ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Gefühle und Emotionen – czyli jak opisujemy uczucia i emocje, część 1

Gefühle und Emotionen – czyli jak opisujemy uczucia i emocje, część 1

W tej lekcji poznasz słownictwo, dzięki któremu będziesz potrafił opisać emocje i uczucia swoje i podopiecznego. Będąc z podopiecznym na co dzień, towarzyszysz mu w lepszych i gorszych dniach, kiedy jest wesoły i smutny, a także wtedy, kiedy jest zlękniony i spokojny. Nie zwlekaj i zerknij poniżej, z pewnością to słownictwo pozwoli Ci lepiej odnaleźć się w codziennych sytuacjach z Twoim podopiecznym.
1
Na wstępie znajdziesz kilka najważniejszych rzeczowników opisujących poszczególne uczucia i emocje:
das Gefühl
[das Gefyl]
uczucie
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Gefühle zeigen
[Gefyle cajgen]
okazywać uczucia
Gefühle unterdrücken
[Gefyle untadryken]
tłumić uczucia
das Glück
[das Glyk]
szczęście
die Freude
[di Frojde]
radość
die Sympathie
[di Zympati]
sympatia
die Begeisterung
[di Begajsterung]
zachwyt
die Angst
[di Angst]
strach
die Befürchtung
[di Befyrśtung]
obawa
die Trauer
[di Trała]
smutek
die Herzlosigkeit
[di Herc-loziśkajt]
bezduszność
die Verachtung
[di Ferachtung]
pogarda
die Sehnsucht
[di Zenzucht]
tęsknota
das Mitleid
[das Mitlajd]
współczucie
das Leiden
[das Lajden]
cierpienie
die Enttäuschung
[di Ent-tojszung]
rozczarowanie
die Befriedigung / die Zufriedenheit
[di Befridigung / di Cufridenhajt]
zadowolenie
der Hass
[der Has]
nienawiść
die Antipathie
[di Antipati]
niechęć
der Ärger
[der Erga]
złość
die Wut
[di Wut]
wściekłość
die Liebe
[di Liebe]
miłość
die Bewunderung
[di Bewunderung]
podziw
2
Poniżej znajdziesz kilka propozycji, jak opisać nastrój i emocje Twojego podopiecznego oraz innych osób:
Frau Meier ist gut / schlecht gelaunt.
[Frał Maja yst gut / szleśt gelałnt.]
Pani Meier jest w dobrym / złym nastroju.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Herr Wagner hat heute gute / schlechte Laune.
[Her Wagna hat hojte gute / szleśte Lałne.]
Pan Wagner ma dzisiaj dobry / zły nastrój.
Maria ist sehr glücklich. Sie lacht den ganzen Tag vor Glück.
[Marija yst zea glykliś. Zi lacht dejn gancen Tag for Glyk.]
Maria jest bardzo szczęśliwa. Śmieje się cały dzień ze szczęścia.
Richard ist mit dem Geschenk zufrieden.
[Risiard yst myt dejm Geszenk cufriden.]
Richard jest zadowolony z prezentu.
Mein Sohn hat die Prüfung bestanden, jetzt springt er vor Freude.
[Majn Zon hat di Pryfung besztanden, ject szpringt er for Frojde.]
Mój syn zdał egzamin, teraz skacze z radości.
Anna freut sich auf ihre Reise nach Spanien.
[Ana frojt ziś ałf ire Rajze nach Szpanien.]
Anna cieszy się na jej podróż do Hiszpanii.
Er ist heute froh gestimmt. Er hat mit seinem Freund aus Italien gesprochen.
[Er yst hojte fro gesztymt. Er hat myt zajnem Frojnd ałs Italjen geszprochen.]
On jest dzisiaj w dobrym nastroju. Rozmawiał ze swoim przyjacielem z Włoch.
Frau Neumann ist sehr traurig, weil ihr Hund krank ist.
[Frał Nojman yst zea trałriś, wajl ija Hund krank yst.]
Pani Neumann jest bardzo smutno, ponieważ jej pies jest chory.
Eva sehnt sich nach ihrer Familie. Ihre Familie wohnt im Ausland und besucht sie selten.
[Efa zent ziś nach ire Familje. Ire Familje wont im Ałsland und bezucht zi zelten.]
Eva tęskni za jej rodziną. Jej rodzina mieszka za granicą i rzadko ją odwiedza.
Thomas ist vom Verhalten seines Bruders enttäuscht.
[Tomas yst fom Ferhalten zajnes Bruders ent-tojszt.]
Thomas jest rozczarowany zachowaniem swojego brata.
Herr Wagner hat Angst vor den Schlangen. Er will in den Zoo nicht gehen.
[Her Wagna hat Angst for dejn Szlangen. Er wil in dejn Co niśt gejen.]
Pan Wagner boi się węży. Nie chce iść do zoo.
Der Senior leidet an Demenz und ist ängstlich. Man kann ihn nicht alleine lassen.
[Der Zenior lajdet an Demenc und yst engstliś. Man kan in niśt alajne lasen.]
Senior cierpi na demencje i jest lękliwy. Nie można go zostawić samego.
Maria ist verzweifelt, weil ihre Großmutter gestorben ist. Sie weint viel.
[Marija yst fer-cfajfelt, wajl ire Grosmuta gesztorben yst. Zi wajnt fil.]
Maria jest zrozpaczona, ponieważ jej babcia zmarła. Dużo płacze.
Matthias will sich mit seinem Nachbar nicht treffen. Er kann ihn nicht ausstehen.
[Matijas wil ziś myt zajnem Nachbar niś trefen. Er kan in niśt ałs-sztejen.]
Matthias nie chce spotkać się ze swoim sąsiadem. Nie znosi go.
Laura ist böse auf ihren Bruder, er hat ihren Geburtstag vergessen.
[Lałra yst byze ałf iren Bruda, er hat iren Geburctag fergesen.]
Laura jest zła na swojego brata, zapomniał o jej urodzinach.
Frau Linz ist aufgeregt, sie muss sich beruhigen.
[Frał Linc yst ałfgeregt, zi mus ziś berułigen.]
Pani Linz jest zdenerwowana, musi się uspokoić.
Herr Neumann hat sich mit seinen Kindern gestritten. Er ist wütend auf sie.
[Her Nojman hat ziś myt zajnen Kindern gesztriten. Er yst wytend ałf zi.]
Pan Neumann pokłócił się ze swoimi dziećmi. Jest na nich wściekły.
Er ist heute bedrückt und will nicht draußen gehen. Er liegt nur im Bett und will mit niemandem reden.
[Er yst hojte bedrykt und wil niśt drałsen gejen. Er ligt nuła im Bet und wil myt nimandejm rejden.]
On jest dzisiaj przygnębiony i nie chce wyjść na zewnątrz. Leży tylko w łóżku i nie chce z nikim rozmawiać.
Frau Wolf ist von ihrem Schwiegersohn begeistert. Sie verständigen sich gut miteinander.
[Frał Wolf yst fon irem Szwigazon begajstert. Zi fersztendigen ziś gut mytajnanda.]
Pani Wolf jest zachwycona swoim zięciem. Dobrze się dogadują.
Sie ist gelangweilt, deshalb will sie sich mit ihren Freunden im Restaurant treffen.
[Zi yst gelangwajlt, deshalb wil zi ziś myt iren Frojnden im Restorą trefen.]
Ona jest znudzona, dlatego chce się spotkać ze swoimi przyjaciółmi w restauracji.
Er ist besorgt, weil er seine Frau telefonisch nicht erreichen kann.
[Er yst bezorgt, wajl er zajne Frał telefonisz niśt erajsien kan.]
On jest zatroskany, ponieważ nie może dodzwonić się do swojej żony.
Thomas ist verlegen, er weiß nicht, was er in solcher Situation machen sollte.
[Tomas yst ferlegen, er wajs niśt, was er in zolsia Zitułacjon machen zolte.]
Thomas jest zakłopotany, nie wie, co powinien zrobić w tej sytuacji.
Frau Schiffer ist glücklich verliebt. Sie ist schon 30 Jahre lang mit ihrem Mann verheiratet.
[Frał Szifa yst glykliś ferlibt. Zi yst szon drajsiś Jare lang myt irem Man ferhajratet.]
Pani Schiffer jest szczęśliwie zakochana. Jest już 30 lat zamężna.
Frau Wagner hat die Tabletten geschluckt und jetzt ist ruhig.
[Frał Wanga hat di Tableten geszlukt und ject yst rułiś.]
Pani Wagner połknęła tabletki i jest teraz spokojna.
Ich bin stolz auf meinen Sohn. Er hilft immer seinen Freunden.
[Iś bin sztolc ałf majnen Zon. Er hilft ima zajnen Frojnden.]
Jestem dumna z mojego syna. Zawsze pomaga swoim przyjaciołom.
3
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!
 1. Poszereguj przymiotniki wyrażające pozytywne i negatywne emocje!

 

*wütend*froh*ruhig*verliebt*aufgeregt*ängstlich*begeistert*erschrocken*enttäuscht*

zufrieden

 

positiv:

negativ:

 

 1. Połącz ze sobą przeciwieństwa!

 

1. die Freude

a. das Mitleid

2. die Sympathie

b. die Trauer

3. der Hass

c. die Bewunderung

4. die Verachtung

d. die Antipathie

5. die Herzlosigkeit

e. die Liebe

 

 1. Przetłumacz na język niemiecki!

 

 1. Wczoraj Pani Wagner była smutna, ponieważ jej wnuczka wyjechała do Szwajcarii.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Pani Meier jest szczęśliwa, ponieważ dostała swoje ulubione kwiaty.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Moją wnuczkę bolą bardzo zęby, ale boi się iść do dentysty.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jestem zadowolony z mojej nowej pracy. Chętnie opiekuje się seniorami.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Pan Wagner był spokojny całą noc, nie obudził się.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Anna jest zła na swoją siostrę, ponieważ już długo do niej nie dzwoniła.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ĆWICZENIA – KLUCZ

 

 1. Poszereguj przymiotniki wyrażające pozytywne i negatywne emocje!

 

positiv: froh, ruhig, verliebt, begeistert, zufrieden

negativ: wütend, aufgeregt, ängstlich, erschrocken, enttäuscht

 

 1. Połącz ze sobą przeciwieństwa!

 

1b, 2d, 3e, 4c, 5a

 

 1. Przetłumacz na język niemiecki!

 

Wczoraj Pani Wagner była smutna, ponieważ jej wnuczka wyjechała do Szwajcarii.

Gestern war Frau Wagner traurig, weil ihre Enkelin in die Schweiz verreist ist.

 

Pani Meier jest szczęśliwa, ponieważ dostała swoje ulubione kwiaty.

Frau Meier ist glücklich, weil sie ihre Lieblingsblumen bekommen hat.

 

Moją wnuczkę bolą bardzo zęby, ale boi się iść do dentysty.

Meine Enkelin hat große Zahnschmerzen, aber sie hat Angst vor dem Zahnarztbesuch.

Albo: Meine Enkelin hat große Zahnschmerzen, aber sie hat Angst, zum Zahnarzt zu gehen.

 

Jestem zadowolony z mojej nowej pracy. Chętnie opiekuję się seniorami.

Ich bin mit meiner neuen Arbeit zufrieden. Ich betreue gerne Senioren.

 

Pan Wagner był spokojny całą noc, nie obudził się.

Herr Wagner war die ganze Nacht ruhig. Er ist nicht aufgewacht.

 

Anna jest zła na swoją siostrę, ponieważ Eva już długo do niej nie dzwoniła.

Anna ist böse auf ihre Schwester, weil Eva sie schon lange nicht angerufen hat.

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →