ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Teresa geht ins Theater. – czyli Teresa idzie do teatru, część 2

Teresa geht ins Theater. – czyli Teresa idzie do teatru, część 2

Pani Neumann w najbliższą sobotę wybierała się w odwiedziny do swojej córki Anke. Tym razem jej zięć miał po nią przyjechać i odwieźć ją z powrotem do domu, więc cały dzień mogłam sobie zaplanować na własne aktywności.
1
Kiedy przygotowywałam kawę, Pani Neumann zawołała mnie, bo chciała mi coś powiedzieć.
Frau Dukat! Wo sind Sie? Ich möchte Ihnen etwas mitteilen.
[Frał Dukat! Wo zynd Zi? Iś myśte Inen etfas mit-tajlen.]
Pani Dukat! Gdzie Pani jest? Chciałabym Panią o czymś poinformować.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich bin in der Küche und bereite für uns zwei Tassen Kaffee mit Milch vor. Möchten Sie dazu etwas Süßes essen?
[Iś bin in der Kysie und berajte fyr uns cwaj Tasen Kafi myt Milś for. Myśten Zi dacu etfas Zyses esen?]
Jestem w kuchni i przygotowuje nam dwie filiżanki kawy z mlekiem. Czy chciałaby Pani do niej zjeść jeszcze coś słodkiego?
Ich habe keinen Hunger. Der Kaffee reicht mir völlig aus. Nach letzter Untersuchung hat mir der Arzt angeordnet, weniger Süßigkeiten zu verzehren. Ich hatte einen hohen Blutzuckerspiegel.
[Iś habe kajnen Hunga. Der Kafi rajcht mija fyliś ałs. Nach lecta Untazuchung hat mija der Arct angeordnet, weniga Zyziśkajten cu fercejren. Iś hate ajnen hoen Blutcukaszpigel.]
Nie jestem głodna. Kawa w zupełności mi wystarczy. Po ostatnim badaniu lekarz zalecił mi, abym spożywała mniej słodyczy. Miałam wysoki poziom cukru.
2
Przygotowałam kawę i usiadłam na przeciwko Pani Neumann, postanowiłam podpytać jaką informacje chciała mi przekazać.
Worüber sollten wir uns unterhalten? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?
[Woryba zolten wija uns untahalten? Gybt es irgendwelsie Nojiśkajten?]
O czym powinnyśmy porozmawiać? Są jakieś nowiny?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja. Am Samstag besuche ich meine Tochter, deswegen haben Sie diesen Tag frei.
[Ja. Am Zamstag bezuche iś majne Tośta, dezwejgen haben Zi dizen Tag fraj.]
Tak. W sobotę odwiedzam moją córkę, dlatego też ma Pani tego dnia wolne.
Prima! Welche Pläne haben Sie für Samstag?
[Prima! Welsie Plene haben Zi fyr Zamstag?]
Świetnie! Jakie mają Państwo plany na sobotę?
Meine Nichte und ihre Familie kommen in die Stadt an. Wir wollen uns mit ihnen treffen. Anke hat mir versprochen, dass sie einige Aktivitäten planen wird. Bestimmt fahren wir ins Restaurant. Was machen wir noch, das weiß ich zurzeit nicht. Das wird sich erst zeigen.
[Majne Niśte und ire Familje komen in di Sztad an. Wija wolen uns mit inen trefen. Anke hat mija ferszprochen, das zi ajnige Aktiwiteten planen wird. Besztymt faren wija ins Restorą. Was machen wija noch, das wajs iś curcajt niśt. Das wird ziś erst cajgen.]
Moja siostrzenica oraz jej rodzina przyjeżdżają do miasta. Chcemy się z nimi spotkać. Anke obiecała mi, że zaplanuje jakieś aktywności. Z pewnością pojedziemy do restauracji. Co jeszcze będziemy robić, na razie nie wiem. To się dopiero okaże.
Ich verstehe. Hat Ihre Nichte eine große Familie?
[Iś ferszteje. Hat Ire Niśte ajne grose Familje?]
Rozumiem. Czy Pani siostrzenica ma dużą rodzinę?
Sie hat einen Mann und einen Sohn. Und Sie Frau Dukat? – Was haben Sie für diesen Tag vor?
[Zi hat ajnen Man und ajnen Zon. Und Zi Frał Dukat? – Was haben Zi fyr dizen Tag for?]
Ma męża i syna. A Pani, Pani Dukat? – Co zamierza Pani robić tego dnia?
Am Vormittag erhole ich mich ein bisschen und am Nachmittag fahre ich vielleicht ins Theater. Neulich habe ich einen interessanten Artikel über ein neues Theaterstück im Deutschen Theater München gelesen und diese Aufführung hat mich neugierig gemacht.
[Am Formytag erhole iś miś ajn bisien und am Nachmytag fare iś filajśt ins Teata. Nojliś habe iś ajnen interesanten Artikel yba ajn nojes Teatasztyk im Dojczen Teata Mynsien gelejzen und dize Ałf-fyrung hat miś nojgieriś gemacht.]
Do południa odpocznę trochę, a po południu pojadę może do teatru. Ostatnio czytałam ciekawy artykuł o nowej sztuce teatralnej w „Deutsches Theater München” i to przedstawienie mnie zaciekawiło.
Ach so? Das ist eine gute Idee. Das Deutsche Theater München verfügt über ein abwechslungsreiches Programm und erfreut sich großer Popularität. Anke war mehrmals dort und war immer begeistert.
[Ach zo? Das yst ajne gute Ideje. Das Dojcze Teata Mynsien ferfygt yba ajn abwekslungsrajsies Program und erfrojt ziś grosa Popularitet. Anke wa mermals dort und wa ima begajstert.]
Ach tak? To dobry pomysł. „Das Deutsche Theater München” dysponuje różnorodnym repertuarem i cieszy się dużą popularnością. Anke była tam wielokrotnie i zawsze była zachwycona.
Welches Theatergenre bevorzugen Sie?
[Welsies Teatagenre beforcugen Zi?]
Jaki gatunek teatralny Pani preferuje?
Ich mag vor allem Komödie. Musical gefällt mir auch. Wenn ich in Polen bin, gehe ich oft ins Theater. Hier hatte ich solche Möglichkeit noch nicht. Ich befürchte ein bisschen, dass ich nicht alles gut verstehen werde, aber ich hoffe, dass alles gut verläuft. Das ist ein Musical.
[Iś mag for alem Komydi. Musikal gefelt mija ałch. Wen iś in Polen bin, geje iś oft ins Teata. Hija hate iś zolsie Mygliśkajt noch niśt. Ich befurśte ajn bisien, das iś niśt ales gut fersztejen werde, aba iś hofe, das ales gut ferlojt. Das yst ajn Musikal.]
Lubię przede wszystkim komedie. Musical też mi się podoba. Kiedy jestem w Polsce, często chodzę do teatru. Tutaj nie miałam jeszcze takiej możliwości. Trochę się obawiam, że nie wszystko zrozumie, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. To jest musical.
Natürlich! Sie werden sich bestimmt prächtig amüsieren. Möchten Sie alleine ins Theater gehen?
[Natyrliś! Zi werden ziś besztymt prechtiś amyziren. Myśten Zi alajne ins Teata gejen?]
Oczywiście! Będzie się Pani z pewnością wspaniale bawić. Chce Pani iść sama do teatru?
Nein. Letztens habe ich eine Betreuerin aus Polen kennengelernt. Sie pflegt eine von unseren Nachbarinnen und möchte ihr einen gemeinsamen Theaterbesuch vorschlagen.
[Najn. Lectens habe iś ajne Betrojerin ałs Polen kenengelernt. Zi pflegt ajne fon unzeren Nachbarinen und myśte ija ajnen gemajnzamen Teatabezuch forszlagen.]
Nie. Ostatnio poznałam opiekunkę z Polski. Zajmuje się jedną z naszych sąsiadek i chciałabym jej zaproponować wspólne wyjście do teatru.
Alles klar. Ich bin auch sehr gerne ins Theater gegangen. Meine Lieblingsgattung ist Tragödie. Ich hoffe, dass Sie mir später in allen Einzelheiten über dieses Musical berichten.
[Ales kla. Iś bin ałch zea gerne ins Teata gegangen. Majne Liblingsgatung yst Tragydi. Iś hofe, das Zi mija szpejta in alen Ajncelhajten yba dizes Musikal beriśten.]
Wszystko jasne. Też chętnie chodziłam do teatru. Mój ulubiony gatunek to tragedia. Mam nadzieję, że później opowie mi Pani z wszystkimi szczegółami o tym musicalu.
Selbstverständlich. Ich muss nur Eintrittskarten kaufen. Für die letzte Vorstellung am vorigen Samstag wurden sie im Nu ausverkauft. Ich beeile mich besser.
[Zelbstfersztendliś. Iś mus nuła Ajntrickarten kałfen. Fyr di lecte Forsztelung am forigen Zamstag wurden zi im Nu ałsferkałft. Iś beajle miś besa.]
Oczywiście. Muszę tylko kupić bilety. Na ostatnie przedstawienie w zeszłą sobotę zostały wyprzedane migiem. Lepiej się pośpieszę.
Kurz nach der Premiere sieht das so leider aus, insbesondere, wenn auf der Bühne berühmte Schauspieler auftreten.
[Kurc nach der Premiere zit das zo lajda ałs, insbezondere, wen ałf der Byne berymte Szałszpila ałftreten.]
Krótko po premierze tak to właśnie wygląda, w szczególności, kiedy na scenie występują sławni aktorzy.
Ja, das stimmt. Die Premiere hat vor zwei Wochen stattgefunden.
[Ja, das sztymt. Di Premiere hat for cfaj Wochen sztatgefunden.]
Tak, to się zgadza. Premiera odbyła się przed dwoma tygodniami.
Um wie viel Uhr fängt die Aufführung an?
[Um wi fil Uła fengt di Ałf-fyrung an?]
O której godzinie zaczyna się przedstawienie?
Gegen 20 Uhr. Ich bin gespannt, wie das Bühnenbild aussehen wird. Die Vorstellung hat eine Menge von positiven Rezensionen erhalten, deshalb lohnt es sich, sie zu sehen.
[Gejgen cfanciś Uła. Iś bin geszpant, wi das Bynenbild ałs-zejen wird. Di Forsztelung hat ajne Menge fon pozitiven Recenzjonen erhalten, deshalb lont es ziś, zi cu zejen.]
Około dwudziestej. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała scenografia. Przedstawienie otrzymało sporo pozytywnych recenzji, dlatego opłaca się go zobaczyć.
3
Dla dociekliwych językowo

Nazwy krajów oraz ich mieszkańców

W dzisiejszej lekcji poznasz niemieckie nazwy części europejskich krajów oraz ich mieszkańców. W języku niemieckim znacząca większość nazw państw jest rodzaju nijakiego – „das”. Kiedy mówimy o nich, nie używamy rodzajnika. Jest też pewna grupa krajów, która jest rodzaju żeńskiego bądź męskiego, przy takich państwach stosujemy już rodzajnik.

Polen

Polska

Deutschland

Niemcy

Belgien

Belgia

die Schweiz

Szwajcaria

Frankreich

Francja

Spanien

Hiszpania

Portugal

Portugalia

die Slowakei

Słowacja

die Ukraine

Ukraina

Ungarn

Węgry

Italien

Włochy

Griechenland

Grecja

Dänemark

Dania

die Niederlande (Pl.)

Holandia

Kroatien

Chorwacja

 

Nazwy mieszkańców danych państw można utworzyć poprzez dodanie końcówki „-e” bądź „-er” w przypadku mężczyzn oraz końcówki „-in” bądź „-erin” w przypadku kobiet – wyjątkiem od tej reguły jest słówko Niemka. Poniżej znajdziesz tabelę z mieszkańcami powyższych krajów.

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Pole

Polin

Deutsche(r)

Deutsche (wyjątek)

Belgier

Belgerin

Schweizer

Schweizerin

Franzose

Französin

Spanier

Spanierin

Portugiese

Portugiesin

Slowake

Slowakin

Ukrainer

Ukrainerin

Italiener

Italienerin

Grieche

Griechin

Däne

Dänin

Niederländer

Niederländerin

Kroate

Kroatin

 

W następnej lekcji poznasz kolejne kraje.

4
Czy wiesz, że…?

Czy wiedziałeś, że od ponad 10 lat cyklicznie w Düsseldorfie występują aktorzy polskiej sceny teatralnej? Dla naszych rodaków to wyjątkowa okazja aby mieć kontakt z polskim teatrem. Spektakle są wystawiane w Teatrze Savoy i cieszą się dużym zainteresowaniem. Przedstawienia cechuje komediowa tematyka, kunszt znanych reżyserów oraz aktorów. Na deskach Teatru Savoy wystawiono takie sztuki jak: „Zacznijmy jeszcze raz” Tomasza Sapryka czy „Ostra Jazda” spektakl teatru Woj-Art. W Düsseldorfie wystąpili już tacy znani polscy aktorzy i aktorki jak: Agata Kulesza, Katarzyna Żak, Piotr Polk, Zbigniew Zamachowski, Paweł Królikowski, Marta Wierzbicka, czy Przemysław Sadowski. Jeśli będziesz w Nadrenii Północnej Westfalii warto tam zajrzeć.

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →