Lekcje niemieckiego dla początkujących

• Kurs dla początkujących
• Nagrania AUDIO do każdej lekcji

lekcja 10

Godziny, dni, miesiące – czyli określamy czas

Część II

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!

Teresa

Zaczęła się zima, dni były bardzo krótkie i ciągle padał śnieg. Pewnego dnia pani Neumann poprosiła mnie o ustalenie terminu u fryzjera.

• Frau Dukat, meine Haare sind schon sehr lang. Ich möchte neue Frisur haben. [Frał Dukat, majne Hare zind szon zea lang. Iś myśte noje Frizuła haben.]
Pani Dukat, moje włosy są już bardzo długie. Chciałabym mieć nową fryzurę.
• In Ordnung. Wann möchten Sie zum Friseur gehen? [In Ordnung. Wan myśten Zi cum Frizuła gejen?]
W porządku. Kiedy chciałaby Pani iść do fryzjera?
• In nächster Woche kommt meine Tochter von der Reise zurück. Ich muss noch in dieser Woche zum Friseur gehen, am besten am Samstag. [In nechsta Woche komt majne Tochta fon der Rajze curyk. Iś mus noch in diza Woche cum Frizuła gejen, am besten am Zamstag.]
W przyszłym tygodniu wraca z podróży moja córka. Muszę jeszcze w tym tygodniu iść do fryzjera, najlepiej w sobotę.
• Wollen Sie zum Friseur vormittags oder nachmittags gehen? [Wolen Zi cum Frizuła formytags oda nachmytags gejen?]
Chce Pani iść do fryzjera do południa czy po południu?
• Am besten am Nachmittag, so gegen 16 Uhr. [Am besten am Nachmytag, zo gejgen zechcejn Uła.]
Najlepiej po południu, tak około czwartej.
• Gut, ich rufe das Friseurstudio an. Ein Moment bitte. [Gut, iś rufe das Frizułasztudio an. Ajn Moment byte.]
Dobrze, zadzwonię do salonu fryzjerskiego. Proszę chwilę poczekać.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

W zakładzie fryzjerskim nie mieli dla mnie dobrych wiadomości, niestety nie mogli przyjąć pani Neumann w sobotę.

• Guten Tag, Friseurstudio Schönheitsideal, wie kann ich Ihnen helfen? [Guten Tag, Frizułasztudio Szynhajts-ideal, wi kan iś Inen helfen?]
Dzień dobry, salon fryzjerski „Schönheitsideal“, jak mogę Pani pomóc?
• Guten Tag, hier spricht Teresa Dukat. Haben Sie einen freien Termin am Samstag? [Guten Tag, hija szpriśt Teresa Dukat. Haben Zi ajnen frajen Termin am Zamstag?]
Dzień dobry, mówi Teresa Dukat. Czy mają Państwo wolny termin w sobotę?
• Leider haben wir keinen. Ab diesem Wochenende haben wir eine Weihnachtspause. [Lajda haben wija kajnen. Ab dizem Wochenende haben wija ajne Wajnachtspałze.]
Niestety nie mamy. Od tego weekendu mamy przerwę świąteczną.
• Wie lange dauert die Weihnachtspause? [Wi lange dałert di Wajnachtspałze?]
Jak długo trwa przerwa świąteczna?
• Wir arbeiten vom 22. bis zum 27. Dezember nicht. [Wija arbajten fom cfajundcfancygsten bis cum zibenundcfancygsten Decemba niśt.]
Nie pracujemy od 22 do 27 grudnia.
• Schade. Haben Sie noch andere Termine in dieser Woche? [Szade. Haben Zi noch andere Termine in diza Woche?]
Szkoda. Mają Państwo jeszcze inne terminy w tym tygodniu?
• Ja klar, am Donnerstag oder am Freitag. [Ja klaa, am Donastag oda am Frajtag.]
Tak oczywiście, w czwartek albo w piątek.
• Donnerstag ist in Ordunung. [Donastag yst in Ordnung.]
Czwartek jest w porządku.
• Passt Ihnen um 11 Uhr? [Past Inen um elf Uła?]
Czy pasuje Pani o jedenastej?
• Ich habe keine Zeit um 11 Uhr, vielleicht gegen 16 Uhr? [Iś habe kajne Cajt um elf Uła, filajśt gejgen zechcejn Uła?]
O jedenastej nie mam czasu, może około szesnastej?
• Moment mal, ich schaue nach. Ja, wir haben einen freien Termin um 16:30 Uhr. [Moment mal, iś szałe nach. Ja, wija haben ajnen frajen Termin um zechcejn Uła drajsyś.]
Chwileczkę, sprawdzę. Tak, mamy jeden wolny termin o szesnastej trzydzieści.
• Prima. [Prima.]
Świetnie.
• Alles klar, also Sie haben den Termin am 20. Dezember, das ist Donnerstag, um 16:30. [Ales klaa, alzo Si haben den Termin am cfancygsten Decemba, das yst Donastag, um halb fynf.]
Wszystko jasne, więc ma Pani termin dwudziestego grudnia, to jest czwartek, o wpół do piątej.
• Wiederholen Sie bitte. [Widaholen Zi byte.]
Proszę powtórzyć?
• Natürlich. Der 20. Dezember, Donnerstag, 16:30. [Natyrliś. Der cwancygste Decemba, zechcejn Uła drajsyś.]
Naturalnie. Dwudziesty grudnia, wtorek, szesnasta trzydzieści.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Zapisałam na kartce termin wizyty i poszłam do pani Neumann przekazać wieści.

• Frau Neumann, wir haben einen Termin: am Donnerstag um 16:30. [Frał Nojman, wija haben ajnen Termin: am Donastag um halb fynf.]
Pani Neumann, mamy wizytę: w czwartek o wpół do piątej.
• Wunderbar. Frau Dukat, möchten Sie sich mit mir einen Film anschauen? [Wundabaa. Frał Dukat, myśten Zi ziś mit mija ajnen Film anszałen?]
Wspaniale. Pani Dukat, czy chciałaby Pani oglądnąć ze mną film?
• Ja, gerne. Um wie viel Uhr? [Ja, gerne. Um wi fil Uła?]
Tak, chętnie. O której godzinie?
• Um 20:15 Uhr. Sagen Sie mir bitte noch, wie spät ist es jetzt? Ich habe keine Uhr. [Um Firtel nach acht. Zagen Zi mija byte noch, wi szpejt yst es ject? Ich habe kajne Uła.]
Kwadrans po ósmej. Proszę powiedzieć, która jest teraz godzina? Nie mam zegarka.
• Es ist 14:45 Uhr. [Es yst Firtel for draj.]
Jest kwadrans przed trzecią.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Dla dociekliwych językowo

Czy wiesz, że…?

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.