ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Auf der Post – czyli Teresa wysyła prezent swojej córce, część 2

Auf der Post – czyli Teresa wysyła prezent swojej córce, część 2

Witaj, nazywam się Teresa. Marzyłam o pracy jako Opiekunka w Niemczech, ale barierą był dla mnie język niemiecki. Zmotywowana, podjęłam intensywną naukę i szybko poczyniłam postępy. Te umiejętności językowe otworzyły mi drzwi do pracy u pani Marie Neumann i życia w Niemczech. Chcę podzielić się z Tobą moją historią i zapraszam Cię do wspólnej nauki niemieckiego. Jeśli ja mogłam osiągnąć swój cel, Ty także dasz radę! Dzisiaj skupimy się na praktycznym zastosowaniu słownictwa związanego z pocztą. Pokażę Ci, jak skutecznie nadać i odebrać przesyłkę, używając niemieckiego. Dołącz do mnie w tej przygodzie językowej!
1
Dzisiejszy dzień zaczął się dobrymi wieściami od mojej córki Karoliny. Postanowiłam od razu podzielić się dobrą nowiną z Panią Neumann:
Frau Neumann, ich habe gerade mit meiner Tochter Karoline gesprochen. In den letzten Tagen hatte sie viele Prüfungen. Zum Glück hat sie alle Examen bestanden. Ich bin sehr stolz auf sie.
[Frał Nojman, iś habe gerade myt majna Tochta Karoline geszprochen. In dejn lecten Tagen hate zi file Pryfungen. Cum Glyk hat zi ale Eksamen besztanden. Iś bin zea sztolc ałf zi.]
Pani Neumann, właśnie rozmawiałam z moją córką Karoliną. Przez ostatnie dni miała wiele egzaminów. Na szczęście zdała wszystkie egzaminy. Jestem z niej bardzo dumna.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich gratuliere. Sie haben eine begabte Tochter.
[Iś gratulire. Zi haben ajne begabte Tochta.]
Gratuluje. Ma Pani zdolną córkę.
Danke! Wir haben immer ihre Erfolge im Kreis der Familie gefeiert. Jetzt können wir das leider nicht machen. Aber ich habe eine kleine Überraschung für sie. Ich wusste, dass sie alle Examen bestehen wird und ich habe schon etwas für sie gekauft.
[Danke! Wija haben ima ire Erfolge im Krajs der Familje gefajert. Ject kynen wija das lajda niśt machen. Aba iś habe ajne klajne Ybaraszung fyr zi. Iś wuste, das zi ale Eksamen besztejen wird und iś habe szon etfas fyr zi gekałft.]
Dziękuję! Zawsze świętowaliśmy jej sukcesy w gronie rodziny. Teraz nie możemy tego niestety zrobić. Ale mam dla niej małą niespodziankę. Wiedziałam, że zda wszystkie egzaminy i już jej coś kupiłam.
Was haben Sie gekauft?
[Was haben Zi gekałft?]
Co Pani kupiła?
Am Wochenende war ich im Juweliergeschäft und ich habe Ohrringe für sie gekauft.
[Am Wochenende waa iś im Juweliergeszeft und iś habe Or-ringe fyr zi gekałft.]
W weekend byłam u jubilera i kupiłam jej kolczyki.
Werden Sie Ihrer Tochter diese Ohrringe erst nach der Heimkehr schenken?
[Werden Zi Ija Tochta dize Or-ringe erst nach der Hajmkea szenken?]
Czy podaruje Pani córce te kolczyki dopiero po powrocie do domu?
Nein, ich habe ein besserer Plan. Ich schicke ihr die Ohrringe per Post.
[Najn, iś habe ajn besera Plan. Iś szike ija di Or-ringe per Post.]
Nie, mam lepszy plan. Wyślę jej kolczyki pocztą.
Haben Sie schon hier ein Paket nach Polen aufgegeben?
[Haben Zi szon hija ajn Paket nach Polen ałfgegejben?]
Czy nadawała Pani już tutaj paczkę do Polski?
Noch nicht, aber ich schaffe das bestimmt.
[Noch niśt, aba iś szafe das besztymt.]
Jeszcze nie, ale z pewnością sobie poradzę.
Ja, klar. Wenn Sie auf die Post gehen, habe ich eine Bitte an Sie.
[Ja, kla. Wen Zi ałf di Post gejen, habe iś ajne Bite an Zi.]
Tak, jasne. Jeśli idzie Pani na pocztę, mam do Pani prośbę.
Worum geht es?
[Worum gejt es?]
O co chodzi?
Ich habe einen Brief an meine Freundin geschrieben. Er ist schon fast fertig. Ich habe ihn in den Umschlag gesteckt. Den Briefumschlag habe ich auch beschriftet. Sie sollten nur eine Briefmarke kaufen und sie auf den Umschlag aufkleben. Können Sie das machen und auch den Brief schicken?
[Iś habe ajnen Brif an majne Frojndin geszriben. Er yst szon fast fertiś. Iś habe in in dejn Umszlag gesztekt. Dejn Brifumszlag habe iś ałch beszriftet. Zi zolten nuła ajne Brifmarke kałfen und zi ałf dejn Umszlag ałfkleben. Kynen Zi das machen und ałch dejn Brif sziken?]
Napisałam list do mojej przyjaciółki. Jest już prawie gotowy. Włożyłam go do koperty. Kopertę też zaadresowałam. Powinna Pani tylko kupić znaczek i nakleić go na kopertę. Może to Pani zrobić i wysłać list?
Ja, natürlich. Am Nachmittag werde ich in die Stadt gehen und das erledigen.
[Ja, natyrliś. Am Nachmytag werde iś in di Sztat gejen und das erledigen.]
Tak, oczywiście. Po południu pójdę do miasta i to załatwię.
2
To była moja pierwsza wizyta na poczcie, jednak jeszcze przed wyjazdem przeglądnęłam rozmówki dotyczące komunikacji na poczcie w Niemczech i nauczyłam się najpotrzebniejszych zwrotów, więc czułam się o wiele pewniej. W torebce miałam małą karteczkę z notatkami na wszelki wypadek. Na początku nie wiedziałam do którego stanowiska się udać, więc postanowiłam zapytać stojącą obok kobietę:
Entschuldigung, können Sie mir helfen? Wo kann ich hier ein kleines Paket und einen Brief aufgeben?
[Entszuldigung, kynen Zi mija helfen? Wo kan iś hija ajn klajnes Paket und ajnen Brif ałfgejben?]
Przepraszam, czy może mi Pani pomóc? Gdzie mogę nadać tutaj małą paczkę i list?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Sie sollten zum Schalter 3 gehen.
[Zi zolten cum Szalta draj gejen.]
Powinna Pani iść do okienka nr. 3
3
Kolejka do okienka nr. 3 była krótka, więc szybko przyszła na mnie kolej. Obsługujący mnie pracownik poczty był bardzo pomocny.
Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen?
[Guten Tag! Wi kan iś Inen helfen?]
Dzień dobry! Jak mogę Pani pomóc?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Guten Tag! Ich möchte einen Brief schicken. Er ist schon adressiert, aber ich brauche noch eine Briefmarke. Wie viel kostet eine Briefmarke?
[Guten Tag! Iś myśte ajnen Brif sziken. Er yst szon adresirt, aba iś brałche noch ajne Brifmarke. Wi fil kostet ajne Brifmarke?]
Dzień dobry! Chciałabym wysłać list. Jest już zaadresowany, ale potrzebuję jeszcze znaczek. Ile kosztuje jeden znaczek?
Sie kostet 90 Cent. Hier haben Sie eine Briefmarke. Kleben Sie bitte diese Briefmarke auf den Umschlag oben rechts auf! Brauchen Sie noch etwas?
[Zi kostet nojnciś Cent. Hija haben Zi ajne Brifmarke. Kleben Zi byte dize Brifmarke ałf dejn Umszlag oben rechts ałf! Brałchen Zi noch etfas?]
Kosztuje 90 centów. Tutaj ma Pani znaczek. Proszę nakleić znaczek na kopercie u góry po prawej! Czy czegoś Pani jeszcze potrzebuje?
Ja, ich muss auch ein kleines Paket nach Polen aufgeben. Sollte ich ein Formular ausfüllen?
[Ja, iś mus ałch ajn klajnes Paket nach Polen ałfgejben. Zolte iś ajn Formula ałsfylen?]
Tak, muszę jeszcze nadać małą paczkę do Polski. Czy powinnam uzupełnić formularz?
Ja, selbstverständlich. Schreiben Sie bitte ins Formular die Namen des Empfängers und des Absenders und auch ihre Anschriften. Dazu brauchen wir auch die Informationen über die Größe und das Gewicht vom Paket.
[Ja, zelbstfersztendliś. Szrajben Zi byte ins Formula di Namen des Empfengers und des Abzenders und ałch ire Anszriften. Dacu brałchen wija ałch di Informacjonen yba di Gryse und das Gewiśt fom Paket.]
Tak, oczywiście. Niech Pani wpisze do formularza nazwiska odbiorcy i nadawcy oraz ich adresy. Ponadto potrzebujemy informacji o rozmiarze i wadze paczki.
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das mache ich sofort.
[Filen Dank fyr Ire Hilfe. Das mache iś zofort.]
Dziękuję bardzo za Pana pomoc. Już to robię.
4
Sprawnie udało mi się uzupełnić formularz. Po chwili wróciłam do okienka.
Ich habe schon das Formular ausgefüllt. Das Paket ist adressiert.
[Iś habe szon das Formula ałsgefylt. Das Paket yst adresirt.]
Uzupełniłam już formularz. Paczka jest zaadresowana.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Prima. Brauchen Sie noch etwas?
[Prima. Brałchen Zi noch etfas?]
Super. Potrzebuje Pani jeszcze czegoś?
Ja, ich habe nur eine Frage. Wann erhält meine Tochter das Paket?
[Ja, iś habe nuła ajne Frage. Wan erhelt majne Tochta das Paket?]
Tak, mam tylko jedno pytanie. Kiedy moja córka otrzyma paczkę?
Sie sollte das Paket in drei Tagen erhalten. Sie bezahlen 19 Euro.
[Zi zolte das Paket in draj Tagen erhalten. Zi becalen nojncejn Ojro.]
Powinna otrzymać paczkę za trzy dni. Płaci Pani 19 Euro.
Bitte. Auf Wiedersehen! Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag!
[Byte. Ałf Widazejen! Iś wynsze Inen ajnen szynen Nachmytag!]
Proszę. Do widzenia! Życzę Panu miłego popołudnia!
Gleichfalls! Auf Wiedersehen!
[Glajśfals! Ałf Widazejen!]
Wzajemnie! Do widzenia!
5
Dla dociekliwych językowo

Spójnik deshalb i deswegen 

W tej lekcji poznasz dwa spójniki deshalb i deswegen, które służą do utworzenia zdania współrzędnie złożonego. Oba te spójniki mają takie same znaczenie w języku polskim i możemy je stosować zamiennie. Na język polski tłumaczymy je jako DLATEGO. Szyk po tych spójnikach wygląda następująco. Najpierw występuje czasownik, po nim podmiot a później reszta zdania. Poniżej znajdziesz kilka przykładów. 

Frau Wagner hat Demenz, deswegen / deshalb vergisst sie viel. 
Pani Wagner ma demencję, dlatego dużo zapomina. 

Herr Müller hat den ganzen Tag schwer gearbeitet, deswegen / deshalb ist er sehr müde. 
Pan Müller pracował ciężko cały dzień, dlatego jest bardzo zmęczony. 

Maria fühlt sich heute schlecht, deswegen / deshalb geht sie zum Arzt. 
Maria czuje się dzisiaj źle, dlatego idzie do lekarza. 

Unser Kühlschrank ist leer, deswegen / deshalb geht mein Bruder einkaufen. 
Nasza lodówka jest pusta, dlatego mój brat idzie zrobić zakupy. 

Die Spülmaschine ist kaputtgegangen, deswegen / deshalb müssen wir den Fachmann anrufen. 
Zmywarka się zepsuła, dlatego musimy zadzwonić po fachowca. 

Michael ist erkältet, deswegen / deshalb bleibt er zu Hause. 
Michael jest przeziębiony, dlatego zostaje w domu. 

6
Czy wiesz, że…?

Mimo wszechobecnej popularności komunikacji internetowej, tradycyjne środki komunikacji takie jak tradycyjna poczta nie tracą na wartości. W Niemczech odpowiednikiem naszej Poczty Polskiej jest Deutsche Post DHL. Główna siedziba tego znanego na całym świecie przedsiębiorstwa mieści się w Bonn. Firma umożliwia wysyłkę listów oraz paczek do setek krajów na wielu kontynentach. Paczki i listy są dostarczane zarówno drogą lądową jak również poprzez dział Express bardziej znany pod nazwą DHL transportem morskim i powietrznym. Usługi kurierskie świadczone poprzez DHL cieszą się dużą popularnością w wielu państwach, również w Polsce.  

Koszt znaczka pocztowego zależy od wielkości i wagi listu. Ceny wahają się od 85 centów do 2 Euro 75 centów. Koszt znaczka oraz wysłania paczki do dowolnego kraju można obliczyć na oficjalnej stronie poczty niemieckiej: www.deutschepost.de 

Wysyłka paczki zagranicznej jest trochę droższa niż tej krajowej. 

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →