Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Czytaj teksty niemieckich piosenek

Znasz i lubisz niemiecką muzykę? Zwracaj uwagę na teksty piosenek - nauka niemieckiego idzie znacznie sprawniej w towarzystwie muzyki!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 99

Basia nimmt an einem Fest teil – czyli święto w mieście

Lato powoli zbliżało się ku końcowi. Razem z panią Schulz korzystałyśmy z wrześniowego ciepłego popołudnia siedząc w ogrodzie i pijąc razem kawę.

1

Nagle w oddali usłyszałyśmy dudniący hałas, głośną muzykę i okrzyki, które przeszkadzały nam w rozmowie.

— Frau Oleksy, was sind denn das für Geräusche? Hören Sie das? [Frał Oleksy, was zind den das fyr Gerojsze? Hyren Zi das?]
— Pani Oleksy, co to za odgłosy? Słyszy to Pani?
— Tatsächlich. Ich frage mich, woher das kommt. [Tatzechliś. Iś frage miś, woheja das komt.]
— Rzeczywiście. Sama się pytam, skąd to dochodzi.
— Ich glaube aus dem Stadtzentrum. [Iś glałbe ałs dejm Sztatcentrum.]
— Sądzę, że z centrum miasta.
— Vielleicht gibt es heute ein Fest. [Filajśt gybt es hojte ajn Fest.]
— Może jest dzisiaj jakieś święto.
— Die jungen Leute haben heute wirklich einen komischen Geschmack. Zu meiner Zeit war das anders. Da haben wir zu Schlager und Rock’n Roll getanzt. [Di jungen Lojte haben hojte wirkliś ajnen komyszen Geszmak. Cu majna Cajt war das anders. Da haben wija cu Szlaga und Roken Rol getanct.]
— Młodzi ludzie mają dzisiaj dziwny gust. Za moich czasów było inaczej. Tańczyliśmy wtedy w rytm szlagrów i Rock and Rolla.
— Rock’n Roll? [Roken Rol?]
— Rock and Rolla?
— Natürlich. Denken Sie denn, ich war mein ganzes Leben eine alte Frau? [Natyrliś. Denken Zi den, iś war majn gances Lejben ajne alte Frał?]
— Oczywiście. Czy myśli Pani, że całe swoje życie byłam stara?
— Nein, natürlich nicht. Und was haben Sie als Kind gehört? [Najn, natyrliś niśt. Und was haben Zi als Kind gehyrt?]
— Oczywiście, że nie. A czego słuchała Pani jako dziecko?
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Pani Schulz z dużym entuzjazmem zaczęła opowiadać mi swoje wspomnienia z dzieciństwa związane z muzyką.

— Als ich klein war, hatten wir zu Hause ein Klavier. Meine Mutter hat darauf gespielt. Die ganze Familie hat dann zusammen Volkslieder gesungen. Später hatten wir sogar einen Plattenspieler. [Als iś klajn war, haten wija cu Hałze ajn Klawija. Majne Muta hat darałf geszpilt. Di gance Familje hat dan cuzamen Folkslida gezungen. Szpejta haten wija zoga ajnen Platenszpila.]
— Kiedy byłam mała, mieliśmy w domu fortepian. Moja mama na nim grała. Wtedy cała rodzina śpiewała piosenki ludowe. Później mieliśmy nawet gramofon.
— Schauen Sie doch bitte in der Zeitung nach. Vielleicht steht dort, was heute hier los ist. [Szałen Zi doch byte in der Cajtung nach. Filajśt sztejt dort, was hojte hija los yst.]
— Niech Pani zerknie do gazety. Może jest tam napisane, co dzisiaj się tutaj dzieje.
— Ach, ich habe es gefunden. Hier steht, dass es heute einen großen Umzug gibt, den Christopher-Street-Day. [Ach, iś habe es gefunden. Hija sztejt, das es hojte ajnen grosen Umcug gybt, den Kristofa – Strit – Dej]
— Aha, znalazłam. Piszą, że dzisiaj odbywa się duży pochód, Christopher-Street-Day (Dzień Ulicy Krzysztofa)
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Zaciekawione informacją o paradzie postanowiłyśmy wybrać się razem na krótki spacer do centrum miasta, aby z bliska przyjrzeć się występom.

— Die Leute tragen ja ganz bunte Kostüme und verrückte Frisuren. [Di Lojte tragen ja ganc bunte Kostjume und fer-rykte Frizuren.]
— Ludzie mają na sobie kolorowe przebrania i wymyślne fryzury.
— Ja, und da hinten ist eine Trommel-Gruppe. Das sind aber tolle Rhythmen. Irgendwie klingen sie brasilianisch. [Ja, und da hinten yst ajne Tromel-Grupe. Das zind aba tole Rytmen. Irgendwi klingen zi brazylianysz.]
— Tak, a tam z tyłu są bębniarze. To są jednak świetne rytmy. Jakoś brzmią tak po brazylijsku.
— Gucken Sie mal, alle Leute auf den Wagen tanzen und werfen Konfetti und Bonbons. Unglaublich, dass ich so etwas noch erleben darf. [Guken Zi mal, ale Lojte ałf dejn Wagen tancen und werfen Konfeti und Bonbons. Unglałbliś, das iś zo etwas noch erlejben darf.]
— Niech Pani spojrzy, jak ludzie tańczą na samochodach i rzucają konfetti oraz cukierkami. Niesamowite, że jest mi dane przeżyć coś takiego.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Mimo głośnej muzyki, oglądanie pochodu z bliska było bardzo ciekawym doświadczeniem. Pani Schulz przypomniały się czasy młodości i z radością opowiadała mi o swoich muzycznych wspomnieniach.

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.