ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Gefühle und Emotionen – czyli jak opisujemy uczucia i emocje, część 2

Gefühle und Emotionen – czyli jak opisujemy uczucia i emocje, część 2

Ten weekend zapowiadał się bardzo dobrze. Od samego rana byłyśmy z Panią Neumann w wyśmienitych humorach.
1
Chcąc wykorzystać słoneczną pogodę, zaproponowałam Pani Neumann wspólny spacer, po drodze chciałam wstąpić do apteki i kupić kilka najpotrzebniejszych rzeczy.
Frau Neumann, möchten Sie vielleicht mit mir zur Apotheke gehen? Heute haben wir wirklich ein wunderbares Wetter. Es gibt keine Wolken, die Sonne scheint und es ist wirklich warm.
[Frał Nojman, myśten Zi filajśt myt mija cuła Apotejke gejen? Hojte haben wija wirkliś ajn wundabares Weta. Es gybt kajne Wolken, di Zone szajnt und es yst wirkliś warm.]
Pani Neumann, czy zechce Pani pójść ze mną do apteki? Dzisiaj mamy naprawdę wspaniałą pogodę. Żadnych chmur, słońce świeci i jest naprawdę ciepło.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Das ist eine gute Idee. Wir können auch Croissants in der neuen Konditorei kaufen. Frau Adenauer hat mir sie empfohlen.
[Das yst ajne gute Ideje. Wija kynen ałch Kłasąs in der nojen Konditoraj kałfen. Frau Adenała hat mija zi empfolen.]
To jest dobry pomysł. Możemy również kupić croissanty w nowej cukierni. Pani Adenauer mi ją poleciła.
Ich habe auch über diese Konditorei gehört. Sie wurde von einem Franzosen gegründet. Dort kann man verschiedene französische Spezialitäten besorgen. Gerne esse ich etwas Süßes.
[Iś habe ałch yba dize Konditoraj gehyrt. Zi wurde fon ajnem Francozen gegryndet. Dort kan man ferszidene francyzisze Szpecjaliteten bezorgen. Gerne ese iś etfas Zyses.]
Też słyszałam o tej cukierni. Została założona przez francuza. Można tam kupić różne francuskie specjały. Chętnie zjem coś słodkiego.
Wunderbar. Ich liebe französische Spezialitäten. Als ich jung war, bin ich mehrmals nach Frankreich gereist und dort habe ich französische Küche ausprobiert. In Toulouse hat meine Tante gewohnt.
[Wundaba. Iś libe francyzisze Szpecjaliteten. Als iś jung war, bin iś mermals nach Frankrajch gerajst und dort habe iś fancyzisze Kysie ałsprobirt. In Tuluz hat majne Tante gewont.]
Wspaniale. Kocham francuskie specjały. Jak byłam młoda, wielokrotnie podróżowałam do Francji i próbowałam francuskiej kuchni. W Tuluzie mieszkała moja ciotka.
2
Cieszyłam się, że Pani Neumann była tego dnia uśmiechnięta i w dobrym humorze, wczoraj sprawiała wrażenie smutnej.
Ich freue mich sehr darüber, dass Sie heute gute Laune haben. Gestern waren Sie ein bisschen besorgt. Was ist passiert? Kann ich Ihnen helfen?
[Iś froje miś zea daryba, das Zi hojte gute Lałne haben. Gestern waren Zi ajn bisien bezorgt. Was yst pasiert? Kan iś Inen helfen?]
Cieszę się, że ma Pani dzisiaj dobry nastrój. Wczoraj była Pani trochę zatroskana. Co się stało? Mogę Pani pomóc?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja, das stimmt, ich war gestern besorgt, sogar ein bisschen aufgeregt, weil ich Anke seit ein paar Tagen telefonisch nicht erreichen konnte. Zum Glück hat sie mich heute früh angerufen.
[Ja, das sztymt, iś war bezorgt, zoga ajn bisien ałfgeregt, wajl iś Anke zajt ein par Tagen telefonisz niśt erajsien konte. Cum Glyk hat zi miś hojte fry angerufen.]
Tak, prawda, byłam wczoraj zatroskana, a nawet trochę zdenerwowana, ponieważ od kilku dni nie mogłam się dodzwonić do Anke. Na szczęście dzisiaj rano do mnie zadzwoniła.
Vielleicht musste sie viele Sachen in der Arbeit erledigen.
[Filajśt muste zi file Zachen in der Arbajt erledigen.]
Może musiała załatwić dużo spraw w pracy.
Letztens haben wir uns miteinander gestritten und sie war ein bisschen böse auf mich, aber wir haben uns schon miteinander ausgesöhnt.
[Lectens haben wija uns mytajnanda gesztriten und zi war ajn bisien byze ałf miś, aba wir haben uns szon mytajnanda ałsgezynt.]
Ostatnio pokłóciłyśmy się ze sobą i była trochę na mnie zła, ale już się pogodziłyśmy.
Es tut mir sehr leid. Und wie fühlen sich Ihre Enkelinnen? Ich habe sie schon lange nicht gesehen.
[Es tut mija zea lajd. Und wi fylen ziś Ire Enkelinen? Iś habe zi szon lange niśt gezejen.]
Bardzo mi przykro. A jak czują się Pani wnuczki? Dawno już ich nie widziałam.
Bei meinen Enkelinnen ist es alles in Ordnung. Laura, meine ältere Enkelin hat neulich alle Prüfungen bestanden und die Schule erfolgreich absolviert. Jetzt will sie das Studium beginnen. Sie ist überglücklich.
[Baj majnen Enkelinen yst es ales in Ordnung. Lałra, majne eltere Enkelin hat nojliś ale Pryfungen besztanden und di Szule erfolgrajś abzolwirt. Ject wil zi das Sztudium beginen. Zi yst ybaglykliś.]
U moich wnuczek wszystko jest w porządku. Laura, moja starsza wnuczka niedawno zdała wszystkie egzaminy i skończyła z powodzeniem szkołę. Teraz chce zacząć studia. Jest bardzo szczęśliwa.
Was will Laura studieren?
[Was wil Lałra sztudiren?]
Co chce studiować Laura?
Medizin. Sie hat immer davon geträumt, eine Ärztin zu werden. Ich bin sehr stolz auf sie.
[Medicin. Zi hat ima dafon getrojmt, ajne Erctin cu werden. Iś bin zea sztolc ałf zi.]
Medycynę. Zawsze marzyła o tym, aby zostać lekarką. Jestem z niej bardzo dumna.
Und Ihre jüngere Enkelin?
[Und Ire jyngere Enkelin?]
A Pani młodsza wnuczka?
Emma geht noch zur Schule. Sie ist in die Pubertät eingetreten und das ist eine schwierige Zeit für sie, sie hat Stimmungsschwankungen und ist launisch. Sie will selbstständig sein, die Freunde sind für sie am wichtigsten, es bleibt ihr nur geringe Zeit für die Familie. Sie haben auch Töchter, bestimmt wissen Sie, wie die Sache mit den Teenagern aussieht.
[Ema gejt noch cuła Szule. Zi yst in di Pubertet ajngetreten und das yst ajne szwirige Cajt fyr zi, zi hat Sztimungszwankungen und yst lałnisz. Zi wil zelbstsztendiś zajn, di Frojnde zynd fyr zi am wichtigsten, es blajbt ija nuła geringe Cajt fyr di Familje. Zi haben ałch Tyśta, besztymt wisen Zi, wi di Zache myt den Tinejdzern ałs-zit.]
Emma chodzi jeszcze do szkoły. Wkroczyła w okres dojrzewania i jest to ciężki dla niej czas, ma wahania nastroju i jest humorzasta. Chce być samodzielna, przyjaciele są dla niej najważniejsi, zostaje jej mało czasu dla rodziny. Pani też ma córki, na pewno wie Pani jak to wygląda z nastolatkami.
Ja, ja. Eltern müssen viel Geduld und Verständnis haben. Aber diese Lebensphase vergeht hoffentlich bald.
[Ja, ja. Eltern mysen fil Geduld und Fersztendnis haben. Aba dize Lejbensfaze fergejt hofentliś bald.]
Tak, tak. Rodzice muszą mieć dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Ale ta faza życia miejmy nadzieje wkrótce minie.
3
Pani Neumann przygotowała małą niespodziankę dla swojej starszej wnuczki z okazji zakończenia szkoły, o czym chętnie mi opowiedziała
Meine Enkelinnen besuchen uns in dieser Woche. Ich habe Laura ein Geschenk zum Abschluss der Schule gekauft. Ich muss Ihnen es zeigen. Ich hoffe, dass sie mit dem Geschenk zufrieden wird.
[Majne Enkelinen bezuchen uns in diza Woche. Iś habe Lałra ajn Geszenk cum Abszlus der Szule gekałft. Iś mus Inen es cajgen. Iś hofe, das zi myt dejm Geszenk cufriden wird.]
Moje wnuczki odwiedzą nas w tym tygodniu. Kupiłam prezent dla Laury z okazji zakończenia szkoły. Muszę go Pani pokazać. Mam nadzieję, że będzie z niego zadowolona.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Was möchten Sie ihr schenken?
[Was myśten Zi ija szenken?]
Co chce Pani jej podarować?
Ein Armband.
[Ajn Armband.]
Bransoletkę.
4
Dla dociekliwych językowo

Zaimek wzajemny einander

Zaimka wzajemnego einander używamy w języku niemieckim, kiedy opisujemy oddziaływanie dwóch przedmiotów albo osób względem siebie nawzajem.

Często zaimek wzajemny einander łączymy z przyimkami taki jak np. mit, durch, von, für, um, itd. zgodnie z rekcją czasownika bądź przymiotnika.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów takich zdań:

 

Maria und Eva geben einander die Hand.

Maria i Eva podają sobie rękę.

 

Frau Fritz und Herr Müller besuchen einander selten.

Pani Fritz i Pan Müller odwiedzają się rzadko.

 

Wir haben gestern miteinander über 2 Stunden geredet.

Wczoraj rozmawialiśmy ze sobą ponad 2 godziny.

 

Die Brüder kümmern sich umeinander.

Bracia troszczą się o siebie nawzajem.

 

Sie sollten freundlich zueinander sein.

Oni/one powinni/powinny być dla siebie nawzajem mili/miłe.

 

Meine Schwestern haben sich miteinander in der letzten Woche gestritten. Sie sind jetzt böse aufeinander.

Moje siostry pokłóciły się w zeszłym tygodniu. Teraz są na siebie złe.

 

Sie haben sich ineinander verliebt.

Oni zakochali się w sobie.

 

Sprechen Sie bitte nacheinander! Ich kann Sie nicht richtig verstehen, wenn Sie durcheinander sprechen.

Niech Państwo mówią po sobie! Nie mogę dobrze Państwa rozumieć, kiedy mówią Państwo jeden przez drugiego.

5
Czy wiesz, że…?

Powiedzenia i przysłowia niemieckie

 W tej części poznasz kilka powiedzeń i przysłów niemieckich, większość z ich polskich odpowiednich usłyszysz, bądź sam ich używasz również w naszym kraju. 

„Liebe macht blind.“ – Miłość jest ślepa.

„Alte Liebe rostet nicht.“ – Stara miłość nie rdzewieje.

„In der Not erkennt man den Freund.“ – Przyjaciół poznajemy w biedzie.

„Gegensätze ziehen sich an.“ – Przeciwieństwa się przyciągają.

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ – Niedaleko spada jabłko od jabłoni.

„Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz.“ – Dzielona z kimś radość jest podwójną radością, dzielony z kimś ból jest połową bólu.

 

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →