ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Frau Neumann hat Hörprobleme – czyli Pani Neumann zaczyna mieć problemy ze słuchem, część 2

Frau Neumann hat Hörprobleme – czyli Pani Neumann zaczyna mieć problemy ze słuchem, część 2

Jednym z częściej występujących schorzeń u osób starszych są problemy ze słuchem. Wyjeżdżając na zlecenie warto znać słownictwo z tym związane. Poniżej prezentujemy drugą część lekcji utrzymanej w tej tematyce.
1
Od wczoraj Pani Neumann była wyraźnie zaniepokojona, czekała z niecierpliwością na ważny telefon od syna swojej przyjaciółki Evy. Od kilku dni nie mogła się do niej dodzwonić, dlatego zaczęła się już tym martwić:
Frau Neumann, warum sind Sie heute so beunruhigt? Ist etwas Schlechtes passiert?
[Frał Nojman, warum zynd Zi hojte zo beunruikt? Yst etfas Szleśtes pasirt?]
Pani Neumann, dlaczego jest Pani dzisiaj taka zaniepokojona? Czy stało się coś złego?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich sorge mich um meine Freundin Eva. Seit ein paar Tagen kann ich sie telefonisch nicht erreichen. Ich habe ein schlechtes Vorgefühl.
[Iś zorge miś um majne Frojndin Efa. Zajt ajn par Tagen kan iś zi telefonysz niśt erajsien. Iś habe ajn szleśtes Forgefyl.]
Martwię się o moją przyjaciółkę Eve. Od kilku dni nie mogę się do niej dodzwonić. Mam złe przeczucie.
Machen Sie sich bitte keine Sorgen! Sie ist vielleicht verreist. Sie konnte zum Beispiel ihre Enkelkinder besuchen. Haben Sie schon mit ihrem Sohn gesprochen?
[Machen Zi ziś byte kajne Zorgen! Zi yst filajśt fer-rajst. Zi konte cum Bajszpil ire Enkelkinda bezuchen. Haben Zi szon myt irem Zon geszprochen?]
Proszę się nie martwić. Może wyjechała. Mogła odwiedzić np. swoich wnuków. Rozmawiała już Pani z jej synem?
Wonach fragen Sie? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich habe das überhört.
[Wonach fragen Zi? Kynen Zi ajn bisien lauta szpresien? Iś habe das ybahyrt.]
O co Pani pyta? Czy może Pani mówić trochę głośniej? Nie dosłyszałam tego.
Haben Sie schon mit ihrem Sohn gesprochen?
[Haben Zi szon myt irem Zon geszprochen?]
Czy rozmawiała Pani już z jej synem?
Ja, gestern habe ich ihn angerufen, aber er konnte leider mit mir nicht reden. Er hat mir aber versprochen, dass er mich heute zurückruft.
[Ja, gestern habe iś in angerufen, aber er konte lajda myt mija niśt reden. Er hat mija aba ferszprochen, das er miś hojte zurykruft.]
Tak, wczoraj do niego dzwoniłam, ale niestety nie mógł ze mną rozmawiać. Obiecał mi jednak, że dzisiaj do mnie oddzwoni.
Bestimmt ruft er Sie bald an… Frau Neumann, Ihr Handy klingelt.
[Besztymt ruft er Zi bald an… Frał Nojman, Ija Hendi klingelt.]
Z pewnością wkrótce do Pani zadzwoni… Pani Neumann, dzwoni Pani telefon.
2
Na szczęście był to właśnie Matthias, syn Pani Evy. Dość długo ze sobą rozmawiali. Po minie Pani Neumann widziałam, że niestety coś złego przydarzyło się jej przyjaciółce. Gdy skończyła rozmawiać, postanowiłam podpytać, co dokładnie się wydarzyło:
Frau Neumann, was hat Matthias Ihnen gesagt? Wie fühlt sich Ihre Freundin?
[Frał Nojman, was hat Matijas Inen gezagt? Wi fylt ziś Ire Frojndin?]
Pani Neumann, co powiedział Pani Matthias? Jak czuje się Pani przyjaciółka?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Eva fühlt sich schlecht. Sie ist im Krankenhaus. Vor ein paar Tagen hatte sie einen Schlaganfall. Ihre linke Körperhälfte ist leider gelähmt. Sie hat auch Schwierigkeiten beim Sprechen und ist pflegebedürftig.
[Efa fylt ziś szleśt. Zi yst im Krankenhałs. For ajn par Tagen hate zi ajnen Szlaganfal. Ire linke Kyrperhelfte yst lajda gelemt. Zi hat ałch Szfiriśkajten bajm Szpresien und yst pflegebedurftiś.]
Eva źle się czuje. Jest w szpitalu. Przed kilkoma dniami miała udar. Jej lewa strona ciała jest sparaliżowana. Ma również problemy z mową i potrzebuje opieki.
Wie lange muss sie noch im Krankenhaus bleiben?
[Wi lange mus zi noch im Krankenhałs blajben?]
Jak długo musi zostać jeszcze w szpitalu?
Noch eine Woche lang. Dann wird sie eine Betreuerin brauchen.
[Noch ajne Woche lang. Dan wird zi ajne Betrojerin brałchen.]
Jeszcze tydzień. Potem będzie potrzebowała opiekunki.
Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass sie sich bald besser fühlen wird.
[Es tut mija zea lajd. Iś hofe, das zi ziś bald besa fylen wird.]
Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że wkrótce poczuje się lepiej.
3
Pani Neumann posmutniała na wieść o stanie swojej przyjaciółki, dlatego zaproponowałam, abyśmy razem udały się do miasta zrobić małe zakupy. Siedzenie bezczynnie w domu nie było teraz dla niej dobre. Po powrocie Pani Neumann średnio miała ochotę rozmawiać, chciała odpocząć i pooglądać coś ciekawego w telewizji.
Frau Dukat! Könnten Sie bitte den Fernseher einschalten? Ich würde mir gerne einen interessanten Film anschauen.
[Frał Dukat! Kynten Zi byte dejn Fernzeja ajnszalten? Iś wyrde mija gerne ajnen interesanten Film anszałen.]
Pani Dukat! Czy mogłaby Pani włączyć telewizor? Chętnie oglądnę jakiś ciekawy film.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja, ich komme schon. Aber ich muss erst die Fernbedienung suchen. Ich weiß nicht genau, wo sie ist.
[Ja, iś kome szon. Aba iś mus erst di Fernbedinung zuchen. Iś wajs niśt genał, wo zi yst.]
Tak, już idę. Ale najpierw muszę poszukać pilota. Nie wiem dokładnie, gdzie on jest.
Die Fernbedienung sollte in der Schublade sein.
[Di Fernbedinung zolte in der Szublade zajn.]
Pilot powinien być w szufladzie.
Ja, Sie haben Recht. Ich habe sie schon. Jetzt gibt es Nachrichten.
[Ja, Zi haben Reśt. Iś habe zi szon. Ject gybt es Nachriśten.]
Tak, ma Pani rację. Już go mam. Teraz są wiadomości.
Um wie viel Uhr läuft der Film, über den wir gestern gelesen haben?
[Um wi fil Uła lojft der Film, yba dejn wija gestern gelejzen haben?]
O której godzinie leci ten film, o którym wczoraj czytałyśmy?
Um 20:00 Uhr.
[Um cfanciś Uła.]
O dwudziestej.
Könnten Sie den Fernseher lauter stellen? Er ist zu leise.
[Kynten Zi dejn Fernzeja lauta sztelen? Er yst zu lajze.]
Mogłaby Pani podgłośnić telewizor? Jest za cicho.
In Ordnung.
[In Ordnung.]
W porządku.
4
Szczerze mówiąc od jakiegoś czasu zauważyłam, że słuch Pani Neumann się pogorszył, coraz częściej prosiła o podgłoszenie telewizora, kiedy ja jeszcze bardzo dobrze go słyszałam, musiałam też częściej powtarzać jej, co wcześniej powiedziałam, bo tego nie dosłyszała. Pomyślałam, że najwyższy czas opowiedzieć o moich spostrzeżeniach Anke. Natomiast postanowiłam lekko zasugerować Pani Neumann wizytę u specjalisty:
Frau Neumann, Haben Sie Probleme mit Ihren Ohren? Tun Ihnen sie weh?
[Frał Nojman, Haben Zi Probleme myt Iren Oren? Tun Inen zi wej?]
Pani Neumann, czy ma Pani problemy z Pani uszami? Czy bolą je Panią?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Meine Ohren tun mir nicht weh. Aber manchmal höre ich nicht ganz genau oder ich habe Ohrgeräusche.
[Majne Oren tun mija niśt wej. Aba manśmal hyre iś niśt ganc genał oda iś habe Orgerojsze.]
Nie bolą mnie moje uszy. Ale czasami nie słyszę dokładnie albo dzwoni mi w uszach.
Ich finde, dass Sie zum Arzt gehen sollten. Vielleicht brauchen Sie irgendwelche Therapie oder ein Hörgerät.
[Iś finde, das Zi cum Arct gejen zolten. Filajśt brałchen Zi irgendwelsie Terapi oder ajn Hyrgeret.]
Sądzę, że powinna Pani iść do lekarza. Może potrzebuje Pani jakiejś terapii albo aparatu słuchowego.
Na gut. Vereinbaren Sie mir bitte einen Termin beim Spezialist.
[Na gut. Ferajnbaren Zi mija byte ajnen Termin bajm Szpecjalist.]
No dobrze. Proszę umówić mi wizytę o specjalisty.
5
Dla dociekliwych językowo

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

W tej część dowiesz się jaką końcówkę powinien mieć przymiotnik, kiedy występuje po rodzajniku określonym, czyli po DER, DIE, DAS

Ułatwieniem jest fakt, że przymiotnik występujący po rodzajniku określonym przy odmianie przez przypadki może otrzymać tylko dwa rodzaje końcówek:

-końcówkę –e

-oraz końcówka –en.

Aby łatwiej zapamiętać końcówki przy odmianie przymiotników, znajdź w odmianie jak najwięcej reguł oraz podobieństw, a następnie pomaluj bądź zaznacz je kolorem.

Poniżej znajdziesz tabele z odmianą przymiotnika po rodzajniku określonym:

 

Rodzaj męski (der)

Rodzaj żeński (die)

Rodzaj nijaki (das)

Liczba mnoga (die)

Mianownik (Nominativ)

der nette Mann

die höfliche Frau

das artige Kind

die hilfsbereiten Freunde

Dopełniacz (Genitiv)

des netten Mannes

der höflichen Frau

des artigen Kindes

der hilfsbereiten Freunde

Celownik (Dativ)

dem netten Mann

der höflichen Frau

dem artigen Kind

den hilfsbereiten Freunden

Biernik (Akkusativ)

den netten Mann

die höfliche Frau

das artige Kind

die hilfsbereiten Freunde

 

Zapamiętaj, że końcówka -e występuje tylko w mianowniku rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego oraz bierniku rodzaju żeńskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej, a w pozostałych przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej mamy końcówkę -en

6
Czy wiesz, że…?

Niemcy są jednym z europejskich krajów, gdzie średnia długość życia ciągle się wydłuża. Do takiego trendu przyczynił się rozwój medycyny oraz coraz większa świadomość dużej wartości zdrowego stylu życia. Niemieccy seniorzy nie zamykają się w domach, tylko wychodzą do innych ludzi. Zwracają uwagę na to, aby zdrowo się odżywiać i mimo upływających lat być po części aktywnym fizycznie, na ile oczywiście pozwalają im siły – do ich ulubionych aktywności należą np. lekka gimnastyka, spacery, jazda na rowerze czy nordic walking. Na emeryturze korzystają z czasu wolnego, aby poświęcać się swoim hobby. Wielu z nich uczestniczy w zajęciach organizowanych przez centra seniora, gdzie mają możliwość kreatywnie i aktywnie spędzać swój czas wolny oraz mieć towarzystwo. Wspólnie dyskutują, tańczą, śpiewają, grają w różne gry, czy poświęcają się robótkom ręcznym. Również seniorzy z demencją uczęszczają na zajęcia poświęcone aktywizacji osób starszych z chorobami otępiennymi.    

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →