ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Teresa geht zur Bank. – czyli Teresa idzie do banku, część 1

Teresa geht zur Bank. – czyli Teresa idzie do banku, część 1

W dzisiejszej lekcji podszkolisz swoje słownictwo związane z komunikacją w banku. Dzięki tym zwrotom spokojnie porozumiesz się z pracownikiem banku w Niemczech.
1
Zacznijmy od słownictwa ogólnego:
die Bank
[di Bank]
bank
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
zur Bank gehen
[cuła Bank gejen]
iść do banku
der/die Bankangestellte
[der/di Bankangesztelte]
pracownik/pracownica banku
der Bankkunde
[der Bank-kunde]
klient banku
die Bankkundin
[di Bank-kundin]
klientka banku
Geld auf der Bank haben
[Geld ałf der Bank haben]
mieć pieniądze w banku
die Kasse
[di Kase]
kasa
das Konto
[das Konto]
konto
das Sparkonto
[das Szparkonto]
konto oszczędnościowe
das Girokonto
[das Żirokonto]
rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy
ein gebührenfreies Konto
[ajn gebyrenfrajes Konto]
konto bez opłat
der Kontoinhaber
[der Kontoinhaba]
właściciel konta
der Betrag
[der Betrag]
kwota
die Kontonummer
[di Kontonuma]
numer konta
die Kontoführung
[di Kontofyrung]
prowadzenie konta
die Kreditkarte
[di Kreditkarte]
karta kredytowa
die EC-Karte
[di EC-Karte]
karta bankomatowa
die Geldkarte
[di Geldkarte]
karta płatnicza
die Geheimnummer = die PIN-Nummer
[di Gehajm-numa / di PIN-Numa]
numer PIN
der Geldautomat
[der Geldałtomat]
bankomat
die Bankleitzahl
[di Banklajtcal]
kod banku
das Schließfach
[das Szlisfach]
skrytka
das Sparbuch
[das Szparbuch]
książeczka oszczędnościowa
die Einzahlung
[di Ajncalung]
wpłata
die Auszahlung
[di Ałscalung]
wypłata
die Banküberweisung
[di Bankybawajzung]
przelew bankowy
der Kredit
[der Kredit]
kredyt
der Zins
[der Cinz]
odsetki, procent
die Rate
[di Rate]
rata
2
Poniżej znajdziesz przydatne słownictwo związane z wszelkimi czynnościami podejmowanymi z kontem i twoimi pieniędzmi:
die Bank auswählen
[di Bank ałswejlen]
wybrać bank
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
zum Schalter folgen
[cum Szalta folgen]
podejść do okienka
ein Konto eröffnen
[ajn Konto eryfnen]
otwierać konto
ein Konto auflösen
[ajn Konto ałflyzen]
likwidować / zamykać konto
ein Konto belasten
[ajn Konto belasten]
obciążyć konto
ein Konto sperren
[ajn Konto szperen]
zablokować konto
das Konto überziehen
[das Konto ybacijen]
przekroczyć stan konta
Geld am Automaten holen
[Geld am Ałtomaten holen]
wybierać pieniądze z bankomatu
die Karte einlegen
[di Karte ajnlegen]
wkładać kartę do bankomatu
die PIN-Nummer eingeben
[di PIN-Numa ajngejben]
podawać numer PIN
die Geheimzahl bestätigen
[di Gehajmcal besztetigen]
potwierdzić PIN
die Geldsumme eingeben
[di Geldzume ajngejben]
wprowadzić kwotę
Geld bei der Bank sparen
[Geld baj der Bank szparen]
oszczędzać pieniądze w banku
Geld auf ein Konto einzahlen
[Geld ałf ajn Konto ajncalen]
wpłacać pieniądze na konto
Geld vom Konto abheben
[Geld fom Konto abhejben]
podejmować pieniądze z konta
einen Betrag von einem Konto abbuchen
[ajnen Betrag fom Konto abbuchen]
odpisać sumę z konta
Geld auf ein Konto überweisen
[Geld ałf ajn Konto ybawajzen]
przelewać pieniądze na konto
an der Kasse Geld einzahlen
[an der Kase Geld ajncalen]
wpłacać pieniądze przy kasie
Geld auf hohe Zinsen anlegen
[Geld ałf hoe Cinzen anlegen]
ulokować pieniądze na wysoki procent
einen Kredit aufnehmen
[ajnen Kredit ałfnejmen]
zaciągać kredyt
einen Kredit gewähren
[ajnen Kredit gewejren]
przyznać kredyt
einen Kredit abzahlen
[ajnen Kredit abcalen]
spłacać kredyt
einen Kredit in Raten zahlen
[ajnen Kredit in Raten calen]
spłacać kredyt w ratach
auf Kredit
[ałf Kredit]
na kredyt
auf Raten
[ałf Raten]
na raty
3
Przygotowaliśmy również dla Ciebie kilka pytań i komunikatów, które mogą Ci się przydać w rozmowach w banku oraz takie, które możesz usłyszeć od pracownika banku:
Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
[Guten Tag, was kan iś fyr Zi tun?]
Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich möchte ein Sparkonto / ein Girokonto eröffnen.
[Iś myśte ajn Szparkonto / ajn Żirokonto eryfnen.]
Chciał(a)bym założyć konto oszczędnościowe / rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy
Wie hoch sind die monatlichen Kosten für das Girokonto?
[Wi hoch zynd di monatlisien Kosten fyr das Żirokonto?]
Ile wynoszą miesięczne koszty rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego?
Die monatlichen Kosten für das Girokonto betragen 10 Euro.
[Di monatlisien Kosten fyr das Żirokonto betragen cejn Ojro.]
Miesięczne koszty za rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wynoszą 10 Euro.
Alle Transaktionen sind kostenlos.
[Ale Tranzaktjonen zynd kostenlos.]
Wszystkie transakcje są darmowe.
Sie können mit der Karte nicht nur bezahlen sondern auch Bargeld abheben.
[Zi kynen myt der Karte niśt nuła becalen zondern ałch Bargeld abhejben.]
Może Pan(i) za pomocą karty nie tylko płacić, ale również wybierać gotówkę.
Ich möchte mein Konto auflösen.
[Iś myśte majn Konto ałflyzen.]
Chciał(a)bym zlikwidować moje konto.
Ich will einen Kredit aufnehmen.
[Iś wil ajnen Kredit ałfnejmen.]
Chcę zaciągnąć kredyt.
Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.
[Iś myśte Geld fon majnem Konto abhejben.]
Chciał(a)bym podjąć pieniądze z mojego konta.
Wie viel Geld möchten Sie abheben?
[Wi fil Geld myśten Zi abhejben?]
Ile pieniędzy chce Pan/i wybrać?
Sie sollten die gewünschte Summe eintippen.
[Zi zolten di gewynszte Zume ajntipen.]
Powinien/Powinna Pan/i wpisać pożądaną kwotę.
Ich möchte Überweisung machen. Wo kann ich den Überweisungsschein ausfüllen?
[Iś myśte Ybawajzung machen. Wo kan iś dejn Ybawajzungs-szajn ałsfylen?]
Chciał(a)bym zrobić przekaz. Gdzie mogę uzupełnić druk przekazu?
Ich möchte eine Kreditkarte erhalten.
[Iś myśte ajne Kreditkarte erhalten.]
Chciał(a)bym otrzymać kartę kredytową.
Ich brauche einen Kredit.
[Iś brałche ajnen Kredit.]
Potrzebuję kredytu.
Wie hoch sollte der Kredit sein?
[Wi hoch zolte der Kredit zajn?]
Na jaką kwotę powinien być kredyt?
Ich brauche 20 000 Euro.
[Iś brałche cfanciś tałzend Ojro.]
Potrzebuje 20 tysięcy euro.
Für welchen Zweck brauchen Sie das Geld?
[Fyr welsien Cfek brałchen Zi das Geld?]
W jakim celu potrzebuje Pan/i pieniędzy?
Wie hoch sollten die monatlichen Raten sein?
[Wi hoch zolten di monatlisien Raten zajn?]
Jakiej wysokości powinny być miesięczne raty?
Die Zinsen sind gestiegen / gesunken.
[Die Cinzen zynd gesztigen / gezunken.]
Odsetki wzrosły / zmalały.
4
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

1. Uzupełnij brakujące czasowniki i utwórz zwroty!

eingeben * bestätigen * überweisen * belasten * anlegen * gewähren

 

A. ein Konto………………………..

B. einen Kredit………………………….

C. die Geheimzahl…………………………

D. Geld auf ein Konto …………………………..

E. Geld auf hohe Zinsen……………………….

F. die Geldsumme……………………………

5
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

2. Skreśl czasownik, który nie pasuje!

a. ein Konto auflösen/eröffnen/einzahlen/sperren/überziehen

b. einen Kredit abreisen/aufnehmen/abzahlen/gewähren

c. die Bank finden/suchen/auswählen/einzahlen

d. die Karte bekommen/folgen/verlieren/einlegen

e. Geld eröffnen/überweisen/auszahlen/sparen/erhalten

6
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

3. Przetłumacz na niemiecki!

A. Jak przekażesz podopiecznemu, że idziesz do banku, aby podjąć pieniądze z konta? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

B. Jak poinformujesz podopieczną, że oszczędzasz pieniądze już od 10 lat na nowe mieszkanie? ............................................................................................................................ ...............

C. Jak przekażesz podopiecznemu, że zaciągasz w tym roku kredyt, ponieważ chcesz kupić nowy samochód? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

D. Jak zapytasz się w banku, ile wynoszą miesięczne koszty prowadzenia konta? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

E. Jak przekażesz pracownikowi banku, że chcesz wpłacić pieniądze przy kasie? ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………..

F. Jak przekażesz pracownikowi banku, że chcesz zlikwidować konto, ponieważ wyjeżdżasz za granicę? ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →