ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Auf der Post – czyli Teresa wysyła prezent swojej córce, część 1

Auf der Post – czyli Teresa wysyła prezent swojej córce, część 1

Będąc w Niemczech od czasu do czasu możesz być poproszony przez swojego podopiecznego o załatwienie drobnej przysługi. Niekiedy twój podopieczny może Cię poprosić np. o wysłanie czegoś na poczcie. Również ty możesz chcieć czasami nadać coś do Polski. Dlatego też specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy lekcję poświęconą słownictwu z zakresu komunikacji na poczcie. Nie zwlekaj i zerknij poniżej.
1
Czy wiesz, że…?

Niemieckie słówko die Post w tłumaczeniu na język polski to poczta jako instytucja, jak i korespondencja.

2
Na samym początku poznasz kilka najważniejszych słówek z tego zakresu:
auf der Post
[ałf der Post]
na poczcie
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
auf die Post / zur Post gehen
[ałf di Post / cuła Post gejen]
iść na pocztę
der Brief
[der Brif]
list
einen Brief schreiben
[ajnen Brif szrajben]
pisać list
einen Brief schicken
[ajnen Brif sziken]
wysyłać list
einen Brief auf die / zur Post bringen
[ajnen Brif ałf di / cuła Post bringen]
zanosić list na pocztę
etwas von der Post abholen
[etfas fon der Post abholen]
odbierać coś z poczty
mit der Post / per Post etwas schicken
[myt der Post / per Post etfas sziken]
wysyłać coś pocztą
an jemanden etwas schicken
[an jemandejn etfas sziken]
wysyłać coś do kogoś
per Luftpost schicken
[per Luftpost sziken]
wysłać pocztą lotniczą
3
Skoro znasz już słownictwo wprowadzające, możesz przejść do kolejnych zwrotów, które również Ci się przydadzą:
die Post bekommen
[di Post bekomen]
dostać korespondencję / pocztę
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
die Post öffnen
[di Post yfnen]
otwierać korespondencję
die Post durchsehen
[di Post durś-zejen]
przeglądać pocztę
die Post beantworten
[di Post beantforten]
dpowiadać na korespondencję
das Paket
[das Paket]
paczka
ein Paket nach Berlin schicken
[ajn Paket nach Berlin sziken]
wysyłać paczkę do Berlina
ein Paket von der Post abholen
[ajn Paket fon der Post abholen]
odebrać paczkę z poczty
ein Paket aufgeben
[ajn Paket ałfgejben]
nadawać paczkę
ein Paket wiegen
[ajn Paket wigen]
ważyć paczkę
die Briefmarke
[di Brifmarke]
znaczek pocztowy
Briefmarken sammeln
[Brifmarken zameln]
zbierać znaczki pocztowe
Briefmarken kaufen
[Briefmarken kałfen]
kupować znaczki pocztowe
eine Briefmarke auf einen Brief aufkleben
[ajne Brifmarke ałf ajnen Brif ałfkleben]
naklejać znaczek na list
der Briefumschlag
[der Brifumszlag]
koperta
einen Briefumschlag kaufen
[ajnen Brifumszlag kałfen]
kupować kopertę
einen Briefumschlag adressieren / beschriften
[ajnen Brifumszlag adresiren / beszriften]
adresować kopertę
den Brief in den Umschlag stecken
[dejn Brif in dejn Umszlag szteken]
wkładać list do koperty
den Brief zukleben
[dejn Brif cukleben]
zaklejać list
der Briefkasten
[der Brifkasten]
skrzynka pocztowa / na listy
einen Brief in den Briefkasten einwerfen
[ajnen Brif in dejn Brifkasten ajnwerfen]
wrzucać list do skrzynki pocztowej / na listy
der Einschreibebrief
[der Ajnszrajbebrif]
list polecony
das Einschreiben
[das Ajnszrajben]
list polecony
ein Einschreiben aushändigen
[ajn Ajnszrajben ałshendigen]
doręczać list polecony
einen Brief einschreiben lassen
[ajnen Brif ajnszrajben lasen]
nadawać list jako polecony
der Empfänger
[der Empfenga]
odbiorca
der Absender
[der Abzenda]
nadawca
die Anschrift
[di Anszrift]
adres
die Adresse
[di Adrese]
adres
die Postleitzahl (PLZ)
[di Postlajtcal]
kod pocztowy
das Formular ausfüllen
[das Formula ałsfylen]
wypełnić formularz
der Briefträger
[der Briftrega]
listonosz
Post / Briefe austragen
[Post / Brife ałstragen]
roznosić pocztę / listy
das Postamt
[das Postamt]
urząd pocztowy
der / die Postangestellte
[der / di Post-angesztelte]
pracownik / pracownica poczty
der Schalter
[der Szalta]
okienko
am Schalter stehen
[am Szalta sztejen]
stać przy okienku
zum Schalter 2 gehen
[cum Szalta cwaj gejen]
przejść do okienka nr. 2
die Postgebühr
[di Postgebyr]
opłata pocztowa
4
Nauczyłeś się już słówek i zwrotów, teraz poznasz kilka pytań i zdań, które pomogą Ci w swobodnej komunikacji na poczcie i nie tylko:
Wo ist die nächste Post?
[Wo yst di nechste Post?]
Gdzie jest najbliższa poczta?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Wie lange ist die Post geöffnet?
[Wi lange yst di Post geyfnet?]
Jak długo jest otwarta poczta?
Wie viel kostet eine Briefmarke / ein Briefumschlag?
[Wi fil kostet ajne Brifmarke / ajn Brifumszlag?]
Ile kosztuje znaczek pocztowy / koperta?
Wo kann ich einen Brief / ein Paket aufgeben?
[Wo kan iś ajnen Brif / ajn Paket ałfgejben?]
Gdzie mogę nadać list / paczkę?
Ich möchte dieses Paket nach Warschau schicken.
[Iś myśte dizes Paket nach Warszał sziken.]
Chciałabym / Chciałbym wysłać tą paczkę do Warszawy.
Wann erhält mein Sohn das Paket?
[Wan erhelt majn Zon das Paket?]
Kiedy mój syn otrzyma paczkę?
Wann kann man das Paket abholen?
[Wan kan man das Paket abholen?]
Kiedy można odebrać paczkę?
Schicken Sie bitte diesen Brief an folgende Adresse : Schillerstraße 6, 80337 München!
[Sziken Zi byte dizen Brif an folgende Adrese: Szylasztrase zeks, acht nul draj draj ziben Mynsien!]
Proszę wysłać ten list na następujący adres: Schillerstraße 6, 80337 München!
Was sollte ich machen, um einen Einschreibebrief aufzugeben?
[Was zolte iś machen, um ajnen Ajnszrajbebrif ałfcugejben?]
Co powinnam / powinienem zrobić aby wysłać list polecony?
Wie sollte ich das Formular ausfüllen?
[Wi zolte iś das Formula ałsfylen?]
Jak powinnam / powinienem uzupełnić ten formularz?
Wo muss ich das Formular unterschreiben?
[Wo mus iś das Formula untaszrajben?]
Gdzie muszę podpisać formularz?
Wie viel beträgt die Postgebühr?
[Wi fil betregt di Postgebyr?]
Ile wynosi opłata pocztowa?
5
Poniżej znajdziesz również wypowiedzi oraz pytania, które ty możesz usłyszeć:
Die Post ist gleich um die Ecke. Sie sollten nur die erste Straße rechts gehen.
[Di Post yst glajch um di Eke. Zi zolten nuła di erste Sztrase rechts gejen.]
Poczta jest zaraz za rogiem. Powinien Pan skręcić w pierwszą ulicę w prawo.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Die Post ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.
[Di Post yst fon nojn bis nojncejn Uła geyfnet.]
Poczta jest otwarta od 9 do 19.
Eine Briefmarke / Ein Briefumschlag kostet 90 Cent.
[Ajne Brifmarke / Ajn Brifumszlag kostet nojnciś Cent.]
Znaczek / Koperta kosztuje 90 centów.
Sie müssen zum Schalter 4 gehen. Dort können Sie das Paket aufgeben.
[Zi mysen cum Szalta fija gejen. Dort kynen Zi das Paket ałfgejben.]
Musi Pan/i iść do okienka nr. 4. Tam może Pan/i nadać paczkę.
Ihr Sohn sollte das Paket in nächster Woche am Dienstag erhalten.
[Ija Zon zolte das Paket in nechsta Woche am Dinstag erhalten.]
Pana/i syn powinien otrzymać paczkę w przyszłym tygodniu we wtorek.
Das Paket kann man am Freitag abholen.
[Das Paket kan man am Frajtag abholen.]
Paczkę można odebrać w piątek.
Sie sollten das Formular ausfüllen, um den Einschreibebrief zu senden.
[Zi zolten das Formula ałsfylen, um dejn Ajnszrajbebrif cu zenden.]
Musi Pan/i uzupełnić formularz, aby wysłać list polecony.
Schreiben Sie bitte ins Formular die Namen des Empfängers und des Absenders und auch ihre Anschriften.
[Szrajben Zi byte ins Formula di Namen des Empfengers und des Abzenders und ałch ire Anszriften.]
Niech Pan/i wpisze do formularza nazwiska odbiorcy i nadawcy oraz ich adresy.
Unterschreiben Sie bitte das Formular mit vollem Namen unten links.
[Untaszrajben Zi byte das Formula myt folem Namen unten links.]
Niech Pan/i podpisze formularz pełnym nazwiskiem na dole po lewo.
Die Postgebühr beträgt 3 Euro.
[Di Postgebyr betregt draj Ojro.]
Opłata pocztowa wynosi 3 euro.
6
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

1. Uzupełnij czasowniki i utwórz zwroty! 

wiegen gehen beschriften öffnen abholen senden 
 1. einen Briefumschlag………………………………. 
 2. die Post…………………………….. 
 3. zur Post…………………………….. 
 4. einen Brief……………………………… 
 5. ein Paket von der Post…………………………………….. 
 6. ein Paket………………………………………… 

2. Uzupełnij rzeczowniki!

Einschreiben Briefträger Schalter Luftpost Briefkasten Briefmarken

 

 1. Er arbeitet seit 2 Jahren als …………………………….. 
 2. Wir stehen schon eine halbe Stunde am…………………………….. 
 3. Der Briefträger sollte uns morgen ein……………………………. aushändigen. 
 4. Ich schicke das Geschenk per……………………………….. 
 5. Mein Freund sammelt schon lange………………………………… 
 6. Wo finde ich hier den ………………………………..? 

3. Jak powiesz to po niemiecku? 

 1. Jak powiesz do swojego podopiecznego, że idziesz na pocztę, wysłać prezent dla swojego syna? 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. Jak przekażesz podopiecznej, że listonosz był już w okolicy i wrzucił listy do skrzynki na listy? 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3. Jak przekażesz podopiecznej, że musicie się pośpieszyć, ponieważ poczta jest otwarta dzisiaj tylko do godziny 16?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4. Jak zapytasz się podopiecznej, czy jej córka mogłaby odebrać paczkę z poczty? 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5. Jak przekażesz na poczcie, że chcesz nadać list do Włoch? 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 6. Jak zapytasz podopieczną, czy zaadresowała już list? 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →