Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Frau Neumann hat einen hohen Blutdruck – wizyta u lekarza, część 2

Frau Neumann hat einen hohen Blutdruck – wizyta u lekarza, część 2

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!
1
W poniedziałek do południa pani Neumann źle się czuła, dlatego leżała dłużej w łóżku i czytała gazetę.
Frau Dukat, bringen Sie mir bitte meine Schmerztabletten. Ich fühle mich schlecht.
[Frał Dukat, bringen Zi mija byte majne Szmerctableten. Iś fyle miś szlecht.]
Pani Dukat, proszę mi przynieść moje tabletki przeciwbólowe. Źle się czuję.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Was tut Ihnen weh?
[Was tut Inen wej?]
Co Panią boli?
Ich habe große Kopfschmerzen, dazu bin ich sehr müde. Ich habe keine Kraft, aufzustehen.
[Iś habe grose Kopfszmercen, dacu bin iś zea myde. Iś habe kajne Kraft, ałfcusztejen.]
Bardzo boli mnie głowa, do tego jestem bardzo zmęczona. Nie mam siły wstać.
Bleiben Sie bitte im Bett. Ich hole gleich Ihre Medikamente.
[Blajben Zi byte im Bet. Iś hole glajch Ire Medikamente.]
Niech Pani zostanie w łóżku. Za chwilę przyniosę Pani lekarstwa.
2
Szybko przyniosłam pani Neumann lekarstwa i usiadłam obok niej.
Frau Neumann, hier haben Sie ein Glas Wasser. Schlucken Sie bitte die Schmerztablette.
[Frał Nojman, hija haben Zi ajn Glas Wasa. Szluken Zi byte di Szmerctablete.]
Pani Neumann, tutaj ma pani szklankę wody. Proszę połknąć tabletkę przeciwbólową.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
In Ordnung. Ich muss noch auf die Toilette gehen. Helfen Sie mir bitte. Es ist mir schwindlig.
[In Ordnung. Iś mus noch ałf di Tojlete gejen. Helfen Zi mija byte. Es yst mija szwindliś.]
W porządku. Muszę iść jeszcze do toalety. Proszę mi pomóc. Kręci mi się w głowie.
Ja klar. Haben Sie auch andere Beschwerden?
[Ja kla. Haben Zi ałch andere Beszwerden?]
Tak jasne. Czy ma pani inne dolegliwości?
Zum Glück nein.
[Cum Glyk najn.]
Na szczęście nie.
Frau Neumann, wir setzen uns an den Tisch und ich messe Ihnen noch den Blutdruck.
[Frał Nojman, wija zecen uns an den Tysz und iś mese Inen noch den Blutdruk.]
Pani Neumann, usiądziemy przy stole i zmierzę Pani ciśnienie.
3
Niestety okazało się, że pani Neumann skoczyło ciśnienie.
Oh nein Frau Neumann, sie haben einen hohen Blutdruck. Ich rufe sofort die Arztpraxis an. Der Arzt soll Sie untersuchen.
[O najn Frał Nojman, zi haben ajnen hołen Blutdruk. Iś rufe zofort di Arctpraksis an. Der Arct zol Zi untazuchen.]
O nie pani Neumann, ma pani wysokie ciśnienie. Już dzwonię do przychodni lekarskiej. Lekarz powinien panią zbadać.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja, Sie haben Recht. Seit Langem habe ich den Bluthochdruck.
[Ja, Zi haben Reśt. Zajt Langem habe iś den Bluthochdruk.]
Tak, ma Pani racje. Od dawna mam nadciśnienie.
4
Na szczęście znalazł się wolny termin w przychodni lekarskiej jeszcze tego samego dnia.
Frau Neumann, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Wir können schon heute zum Arzt gehen. Sie haben einen Termin um 14 Uhr.
[Frał Nojman, iś habe ajne gute Nachricht fyr Zi. Wija kynen szon hojte cum Arct gejen. Zi haben ajnen Termin um fircejn Uła.]
Pani Neumann, mam dla pani dobrą wiadomość. Możemy jeszcze dzisiaj iść do lekarza. Ma pani wizytę o godzinie czternastej.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Prima.
[Prima.]
Świetnie.
5
Udało nam się dotrzeć z panią Neumann trochę wcześniej do przychodni. Sezon przeziębień i gryp trwał w najlepsze. Przychodnia była pełna pacjentów. Po chwili oczekiwania lekarz zaprosił nas do gabinetu.
Guten Tag Frau Neumann, wie geht es Ihnen heute?
[Guten Tag Frał Nojman, wi gejt es Inen hojte?]
Dzień dobry pani Neumann, jak się pani dzisiaj miewa?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Guten Tag Herr Müller, leider fühle ich mich schwach.
[Guten Tag Her Myla, lajda fyle iś miś szwach.]
Dzień dobry panie Müller, niestety czuje się słabo.
Was fehlt Ihnen?
[Was felt Inen?]
Co Pani dolega?
Ich habe starke Kopfschmerzen und Atemnot.
[Iś habe sztarke Kopfszmercen und Atemnot.]
Mam intensywne bóle głowy i duszności.
Herr Müller, Frau Neumann ist auch schwindlig. Sie hat einen hohen Blutdruck.
[Her Myla, Frał Nojman yst ałch szwindliś. Zi hat ajnen hołen Blutdruk.]
Panie Müller, pani Neumann kręci się w głowie. Ma wysokie ciśnienie.
Frau Dukat, helfen Sie bitte Frau Neumann den Oberkörper freimachen.
[Frał Dukat, helfen Zi byte Frał Nojman den Oberkyrpa frajmachen.]
Pani Dukat, proszę pomóc Pani Neumann rozebrać się do pasa.
Gut.
[Gut.]
Dobrze.
6
Pan Müller przystąpił sprawnie do osłuchania serca pani Neumann.
Frau Neumann, Atmen Sie bitte tief ein! Hm…, mit dem Herzen ist alles in Ordnung.
[Frał Nojman, Atmen Zi byte tif ajn! Hm…, myt dem Hercen yst ales in Ordnung.]
Pani Neumann, proszę głęboko oddychać. Hm…, z sercem jest wszystko w porządku.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
7
Po chwili sięgnął do szafki i wyjął aparat do mierzenia ciśnienia.
Ich messe Ihnen noch den Blutdruck. Schauen wir mal!... Also Ihr Blutdruck ist wirklich hoch.
[Iś mese Inen noch den Blutdruk. Szałen wija mal!... Alzo Ija Blutdruk yst wirkliś hoch.]
Zmierzę jeszcze pani ciśnienie. Spójrzmy!... A więc pani ciśnienie jest naprawdę wysokie.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
8
Postanowiłam spytać się lekarza o dalsze kroki w leczeniu.
Herr Müller, welche Medikamente soll Frau Neumann jetzt einnehmen?
[Her Myla, welsie Medikamente zol Frał Nojman ject ajnnejmen?]
Panie Müller, jakie lekarstwa powinna zażywać teraz pani Neumann?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich verschreibe ihr die neuen Tabletten gegen Bluthochdruck.
[Iś ferszrajbe ija di nojen Tableten gejgen Bluthochdruk.]
Przepiszę jej nowe tabletki na nadciśnienie.
In Ordnung. Wie oft soll Frau Neumann diese Medikamente einnehmen?
[In Ordnung. Wi oft zol Frał Nojman dize Medikamente ajnnejmen?]
W porządku. Jak często powinna pani Neumann zażywać te leki?
Sie muss die Tabletten dreimal täglich nach dem Essen schlucken. Hier haben Sie das Rezept.
[Zi mus di Tableten drajmal tegliś nach dem Esen szluken. Hija haben Zi das Recept.]
Powinna połykać tabletki trzy razy dziennie. Tutaj ma pani receptę.
Alles klar. Gleich kaufe ich alles in der Apotheke.
[Ales kla. Glajch kałfe iś ales in der Apotejke.]
Wszystko jasne. Wkrótce kupię wszystko w aptece.
9
Wizyta u lekarza mnie uspokoiła, miałam nadzieję, że nowe leki będę skutecznie obniżać pani Neumann ciśnienie. Po powrocie z przychodni, pomogłam się jej położyć, a sama udałam do pobliskiej apteki aby wykupić receptę.
Frau Neumann, ich muss in die Apotheke gehen und die neuen Medikamente kaufen. Gleich bin ich wieder da.
[Frał Nojman, iś mus in di Apotejke gejen und di nojen Medikamente kałfen. Glajch bin iś wida da.]
Pani Neumann, muszę iść do apteki i kupić nowe lekarstwa. Za chwilę wrócę.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
In Ordnung. Ich warte auf Sie.
[In Ordnung. Iś warte ałf Zi.]
W porządku. Poczekam na panią.
10
Dla dociekliwych językowo

Przypadki w języku niemieckim

W języku niemieckim w przeciwieństwie do języka polskiego jest mniej przypadków. Niemcy wyróżniają tylko 4 przypadki. Zerknij poniżej i je poznaj!

W języku niemieckim poszczególny przypadek jest wyrażony głównie poprzez zmieniony rodzajnik, rzeczownik po większości pozostaje taki sam. Poniżej znajdziesz tabelę z odmianą rodzajnika określonego i nieokreślonego przez przypadki:

Przypadek

rodzajnik męski (der/ein)

rodzajnik żeński (die/eine)

rodzajnik nijaki (das/ein)

Liczba mnoga (die)

Mianownik (Nominativ) kto? co?

der, ein

die, eine

das, ein

die

Dopełniacz (Genitiv) kogo? czego?

des, eines

der, einer

des, eines

der

Celownik (Dativ) komu? czemu?

dem, einem

der, einer

dem, einem

den

Biernik (Akkusativ) kogo? co?

den, einen

die, eine

das, ein

die

 

  • Mianownik (Nominativ) odpowiada na pytanie: kto? co?

Der Senior ist blass. [Der Zenior yst blas.] - Senior jest blady.

Die Frau ist nett. [Di Frał yst net.] - Kobieta jest miła.

 

  • Dopełniacz (Genitiv) odpowiada natomiast na pytania: kogo? czego?

Die Medikamente der Seniorin liegen auf dem Tisch. [Di Medikamente der Zeniorin ligen ałf dem Tysz.] – Lekarstwa seniorki leżą na stole.

Das ist die Brille des Vaters. [Das yst di Bryle des Faters.] -  To są okulary ojca.

Uwaga!: W dopełniaczu rzeczownik w rodzaju męskim i nijakim otrzymuje dodatkową końcówkę –s bądź –es

 

  • Celownik (Dativ) odpowiada na pytania: komu? czemu?

Der Arzt verschreibt der Patientin die Medikamente. [Der Arct ferszrajbt der Pacjentin di Medikamente.] - Lekarz przepisuje pacjentce lekarstwa.

Die Mutter gibt dem Kind ein Geschenk. [Di Muta gybt dem Kind ajn Geszenk.] -Matka daje dziecku prezent.

Uwaga!: W celowniku rzeczownik w liczbie mnogiej otrzymuje końcówkę -n

 

  • Biernik (Akkusativ) odpowiada na pytania: kogo? co?

Kaufen Sie mir bitte die Schmerztabletten. [Kałfen Zi mija byte di Szmerctableten.] - Proszę niech Pan/i kupi mi tabletki przeciwbólowe.

Lassen Sie die Augentropfen im Kühlschrank. [Lasen Zi di Ałgentropfen im Kylszrank.] - Niech Pan/i zostawi krople do oczu w lodówce.

11
Czy wiesz, że…?

Zwroty z użyciem słówek określających części ciała

Poniżej poznasz pięć ciekawych zwrotów, niektóre z nich mają również bezpośrednie odpowiedniki w języku polskim. W każdym zwrocie znajdziesz słówka określające poszczególne części ciała.

Jeśli się z nimi jeszcze nie spotkałeś, zerknij na nie i postaraj się je przyswoić:

  • unter vier Augen – w cztery oczy, na osobności
  • jemandem Hals- und Beinbruch wünschen – życzyć komuś powodzenia, życzyć komuś połamania nóg
  • die Beine in die Hand nehmen – wziąć nogi za pas, uciekać, dać nogę
  • zwei linke Hände haben – mieć dwie lewe ręce, być nieporadnym
  • jemandem den Kopf waschen – zmyć komuś głowę, zbesztać kogoś

Dodaj komentarz

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Kliknij i zadzwoń +48 12 341 15 15