Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Das Leben in den Zeiten der Epidemie – czyli jak Teresa odnajduje się w czasach koronawirusa, część 1

Das Leben in den Zeiten der Epidemie – czyli jak Teresa odnajduje się w czasach koronawirusa, część 1

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!
1
W tej lekcji poznasz słownictwo, które ułatwi Ci funkcjonowanie w czasie trwającej epidemii koronawirusa. Nasza specjalna lekcja, którą przygotowaliśmy na tę okoliczność wyjątkowo nie zawiera nagrań, ale za to znajdziesz w niej proste użyteczne słówka oraz zwroty, dzięki którym swobodnie będziesz się komunikował z podopiecznym, jego rodziną oraz innymi osobami. Na wstępie zaczniemy od najważniejszych słówek i wyrażeń z tego zakresu. Część z nich możesz już kojarzyć:
die Gesundheit
[di Gezundhajt]
zdrowie
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
gesund sein
[gezund zajn]
być zdrowym
die Krankheit
[di Krankhajt]
choroba
die Erkrankung
[di Erkrankung]
zachorowanie
die Epidemie
[di Epidemi]
epidemia
die Pandemie
[di Pandemi]
pandemia
die Infektion mit dem Coronavirus
[di Infekcjon myt dejm Koronawirus]
zarażenie koronawirusem
die Ansteckung
[di Ansztekung]
zarażenie
sich vor einer Ansteckung schützen
[ziś fon ajna Ansztekung szycen]
chronić się przed zarażeniem
die Ansteckungsgefahr
[di Ansztekungsgefar]
niebezpieczeństwo zarażenia
die Ansteckung mit Coronavirus verhindern
[di Ansztekung myt Koronawirus ferhindern]
zapobiec zarażeniu koronawirusem
die Vorbeugung
[di Forbojgung]
profilaktyka
einer Coronovirus – Infektion vorbeugen
[ajna Koronawirus – Infekcjon forbojgen]
zapobiegać zakażaniu koronawirusem
unter Quarantäne stehen
[unta Karantene stejen]
przebywać na kwarantannie
das Anzeichen
[das Ancajsien]
symptom
das Symptom
[das Zymptom]
symptom
die Hospitalisierung
[di Hospitalizirung]
hospitalizacja
die Patienten behandeln
[di Pacjenten behandeln]
leczyć pacjentów
sich ärztlich untersuchen lassen
[ziś ercliś untazuchen lasen]
poddać się badaniu lekarskiemu
die Atemschutzmaske
[di Atemszucmaske]
maska ochronna
eine Atemschutzmaske tragen
[ajne Atemszucmaske tragen]
nosić maskę ochronną
der Handschuh
[der Handszu]
rękawiczka
Handschuhe tragen
[Handszułe tragen]
nosić rękawiczki
das Händedesinfektionsmittel
[das Hendedezinfekcjonsmitel]
środek do dezynfekcji
Hände desinfizieren
[Hande dezinficiren]
dezynfekować ręce
2
Poniżej znajdziesz kilka niemieckich nazw symptomów:
das Fiber
[das Fiba]
gorączka
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
der Brustschmerz
[der Brustszmerc]
ból w klatce piersiowej
die Atembeschwerden (Pl.)
[di Atembeszwerden]
duszności (l.mn.)
der Husten
[der Husten]
kaszel
trockener Husten
[trokena Husten]
suchy kaszel
die Muskelschmerzen (Pl.)
[di Muskelszmercen]
bóle mięśni (l.mn.)
die Müdigkeit
[di Mydiśkajt]
zmęczenie
das Niesen
[das Nizen]
kichnięcie
die Halsschmerzen (Pl.)
[di Hals-szmercen]
bóle gardła (l.mn.)
der Schnupfen
[der Sznupfen]
katar
die Kopfschmerzen (Pl.)
[di Kopfszmercen]
bóle głowy (l.mn.)
der Durchfall
[der Durśfal]
biegunka
die Schwindelgefühle (Pl.)
[di Szwindelgefyle]
zawroty głowy (l.mn.)
die Lungenentzündung
[di Lungenentcyndung]
zapalenie płuc
3
Przebywając w Niemczech w tym szczególnym okresie, możesz oglądając telewizję, czytając gazetę usłyszeć bądź przeczytać różne zalecenia związane z profilaktyką przeciw zarażeniu koronawirusem. Również w rozmowie z Twoją podopieczną czy z jej rodziną może pojawić się ten temat. Nie zwlekaj i naucz się kilku użytecznych zwrotów:
Frau Meier, vergessen Sie nicht, sich Ihre Hände gründlich und oft zu waschen.
[Frał Maja, fergesen Zi niśt, ziś Ire Hende gryndliś und oft cu waszen.]
Pani Meier, proszę nie zapominać, myć dokładnie i często ręce.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Herr Wagner, wir gehen jetzt ins Badezimmer. Wir müssen uns die Hände mit Seife und warmem Wasser für mindestens 30 Sekunden waschen.
[Her Wagna, wija gejen ject ins Badecyma. Wija mysen uns di Hende myt Zajfe und warmem Wasa fyr mindestens drajsiś Zekunden waszen.]
Panie Wagner, idziemy teraz do łazienki. Musimy umyć ręce mydłem i ciepłą wodą przez co najmniej 30 sekund.
Frau Neumann, wir können in dieser Woche Ihre Nachbarn nicht besuchen, wir sollten die Kontakte mit anderen Menschen einschränken.
[Frał Nojman, wija kynen in diza Woche Ire Nachbarn niśt bezuchen, wija zolten di Kontakte ajnszrenken.]
Pani Neumann, nie możemy odwiedzić Pani sąsiadów, powinnyśmy ograniczać kontakty z innymi ludźmi.
Herr Müller, Sie sollten Ihre Nase und Ihre Augen mit den Händen nicht berühren. Halten Sie am besten die Hände von dem Gesicht fern.
[Her Myla, Zi zolten Ire Naze und Ire Ałgen myt dejn Henden niśt beryren. Halten Zi am besten di Hende fon dejm Geziśt fern.]
Panie Müller, nie powinien Pan dotykać rękami Pana nosa i oczu, najlepiej niech Pan trzyma ręce z daleka od twarzy.
Warten Sie einen Augenblick! Wir werden die Hände mit dem speziellen Gel desinfizieren.
[Warten Zi ajnen Ałgenblik! Wija werden di Hende myt dejm specjelen Gel dezinficiren.]
Niech Pan/i chwilę poczeka! Zdezynfekujemy ręce specjalnym żelem.
Frau Kowalski, Ihre Tochter hat das Händedesinfektionsmittel schon gekauft. Es liegt in der Küche.
[Frał Kowalski, Ire Tochta hat das Hendedezinfekcjonsmitel szon gekałft. Es ligt in der Kysie.]
Pani Kowalski, Pani córka kupiła już środek dezynfekujący. Leży w kuchni.
Jetzt sollten wir in ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen und husten.
[Ject zolten wija in ajn Taszentuch oda in di Armbojge nizen und husten.]
Teraz powinniśmy kichać i kaszleć w chusteczkę albo w zgięty łokieć.
Im Geschäft muss man 2 Meter Abstand von den anderen Menschen halten.
[Im Geszeft mus man cwaj Meta Absztand fon dejn anderen Menszen halten.]
W sklepie trzeba zachować odstęp 2 metrów od innych ludzi.
Man muss die Massenversammlungen vermeiden.
[Man mus di Masenfersamlungen fermajden.]
Należy unikać zgromadzeń.
Frau Meier, wir müssen jetzt auf Reisen verzichten. Wir können zum Beispiel im nächsten Jahr ins Meer fahren.
[Frał Maja, wija mysen ject ałf Rajzen ferciśten. Wija kynen cum Bajszpil im nechsten Jar ins Mea faren.]
Pani Meier, musimy zrezygnować z podróży. Możemy pojechać nad morze w następnym roku.
An den öffentlichen Orten soll man Atemschutzmaske und Handschuhe tragen.
[An dejn yfentlisien Orten zol man Atemszucmaske und Handszułe tragen.]
W miejscach publicznych powinno się nosić maskę ochronną i rękawiczki.
Jetzt muss man Umarmungen vermeiden, um sich gegenseitig vor der Ansteckung zu schützen.
[Ject mus man Umarmungen fermajden, um ziś gejgenzajtiś for der Ansztekung cu szucen.]
Teraz trzeba unikać obejmowania się, aby chronić się wzajemnie przez zarażeniem.
Man darf sich in den Restaurants nicht treffen.
[Man darf ziś in dejn Restorąs niśt trefen.]
Nie wolno spotykać się w restauracjach.
Frau Lewandowski, ich habe mit meinem Sohn gesprochen, er wird Einkäufe online bestellen.
[Frał Lewandowski, iś habe myt majnem Zon geszprochen, er wird Ajnkojte onlajn besztelen.]
Pani Lewandowski, rozmawiałam z synem, zamówi on zakupy przez internet.
Herr Meier, ich habe gekauftes Obst gründlich gewaschen. Wir können schon Bananen essen.
[Her Maja, iś habe gekałftes Obst gryndliś gewaszen. Wija kynen szon Bananen esen.]
Panie Meier, umyłam dokładnie kupione owoce. Możemy już jeść banany.
Frau Wagner, kulturelle Einrichtungen und Einkaufszentren sind zurzeit geschlossen.
[Frał Wagna, kulturele Ajnriśtungen und Ajnkałfscentren zynd cułacajt geszlosen.]
Pani Wagner, instytucje kulturalne i centra handlowe są obecnie zamknięte.
Es tut mir leid. Wir können heute in den Park nicht gehen, aber wir können im Garten Karten spielen.
[Es tut mija lajd. Wija kynen hojte in dejn Park niśt gejen, aba wija kynen im Garten Karten szpilen.]
Bardzo mi przykro. Nie możemy iść do parku, ale możemy pograć w karty w ogrodzie.
4
Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

I. Uzupełnij brakujące litery.

 1. die An_tec_ungs_efah_
 2. das _ände_esin_ektio_smi_tel
 3. die A_emsc_utz_aske
 4. die Mus_elsc_merze_
 5. die _osp_tal_sier_ng
 6. die Vo_beu_ung

 

II. Utwórz poprawny zwrot!

1. unter Quarantäne

A lassen

2. sich untersuchen

B verhindern

3. Handschuhe

C desinfizieren

4. die Ansteckung mit Coronavirus

D stehen

5. Hände

E tragen

 

III. Przetłumacz:

 1. Jak przekażesz swojej podopiecznej, że powinna regularnie i dokładnie myć ręce?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jak przekażesz podopiecznej, że nie może iść do fryzjera, bo salon jest w tym tygodniu zamknięty?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. W jaki sposób zapytasz, czy syn podopiecznego zamówił już zakupy przez internet?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jak poinformujesz podopieczną, że zanim wejdziecie do domu, musicie zdezynfekować ręce żelem?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jak przekażesz podopiecznemu, że nie powinien dotykać rękami nosa i oczu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jak poinformujesz, że robiąc zakupy w sklepie nosisz maskę i rękawiczki?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodaj komentarz

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Kliknij i zadzwoń +48 12 341 15 15