ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Teresa geht in die Bibliothek. – czyli Teresa szuka ciekawej książki, część 1

Teresa geht in die Bibliothek. – czyli Teresa szuka ciekawej książki, część 1

W dzisiejszej lekcji nauczysz się słownictwa, które pomoże opowiedzieć Ci o Twojej ulubionej książce jak również porozumieć się w księgarni bądź bibliotece.
1
Zacznijmy od słownictwa ogólnego:
das Buch
[das Buch]
książki
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
ein Buch lesen / schreiben
[ajn Buch lejzen / szrajben]
czytać / pisać książkę
ein Buch unter dem Titel
[ajn Buch unta dejm Titel]
książka pod tytułem
ein dickes / dünnes Buch
[ajn dikes / dynes Buch]
gruba / cienka książka
ein spannendes / langweiliges Buch
[ajn szpanendes / langwajliges Buch]
ciekawa / nudna książka
in einem Buch blättern
[in ajnem Buch bletern]
wertować / kartkować książkę
in einem Buch schmökern
[in ajnem Buch szmykern]
rozczytywać się w książce
Bücher verschlingen
[Bysia ferszlingen]
pochłaniać książki
der Autor = der Verfasser
[der Ałtor] = [der Ferfasa]
autor
die Autorin = die Verfasserin
[di Ałtorin] = [di Ferfaserin]
autorka
der Schriftsteller
[der Szryftsztela]
pisarz 
das Buch aus dem Deutschen ins Polnische übersetzten
[das Buch ałs dejm Dojczen ins Polnisze ybazecen]
tłumaczyć książkę z niemieckiego na polski
der Übersetzer
[der Ybazeca]
tłumacz
der Dichter
[der Diśta]
poeta
der Leser
[der Lejza]
czytelnik
die Handlung
[die Handlung]
akcja
die Hauptfigur
[di Hałptfiguła]
główna postać
der Held
[der Held]
bohater
die Bibliothek
[di Bibliotek]
biblioteka
Bücher in einer Bibliothek ausleihen
[Bysia in ajna Bibliotek ałslajen]
wypożyczać książki w bibliotece
Bücher in einer Bibliothek ausleihen
[Bysia in ajna Bibliotek ałslajen]
wypożyczać książki w bibliotece
Bücher zurückgeben
[Bysia curykgejben]
zwracać książki
in die Bibliothek gehen
[in di Bibliotek gejen]
iść do biblioteki
der Bibliotheksausweis
[der Biblioteksałswajs]
karta biblioteczna
der Bibliothekar
[der Biblioteka]
bibliotekarz
di Buch-handlung
[di Buch-handlung]
księgarnia
Bücher in einer Buchhandlung kaufen
[Bysia in ajna Buch-handlung kałfen]
kupować książki w księgarni
in di Buch-handlung gejen
[in di Buch-handlung gejen]
iść do księgarni
der Bestseller
[der Bestcela]
bestseller
das Kapitel
[das Kapitel]
rozdział
das Inhaltsverzeichnis
[das Inhalcfercajchnis]
spis treści
der Verlag
[der Ferlag]
wydawnictwo
ein Buch herausgebe
[ajn Buch herałsgejben]
wydać książkę
der Herausgeber
[der Herałsgejba]
wydawca
die Leseratte
[di Lejzerate]
mól książkowy
2
Gatunki książek w języku niemieckim poznasz poniżej:
die Literatur
[di Literatuła]
literatura
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
deutschsprachige / englischsprachige Literatur
[dojczszprachige / englysz-szprachige Literatuła]
niemieckojęzyczna / anglojęzyczna literatura
die Literaturgattung
[di Literatułagatung]
gatunek literacki
der Roman
[der Roman]
powieść
der Krimi
[der Krimi]
kryminał
die Erzählung
[di Ercejlung]
opowiadanie
das Abenteuerbuch
[das Abentojabuch]
książka przygodowa
das Drama
[das Drama]
dramat
die Biografie
[di Biografi]
biografia
das Märchen
[das Mersien]
bajka
das Gedicht
[das Gediśt]
wiersz
der Comic
[der Komik]
komiks
die Kinderliteratur
[di Kindaliteratuła]
literatura dziecięca
die Jugendliteratur
[di Jugendliteratuła]
literatura młodzieżowa
die Kurzgeschichte
[di Kurcgeszichte]
krótkie opowiadanie
der Nobelpreis für Literatur
[der Nobelprajs fyr Literatuła]
Nagroda Nobla w dziedzinie literatury
den Nobelpreis verleihen / bekommen
[dejn Nobelprajs ferlajen / bekomen]
przyznawać / otrzymać Nagrodę Nobla
der Nobelpreisträger
[der Nobelprajstrega]
laureat nagrody Nobla
3
Poniżej znajdziesz kilka pytań, które przydadzą Ci się w codziennej komunikacji o książkach:
Welches Buch haben Sie letztens gelesen?
[Welsies Buch haben Zi lectens gelejzen?]
Jaką książkę Pan/i ostatnio czytała?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Wovon handelt dieses Buch?
[Wofon handelt dizes Buch?]
O czym opowiada ta książka?
Wer hat dieses Buch verfasst / geschrieben?
[Wer hat dizes Buch ferfast / geszriben?]
Kto napisał tą książkę?
In welche Sprachen wurde der Roman von Agatha Christie übersetzt?
[In welsie Szprachen wurde der Roman fon Agata Kristi ybazect?]
Na jakie języki została przetłumaczona powieść Agathy Christie?
Wo spielt sich die Handlung der Erzählung ab?
[Wo szpilt ziś di Handlung der Ercejlung ab?]
Gdzie rozgrywa się akcja opowiadania?
Welche Bücher haben Sie gestern in der Buchhandlung gekauft?
[Welsie Bysia haben Zi gestern in der Buch-handlung gekałft?]
Jakie książki kupił(a) Pan(i) wczoraj w księgarni?
Wann haben Sie Bücher bestellt?
[Wan haben Zi Bysia besztelt?]
Kiedy zamówiła Pani książki?
Wann könnten Sie in die Bibliothek gehen und mir ein paar Romane ausleihen?
[Wan kynten Zi in di Bibliotek gejen und mija ajn par Romane ałslajen?]
Kiedy mogłaby Pani pójść do biblioteki i wypożyczyć mi kilka powieści?
Welche Bücher möchten Sie ausleihen / kaufen?
[Welsie Bysia myśten Zi ałslajen / kałfen?]
Jakie książki chciałaby Pani wypożyczyć / kupić?
Haben Sie sich schon in der Bibliothek angemeldet?
[Haben Zi ziś szon in der Bibliotek angemeldet?]
Czy zapisał(a) Pan(i) się do biblioteki?
Was kostet die Gebühr für ein Jahr?
[Was kostet di Gebyr fyr ajn Jar?]
Ile wynosi opłata / abonament za rok?
Für wie lange kann man Bücher ausleihen?
[Fyr wi lange kan man Bysia ałslajen?]
Na jak długo można wypożyczyć książki?
4
Poniżej znajdziesz też kilka komunikatów, które przydadzą Ci się w codziennej komunikacji w temacie książek:
Letztens habe ich den bekannten Roman einer britischen Schriftstellerin Jane Austen „Stolz und Vorurteil“ gelesen. Das ist eine Liebesgeschichte.
[Lectens habe iś dejn bekanten Roman ajna brytiszen Szryftsztelerin Dżejn Ostin „Sztolc und Forurtajl“ gelejzen. Das yst ajne Libesgeszichte.]
Ostatnio przeczytałam znaną powieść brytyjskiej pisarki Jane Austen „Duma i uprzedzenie“. To jest historia miłosna.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Die Handlung spielt sich im 19. Jahrhundert in England ab.
[Di Handlung szpilt ziś im nojncejnten Jarhundert in England ab.]
Akcja rozgrywa się w XIX wieku w Anglii.
Das Buch hat Agatha Christie verfasst.
[Das Buch hat Agata Kristi ferfast.]
Książkę napisała Agatha Christie.
Der Roman von Agatha Christie wurde sowohl ins Deutsche als auch ins Polnische übersetzt.
[Der Roman fon Agata Kristi wurde zowol ins Dojcze als ałch ins Polnisze ybazect.]
Powieść Agathy Christie została przetłumaczona zarówno na niemiecki jak i na polski.
Gestern habe ich ein paar Bücher in der Buchhandlung bestellt. Ich hole sie in nächster Woche ab.
[Gestern habe iś ajn par Bysia in der Buch-handlung besztelt. Iś hole zi in nechsta Woche ab.]
Wczoraj zamówiłam kilka książek w księgarni. Odbiorę je w przyszłym tygodniu.
Am Montag fahre ich in die Stadt, deswegen kann ich Ihnen Ihre beliebte Romane ausleihen.
[Am Montag fare iś in di Sztad, deswejgen kan iś Inen Ire belibte Romane ałslajen.]
W poniedziałek jadę do miasta, dlatego mogę wypożyczyć Pani ulubione powieści.
Ich suche nach einer spannenden Liebesgeschichte. Könnten Sie mir bitte etwas empfehlen?
[Iś zuche nach ajna szpanenden Libesgeszichte. Kynten Zi mija byte etfas empfejlen?]
Szukam trzymającej w napięciu historii miłosnej. Czy mogłaby mi Pani coś polecić?
Am liebsten greife ich zu unterschiedlichen Krimis.
[Am libsten grajfe iś cu untaszidlisien Krimis.]
Najchętniej sięgam po różne kryminały.
Ich habe mich in der Bibliothek noch nicht angemeldet, aber das erledige ich morgen.
[Iś habe miś in der Bibliotek noch niśt angemeldet, aba das erledige iś morgen.]
Nie zapisałam się jeszcze w bibliotece, ale zrobię to jutro.
Die Gebühr für ein Jahr beträgt 23 Euro.
[Di Gebyr fyr ajn Jar betregt drajundcwanciś Ojro.]
Opłata / abonament za rok wynosi 23 euro.
Bücher kann man für 4 Wochen ausleihen.
[Bysia kan man fyr fija Wochen ałslajen.]
Książki można wypożyczyć na 4 tygodnie.
5
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

1. Utwórz rzeczownik rodzaju męskiego od czasownika!

 1. verfassen - ……………………………………………
 2. herausgeben - ……………………………………………
 3. lesen - ………………………………………………..
 4. übersetzten - …………………………………………………
 5. schreiben - ………………………………………………………

2. Uzupełnij zdania słowami zamieszczonymi w tabeli. Pamiętaj, aby czasowniki odpowiednio odmienić!

verleihen Gedichte verschlingen zurückgeben Schriftsteller Verlag Monat Leseratte

 

 1. Frau Meier liest am liebsten ……………………… und Biografien.
 2. Im letzten …………………. wurde der Nobelpreis für Literatur …………………...
 3. Der Cornelsen …………….. wollte das Buch von einem unbekannten ………………………... nicht herausgeben.
 4. Sie sollten Bücher in 2 Wochen ……………………………...
 5. Man kann ihn als eine ………………………. beschreiben. Er hat schon 6 Bücher in dieser Woche …………………………..

3. Przetłumacz na niemiecki!

 1. Jak przekażesz podopiecznej, że idziesz do biblioteki wypożyczyć książki przygodowe i wrócisz za godzinę?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Jak przekażesz, że księgarnia jest zamknięta do przyszłego tygodnia, dlatego zamówisz książki przez internet?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Jak zapytasz podopieczną, jak nazywa się jej ulubiony pisarz?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Jak przekażesz, że preferujesz literaturę angielską i francuską?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. Jak zapytasz podopieczną, jak długo pracowała w wydawnictwie?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Jak przekażesz, że Pani Wagner cały dzień wertowała swoje książki?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →