ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Powitania i pożegnania, część 2

Powitania i pożegnania, część 2

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!
1
Basia wielokrotnie mówiła mi, by język ćwiczyć, kiedy tylko się da – tylko w ten sposób utrwalamy nabytą wiedzę i stajemy się bardziej pewni swoich umiejętności. Nie musiałam długo czekać na pierwszą okazję do rozmowy po niemiecku – pojawiła się ona tuż po moim przyjeździe do Niemiec, gdzie na dworcu autobusowym czekała na mnie córka pani Marie – Anke Neumann.
Guten Morgen, ich bin Anke Neumann. Sind Sie Frau Teresa Dukat?
[Guten Morgen, iś bin Anke Nojman. Zind Zi Frał Teresa Dukat?]
Dzień dobry, jestem Anke Neumann. Czy Pani Teresa Dukat?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Guten Morgen, ja, ich bin Teresa Dukat.
[Guten Morgen, ja, iś bin Teresa Dukat]
Dzień dobry, tak, jestem Teresa Dukat.
Ich bin die Tochter von Frau Marie Neumann. Kommen Sie bitte mit mir.
[Iś bin di Tochta fon Frał Mari Nojman. Komen Zi byte mit mija.]
Jestem córką pani Marie Neumann. Proszę pójść ze mną.
2
Musiałam poprosić córkę pani Neumann o pomoc z moją ciężką walizką – niestety zapomniałam zupełnie, jak brzmi to słowo po niemiecku! Udało mi się opanować stres i postanowiłam poradzić sobie inaczej. Wskazałam na walizkę i spytałam:
Frau Neumann, wie heißt das auf Deutsch?
[Frał Nojman, wi hajst das ałf Dojcz?]
Pani Neujmann, jak to się nazywa po niemiecku?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Das ist ein Koffer.
[Das yst ajn Kofa.]
To jest walizka.
Helfen Sie mir bitte mit meinem Koffer.
[Helfen Zi mija byte mit majnem Kofa.]
Proszę mi pomóc z moją walizką.
3
Pani Neumann uśmiechnęła się i wspólnie zabrałyśmy moją walizkę do samochodu. Była zainteresowana, by poznać mnie trochę lepiej, więc gdy tylko ruszyliśmy, zaczęła rozmowę.
Frau Dukat, sagen Sie vielleicht etwas über sich selbst?
[Frał Dukat, zagen Zi filajśt etfas yba zyś zelbst?]
Pani Dukat, proszę może opowiedzieć coś o sobie?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
(niepewnie) Entschuldigung, ich verstehe nicht... die Frage ist zu lang.
[Entszuldigung, iś ferszteje niśt… di Frage yst cu lang.]
Przepraszam, nie rozumiem…. Pytanie jest za długie.
Hmm…OK! Also, haben Sie eine Familie?
[Hmm… Ok! Alzo, haben Zi ajne Familje?]
Hmm… OK! Zatem, czy ma Pani rodzinę?
Verstehe! Ja, ich habe zwei Kinder und einen Mann.
[Ferszteje! Ja, iś habe cfaj Kinda und ajnen Man.]
Rozumiem! Tak, mam dwójkę dzieci i męża.
Wie heißen Ihre Kinder und Ihr Mann?
[Wi hajsen Ire Kinda und ija Man?]
Jak nazywają się Pani dzieci i Pani mąż?
Die Kinder heißen Karolina und Ewa und mein Mann heißt Piotr.
[Di Kinda hajsen Karolina und Ewa und majn Man hajst Piotr.]
Dzieci mają na imię Karolina i Ewa, a mój mąż nazywa się Piotr.
Ach, Sie haben zwei Töchter. Wie alt sind sie?
[Ach, Zi haben cfaj Tyśta. Wi alt zind zi?]
Ach, ma Pani dwie córki. Ile mają lat?
Wiederholen Sie bitte.
[Widaholen Zi byte.]
Proszę powtórzyć.
Kein Problem. Wie alt sind Karolina und Ewa?
[Kajn Problejm. Wi alt zind Karolina und Ewa?]
Żaden Problem. Ile lat mają Karolina i Ewa?
Karolina ist 23 Jahre alt und Ewa ist 17 Jahre alt.
[Karolina yst draj-und-cfanzyś Jare alt und Ewa yst zibcejn Jare alt.]
Karolina ma 23 lat a Ewa 17 lat.
Wohnen die Töchter noch zusammen mit Ihnen?
[Wonen di Tyśta noch cuzamen mit Inen?]
Czy córki mieszkają jeszcze razem z Panią?
Noch einmal bitte. Sprechen Sie bitte langsamer.
[Noch ajnmal byte. Szpresien Zi byte langzama.]
Jeszcze raz proszę. Proszę mówić wolniej.
Ja. Wohnen die Töchter zusammen mit Ihnen?
[Ja. Wonen di Tyśta cuzamen mit Inen?]
Tak. Czy córki mieszkają razem z Panią?
Ach. Nein, Karolina wohnt in Warschau. Ewa wohnt mit mir und meinem Mann.
[Ach. Najn, Karolina wont in Warszał. Ewa wont mit mija und majnem Man.]
Ach. Nie, Karolina mieszka w Warszawie. Ewa mieszka ze mną i moim mężem.
Und Sie, Frau Dukat? Wo wohnen Sie?
[Und Zi, Frał Dukat? Wo wonen Zi?]
A Pani, Pani Dukat? Gdzie Pani mieszka?
Ich wohne in Krakau.
[Iś wone in Krakał.]
Mieszkam w Krakowie.
Das ist eine sehr schöne Stadt.
[Das yst ajne zea szyne Sztad.]
To bardzo ładne miasto.
O ja!
[O ja!]
O tak!
4
Czy wiesz, że…?

Podobnie jak w Polsce, również w Niemczech do nowo poznanej osoby zwracamy się poprzez „Pan/Pani” (Sie). Zwłaszcza w kontaktach z osobami starszymi, staraj się zachowywać tę grzeczną formę.

Dopiero, gdy jesteśmy w bardziej zażyłych relacjach, możemy za zgodą drugiej osoby przejść do formy mniej oficjalnej – na „ty” (du). Najlepiej jest jednak zaczekać na taką propozycję ze strony osoby starszej. Tak samo, jeśli ktoś zwraca się do Ciebie słowami „Guten Tag”, odpowiedz w ten sam sposób.

U Niemców na porządku dziennym jest korzystanie w pierwszej kolejności z nazwiska, a nie z imienia – widać to w dialogu, gdzie pani Anke zwracała się do pani Teresy „Frau Dukat” a nie „Frau Teresa”. Gdy ktoś odbiera nasz telefon w Polsce, mówi „Halo” lub „Słucham”. Natomiast w Niemczech usłyszymy nazwisko osoby odbierającej, np. „Neumann”.

5
Dla dociekliwych językowo

Chyba w każdym języku dwa najważniejsze czasowniki to HABEN (mieć) i SEIN (być). Podobnie jak w języku polskim, tak i po niemiecku odmieniamy ten czasownik nieregularnie, w zależności, o której osobie mówimy.

Staraj się zapamiętać odpowiednie formy – nawet, jeśli nie będziesz od razu używać ich poprawnie, to będziesz w stanie je zrozumieć, gdy je usłyszysz. Poza samymi czasownikami, postaraj się zapamiętać też osoby.

Zwróć koniecznie uwagę na osobę „sie"! Jak widzisz, „sie” (czytamy jako „zi”) pisane z małej litery w liczbie pojedynczej tłumaczymy jako „ona”, a w liczbie mnogiej jako oni lub one.

Natomiast pisane z wielkiej litery „Sie” jest stosowane, gdy chcemy zwrócić się do kogoś w formie grzecznościowej – Pan, Pani, Państwo. Spróbuj wyszukać w dialogu między Erikiem i Heleną wszystkie przykłady tych zastosowań.

HABEN
ich habe = ja mam
du hast = ty masz
er hat/sie hat/es hat = on ma/ona ma/ono ma
wir haben = my mamy
ihr habt = wy macie
Sie haben = oni mają LUB Pan/Pani/Państwo mają
SEIN
ich bin = ja jestem
du bist – ty jesteś
er ist/sie ist/es ist = on jest/ona jest/ono jest
wir sind = my jesteśmy
ihr seid = wy jesteście
Sie sind = oni są LUB Pan/Pani/Państwo są

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Ola
Kiedyś uczyłam się trochę niemieckiego myślę źe dzięki tym lekcjom dam radę usystematyzować, odświeżyć i zaktualizować swą wiedzę.
Natalia
Tylko spojrzałam na jedną lekcję(znam trochę j.niem), genialny program...! ✌️ Napewno efekty będą o których z miłą chęcią napiszę...
Stella Mazur
Latwo i przystepnie podana tresc do przyswojenia
Wioletta
Bardzo przydatny program ja z niego dużo się uczę jest rewelacyjny
Teresa
Bardzo przydatne lekcje
Beata
Witam widzę ze maja państwo w swojej nauce języka niemieckiego to jak się wymawia [ auf widerzejn] i mam pytanie czy dostanę taka ksiazke z taka właśnie wymowa w nawiasach proszę o odp w moim mailu
Redakcja serwisu
Pani Beato, wyślemy Pani nasz Samouczek :) Pozdrawiamy serdecznie!
Sofia
Sposób nauki jest genialny. Właściwie to nie mam żadnych pytań; lecz chęć kontynuowania nauki. Gratuluję! Uważam,że z państwa pomocą szybko nauczę się języka.:)
Redakcja serwisu
Bardzo nam miło! :) Trzymamy kciuki i życzymy owocnej nauki :)
Anna
W niebieskiej ramce jest literówka: powinno być "zainteresowana" :) Pozdrawiam - super nauka!!!
Redakcja serwisu
Dziękujemy za zwrócenie uwagi - już poprawione :)
Krzysztof
bardzo dobra lekcja , niektóre zwroty na pewno wykorzystam przy najbliższym pobycie w Niemczech
Barbara
Naprawde jestem pod wrażeniem. To chyba najlepiej skonstruowane lekcje jakie do tej pory spotkałam. Gratulacje dla autora.
Zamów bezpłatne połączenie →