Lekcje niemieckiego dla początkujących

• Kurs dla początkujących
• Nagrania AUDIO do każdej lekcji

lekcja 5

Hobby i aktywizacja seniora

Część II

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!

Teresa

Przed wyjazdem do Niemiec czytałam sporo różnych artykułów dotyczących metod aktywizacji seniorów. Doszłam do wniosku, że tym, o czym będę już potrafiła rozmawiać z panią Neumann będzie jej hobby – a wiedza o zainteresowaniach podopiecznego również może okazać się przydatna przy aktywizowaniu. W przypadku pani Neumann i moim okazało się ponadto, że dzielimy podobne zainteresowania, co było dla nas bardzo miłym odkryciem.

• Frau Neumann, heute ist es schönes Wetter. Die Sonne scheint, es schneit nicht mehr. Möchten Sie vielleicht in den Park spazieren gehen? [Frał Nojman, hojte yst es szynes Weta. Di Zone szajnt, es sznajt niśt mea. Myśten Zi filajśt in den Park szpaciren gejen?]
Pani Neumann, dzisiaj mamy ładną pogodę. Świeci słońce i nie sypie już śnieg. Może chciałaby Pani iść na spacer do parku?
• Gute Idee! Holen Sie bitte nur meinen Rollator und wir können ausgehen. [Gute Idee! Holen Zi byte nuła majnen Rolator und wija kynen ałsgejen.]
Dobry pomysł! Proszę przyprowadzić mi tylko mój balkonik i możemy wyjść.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Przyprowadziłam pani Neumann balkonik, pomogłam jej założyć płaszcz, buty i szalik, a następnie udałyśmy się w stronę parku. Podczas przechadzki rozmawiałyśmy z Panią Neumann m.in. o jej zainteresowaniach i hobby.

• Frau Neumann, welche Hobbys haben Sie? [Frał Nojman, welsie Hobys haben Zi?]
Pani Neumann, jakie ma Pani hobby?
• Meine Hobbys sind Musik und Literatur. Ich liebe auch Tiere und Pflanzen. [Majne Hobys sind Muzik und Literatur. Iś libe ałch Tire und Pflancen.]
Moimi hobby są muzyka i literatura. Kocham też zwierzęta i rośliny.
• Das ist interessant. Welche Bücher lesen Sie gerne? [Das yst interesant. Welsie Bysia lejzen Zi gerne?]
To jest interesujące. Jakie książki czyta Pani chętnie?
• Ich lese vor allem Romane und Romanzen. [Iś lejze for alem Romane und Romancen.]
Czytam głównie powieści i romanse.
• Was für Musik hören Sie gerne? [Was fyr Muzik hyren Zi gerne?]
Jakiej muzyki słucha Pani chętnie?
• Ich mag klassische Musik. Mein Lieblingskomponist ist Richard Strauss. [Ich mag klasisze Muzik. Majn Liblingskomponist yst Risiard Sztrałs.]
Lubię muzykę klasyczną. Moim ulubionym kompozytorem jest Richard Strauss.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Również Pani Neumann była ciekawa, czym się interesuję i jak spędzam najchętniej swój czas wolny.

• Und wie verbringen Sie Ihre Freizeit, Frau Dukat? [Und wi ferbringen Zi Ire Frajcajt, Frał Dukat?]
A jak Pani spędza swój czas wolny, Pani Dukat?
• Ich lese auch gerne Bücher und gehe mit meinem Hund spazieren. Ich mag auch Gartenarbeiten. Ich pflege gerne Blumen. [Iś lejze ałch gerne Bysia und geje mit majnem Hund szpaciren. Iś mag ałch Gartenarbajten. Iś pflejge gerne Blumen.]
Ja również chętnie czytam książki i chodzę na spacery z moim psem. Lubię prace w ogrodzie. Chętnie troszczę się o kwiaty.
• Also wir haben ähnliche Hobbys. Welche Blumen haben Sie in Ihrem Garten? [Alzo wija haben enlisie Hobys. Welsie Blumen haben Zi in Irem Garten?]
A więc mamy podobne hobby. Jakie kwiaty ma Pani w swoim ogrodzie?
• Rosen und Tulpen. [Rozen und Tulpen.]
Róże i tulipany.
• Wirklich? Rosen sind meine Lieblingsblumen. Und wie heißt Ihr Hund? [Wirkliś? Rozen zind majne Liblingsblumen. Und wi hajst Ija Hund?]
Naprawdę? Róże są moimi ulubionymi kwiatami. A jak ma na imię Pani pies?
• Mein Hund heißt Daisy und ist Labrador. [Majn Hund hajst Dejzi und yst Labrador.]
Mój pies ma na imię Daisy i jest labradorem.
• Frau Dukat, Sie haben keinen Hund, sondern eine Hündin. [Frał Dukat, Zi haben kajnen Hund, zondern ajne Hyndin.]
Pani Dukat, nie ma Pani psa, tylko suczkę.
• Ja, Sie haben Recht. Das ist eine Hündin. Frau Neumann, es ist schon kalt. [Ja, Zi haben Reśt. Das yst ajne Hyndin. Frał Nojman, es yst szon kalt.]
Tak, ma Pani rację. To jest suczka. Pani Neumann, jest już zimno.
• Ja, es beginnt zu schneien. Wir sollen wirklich nach Hause zurückkommen. [Ja, es begint cu sznajen. Wija zolen wirkliś nach Hałze curykkomen.]
Tak, zaczyna padać śnieg. Rzeczywiście powinnyśmy wracać do domu.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Po powrocie przygotowałam Pani Neumann obiad. Po posiłku zaproponowałam grę w szachy.

• Frau Neumann, wollen Sie Schach spielen? [Frał Nojman, wolen Zi Szach szpilen?]
Pani Neumann, chce Pani zagrać w szachy?
• Ich spiele nicht so gerne Schach. Spielen wir vielleicht „Mensch ärgere dich nicht“! [Ich szpile niśt zo gerne Szach. Szpilen wija filajśt „Mensz ergere diś niśt“!]
Niezbyt chętnie gram w szachy. Zagrajmy może w „Człowieku, nie denerwuj się“!
• Was für ein Spiel ist das? Ich kenne es nicht. [Was fyr ajn Szpil yst das? Iś kene es niśt.]
Co to jest za gra? Nie znam jej.
• Das ist ein Brettspiel. Ich zeige Ihnen, worum es geht. [Das yst ajn Bretszpil. Iś cajge Inen, worum es gejt.]
To jest gra planszowa. Pokażę Pani, o co chodzi.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Pani Neumann pokazała mi, na czym polega ta gra, a ja uświadomiłam sobie, że już kiedyś w nią grałam – tylko u nas ta gra nazywa się „chińczyk”!

• Also, Frau Dukat, Sie verstehen schon die Spielregel. Wir können spielen. [Alzo, Frał Dukat, Zi fersztejen szon di Szpilrejgel. Wija kynen szpilen.]
A więc, Pani Dukat, rozumie już Pani reguły gry. Możemy grać.
• Ja, alles ist klar. [Ja, ales yst klaa.]
Tak, wszystko jest jasne.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Po partii chińczyka pani Neumann przypomniało się coś jeszcze.

• Frau Dukat, wissen Sie, um 20 Uhr kommt meine Lieblingsserie „Sturm der Liebe” im Fernsehen. Werden Sie mit mir diese Sendung anschauen? [Frał Dukat, wisen Zi, um cfancyś Uła komt majne Liblings-zerje „Szturm der Libe“ im Fernzejen. Werden Zi mit mija dize Zendung anszałen?]
Pani Dukat, wie Pani, o 20 leci w telewizji mój ulubiony serial „Burza uczuć”. Czy obejrzy Pani ze mną ten program?
• Ja, natürlich. [Ja, natyrliś.]
Tak, oczywiście.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Pani Neumann świetnie bawiła się oglądając serial, a gdy skończyłyśmy pomogłam jej przygotować się do snu. To był długi dzień.

Czy wiesz, że…?

Dla dociekliwych językowo

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Jolanta:

Dziękuję za wspaniałe lekcje języka niemieckiego. Są dla mnie ogromną pomocą w nauce.

janina zak:

Super lekcje oczekuję więcej Bardzo dzękuję