ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Teresa will nicht mehr in der Stadt wohnen. Sie zieht aufs Land. – czyli Teresa przeprowadza się na wieś, część 2

Teresa will nicht mehr in der Stadt wohnen. Sie zieht aufs Land. – czyli Teresa przeprowadza się na wieś, część 2

Wielkimi krokami zbliżał się czas mojego powrotu do Polski. Podczas mojej nieobecność Panią Neumann miała opiekować się jej rodzina. Mój pobyt w Polsce zapowiadał się dość intensywnie.
1
Czekała mnie poważna zmiana.
Frau Dukat, ich habe bemerkt, dass Sie seit ein paar Tagen gedankenverloren sind. Ist etwas passiert? Haben Sie irgendwelche Probleme? Kann ich Ihnen helfen?
[Frał Dukat, iś habe bemerkt, das Zi zajt ajn pa Tagen gedankenferloren zynd. Yst etfas pasirt? Haben Zi irgendwelsie Probleme? Kan iś Inen helfen?]
Pani Dukat, zauważyłam, że od kilku dni jest Pani zamyślona. Czy coś się stało? Ma Pani jakieś problemy? Mogę Pani jakoś pomóc?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Nein, es ist alles in Ordnung. Ich muss nur viele Sachen erledigen, wenn ich nach Polen zurückkomme und das macht mir ein bisschen Sorgen. Seit langer Zeit denken wir mit meinem Mann darüber nach, unseren Wohnort und unseren Lebensstil zu wechseln.
[Najn, es yst ales in Ordnung. Iś mus nuła file Zachen erledigen, wen iś nach Polen curyk-kome und das macht mija ajn bisień Zorgen. Zajt langa Cajt denken wija myt majnem Man daryba nach, unzeren Wonort und unzeren Lejbens-sztil cu wekseln.]
Nie, wszystko jest w porządku. Mam tylko wiele rzeczy do załatwienia, kiedy wrócę do Polski i to mnie trochę martwi. Od długiego czasu zastanawiamy się z mężem nad zmianą miejsca zamieszkania oraz stylu życia.
Warum möchten Sie nicht mehr in Krakau wohnen? Das ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Erholungs- und Kulturangeboten. Ich war einmal in Krakau und habe mich auf den ersten Blick in diese Stadt verliebt.
[Warum myśten Zi niśt mea in Krakał wonen? Das yst ajne wundaszyne Sztad myt filen Erholungs- und Kulturangeboten. Iś wa ajnmal in Krakał und habe miś ałf dejn ersten Blik in dize Sztad ferlibt.]
Dlaczego nie chce Pani mieszkać dalej w Krakowie? To jest przepiękne miasto oferujące wiele miejsc do odpoczynku jak i obcowania z kulturą. Byłam raz w Krakowie i zakochałam się w tym mieście od pierwszego wejrzenia.
Ja. Sie haben Recht. Meine Stadt bietet viele Unterhaltungsmöglichkeiten an. Man kann effektiv und interessant Zeit verbringen. Die Einkaufszentren sind in der Nähe und man hat eine breite Auswahl an Waren, aber in der Stadt gibt es auch viel Lärm und Hektik. Dazu kommt noch die steigende Luftverschmutzung. Wir wollen einfach ein ruhiges und gesundes Leben führen.
[Ja. Zi haben Reśt. Majne Sztad bitet file Unterhaltungsmygliśkajten an. Man kan efektiw und interesant Cajt ferbringen. Di Ajnkałfscentren zynd in der Neje und man hat ajne brajte Ałswal an Waren, aba in der Sztad gybt es ałch fil Lerm und Hektik. Dacu komt noch di sztajgende Luftferszmucung. Wija wolen ajnfach ajn rułiges und gezundes Lejben fyren.]
Tak. Ma Pani rację. Moje miasto ofertuje wiele możliwości rozrywki. Można efektywnie i interesująco spędzać czas. Centra handlowe są w pobliżu i ma się szeroki wybór towarów, ale w mieście jest też dużo hałasu i pośpiechu. Do tego dochodzi jeszcze rosnące zanieczyszczenie powietrza. My chcemy po prostu prowadzić spokojne i zdrowe życie.
Das stimmt. Haben Sie schon irgendwelche Entscheidung getroffen? Wohin möchten Sie ziehen?
[Das sztymt. Haben Zi szon irgendwelsie Entszajdung getrofen? Wohin myśten Zi cijen?]
To się zgadza. Czy podjęli Państwo już jakąś decyzję? Dokąd chcą się Państwo przeprowadzić?
Ja, wir haben schon beschlossen, aufs Land zu ziehen. Vor einem Monat haben wir eine kleine Ortschaft ausgewählt, die 50 Kilometer von Krakau entfernt ist. Dort möchten wir ein Haus kaufen.
[Ja, wija haben szon beszlosen, ałfs Land cu cijen. For ajnem Monat haben wija ajne klajne Ortszaft ałsgewejlt, di fynfciś Kilometa fon Krakał entfernt yst. Dort myśten wija ajn Hałs kałfen.]
Tak, już zdecydowaliśmy, że przeprowadzamy się na wieś. Przed miesiącem wybraliśmy małą miejscowość, która jest oddalona od Krakowa o 50 kilometrów. Tam chcemy kupić dom.
Werden Sie Ihre Wohnung in Krakau verkaufen?
[Werden Zi Ire Wonung in Krakał ferkałfen?]
Czy sprzedadzą Państwo swoje mieszkanie w Krakowie?
Nein. Unsere ältere Tochter studiert noch und die jüngere Tochter besucht Oberschule. Eva will später auch in Krakau studieren. Hier haben sie viele Freunden und möchten die Stadt nicht verlassen. Sie gehen gerne ins Kino, treffen sich mit den Freunden oder nehmen an einem Konzert teil. Das Leben auf dem Land ist für sie zu langweilig.
[Najn. Unzere eltere Tochta sztudirt noch und di jyngere Tochta bezucht Obaszule. Efa wil szpejta ałch in Krakał sztudiren. Hija haben zi file Frojnden und myśten di Sztad niśt ferlasen. Zi gejen gerne ins Kino, trefen ziś myt dejn Frojnden oda nejmen an ajnem Koncert teil. Das Leben ałf dejm Land yst fyr zi cu langwajliś.]
Nie. Nasza starsza córka jeszcze studiuje, a młodsza uczęszcza do liceum. Ewa chce później również studiować w Krakowie. Tutaj mają wiele przyjaciół i nie chcą opuścić miasta. Chętnie chodzą do kina, spotykają się z przyjaciółmi albo uczestniczą w koncercie. Życie na wsi jest dla nich za nudne.
Ich verstehe. Die Jugendlichen müssen sich austoben.
[Iś ferszteje. Di Jugendlisien mysen ziś ałstoben.]
Rozumiem. Młodzież musi się wyszumieć.
Genau. Wenn sie aber alleine wohnen werden, können sie auch schneller selbstständig werden.
[Genał. Wen zi aba alajne wonen werden, kynen zi ałch sznela zelbst-sztendiś werden.]
Dokładnie. Ale jeśli będą mieszkać same, to też się szybciej uniezależnią.
2
Panią Neumann zaciekawiła bardzo miejscowości, do której będziemy się przeprowadzać. Dlatego też dopytywała o więcej szczegółów.
Könnten Sie mir bitte etwas mehr über diese Ortschaft erzählen, welche Sie mit Ihrem Mann ausgewählt haben?
[Kynten Zi mija byte etfas mea yba dize Ortszaft ercejlen, welsie Zi myt Irem Man ałsgewejlt haben?]
Mogłaby mi Pani coś więcej opowiedzieć o tej miejscowości, którą wybrała Pani ze swoim mężem?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Sie befindet sich in einer schönen und ruhigen Gegend mit viel Grün. Wir haben schon einige Einwohner kennengelernt und ich muss zugeben, dass sie sehr aufgeschlossen und freundlich sind. Dort kann man selbstverständlich saubere Luft atmen und sich so frei und sicher fühlen. Wir haben schon ein kleines Haus mit Garten gefunden.
[Zi befindet ziś in ajna szynen und rułigen Gejgend mit fil Gryn. Wija haben szon ajnige Ajnwona kenengelernt und iś mus cugejben, das zi zea ałfgeszlosen und frojndliś zynd. Dort kan man zelbst-fersztendliś załbere Luft atmen und ziś zo fraj und zisia fylen. Wija haben szon ajn klajnes Hałs myt Garten gefunden.]
Znajduje się w pięknej i spokojnej okolicy z dużą ilością zieleni. Poznaliśmy już niektórych mieszkańców i muszę przyznać, że są bardzo otwarci i przyjaźni. Można tam oczywiście oddychać świeżym powietrzem i poczuć się takim wolnym i bezpiecznym. Znaleźliśmy już mały dom z ogrodem.
Ah so? Immer lohnt es sich, einen Garten zu haben. Auf diese Weise kann man selbst Gemüse und Obst anbauen und sich dadurch gesund ernähren. Ich habe auch gehört, dass man auf dem Land frische Lebensmittel direkt bei den Bauern billiger einkaufen kann.
[Ah zo? Ima lont es ziś, ajnen Garten cu haben. Ałf dize Wajze kan man zelbst Gemyze und Obst anbałen und ziś dadurś gezund ernejren. Iś habe ałch gehyrt, das man ałf dejm Land frisze Lejbensmitel direkt baj dejn Bałern biliga ajnkałfen kan.]
Ach tak? Zawsze opłaca się mieć ogród. W ten sposób można samemu uprawiać warzywa i owoce i przez to zdrowo się odżywiać. Słyszałam też, że na wsi można kupić taniej świeże produkty spożywcze bezpośrednio od rolników.
Ja, vor allem Eier, Milch, Quark und Gemüse.
[Ja, for alem Aja, Milś, Kejze und Gemyze.]
Tak, przede wszystkim jaja, mleko, twaróg i warzywa.
3
Dla dociekliwych językowo

Konstrukcja bezokolicznikowa bez ZU

W poprzedniej lekcji nauczyłaś się w jakich sytuacjach przed bezokolicznikiem używamy słówka ZU. W dzisiejszej lekcji natomiast dowiesz się, w jakich sytuacjach ZU już nie występuje, gdy mamy zdanie z dwoma czasownikami.

ZU nie pojawia się przed bezokolicznikiem:

-po czasownikach modalnych  czyli po: wollen, können, sollen, dürfen, möchten, müssen

Sie sollen diese Tabletten dreimal täglich einnehmen.
Powinna Pani zażywać te tabletki trzy razy dziennie.

Ich kann nicht atmen.
Nie mogę oddychać.

Frau Müller muss zum Zahnarzt gehen.
Pani Müller musi iść do dentysty. 

-po czasownikach ruchu np.: kommen, fahren, laufen.

Meine Tochter geht heute schwimmen.
Moja córka idzie dzisiaj pływać.

Er fährt seine Mutter besuchen.
On jedzie odwiedzić swoją mamę.

-po czasownikach tj. hören, helfen, lassen, bleiben, lernen, lehren, sehen

Ich lasse mir die Haare schneiden.
Obcinam sobie włosy.

Helfen Sie mir bitte die Hose anziehen.
Proszę pomóc mi założyć spodnie.

Wir hören die Kanarienvogel singen.
Słuchamy, jak śpiewają kanarki.

Wir sehen unsere Freundin mit dem Auto abfahren.
Widzimy jak nasza przyjaciółka odjeżdża samochodem.

4
Czy wiesz, że…?

Flohmarkt / Trödelmarkt – to niemiecki pchli targ, czyli targowisko, jarmark, na którym można kupić różne ciekawe rzeczy w tym książki, antyki, meble, ubrania, buty a nawet biżuterie czy porcelanę. Niektóre pchle targi odbywają się co tydzień, a niektóre tylko dwa razy na rok. Zawsze natomiast panuje tam wspaniała atmosfera. Jednym z najsłynniejszych, największych oraz najstarszych pchlich targów jest pchli targ w Berlinie nazwany „Flohmarkt Straße des 17. Juni”. W każdą sobotę oraz niedzielę miesiąca można robić na nim zakupy. Znajdziemy tam różnorodne towary od książek i płyt poprzez odzież i buty aż po obrazy i biżuterie. Drugim słynnym pchlim targiem w Niemczech jest pchli targ „Trempelmarkt” w Norymberdze. Cieszy się on dużym zainteresowaniem kupujących i odbywa się dwa razy w roku, w maju oraz we wrześniu. W innych niemieckich miastach znajdziemy również tego rodzaju jarmarki, między innymi w Monachium, Stuttgarcie, Lipsku, Hamburgu, Kolonii, Frankfurcie nad Menem czy w Hanowerze.     

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →