emma? Hat Italien ihr gefallen?
[Was gybt es Nojes baj Ema? Hat Italjen ija gefalen?]
Co słychać u Emmy? Spodobały się jej Włochy?
Emma ist von Italien beeindruckt. Sie konnte viel während dieses Monats besichtigen. Sie war in Florenz, Bologna, Venedig und Mailand. Jetzt möchte sie sich in die Musikschule einschreiben.
[Ema yst fon Italjen be-ajndrukt. Zi konte fil wejrend dizes Monac beziśtigen. Zi wa in Florenc, Bolognja, Wenediś und Majland. Ject myśte zi ziś in di Muzikszule ajnszrajben.]
Emma jest pod wrażeniem Włoch. Mogła wiele zwiedzić podczas tego miesiąca. Była we Florencji, Bolonii, Wenecji i Mediolanie. Teraz chce się zapisać do szkoły muzycznej.
Großartig! Spielt Ihre Enkelin irgendwelches Instrument oder singt sie vielleicht?
[Grosartiś! Szpilt Ire Enkelin irgendwelsies Instrument oda zingt zi filajśt?]
Wspaniale! Czy Pani wnuczka gra na jakimś instrumencie albo może śpiewa?
Seit einem Jahr singt sie in einem Chor, jetzt will sie noch Flügel spielen lernen. Sie ist musikalisch begabt. Gerne nimmt sie auch an verschiedenen Musikfestivals teil.
[Zajt ajnem Jar zingt zi in ajnem Kor, ject wil zi noch Flygel szpilen lernen. Zi yst muzikalysz begabt. Gerne nimt zi ałch an ferszidenen Musikfestiwals tajl.]
Od roku śpiewa w chórze, teraz chce jeszcze nauczyć się grać na fortepianie. Jest muzycznie uzdolniona. Chętnie również bierze udział w różnych festiwalach muzycznych.
Meine jüngere Tochter liebt auch Musik. Sie spielt Gitarre. Letztens hat sie sich sogar einer Musikgruppe angeschlossen und tritt jetzt oft auf der Bühne auf.
[Majne jyngere Tośta libt ałch Muzik. Zi szpilt Gitare. Lectens hat zi ziś zoga ajna Muzikgrupe angeszlosen und trit ject oft ałf der Byne ałf.]
Moja młodsza córka też kocha muzykę. Gra na gitarze. Ostatnio nawet dołączyła do grupy muzycznej i teraz często występuje na scenie.
Das ist ja ausgezeichnet! Mögen Sie auch Musik? Welche Musik hören Sie am liebsten?
[Das yst ja ałsgecajchnet! Mygen Zi ałch Muzik? Welsie Muzik hyren Zi am libsten?]
To wspaniale! Pani też lubi muzykę? Jakiej muzyki najchętniej Pani słucha?
Ja, ich höre auch gerne Musik. Ich bevorzuge vor allem Jazz und klassische Musik. Als ich studiert habe, habe ich ein bisschen Geige gespielt. Und Sie?
[Ja, iś hyre ałch gerne Muzik. Iś beforcuge for alem Dżez und klasisze Muzik. Als iś sztudirt habe, habe iś ajn bisien Gajge geszpilt. Und Zi?]
Tak, chętnie słucham muzyki. Preferują Jazz i muzykę klasyczną. Kiedy studiowałam, grałam trochę na skrzypcach. A Pani?
Ich mag auch Jazz und dazu Opernmusik.
[Iś mag ałch Dżez und dacu Opernmuzik.]
Lubię Jazz i poza tym muzykę operową.
Ach so? Gut, dass Sie gleichfalls gerne Jazz hören.
[Ach zo? Gut, das Zi glajśfals gerne Dżez hyren.]
Ach tak? Dobrze, że Pani również chętnie słucha Jazzu.
Was haben Sie für Samstagabend vor, Frau Dukat?
[Was haben Zi fyr Zamstagabend for, Frał Dukat?]
Co planuje Pani na sobotni wieczór, Pani Dukat?
Meine Bekannte hat mir ins Konzert eingeladen. Wir gehen zusammen in die Philharmonie. Sie hat schon Tickets im Vorverkauf gekauft. Eintrittskarten wurden schnell ausverkauft.
[Majne Bekante hat mija ins Koncert ajngeladen. Wija gejen cuzamen in di Filharmoni. Zi hat szon Tikec im Forferkałf gekałft. Ajntrickarten wurden sznel ałsferkałft.]
Moja znajoma zaprosiła mnie na koncert. Idziemy razem do filharmonii. Kupiła już bilety w przedsprzedaży. Zostały one szybko wyprzedane.
Das sollte ein großes Ereignis sein. Um wie viel Uhr beginnt das Konzert und wie lange dauert es?
[Das zolte ajn groses Erajgnis zajn. Um wi fil Uła begint das Koncert und wi lange dałert es?]
To powinno być wielkie wydarzenie. O której godzinie zaczyna się koncert i jak długo trwa?
Das Konzert startet um 18 Uhr und dauert fast 2 Stunden. Ich hoffe, dass wir uns prächtig amüsieren werden. Ich habe viele positive Rezensionen über es gelesen. Die Zuschauer waren immer begeistert.
[Das Koncert sztartet um achtcejn Uła und dałert fast cfaj Sztunden. Iś hofe, das wija uns prechtiś amyziren werden. Iś habe file pozitiwe Recenzjonen yba es gelejzen. Di Cuszała waren ima begajstert.]
Koncert zaczyna się o 18 i trwa prawie dwie godziny. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Przeczytałam wiele pozytywnych recenzji o nim. Widzowie byli zawsze zachwyceni.
Waren Sie hier schon in der Philharmonie?
[Waren Zi hija szon in der Filharmoni?]
Była już Pani tutaj w filharmonii?
Nein, ich gehe in München zum ersten Mal in die Philharmonie.
[Najn, iś geje in Mynsien cum ersten Mal in di Filharmoni.]
Nie, w Monachium idę po raz pierwszy do filharmonii.
Bestimmt werden Sie sich ausgezeichnet amüsieren. Später erzählen Sie mir in allen Einzelheiten über das Konzert.
[Besztymt werden Zi ziś ałsgecajchnet amyziren. Szpejta ercejlen Zi mija in alen Ajncelhajten yba das Koncert.]
Z pewnością będzie się Pani doskonale bawić. Później opowie mi Pani o koncercie ze wszystkimi szczegółami.
Ja, natürlich.
[Ja, natyrliś.]
Tak, oczywiście.
2
Dla dociekliwych językowo

Rekcja przymiotnika

W dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak wygląda rekcja pięciu przymiotników, czyli z jakimi przyimkami możemy je połączyć. Na początek wybraliśmy takie, jakie mogą Ci się przydać przy opiece chorych osób.

erkrankt + an (Dat.) – chory/a na 

Herr Schmidt ist an einer schweren Lungenentzündung erkrankt.

Pan Schmidt jest chory na ciężkie zapalenie płuc.

blind + auf (Dat.) – niewidomy/a na

Frau Müller ist blind auf dem linken Auge.

Pani Müller nie widzi na lewe oko.

taub + auf (Dat.) -  głuchy/a na

Mein Freund ist taub auf dem rechten Ohr.

Mój przyjaciel nie słyszy na prawe ucho.

allergisch + gegen (Akk.) – uczulony/a na

Meine Tochter ist allergisch gegen Gräserpollen.

Moja córka jest uczulona na pyłki traw.

reich + an (Dat.) – bogaty/a w

Zitrusfrüchte sind reich an Vitaminen.

Owoce cytrusowa są bogate w witaminy.

3
Czy wiesz, że…?

Niemieccy kompozytorzy

Czy wiedziałeś, że wiele cenionych na całym świecie kompozytorów, którzy mieli istotny wpływ na rozwój muzyki zachodu wywodzi się właśnie z Niemiec. Pierwszy z nich to Johann Sebastian Bach tworzący swe dzieła w epoce baroku. Duża część jego rodziny również była ściśle związana z muzyką, dziadek, ojciec, wujkowie, bracia jak również później pięcioro jego dzieci. Kolejnym znakomitych niemieckim kompozytorem był Ludwig van Beethoven, dla którego muzyka była całym jego życiem, nawet fakt, że tracił słuch nie przeszkodził mu w tworzeniu arcydzieł. Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” pochodzi z jego IX Symfonii. Trzecim znanym i cenionym kompozytorem w epoce romantyzmy był Robert Schumann. Początkowo wiązał swoją przyszłość z prawem, natomiast po krótkim czasie odkrył swoje zamiłowanie do muzyki. Był aktywny w Lipsku, Dreźnie oraz Düsseldorfie.

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →