ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Teresa treibt Sport. – czyli Teresa dba o swoją kondycję, część 2

Teresa treibt Sport. – czyli Teresa dba o swoją kondycję, część 2

Wolny czas na zleceniu można przeznaczyć na aktywność fizyczną. Znajomość słownictwa ułatwi rozmowę o różnych dyscyplinach sportu, więc dla ułatwienia prezentujemy drugą część lekcji z tego zakresu.
1
W czwartkowe popołudnie przeglądałyśmy z Panią Neumann wspólnie czasopisma. Między czasie rozmawiałyśmy o planach na najbliższy weekend.
Am Samstag fahre ich zu meiner Tochter. Ich will mit ihr und ihrer Familie ein bisschen Zeit verbringen. Bald wird Emma an einem sportlichen Wettbewerb teilnehmen und sie ist die ganze Zeit beschäftigt, aber am Samstag können wir uns endlich treffen.
[Am Zamstag fare iś cu majna Tośta. Iś wil myt ija und ija Familje ajn bisień Cajt ferbringen. Bald wird Ema an ajnem szportlisien Wetbewerb tajlnejmen und zi yst di gance Cajt beszeftigt, aber am Zamstag kynen wija uns endliś trefen.]
W sobotę jadę do mojej córki. Chce spędzić z nią i jej rodziną trochę czasu. Wkrótce Emma bierze udział w zawodach sportowych i jest cały czas zajęta, ale w sobotę możemy się wreszcie spotkać.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Prima. Welche Sportart treibt Emma?
[Prima. Welsie Szportart trajbt Ema?]
Świetnie. Jaką dyscyplinę sportową uprawia Emma?
Emma treibt Tennis. Außerdem reitet sie sehr gerne.
[Ema trajbt Tenis. Ałzadejm rajtet zi zea gerne.]
Emma uprawia tenis. Ponadto bardzo chętnie jeździ konno.
Ach so? Interessant. Meine Töchter führen auch ein aktives Leben. Sie spielen Volleyball und im Winter fahren sie gerne Ski. Sie haben mich auch angespornt, Sport zu treiben.
[Ach zo? Interesant. Majne Tyśta fyren ałch ajn aktiwes Lejben. Zi szpilen Wolejbal und im Winta faren zi gerne Szi. Zi haben miś ałch angeszpornt, Szport cu trajben.]
Ach tak? Interesujące. Moje córki też prowadzą aktywny styl życia. Grają w siatkówkę, a w zimie jeżdżą na nartach. Mnie również zachęciły do uprawiania sportu.
Welche Sportart treiben Sie Frau Dukat?
[Welsie Szportart trajben Zi Frał Dukat?]
Jaką dyscyplinę sportu Pani uprawia, Pani Dukat?
Also, ich bewege mich viel an der frischen Luft, vor allem fahre ich Rad. Seit ein paar Jahren schwimme ich ebenfalls regelmäßig. Ab und zu gehe ich ins Fitnessstudio mit meinen Freundinnen. Durch Sport kann ich Stress abbauen. Ich lege einen besonderen Wert auf meine Gesundheit, deswegen bemühe ich mich, fit zu sein.
[Alzo, iś bewejge miś fil an der fryszen Luft, for alem fare iś Rad. Zajt ajn par Jaren szwyme iś ejbenfals regelmesiś. Ab und cu gehe iś ins Fitnes-sztudio myt majnen Frojndinen. Durś Szport kan iś Sztres ab-bałen. Iś lege ajnen bezonderen Wert ałf majne Gezundhajt, deswejgen bemyłe iś miś, fit cu zajn.]
A więc, dużo poruszam się na świeżym powietrzu, przede wszystkim jeżdżę na rowerze. Od kilku lat regularnie również pływam. Od czasu do czasu chodzę z moimi przyjaciółkami do fitness klubu. Poprzez sport mogę zredukować stres. Przywiązuję szczególną wagę do mojego zdrowia, dlatego też staram się być w dobrej formie.
Als ich jünger war, habe ich auch oft Sport gemacht. Im Winter bin ich Schlittschuh gelaufen und im Sommer bin ich gesegelt. Jetzt gehe ich gerne spazieren.
[Als iś junga wa, habe iś ałch oft Szport gemacht. Im Winta bin iś Szlitszu gelałfen und im Zoma bin iś gezegelt. Ject geje iś gerne szpaciren.]
Kiedy byłam młodsza, też chętnie uprawiałam sport. W zimie jeździłam na łyżwach, a w lecie żeglowałam. Teraz chętnie chodzę na spacery.
Wunderbar. Und wann nimmt Emma an dem Tenniswettbewerb teil?
[Wundaba. Und wan nimt Ema an dejm Teniswetbewerb tajl?]
Wspaniale. A kiedy Emma bierze udział w zawodach tenisa?
Der Wettbewerb findet im nächsten Monat statt. Emma trainiert ausdauernd und mit vollem Engagement, deshalb hoffe ich darauf, dass sie ihn gewinnt.
[Der Wetbewerb findet im nechsten Monat sztat. Ema trenirt ałsdałernd und myt volem Angażymą, deshalb hofe iś darałf, das zi in gewint.]
Zawody odbywają się w przyszłym miesiącu. Emma trenuje wytrwale i z pełnym zaangażowaniem, dlatego mam nadzieję, że je wygra.
Sicherlich wird sie ihn gewinnen. Sollte ich Sie am Samstag begleiten?
[Zisiarliś wird zi in gewinen. Zolte iś Zi am Zamstag beglajten?]
Z pewnością je wygra. Mam Pani towarzyszyć w sobotę?
Nein. Sie haben am Samstag einen freien Tag. Mein Schwiegersohn wird mich abholen. Ich komme erst am Abend zurück.
[Najn. Zi haben am Zamstag ajnen frajen Tag. Majn Szwygazon wird miś abholen. Iś kome erst am Abend curyk.]
Nie, ma Pani w sobotę wolny dzień. Mój zięć mnie odbierze. Wrócę dopiero wieczorem.
Prima. Folglich werde ich ins Schwimmbad gehen. Ich habe im Internet gelesen, dass ein neues Fitnessstudio in unserer Nähe eröffnet wurde. Ich kann da vorbeischauen.
[Prima. Folgliś werde iś ins Szwymbad gejen. Iś habe im Internet gelejzen, das ajn nojes Fitnes-sztudio in unzera Neje eryfnet wurde. Iś kan da forbajszałen.]
Świetnie. Wobec tego pójdę na basen. Czytałam w internecie, że w naszej okolicy otworzono nowy klub fitness. Mogę tam zaglądnąć.
Das ist ein guter Plan. Viel Spaß!
[Das yst ajn guta Plan. Fil Szpas!]
To jest dobry plan. Dobrej zabawy!
Ich muss nur eine Badekappe und eine Schwimmbrille kaufen. Morgen besorge ich alles, was ich noch brauche.
[Iś mus nuła ajne Badekape und ajne Schwymbryle kałfen. Morgen bezorge iś ales, was iś noch brałche.]
Muszę tylko kupić czepek i okulary. Jutro kupię wszystko, czego jeszcze potrzebuję.
Gut, dass Sie morgen einkaufen fahren. Ich brauche eine neue Mütze.
[Gut, das Zi morgen ajnkałfen faren. Iś brałche ajne noje Myce.]
Dobrze, że jutro jedzie Pani na zakupy. Potrzebuję nowej czapki.
In Ordnung. Wir können zusammen das erledigen.
[In Ordnung. Wija kynen cuzamen das erledigen.]
W porządku. Możemy razem to załatwić.

Zbliżała się pora ulubionego serialu Pani Neumann, dlatego też pośpiesznie przygotowałam jej podwieczorek i usiadłam obok niej w fotelu. Fabuła serialu była dość ciekawa, dlatego też sama się wciągnęłam.

3
Dla dociekliwych językowo

W dzisiejszej lekcji dowiesz się w jaki sposób możesz opowiedzieć po niemiecku o swoich zamiarach, nie używając jednocześnie czasowników modalnych wollen oraz mögen. Chodzi mianowicie o zdanie złożone z określonym spójnikiem, czyli zdanie okolicznikowe celu. Wyraża ono nasz cel albo zamiar. Jak je tworzymy? Zerknij poniżej i dowiedz się więcej na ten temat.

W zdaniu okolicznikowym celu używamy spójnika damit bądź konstrukcji bezokolicznikowej um…zu. Konstrukcji bezokolicznikowej um…zu używamy tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy podmiot zarówno w zdaniu głównym jak i pobocznym jest identyczny. Jeśli natomiast podmioty w tych zdaniach są różne, korzystamy ze spójnika damit. Z spójnika damit możemy również skorzystać przy takich samych podmiotach. W zdaniach okolicznikowych celu nie używamy już czasowników modalnych wollen i mögen.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów zdań:

Ich gehe in die Apotheke, um eine Salbe gegen Rückenschmerzen zu kaufen. Idę do apteki, aby kupić maść na ból pleców.

Wir treiben Sport, um fit zu bleiben. Uprawiamy sport, aby pozostać w dobrej formie.

Sie sind ins Gebirge gefahren, um sich dort zu erholen. Oni pojechali w góry, aby sobie tam odpocząć.

Ich rufe Ihren Arzt an, damit er Ihnen die Medikamente verschreibt. Zadzwonię do Pani lekarza, aby przepisał Pani lekarstwa.

Ich habe an meine Schwester geschrieben, damit sie uns in nächster Woche besucht. Napisałam do mojej siostry, aby nas odwiedziła w przyszłym tygodniu.

Ich hole Ihren Rollstuhl, damit wir zusammen spazieren gehen. Przyprowadzę Pani wózek, abyśmy poszły razem na spacer.

4
Czy wiesz, że…?

Przysłowia po niemiecku

W tej lekcji przygotowaliśmy dla Ciebie 5 przysłów w języku niemieckim, które często używamy również w Polsce:

Aller guten Dinge sind drei. – Do trzech razy sztuka.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. – Co się odwlecze to nie uciecze.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. – Do odważnych świat należy.

Wer Wind sät, wird Sturm ernten. – Kto sieje wiatr, zbiera burzę.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. – Nie wszystko złoto co się świeci.

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →