Lekcje niemieckiego dla początkujących

• Kurs dla początkujących
• Nagrania AUDIO do każdej lekcji

lekcja 13

Wycieczka z panią Neumann na wieś – czyli podróżowanie

Część I

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!

Teresa

W tej lekcji zapoznasz się ze słownictwem związanym z podróżowaniem. Dowiesz się między innymi, jak opisać kierunek podróży oraz jakie nazwy noszą poszczególne środki transportu w Niemczech. Przyda Ci się to do opisania własnych wycieczek. Na początek zapoznaj się z najważniejszym słownictwem dotyczącym podróżowania:

reisen [rajzen]
podróżować
eine Reise machen [ajne Rajze machen]
podróżować
sich auf den Weg machen [ziś ałf den Weg machen]
udać się w drogę
fahren [faren]
jechać
in die Sommerferien fahren [in di Zomaferjen faren]
jechać na wakacje
in die Winterferien fahren [in di Wintaferjen faren]
jechać na ferie zimowe
in Urlaub fahren [in Urlałb faren]
jechać na urlop
einen Urlaub machen [ajnen Urlałb machen]
robić sobie urlop
einen Ausflug machen [ajnen Ałsflug machen]
jechać na wycieczkę
fliegen [fligen]
lecieć
ukryj ukryj

Aby opisać dokładnie cel swojej podróży, skorzystaj z poniższych zwrotów:

aufs Land fahren [ałfs Land faren]
jechać na wieś
ins Gebirge / in die Berge fahren [ins Gebirge / in di Berge faren]
jechać w góry
ans Meer fahren [ans Mea faren]
jechać nad morze
an die See fahren [an di Zee faren]
jechać nad morze
an den See fahren [an den Zee faren]
jechać nad jezioro
ins Ausland reisen [ins Ałsland rajzen]
podróżować za granicę
nach Deutschland reisen [nach Dojczland rajzen]
podróżować do Niemiec
in die Schweiz fahren [in di Szwajc faren]
jechać do Szwajcarii
nach Österreich fahren [nach Ysterajś faren]
jechać do Austrii
auf eine Insel fahren [ałf ajne Inzel faren]
jechać na wyspę
ukryj ukryj

Opisując wycieczki, opowiadasz również, czym zazwyczaj podróżujesz, dlatego poniżej znajdziesz najważniejsze środki komunikacji:

mit dem Auto fahren [mit dem Ałto faren]
jechać samochodem
mit dem Zug reisen [mit dem Cug rajzen]
podróżować pociągiem
mit dem Bus reisen [mit dem Bus rajzen]
podróżować autobusem
mit dem Flugzeug fliegen [mit dem Flugcojg fligen]
lecieć samolotem
mit dem Schiff reisen [mit dem Szyf rajzen]
podróżować statkiem
mit der U-Bahn fahren [mit der U-Ban faren]
jechać metrem
mit der Straßenbahn fahren [mit der Sztrasenban faren]
jechać tramwajem
mit der S-Bahn reisen [mit der S-Ban rajzen]
podróżować szybką koleją miejską
mit dem Taxi fahren [mit dem Taksi faren]
jechać taksówką
ukryj ukryj

Aby opowiedzieć o tym, gdzie spędzasz wakacje bądź urlop, użyj poniższych zwrotów:

• verbringen [ferbringen]
spędzać
• die Sommerferien auf dem Land verbringen [di Zomaferjen ałt dem Land ferbringen]
spędzać wakacje na wsi
• die Winterferien im Gebirge verbringen [di Wintaferjen im Gebirge ferbringen]
spędzać ferie zimowe w górach
• den Urlaub am Meer verbringen [den Urlałb am Mea ferbringen]
spędzać urlop nad morzem
• das Wochenende in Italien verbringen [das Wochenende in Italjen ferbringen]
spędzać weekend we Włoszech
• am Wochenende am See sein [am Wochenende am Zee zajn]
być w weekend nad jeziorem
• in den Sommerferien in Spanien sein [in den Zomaferjen in Szpanien zajn]
być na wakacjach w Hiszpanii
• in den Winterferien in den Bergen sein [in den Wintaferjen in den Bergen zajn]
być na feriach zimowych w górach
ukryj ukryj

Twój podopieczny może zapytać Cię, gdzie jeździsz w wakacje czy na urlop. Zerknij poniżej na pytania i zobacz, jak możesz w takiej sytuacji odpowiedzieć:

• Frau Kowalska, wohin reisen Sie in den Sommerferien? [Frał Kowalska, wohin rajzen Zi in den Zomaferjen?]
Pani Kowalska, dokąd podróżuje Pani w wakacje?
• In den Sommerferien reise ich nach Spanien. [In den Zomaferjen rajze iś nach Szpanien.]
W wakacje podróżuję do Hiszpanii.
• In den Sommerferien reise ich ans Meer. [In den Zomaferjen rajze iś ans Mea.]
W wakacje podróżuję nad morze.
• In den Sommerferien reise ich in die Berge. [In den Zomaferjen rajze iś in di Berge.]
W wakacje podróżuje w góry.
ukryj ukryj

Albo:

• Frau Nowak, wohin fahren Sie in Urlaub? [Frał Nowak, wohin faren Zi in Urlałb?]
Pani Nowak, gdzie jeździ Pani na urlop?
• In Urlaub fahre ich ins Ausland. [In Urlałb fare iś ins Ałsland.]
Na urlop jadę za granicę.
• In Urlaub fahre ich aufs Land. [In Urlałb fare iś ałfs Land.]
Na urlop jadę na wieś.
• In Urlaub fahre ich an den See. [In Urlałb fare iś an den Zee.]
Na urlop jadę nad jezioro.
ukryj ukryj

W rozmowach z podopiecznym może pojawić się także pytanie o środek transportu, który preferujesz, bądź którym często podróżujesz:

• Frau Kowalska, womit reisen (fahren) Sie gerne (oft)? [Frał Kowalska, womit rajzen (faren) Zi gerne (oft)?]
Pani Kowalska, czym chętnie (często) Pani podróżuje (jeździ)?
• Ich fahre gerne mit dem Zug. [Iś fare gerne mit dem Cug.]
Chętnie jeżdżę pociągiem.
• Ich fliege oft mit dem Flugzeug. [Iś flige oft mit dem Flugcojg.]
Często latam samolotem.
• Ich reise gerne mit dem Schiff. [Iś rajze gerne mit dem Szyf.]
Chętnie podróżuję statkiem.
ukryj ukryj

Podopieczny może podpytać także o to, z kim podróżujesz:

• Mit wem fahren Sie in Urlaub / in die Winterferien? [Mit wem faren Zi in Urlałb / in di Wintaferjen?]
Z kim jedzie Pani na urlop / na ferie zimowe?
• In Urlaub fahre ich mit meinem Ehemann. [In Urlałb fare iś mit majnem Ejeman.]
Na urlop jadę z mężem.
• In Urlaub fahre ich mit meiner Freundin. [In Urlałb fare iś mit majna Frojndin.]
Na urlop jadę z przyjaciółką.
• In die Winterferien fahre ich mit meinen Enkelkindern. [In di Wintaferjen fare iś mit majnen Enkelkinda.]
Na ferie zimowe jadę z wnukami.
ukryj ukryj

Słysząc pytanie o miejsce, w którym odpoczywasz podczas urlopu/wakacji, odpowiedz następująco:

• Wo verbringen Sie die Sommerferien / den Urlaub? [Wo ferbringen Zi di Zomaferjen / den Urlałb?]
Gdzie Pan/i spędza wakacje / urlop?
• Die Sommerferien verbringe ich am See. [Di Zomaferjen ferbringe iś am Zee.]
Wakacje spędzam nad jeziorem.
• Den Urlaub verbringe ich auf dem Land. [Den Urlałb ferbringe iś auf dem Land.]
Urlop spędzam na wsi.
• Die Sommerferien verbringe ich im Gebirge. [Di Zomaferjen ferbringe iś im Gebirge.]
Wakacje spędzam w górach.
ukryj ukryj

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

I. Uzupełnij brakujące litery.

 1. m_t  d_m  Fl_g_eu_  f_ie_e_
 2. e_n_n  U_l_u_  ma_h_n
 3. i_s  G_b_rg_  f_h_e_
 4. So_m_r_er_e_
 5. _it  _em  Sch_f_  r_i_en
 6. ve_b_in_en

II. Wybierz właściwą odpowiedź.

W wakacje podróżuję nad morze.

 1. In den Winterferien reise ich ans Meer.
 2. In den Sommerferien reise ich ans Meer.
 3. In den Sommerferien reise ich an den See.

Czym podróżuje Pan często?

 1. Womit reisen Sie oft?
 2. Womit reisen Sie gerne?
 3. Mit wem reisen Sie oft?

Jeżdżę na urlop samochodem.

 1. In Urlaub fahre ich mit dem Schiff.
 2. In Urlaub fahre ich mit dem Zug.
 3. In Urlaub fahre ich mit dem Auto

III. Przetłumacz.

1. Ferie zimowe spędzam z moją rodziną w górach.
………………………………………………………………………………………………………………

2. Podróżuję chętnie kolejką miejską.
………………………………………………………………………………………………………………

3. Latam często samolotem.
………………………………………………………………………………………………………………

4. Dokąd jeździ Pani na wakacje?
………………………………………………………………………………………………………………

5. W weekend jeżdżę na wieś.
………………………………………………………………………………………………………………

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.