ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Frau Neumann braucht einen neuen Gehstock – czyli Pani Neumann miewa problemy z poruszaniem, część 2

Frau Neumann braucht einen neuen Gehstock – czyli Pani Neumann miewa problemy z poruszaniem, część 2

Pani Neumann po krótkim pobycie u swojej przyjaciółki wróciła dość zasmucona. Widać było, że coś ją niepokoi. Tym razem nie towarzyszyłam jej podczas tych odwiedzin, a jej córka wspomniała tylko przelotnie, że Pani Meier podupadła na zdrowiu.
1
Postanowiłam podpytać troszkę Panią Neumann o jej ostatnią wizytę.
Frau Neumann! Sie sind heute ein bisschen schweigsam und besorgt. Ist es alles in Ordnung?
[Frał Nojman! Zi zynd hojte ajn bisien szwajgzam und bezorgt. Yst es ales in Ordnung?]
Pani Neumann! Jest Pani dzisiaj trochę milcząca i zatroskana. Czy wszystko w porządku?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich bin in Sorge um meine Freundin. Als ich sie in letzter Woche besucht habe, habe ich bemerkt, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat.
[Iś bin in Zorge um majne Frojndin. Als iś zi in lecta Woche bezucht habe, habe iś bemerkt, das ziś ija Gezundhajc-cusztand ferszlechtert hat.]
Martwię się o moją przyjaciółkę. Kiedy odwiedziłam ją w zeszłym tygodniu, zauważyłam, że jej stan zdrowia pogorszył się.
Was fehlt ihr?
[Was felt ija?]
Co jej dolega?
Sie ist die Treppe heruntergefallen und hat ihr das Bein gebrochen. Jetzt muss sie sich mit dem Rollstuhl bewegen und braucht jemanden, der sie betreuen wird.
[Zi yst di Trepe heruntagefalen und hat ija das Bajn gebrochen. Ject mus zi ziś myt dejm Rolsztul bewejgen und brałcht jemandejn, der zi betrojen wird.]
Spadła ze schodów i złamała nogę. Teraz musi poruszać się na wózku i potrzebuje kogoś, kto się nią zaopiekuje.
Es tut mir Leid. Wer betreut sie?
[Es tut mija Lajd. Wer betrojt zi?]
Przykro mi. Kto się nią opiekuje?
Ihre Familie wohnt im Ausland, aber ihre Kinder haben schon eine Betreuerin eingestellt. Sie hilft ihr bei allen hygienischen und alltäglichen Tätigkeiten, auch beim Transfer vom Bett in den Rollstuhl und vom Rollstuhl auf die Toilette.
[Ire Familje wont im Ałsland, aba ire Kinda haben szon ajne Betrojerin ajngesztelt. Zi hilft ija baj alen hygieniszen und alteglisien Tetiśkajten, ałch bajm Transfer fom Bet in dejn Rolsztul und fom Rolsztul ałf di Tojlete.]
Jej rodzina mieszka za granicą, ale jej dzieci zatrudniły już Opiekunkę. Pomaga ona jej we wszystkich czynnościach higienicznych i codziennych, również przy transferze z łózka na wózek oraz z wózka na toaletę.
Besucht der Pflegedienst sie auch?
[Bezucht der Pflegedinst zi ałch?]
Czy odwiedza ją również służba medyczna?
Ja, zweimal täglich. Ihre Kinder haben nicht nur einen Patientenlifter für sie ausgeliehen, sondern auch Haltegriffe und Armstützen in der Toilette und im Badezimmer montiert.
[Ja, cwajmal tegliś. Ire Kinda haben niśt nuła ajnen Pacjentenlifta fyr zi ałsgelijen, zondern ałch Haltegrife und Armsztycen in der Tojlete und im Badecyma montirt.]
Tak, dwa razy na dzień. Jej dzieci nie tylko wypożyczyły dla niej podnośnik, lecz także zamontowały uchwyty oraz podłokietniki w toalecie oraz łazience.
Wie lange wird sie Hilfe brauchen?
[Wi lange wird zi Hilfe brałchen?]
Jak długo będzie potrzebowała pomocy?
Es ist schwer zu schätzen. Der Bruch war sehr kompliziert. Sie musste sich sogar einer Operation unterziehen. Eine Woche hat sie im Krankenhaus verbracht. Jetzt fühlt sie sich ein bisschen besser, aber sie ist immer schwach. Sie freut sich sehr darüber, dass sie sich zu Hause erholen kann.
[Es yst szfea cu szecen. Der Bruch wa zea komplicirt. Zi muste ziś zoga ajna Operacjon untacijen. Ajne Woche hat zi im Krankenhałs ferbracht. Ject fylt zi ziś ajn bisien besa, aba zi yst ima szfach. Zi frojt ziś zea daryba, das zi ziś cu Hałze erholen kan.]
Ciężko to oszacować. Złamanie było bardzo skomplikowane. Musiała się nawet poddać operacji. Tydzień spędziła w szpitalu. Teraz czuje się trochę lepiej, ale nadal jest słaba. Cieszy się bardzo, że może dochodzić do siebie w domu.
Ich verstehe. Ach, Frau Neumann, fast hätte ich es vergessen. Gestern habe ich mit Ihrer Tochter geredet und sie hat mir mitgeteilt, dass sie schon ein paar Sanitätshäuser angerufen und sich nach entsprechenden Gehstöcken für Sie erkundigt hat.
[Iś ferszteje. Ach, Frał Nojman, fast hete iś es fergesen. Gestern habe iś mit Ija Tośta geredet und zi hat mija mitgetajlt, das zi szon ajn par Zanitec-hojza angerufen und ziś nach entszpresienden Gejsztyken fyr Zi erkundigt hat.]
Rozumiem. Ach, Pani Neumann, byłabym zapomniała. Wczoraj rozmawiałam z Pani córką i poinformowała mnie, że dzwoniła już do kilku sklepów medycznych i pytała się o odpowiednie laski dla Pani.
Wunderbar. Mein Gehstock ist schon abgenutzt. Hat sie schon etwas Angemessenes ausgesucht?
[Wundaba. Majn Gejsztok yst szon abgenuct. Hat zi szon etfas Angemesenes ałsgezucht?]
Wspaniale. Moja laska jest już zużyta. Czy wyszukała coś odpowiedniego?
Ja, sie hat sogar beim Geschäft eine Bestellung aufgegeben.
[Ja, zi hat zoga bajm Geszeft ajne Besztelung ałfgegejben.]
Tak, nawet złożyła już zamówienie w sklepie.
Holt Anke den Gehstock ab, oder erfolgt die Lieferung per Kurier?
[Holt Anke dejn Gejsztok ab, oda erfolgt di Liferung per Kurier?]
Czy Anke odbierze laskę czy dostarczy ją kurier?
Der Gehstock wird uns direkt ins Haus geliefert. Wir müssen ihn nicht abholen. Ihre Tochter hat die Zahlung für ihn schon überwiesen.
[Der Gejsztok wird uns direkt ins Hałs gelifert. Wija mysen in niśt abholen. Ire Tośta hat di Calung fyr in szon ybawizen.]
Laska zostanie dostarczona nam bezpośrednio do domu. Nie musimy jej odbierać. Pani córka przelała już zapłatę za nią.
Ausgezeichnet. Wie lange sollten wir für das Paket warten?
[Ałsgecajchnet. Wi lange zolten wija fyr das Paket warten?]
Znakomicie. Jak długo powinniśmy czekać na paczkę?
Ungefähr 3 Tage.
[Ungefea draj Tage.]
Około trzech dni.
Ich brauche noch ein Druckmessgerät. Könnten Sie es in der Apotheke kaufen? Ich habe gehört, dass sein Preis herabgesetzt wurde.
[Iś brałche noch ajn Drukmesgeret. Kynten Zi es in der Apotejke kałfen? Iś habe gehyrt, das zajn Prajs herabgezect wurde.]
Potrzebuję jeszcze ciśnieniomierza. Czy mogłaby Pani kupić go w aptece? Słyszałam, że jego cena została obniżona.
Ja, natürlich. Am Nachmittag erledige ich das. Sollte ich Ihnen etwas zum Trinken bringen?
[Ja, natyrliś. Am Nachmytag erledige iś das. Zolte iś Inen etfas cum Trinken bringen?]
Tak, oczywiście. Popołudniu to załatwię. Czy powinnam Pani przynieść coś do picia?
Ja, ich würde gerne ein Glas Apfelsaft trinken.
[Ja, iś wyrde gerne ajn Glas Apfelzaft trinken.]
Tak, chętnie napiłabym się szklankę soku jabłkowego.
2
Dla dociekliwych językowo

Zdania czasowe ze spójnikami wenn oraz als

W dzisiejszej lekcji poznasz dwa nowe spójniki, są nimi wenn i als. Oba znaczą po polsku kiedy, są natomiast używane w różnych sytuacjach. Spójnik wenn używamy w przypadku opowiadania o czynnościach, bądź wydarzeniach z przeszłości, które się powtarzały, jak również o tych, które obecnie mają miejsce, bądź dopiero się wydarzą. Natomiast ze spójnika als korzystamy w przypadku czynności oraz wydarzeń jednorazowych z przeszłości. Poniżej znajdziesz kilka przykładów zastosowania powyższych spójników.

Als ich 30 Jahre alt war, bin ich nach Frankreich ausgereist.
Kiedy miałam 30 lat, wyjechałam do Francji. 

Wenn Marcus große Magenbeschwerden hat, nimmt er die Tabletten ein.
Kiedy Marcus ma duże dolegliwości żołądkowe, zażywa tabletki. 

Als Anna die Treppe heruntergefallen ist, hat sie ihr das Bein gebrochen.
Kiedy Anna spadła ze schodów, złamała sobie nogę. 

Wenn wir größere Einkäufe machen wollen, fahren wir in den Supermarkt.
Kiedy chcemy zrobić większe zakupy, jedziemy do supermarketu. 

Als ich in der Apotheke war, begegnete ich unserer Nachbarin.
Kiedy byłam w aptece, spotkałam naszą sąsiadkę. 

Immer wenn es sonnig war, sind wir geritten.
Zawsze kiedy było słonecznie, jeździliśmy konno.

3
Czy wiesz, że…?

Tagespflege

Tagespflege czyli opieka dzienna. Domy dziennej opieki cieszą się dużym zainteresowaniem w Niemczech. Niektórzy seniorzy, którzy nie przybywają w domu stałej opieki, lecz pozostają jeszcze w swoich domach, decydują się na skorzystanie doraźnie z dziennej opieki. Przebywają oni tam zazwyczaj około 8 godzin, ośrodki dbają o ich przejazd z domu do ośrodka i z powrotem. Podczas pobytu seniorzy mają możliwość uczestniczenia w różnych aktywnościach ze swoimi rówieśnikami, są aktywizowani poprzez zajęcia ruchowe, spacery oraz warsztaty. Ośrodki oferują również zajęcia rehabilitacyjne i drobne posiłki.

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →