Lekcje niemieckiego dla początkujących

• Kurs dla początkujących
• Nagrania AUDIO do każdej lekcji

lekcja 1

Powitania i pożegnania

Część II

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!

Teresa

Basia wielokrotnie mówiła mi, by język ćwiczyć, kiedy tylko się da – tylko w ten sposób utrwalamy nabytą wiedzę i stajemy się bardziej pewni swoich umiejętności. Nie musiałam długo czekać na pierwszą okazję do rozmowy po niemiecku – pojawiła się ona tuż po moim przyjeździe do Niemiec, gdzie na dworcu autobusowym czekała na mnie córka pani Marie – Anke Neumann.

• Guten Morgen, ich bin Anke Neumann. Sind Sie Frau Teresa Dukat? [Guten Morgen, iś bin Anke Nojman. Zind Zi Frał Teresa Dukat?]
Dzień dobry, jestem Anke Neumann. Czy Pani Teresa Dukat?
• Guten Morgen, ja, ich bin Teresa Dukat. [Guten Morgen, ja, iś bin Teresa Dukat]
Dzień dobry, tak, jestem Teresa Dukat.
• Ich bin die Tochter von Frau Marie Neumann. Kommen Sie bitte mit mir. [Iś bin di Tochta fon Frał Mari Nojman. Komen Zi byte mit mija.]
Jestem córką pani Marie Neumann. Proszę pójść ze mną.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Musiałam poprosić córkę pani Neumann o pomoc z moją ciężką walizką – niestety zapomniałam zupełnie, jak brzmi to słowo po niemiecku! Udało mi się opanować stres i postanowiłam poradzić sobie inaczej. Wskazałam na walizkę i spytałam:

• Frau Neumann, wie heißt das auf Deutsch? [Frał Nojman, wi hajst das ałf Dojcz?]
Pani Neujmann, jak to się nazywa po niemiecku?
• Das ist ein Koffer. [Das yst ajn Kofa.]
To jest walizka.
• Helfen Sie mir bitte mit meinem Koffer. [Helfen Zi mija byte mit majnem Kofa.]
Proszę mi pomóc z moją walizką.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Pani Neumann uśmiechnęła się i wspólnie zabrałyśmy moją walizkę do samochodu. Była zainteresowana, by poznać mnie trochę lepiej, więc gdy tylko ruszyliśmy, zaczęła rozmowę.

• Frau Dukat, sagen Sie vielleicht etwas über sich selbst? [Frał Dukat, zagen Zi filajśt etfas yba zyś zelbst?]
Pani Dukat, proszę może opowiedzieć coś o sobie?
• (niepewnie) Entschuldigung, ich verstehe nicht... die Frage ist zu lang. [Entszuldigung, iś ferszteje niśt… di Frage yst cu lang.]
Przepraszam, nie rozumiem…. Pytanie jest za długie.
• Hmm…OK! Also, haben Sie eine Familie? [Hmm… Ok! Alzo, haben Zi ajne Familje?]
Hmm… OK! Zatem, czy ma Pani rodzinę?
• Verstehe! Ja, ich habe zwei Kinder und einen Mann. [Ferszteje! Ja, iś habe cfaj Kinda und ajnen Man.]
Rozumiem! Tak, mam dwójkę dzieci i męża.
• Wie heißen Ihre Kinder und Ihr Mann? [Wi hajsen Ire Kinda und ija Man?]
Jak nazywają się Pani dzieci i Pani mąż?
• Die Kinder heißen Karolina und Ewa und mein Mann heißt Piotr. [Di Kinda hajsen Karolina und Ewa und majn Man hajst Piotr.]
Dzieci mają na imię Karolina i Ewa, a mój mąż nazywa się Piotr.
• Ach, Sie haben zwei Töchter. Wie alt sind sie? [Ach, Zi haben cfaj Tyśta. Wi alt zind zi?]
Ach, ma Pani dwie córki. Ile mają lat?
• Wiederholen Sie bitte. [Widaholen Zi byte.]
Proszę powtórzyć.
• Kein Problem. Wie alt sind Karolina und Ewa? [Kajn Problejm. Wi alt zind Karolina und Ewa?]
Żaden Problem. Ile lat mają Karolina i Ewa?
• Karolina ist 23 Jahre alt und Ewa ist 17 Jahre alt. [Karolina yst draj-und-cfanzyś Jare alt und Ewa yst zibcejn Jare alt.]
Karolina ma 23 lat a Ewa 17 lat.
• Wohnen die Töchter noch zusammen mit Ihnen? [Wonen di Tyśta noch cuzamen mit Inen?]
Czy córki mieszkają jeszcze razem z Panią?
• Noch einmal bitte. Sprechen Sie bitte langsamer. [Noch ajnmal byte. Szpresien Zi byte langzama.]
Jeszcze raz proszę. Proszę mówić wolniej.
• Ja. Wohnen die Töchter zusammen mit Ihnen? [Ja. Wonen di Tyśta cuzamen mit Inen?]
Tak. Czy córki mieszkają razem z Panią?
• Ach. Nein, Karolina wohnt in Warschau. Ewa wohnt mit mir und meinem Mann. [Ach. Najn, Karolina wont in Warszał. Ewa wont mit mija und majnem Man.]
Ach. Nie, Karolina mieszka w Warszawie. Ewa mieszka ze mną i moim mężem.
• Und Sie, Frau Dukat? Wo wohnen Sie? [Und Zi, Frał Dukat? Wo wonen Zi?]
A Pani, Pani Dukat? Gdzie Pani mieszka?
• Ich wohne in Krakau. [Iś wone in Krakał.]
Mieszkam w Krakowie.
• Das ist eine sehr schöne Stadt. [Das yst ajne zea szyne Sztad.]
To bardzo ładne miasto.
• O ja! [O ja!]
O tak!
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Powoli dojeżdżaliśmy do domu państwa Neumann. Dalej troszkę stresowałam się tą nową dla mnie sytuacją, ale jednocześnie miałam ogromną satysfakcję – przeprowadziłam swoją pierwszą rozmowę w języku niemieckim! I – co najważniejsze – mimo że nie wszystkie pytania były dla mnie zrozumiałe od razu, wiedziałam, jak zasygnalizować to pani Neumann.

Czy wiesz, że…?

Dla dociekliwych językowo

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Stella Mazur:

Latwo i przystepnie podana tresc do przyswojenia

Wioletta:

Bardzo przydatny program ja z niego dużo się uczę jest rewelacyjny

Teresa:

Bardzo przydatne lekcje

Beata:

Witam widzę ze maja państwo w swojej nauce języka niemieckiego to jak się wymawia [ auf widerzejn] i mam pytanie czy dostanę taka ksiazke z taka właśnie wymowa w nawiasach proszę o odp w moim mailu

Redakcja serwisu:

Pani Beato, wyślemy Pani nasz Samouczek :) Pozdrawiamy serdecznie!

Sofia:

Sposób nauki jest genialny. Właściwie to nie mam żadnych pytań; lecz chęć kontynuowania nauki. Gratuluję! Uważam,że z państwa pomocą szybko nauczę się języka.:)

Redakcja serwisu:

Bardzo nam miło! :) Trzymamy kciuki i życzymy owocnej nauki :)

Anna:

W niebieskiej ramce jest literówka: powinno być "zainteresowana" :) Pozdrawiam - super nauka!!!

Redakcja serwisu:

Dziękujemy za zwrócenie uwagi - już poprawione :)

Krzysztof:

bardzo dobra lekcja , niektóre zwroty na pewno wykorzystam przy najbliższym pobycie w Niemczech

Barbara:

Naprawde jestem pod wrażeniem. To chyba najlepiej skonstruowane lekcje jakie do tej pory spotkałam. Gratulacje dla autora.