ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Charakterzüge – jak opisujemy cechy charakteru?, część 1

Charakterzüge – jak opisujemy cechy charakteru?, część 1

1
W pierwszej kolejności zacznij od pozytywnych cech charakteru:
gute Eigenschaften
[gute Ajgenszaften]
dobre cechy charakteru
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
gute Charakterzüge
[gute Karaktazyge]
dobre cechy charakteru
der Charakter
[der Karakta]
charakter
den Charakter beschreiben
[dejn Karakta beszrajben]
opisywać charakter
ein Mensch mit starkem Charakter
[ajn Mensz myt sztarkem Karakta]
człowiek o silnym charakterze
ein Mensch mit schwachem Charakter
[ajn Mensz myt szwachem Karakta]
człowiek o słabym charakterze
sich anständig benehmen
[ziś ansztendiś benejmen]
zachowywać się przyzwoicie
sich gut verhalten
[ziś gut verhalten]
zachowywać się dobrze
2
Opisując kogoś usposobienie możesz skorzystać z czasownika sein oraz odpowiedniego przymiotnika, tj.:
fröhlich
[fryliś]
radosny/a
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
freundlich
[frojndliś]
miły/a, uprzejmy/a
nett
[net]
miły/a, uprzejmy/a
sympathisch
[zympatysz]
sympatyczny/a
offen
[ofen]
otwarty/a
höflich
[hyfliś]
uprzejmy/a
geduldig
[geduldiś]
cierpliwy/a
ruhig
[ruiś]
spokojny/a
vernünftig
[fernynftiś]
rozsądny/a
arbeitsam
[arbajtzam]
pracowity/a
intelligent
[inteligent]
inteligentny/a
klug
[klug]
mądry/a
bescheiden
[beszajden]
skromny/a
ehrlich
[erliś]
uczciwy/a
gerecht
[gereśt]
sprawiedliwy/a
mutig
[mutiś]
odważny/a
verantwortungsvoll
[ferantfortungsfol]
odpowiedzialny/a
hilfsbereit
[hilfsberajt]
pomocny/a
kultiviert
[kultiwirt]
kulturalny/a
großzügig
[groscugiś]
hojny/a
respektvoll
[respektfol]
pełen/na szacunku
tolerant
[tolerant]
tolerancyjny/a
aufrichtig
[ałfrichtiś]
szczery/a
sensibel
[zenzibel]
wrażliwy/a
reif
[rajf]
dojrzały/a
Frau Meier ist eine freundliche und tolerante Person.
[Frał Maja yst ajne frojndlisie und tolerante Perzon.]
Pani Meier jest miłą i tolerancyjną osobą.
Herr Wagner ist eine bescheidene und ehrliche Person.
[Her Wagna yst ajne beszajdene und erlisie Perzon.]
Pan Wagner jest skromną i uczciwą osobą.
Herr Müller ist großzügig. Er gibt seinen Kindern viele Geschenke.
[Her Myla yst groscugiś. Er gibt zajnen Kindern file Geszenke.]
Pan Müller jest hojny. Daje swoim dzieciom wiele prezentów.
Maria ist hilfsbereit. Sie ist immer bei mir, wenn ich Hilfe brauche.
[Marija yst hilfsberajt. Zi yst ima baj mija, wen iś Hilfe brałche.]
Maria jest pomocna. Jest przy mnie zawsze, kiedy potrzebuje pomocy.
Frau Lindt ist eine offene Person. Sie redet viel mit mir.
[Frał Lint yst ajne ofene Perzon. Zi redet fil myt mija.]
Pani Lindt jest otwartą osobą. Dużo ze mną rozmawia.
Marcus ist ruhig. Er streitet sich nicht mit seiner Ehefrau.
[Markus yst ruiś. Er sztrajtet ziś niśt myt zajna Ejefrał.]
Marcus jest spokojny. Nie kłóci się ze swoją żoną.
Robert ist aufrichtig. Er lügt nie und sagt immer die Wahrheit.
[Robert yst ałfrichtiś. Er lygt ni und zagt ima di Warhajt.]
Robert jest szczery. Nie kłamie i zawsze mówi prawdę.
Eva ist eine intelligente Person. Sie studiert Medizin.
[Ifa yst ajne inteligente Perzon. Zi sztudirt Medicin.]
Ewa jest inteligentną osobą. Studiuje medycynę.
3
Poniżej znajdziesz negatywne cechy charakteru:
schlechte Eigenschaften
[szleśte Ajgenszaften]
złe cechy charakteru
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
schlechte Charakterzüge
[szleśte Karaktazyge]
złe cechy charakteru
sich schlecht benehmen
[ziś szleśt benejmen]
źle się zachowywać
sich schlecht verhalten
[ziś szleśt ferhalten]
zachowywać się źle
traurig
[trałriś]
smutny/a
verschlossen
[ferszlosen]
zamknięty/a w sobie
schüchtern
[szyśtern]
nieśmiały/a
neugierig
[nojgieriś]
ciekawski/a
agressiv
[agresif]
agresywny/a
intolerant
[intolerant]
nietolerancyjny/a
feige
[fajge]
tchórzliwy/a
faul
[fałl]
leniwy/a
ungedulgig
[ungeduldiś]
niecierpliwy
geizig
[gajciś]
skąpy/a
kindisch
[kindysz]
dziecinny/a
verantwortungslos
[ferantfortungslos]
nieodpowiedzialny/a
Meine Enkelin ist sehr faul. Sie will in die Schule nicht gehen.
[Majne Enkelin yst zea fałl. Zi wil in di Szule niśt gejen.]
Moja wnuczka jest bardzo leniwa. Nie chce chodzić do szkoły.
Lena ist verschlossen. Sie will sich mit uns nicht treffen.
[Lena yst ferszlosen. Zi wil ziś myt uns niśt trefen.]
Lena jest zamknięta w sobie. Nie chce się z nami spotkać.
Richard ist traurig. Er hatte einen Autounfall und muss sich mit einem Rollstuhl bewegen.
[Risiard yst trałriś. Er hate ajnen Ałtounfal und mus ziś myt ajnem Rolsztul bewejgen.]
Richard jest smutny. Miał wypadek samochodowy i musi się poruszać na wózku inwalidzkim.
Sabine ist feige. Sie will sich nicht untersuchen lassen.
[Zabine yst fajge. Zi wil ziś niśt untazuchen lasen.]
Sabine jest tchórzliwa. Nie chce się dać zbadać.
Herr Wagner ist verantwortungslos. Er hat seine Kinder alleine zu Hause gelassen.
[Her Wagna yst ferantfortungslos. Er hat zajne Kinda alajne zu Hałze gelasen.]
Pan Wagner jest nieodpowiedzialny. Zostawił swoje dzieci same w domu.
Lucas ist schüchtern. Er braucht mehr Zeit, um sich mit jemandem zu befreunden.
[Lukas yst szyśtern. Er brałcht mea Cajt, um ziś myt jemandejm cu befrojnden.]
Lucas jest nieśmiały. Potrzebuje więcej czasu, aby się z kimś zaprzyjaźnić.
4
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!
 1. Napisz antonimy do poniższych słów!
 1. mutig - …………………………………………
 2. geduldig - ………………………………………
 3. reif - …………………………………………
 4. fröhlich - ………………………………………
 5. offen - ……………………………………………
 6. großzügig - …………………………………………
 7. arbeitsam - ……………………………………………
 8. ventwortungsvoll - ……………………………………
5
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

      2. Uzupełnij brakujące litery!

 1. den C…ara…ter be…chre…be…
 2. gu…e …ige…scha…te…
 3. sic… an…tä…dig …ene…men
 4. ein …ensc… mit s…ark…m …hara…ter
 5. …ich ve…nü…ftig ve…halt…n
 6. ge…ech… sei…
6
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

       3. Przetłumacz!

 1. Jak powiesz swojemu podopiecznemu, że jesteś uczciwą, pracowitą i pogodną osobą?
  ...................................................................................................................................................
 2. Jak przekażesz, że Pani Meier jest spokojna i wrażliwa?
  ...................................................................................................................................................
 3. Jak poinformujesz, że Pan Schubert był wczoraj smutny i nic nie jadł?
  ...................................................................................................................................................
 4. Jak poinformujesz, że Twój syn jest szczery i zawsze mówi prawdę?
  ...................................................................................................................................................
 5. Jak przekażesz, że Pan Wagner jest hojny i kupuje biednym ludziom jedzenie?
  ...................................................................................................................................................
 6. Jak powiesz, że jesteś odpowiedzialna i przychodzisz punktualnie do pracy?
  ...................................................................................................................................................

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →