ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Frau Neumann unterzieht sich einer Kontrolluntersuchung. - czyli Pani Neumann idzie na badania kontrolne do szpitala, część 2

Frau Neumann unterzieht sich einer Kontrolluntersuchung. - czyli Pani Neumann idzie na badania kontrolne do szpitala, część 2

W drugiej części lekcji dowiesz się, jak przekazać podopiecznemu, że konieczna będzie jego wizyta u specjalisty, podczas której będziesz mu towarzyszyć. Wiedza ta pozwoli ci czuć się pewniej w środowisku medycznym, gdy będzie to konieczne.
1
Od pewnego czasu Pani Neumann czuła się osłabiona, sporo odpoczywała i miewała skoki ciśnienia, dlatego też nakłoniłam ją do wizyty u jej kardiologa.
Frau Neumann, wie fühlen Sie sich heute? Haben Sie gut geschlafen? Sie sehen ein bisschen blass aus.
[Frał Nojman, wi fylen Zi ziś hojte? Haben Zi gut geszlafen? Zi zejen ajn bisien blas ałs.]
Pani Neumann, jak się Pani dzisiaj czuje? Czy dobrze Pani spała? Wygląda Pani trochę blado.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich fühle mich gewissermaßen gut, obwohl ich gestern Abend lange Zeit nicht einschlafen konnte.
[Iś fyle miś gewisamasen gut, obwol iś gestern Abend lange Cajt niśt ajnszlafen konte.]
Czuję się poniekąd dobrze, chociaż wczoraj wieczorem nie mogłam przez długi czas zasnąć.
Warum konnten Sie nicht einschlafen? Hatten Sie schon wieder Kopfschmerzen?
[Warum konten Zi niśt ajnszlafen? Haten Zi szon wida Kopfszmercen?]
Dlaczego nie mogła Pani zasnąć? Czy znów bolała Panią głowa?
Nein, aber ich war nach meinem Arztbesuch ein bisschen beunruhigt.
[Najn, aba iś wa nach majnem Arctbezuch ajn bisien beunruigt.]
Nie, ale po mojej wizycie lekarskiej byłam trochę zaniepokojona.
Was hat Ihnen der Kardiologe gesagt?
[Was hat Inen der Kardiologe gezagt?]
Co powiedział Pani kardiolog?
Der Kardiologe hat mich ins Krankenhaus eingewiesen. Er hat mich schon EKG gemacht und den Blutdruck gemessen. Der Blutdruck war sehr hoch, genauso wie am vorigen Tag, deswegen muss ich mich noch anderen Untersuchungen unterziehen, damit der Arzt eine präzise Diagnose stellen kann.
[Der Kardiologe hat miś ins Krankenhałs ajngewizen. Er hat miś szon EKG gemacht und dejn Blutdruk gemesen. Der Blutdruk wa zea hoch, genałzo wi am forigen Tag, dezwejgen mus iś miś noch anderen Untazuchungen untacijen, damit der Arct ajne precize Diagnoze sztelen kan.]
Kardiolog skierował mnie do szpitala. Zrobił mi już EKG i zmierzył ciśnienie. Ciśnienie było bardzo wysokie, jak poprzedniego dnia, dlatego muszę poddać się jeszcze innym badaniom, aby lekarz mógł postawić dokładną diagnozę.
Es tut mir sehr leid. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass alles gut wird. Manchmal sind einige Untersuchungen erforderlich, um die wirkliche Ursache des erhöhten Blutdrucks und der Schwindelgefühle zu finden. Machen Sie sich bitte keine Sorgen! Wann sollten Sie sich im Krankenhaus einfinden?
[Es tut mija zea lajd. Iś bin jedoch dafon ybacojgt, das ales gut wird. Manśmal zynd ajnige Untazuchungen erforderliś, um di wirklisie Ur-zache des erhyten Blutdruks und der Szwindelgefyle cu finden. Machen Zi ziś byte kajne Zorgen! Wan zolten Zi ziś im Krankenhałs ajnfinden?]
Bardzo mi przykro. Jestem jednak przekonana, że wszystko będzie dobrze. Czasami niektóre badania są konieczne, aby znaleźć prawdziwą przyczynę podwyższonego ciśnienia i zawrotów głowy. Proszę się nie martwić.
Ich sollte mich am kommenden Montag im Krankenhaus melden.
[Iś zolte miś am komenden Montag im Krankenhałs melden.]
Powinnam się stawić w szpitalu w najbliższy poniedziałek.
Ach so? Ich kann Sie ins Krankenhaus bringen. Wissen Sie schon vielleicht, wie lange Sie auf der kardiologischen Station bleiben werden?
[Ach zo? Iś kan Zi ins Krankenhałs bringen. Wisen Zi szon filajśt, wi lange Zi ałf der kardiologiszen Sztacjon blajben werden?]
Ach tak? Mogę Panią zawieść do szpitala. Wie już może Pani, jak długo zostanie Pani na oddziale kardiologicznym?
Herr Wagner hat mir mitgeteilt, dass mein Krankenhausaufenthalt auf der kardiologischen Station ungefähr eine Woche dauern sollte, aber das kann sich noch ändern. Am Montag muss ich nüchtern sein, weil sie mir Blut entnehmen werden. Ich muss auch den Urin untersuchen lassen.
[Her Wagna hat mija mitgetajlt, das majn Krankenhałs-ałfenthalt ałf der kardiologiszen Sztacjon ungefea ajne Woche dałern zolte, aber das kan ziś noch endern. Am Montag mus iś nychtern zajn, wajl zi mija Blut entnejmen werden. Iś mus ałch dejn Urin untazuchen lasen.]
Pan Wagner poinformował mnie, że mój pobyt w szpitalu na oddziale kardiologicznym powinien potrwać około tygodnia, ale to się jeszcze może zmienić. W poniedziałek muszę być na czczo, ponieważ pobiorą mi krew. Muszę też oddać mocz do badania.
2
Pobyt w szpitalu Pani Neumann zbliżał się wielkimi krokami, dlatego też pomyślałam, że warto sprawdzić, czy ma wszystko, czego będzie potrzebowała podczas badań.
Sollte ich etwas für Sie kaufen, bevor Sie ins Krankenhaus kommen? Brauchen Sie etwas? Vielleicht einen neuen Schlafanzug?
[Zolte iś etfas fyr Zi kałfen, befor Zi ins Krankenhałs komen? Brałchen Zi etfas? Filajśt ajnen nojen Szlafancug?]
Czy powinnam coś Pani kupić, zanim pójdzie Pani do szpitalu. Czy czegoś Pani potrzebuje? Może nową piżamę?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Anke hat mir schon einen Schlafanzug gekauft, aber ich brauche noch einen neuen Schlafrock und Hausschuhe. Könnten Sie mir bitte auch ein Duschgel, eine Körperlotion und eine Zahnpasta besorgen?
[Anke hat mija szon ajnen Szlafancug gekałft, aba iś brałche noch ajnen nojen Szlafrok und Hałs-szułe. Kynten Zi mija byte ałch ajn Duszgel, ajne Kyrpalocjon und ajne Canpasta bezorgen?]
Anke kupiła mi już piżamę, ale potrzebuję jeszcze szlafrok oraz pantofle. Mogłaby Pani kupić mi również żel pod prysznic, balsam do ciała oraz pastę do zębów?
Natürlich. Ich erledige das noch heute. Ich hatte vor, am Nachmittag in die Stadt zu fahren. Ich will mir auch einige Kleinigkeiten kaufen.
[Natyrliś. Iś erledige das noch hojte. Iś hate for, am Nachmytag in di Sztad cu faren. Iś wil mija ałch ajnige Klajniśkajten kałfen.]
Oczywiście. Załatwię to jeszcze dzisiaj. Zamierzałam po południu pojechać do miasta. Chce sobie również kupić jakieś drobnostki.
Das passt gut. Anke kommt bei mir am Nachmittag vorbei, sie verabreicht mir Medikamente und misst mir den Blutdruck. Sie können in die Stadt fahren.
[Das past gut. Anke komt baj mija am Nachmytag forbaj, zi ferabrajśt mija Medikamente und mist mija dejn Blutdruk. Zi kynen in di Sztad faren.]
To dobrze się składa. Anke wpadnie do mnie popołudniu, poda mi leki i zmierzy ciśnienie. Może Pani jechać do miasta.

Na szczęście pobyt w szpitalu Pani Neumann został skrócony, wyszła już po 5 dniach. Prowadzący ją kardiolog wprowadził nowe leki, zawroty głowy ustąpiły, a ciśnienie się unormowało. Po miesiącu miała się stawić na wizytę kontrolną.

4
Dla dociekliwych językowo

Zdania czasowe ze spójnikiem bevor

W dzisiejszej lekcji poznasz nowy spójnik bevor, który po polsku oznacza zanim. Zdania z tym spójnikiem są zdaniami pobocznymi, wyrażają czynność późniejszą w stosunku do tej określonej w zdaniu głównym. Odmieniony czasownik znajduje się na końcu zdania pobocznego. Poniżej znajdziesz kilka przykładów z tym spójnikiem.

Bevor ich nach Spanien ausreise, muss ich meinen Koffer packen. Zanim wyjadę do Hiszpanii, muszę spakować swoją walizkę.

Bevor wir das Mittagessen zubereiten, machen wir Einkäufe. Zanim przygotujemy obiad, zrobimy zakupy.

Bevor der Arzt eine präzise Diagnose stellt, muss er den Patienten genau untersuchen. Zanim lekarz postawi diagnozę, musi dokładnie zbadać pacjenta.

Bevor sie ihr Zimmer staubsaugt, spült sie noch das Geschirr. Zanim ona odkurzy swój pokój, pozmywa jeszcze naczynia.

Bevor wir ins Theater gehen, sollten wir Eintrittskarten kaufen. Zanim pójdziemy do teatru, powinniśmy kupić bilety.

5
Czy wiesz, że…?

Charité – to jeden z największych szpitalów klinicznych w Europie. Znajduje się w Berlinie, początek jego funkcjonowania datuje się na rok 1710, pierwszy budynek wzniesiono w dzielnicy Mitte, aby leczyć chorych w razie zachorowań na dżumę. W późniejszym okresie w szpitalu leczono ubogich. W 1727 roku król Prus nadał szpitalowi nazwę: Charité, co z francuskiego oznacza „miłosierdzie”. Obecnie szpital oprócz swojej głównej siedziby w dzielnicy Mitte ma również trzy dodatkowe placówki w obrębie Berlina w dzielnicach: Steglitz, Buch i Wedding. Wszystkie ośrodki medyczne zapewniają pełen zakres opieki zdrowotnej. W Niemieckim Centrum Kardiologii mieszczącym się w placówce w dzielnicy Wedding przeprowadza się najwięcej przestrzepów serca w Niemczech.

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →