Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
ATERIMA MED to pewna i sprawdzona firma – jesteśmy na rynku opieki już ponad 10 lat!
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
W opinii Opiekunek24 jesteśmy numerem 1 wśród firm świadczących usługi opieki.
Pomagamy w dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości Opiekuna. Porozmawiajmy!
98% Opiekunów i podopiecznych jest zadowolona ze współpracy z nami. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów!
Do grona Opiekunów ATERIMA MED właśnie dołączyła kolejna Opiekunka. Dziękujemy za zaufanie!
Najlepsze oferty schodzą jak świeże bułeczki. Teraz przegląda je 11 osób.
Teraz nasze oferty sprawdza 7 osób.
Nasze oferty weryfikuje teraz 17 osób.
W tej chwili nasi koordynatorzy potwierdzają oferty z 18 Opiekunkami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna 87 Opiekunek.
Świętujemy! Właśnie podpisaliśmy umowę z kolejną Opiekunką!
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmienniczką.
Rok 2022 to rok wyższych stawek za zlecenie. Dobrze zarabiaj z ATERIMA MED.
5 gwarancji bezpieczeństwa – wyjedź na zlecenie ze spokojną głową. Dajemy poczucie bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Jesteśmy w razie potrzeby – zapewniamy indywidualną opiekę Koordynatora.
Pomagamy w opiece nad podopiecznym – służymy fachową poradą Zespołu Pielęgniarskiego.
Oferujemy bezpłatne cykle webinarów z certyfikatem „Profesjonalni w opiece”– tylko dla Opiekunów ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna – oferujemy pakiet dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19.
Zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem z adresu pod adres.
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do potrzeb i możliwości Opiekuna.

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Charakterzüge – jak opisujemy cechy charakteru?, część 1

Charakterzüge – jak opisujemy cechy charakteru?, część 1

1
W pierwszej kolejności zacznij od pozytywnych cech charakteru:
gute Eigenschaften
[gute Ajgenszaften]
dobre cechy charakteru
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
gute Charakterzüge
[gute Karaktazyge]
dobre cechy charakteru
der Charakter
[der Karakta]
charakter
den Charakter beschreiben
[dejn Karakta beszrajben]
opisywać charakter
ein Mensch mit starkem Charakter
[ajn Mensz myt sztarkem Karakta]
człowiek o silnym charakterze
ein Mensch mit schwachem Charakter
[ajn Mensz myt szwachem Karakta]
człowiek o słabym charakterze
sich anständig benehmen
[ziś ansztendiś benejmen]
zachowywać się przyzwoicie
sich gut verhalten
[ziś gut verhalten]
zachowywać się dobrze
2
Opisując kogoś usposobienie możesz skorzystać z czasownika sein oraz odpowiedniego przymiotnika, tj.:
fröhlich
[fryliś]
radosny/a
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
freundlich
[frojndliś]
miły/a, uprzejmy/a
nett
[net]
miły/a, uprzejmy/a
sympathisch
[zympatysz]
sympatyczny/a
offen
[ofen]
otwarty/a
höflich
[hyfliś]
uprzejmy/a
geduldig
[geduldiś]
cierpliwy/a
ruhig
[ruiś]
spokojny/a
vernünftig
[fernynftiś]
rozsądny/a
arbeitsam
[arbajtzam]
pracowity/a
intelligent
[inteligent]
inteligentny/a
klug
[klug]
mądry/a
bescheiden
[beszajden]
skromny/a
ehrlich
[erliś]
uczciwy/a
gerecht
[gereśt]
sprawiedliwy/a
mutig
[mutiś]
odważny/a
verantwortungsvoll
[ferantfortungsfol]
odpowiedzialny/a
hilfsbereit
[hilfsberajt]
pomocny/a
kultiviert
[kultiwirt]
kulturalny/a
großzügig
[groscugiś]
hojny/a
respektvoll
[respektfol]
pełen/na szacunku
tolerant
[tolerant]
tolerancyjny/a
aufrichtig
[ałfrichtiś]
szczery/a
sensibel
[zenzibel]
wrażliwy/a
reif
[rajf]
dojrzały/a
Frau Meier ist eine freundliche und tolerante Person.
[Frał Maja yst ajne frojndlisie und tolerante Perzon.]
Pani Meier jest miłą i tolerancyjną osobą.
Herr Wagner ist eine bescheidene und ehrliche Person.
[Her Wagna yst ajne beszajdene und erlisie Perzon.]
Pan Wagner jest skromną i uczciwą osobą.
Herr Müller ist großzügig. Er gibt seinen Kindern viele Geschenke.
[Her Myla yst groscugiś. Er gibt zajnen Kindern file Geszenke.]
Pan Müller jest hojny. Daje swoim dzieciom wiele prezentów.
Maria ist hilfsbereit. Sie ist immer bei mir, wenn ich Hilfe brauche.
[Marija yst hilfsberajt. Zi yst ima baj mija, wen iś Hilfe brałche.]
Maria jest pomocna. Jest przy mnie zawsze, kiedy potrzebuje pomocy.
Frau Lindt ist eine offene Person. Sie redet viel mit mir.
[Frał Lint yst ajne ofene Perzon. Zi redet fil myt mija.]
Pani Lindt jest otwartą osobą. Dużo ze mną rozmawia.
Marcus ist ruhig. Er streitet sich nicht mit seiner Ehefrau.
[Markus yst ruiś. Er sztrajtet ziś niśt myt zajna Ejefrał.]
Marcus jest spokojny. Nie kłóci się ze swoją żoną.
Robert ist aufrichtig. Er lügt nie und sagt immer die Wahrheit.
[Robert yst ałfrichtiś. Er lygt ni und zagt ima di Warhajt.]
Robert jest szczery. Nie kłamie i zawsze mówi prawdę.
Eva ist eine intelligente Person. Sie studiert Medizin.
[Ifa yst ajne inteligente Perzon. Zi sztudirt Medicin.]
Ewa jest inteligentną osobą. Studiuje medycynę.
3
Poniżej znajdziesz negatywne cechy charakteru:
schlechte Eigenschaften
[szleśte Ajgenszaften]
złe cechy charakteru
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
schlechte Charakterzüge
[szleśte Karaktazyge]
złe cechy charakteru
sich schlecht benehmen
[ziś szleśt benejmen]
źle się zachowywać
sich schlecht verhalten
[ziś szleśt ferhalten]
zachowywać się źle
traurig
[trałriś]
smutny/a
verschlossen
[ferszlosen]
zamknięty/a w sobie
schüchtern
[szyśtern]
nieśmiały/a
neugierig
[nojgieriś]
ciekawski/a
agressiv
[agresif]
agresywny/a
intolerant
[intolerant]
nietolerancyjny/a
feige
[fajge]
tchórzliwy/a
faul
[fałl]
leniwy/a
ungedulgig
[ungeduldiś]
niecierpliwy
geizig
[gajciś]
skąpy/a
kindisch
[kindysz]
dziecinny/a
verantwortungslos
[ferantfortungslos]
nieodpowiedzialny/a
Meine Enkelin ist sehr faul. Sie will in die Schule nicht gehen.
[Majne Enkelin yst zea fałl. Zi wil in di Szule niśt gejen.]
Moja wnuczka jest bardzo leniwa. Nie chce chodzić do szkoły.
Lena ist verschlossen. Sie will sich mit uns nicht treffen.
[Lena yst ferszlosen. Zi wil ziś myt uns niśt trefen.]
Lena jest zamknięta w sobie. Nie chce się z nami spotkać.
Richard ist traurig. Er hatte einen Autounfall und muss sich mit einem Rollstuhl bewegen.
[Risiard yst trałriś. Er hate ajnen Ałtounfal und mus ziś myt ajnem Rolsztul bewejgen.]
Richard jest smutny. Miał wypadek samochodowy i musi się poruszać na wózku inwalidzkim.
Sabine ist feige. Sie will sich nicht untersuchen lassen.
[Zabine yst fajge. Zi wil ziś niśt untazuchen lasen.]
Sabine jest tchórzliwa. Nie chce się dać zbadać.
Herr Wagner ist verantwortungslos. Er hat seine Kinder alleine zu Hause gelassen.
[Her Wagna yst ferantfortungslos. Er hat zajne Kinda alajne zu Hałze gelasen.]
Pan Wagner jest nieodpowiedzialny. Zostawił swoje dzieci same w domu.
Lucas ist schüchtern. Er braucht mehr Zeit, um sich mit jemandem zu befreunden.
[Lukas yst szyśtern. Er brałcht mea Cajt, um ziś myt jemandejm cu befrojnden.]
Lucas jest nieśmiały. Potrzebuje więcej czasu, aby się z kimś zaprzyjaźnić.
4
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!
 1. Napisz antonimy do poniższych słów!
 1. mutig - …………………………………………
 2. geduldig - ………………………………………
 3. reif - …………………………………………
 4. fröhlich - ………………………………………
 5. offen - ……………………………………………
 6. großzügig - …………………………………………
 7. arbeitsam - ……………………………………………
 8. ventwortungsvoll - ……………………………………
5
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

      2. Uzupełnij brakujące litery!

 1. den C…ara…ter be…chre…be…
 2. gu…e …ige…scha…te…
 3. sic… an…tä…dig …ene…men
 4. ein …ensc… mit s…ark…m …hara…ter
 5. …ich ve…nü…ftig ve…halt…n
 6. ge…ech… sei…
6
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

       3. Przetłumacz!

 1. Jak powiesz swojemu podopiecznemu, że jesteś uczciwą, pracowitą i pogodną osobą?
  ...................................................................................................................................................
 2. Jak przekażesz, że Pani Meier jest spokojna i wrażliwa?
  ...................................................................................................................................................
 3. Jak poinformujesz, że Pan Schubert był wczoraj smutny i nic nie jadł?
  ...................................................................................................................................................
 4. Jak poinformujesz, że Twój syn jest szczery i zawsze mówi prawdę?
  ...................................................................................................................................................
 5. Jak przekażesz, że Pan Wagner jest hojny i kupuje biednym ludziom jedzenie?
  ...................................................................................................................................................
 6. Jak powiesz, że jesteś odpowiedzialna i przychodzisz punktualnie do pracy?
  ...................................................................................................................................................

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →