Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Korzystaj z niemieckich stron internetowych

Korzystając z sieci, odwiedzaj niemieckie strony internetowe! Przeczytaj artykuł lub obejrzyj serial po niemiecku. W ten sposób poznasz wiele nowych wyrażeń! Nie rozumiesz wszystkiego? Nie martw się - zapisuj nowe słowa i tłumacz je w internetowym translatorze!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 96

Basia nutzt das Internet – czyli co ciekawego w sieci

Internet to główne narzędzie komunikacji i rozrywki większości opiekunów, którzy pracują za granicą. Tak jest i ze mną – przed pierwszym wyjazdem do Niemiec jako opiekunka zaczęłam poznawać sieć i przez kilka lat zdążyłam już znaleźć kilka moich ulubionych miejsc w Internecie.

1

Po dłuższej przerwie udało mi się umówić na kawę z moją przyjaciółką, Leną, opiekunką ze Słowacji. Jej podopieczny zaczął brać udział w spotkaniach dla seniorów. Dzięki temu Lena miała więcej czasu wolnego.

— Basia, was machst du, wenn du während der Arbeit ein bisschen Zeit nur für dich hast? [Basia, was machst du, wen du wejrend der Arbajt ajn bis-sien Cajt nuła fyr diś hast?]
— Basia, co robisz, kiedy masz w czasie pracy trochę czasu tylko dla siebie?
— Ich treffe mich mit dir, mache einen Spaziergang oder nutze das Internet. [Iś trefe miś mit dija, mache ajnen Szpacirgang oda nuce das Internet.]
— Spotykam się z Tobą, spaceruję lub korzystam z internetu.
— Oh ja, und was genau machst du im Internet? [Oh ja, und was genał machst du im Internet?]
— Ach tak, a co dokładnie robisz w internecie?
— Das kommt drauf an, wie viel ich Zeit habe. [Das komt drałf an, wi fil iś Cajt habe.]
— To zależy od tego, ile mam czasu.
— Ich habe auch Internetanschluss, aber ich habe keine Idee, was ich dort machen kann. [Iś habe ałch Internetanszlus, aba iś habe kajne Idee, was iś dort machen kan.]
— Ja też mam dostęp do internetu, ale nie mam pomysłu, co mogę tam robić.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Lena nie wiedziała, jak dobrze wykorzystać kilka wolnych godzin. Opowiedziałam jej więc o tym, jak ja spędzam czas w sieci.

— Das Internet bietet heutzutage viele Möglichkeiten. Wenn ich nicht müde bin, dann lerne ich Deutsch. [Das Internet bitet hojtcutage file Mygliśkajten. Wen iś niśt myde bin, dan lerne iś Dojcz.]
— Internet oferuje w dzisiejszych czasach wiele możliwości. Kiedy nie jestem zmęczona, to uczę się niemieckiego.
— Wie denn? [Wi den?]
— Jak?
— Es gibt viele Internetseiten, wo man kostenlos Fremdsprachen lernen kann. Ich lese Dialoge, höre mir sie an, übe die Aussprache und notiere neue Wörter. Ich benutzte auch das Online-Wörterbuch. [Es gibt file Internetzajten, wo man kostenloz Fremdszprachen lernen kan. Iś lejse Djaloge, hyre mija zi an, ybe di Ałs-szprache und notire noje Wyrta. Iś benuce ałch das Onlajn-Wyrtabuch.]
— Jest wiele stron internetowych, gdzie można bezpłatnie uczyć się języków obcych. Ja czytam dialogi, odsłuchuję je sobie, ćwiczę wymowę i notuję nowe słowa. Używam też słownika online.
— Und hilft es dir? [Und hilft es dija?]
— I pomaga Ci to?
— Ja, wenn man es regelmäßig macht, dann sieht man auch Ergebnisse. Ich verstehe viel mehr, wenn ich mit Frau Schulz spreche oder Einkäufe mache. Mir fehlen nicht so oft die Wörter. [Ja, wen man es regelmesiś macht, dan zit man ałch Ergejbnise. Iś ferszteje fil mea, wen iś mit Frał Szulc szpresie oda Ajnkojfe mache. Mija fejlen niśt zo oft di Wyrter.]
— Tak, kiedy robi się to regularnie, to widać rezultaty. Ja rozumiem dużo więcej, kiedy rozmawiam z panią Schulz albo kiedy robię zakupy. Nie brakuje mi już tak często słów.
— Das muss ich auch versuchen. Aber ich bin meistens so müde, dass ich keine Lust aufs Lernen habe. [Das mus iś ałch ferzuchen. Aba iś bin majstens zo myde, das iś kajne Lust ałfs Lernen habe.]
— Też muszę tego spróbować. Ale zazwyczaj jestem tak zmęczona, że nie mam ochoty na naukę.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Internet to nie tylko ogromne źródło wiedzy. To także świetny sposób na rozrywkę - ja w wolnej chwili lubię w Internecie obejrzeć odcinek ulubionego serialu.

— Das ist ganz normal. Unsere Arbeit ist nicht leicht. Wenn ich erschöpft bin, dann sehe ich mir einen polnischen Film an. [Das yst ganc normal. Unzere Arbajt yst niśt lajśt. Wen iś erszypft bin, dan zeje iś mija ajnen polniszen Film an.]
— To jest całkiem normalne. Nasza praca nie jest łatwa. Kiedy jestem wyczerpana, wtedy oglądam jakiś polski film.
— Im Internet? [Im Internet?]
— W internecie?
— Ja, natürlich. Es gibt viele Internetseiten, wo man sich kostenlos Filme oder sogar Fernsehserien ansehen kann. [Ja, natyrliś. Es gibt file Internetzajten, wo man ziś kostenloz Filme oda zoga Fernzejzerien anzejen kan.]
— Tak, oczywiście. Jest wiele stron internetowych, na których można bezpłatnie obejrzeć sobie filmy albo nawet seriale.
— Ich kenne leider keine… [Iś kene lajda kajne...]
— Ja niestety nie znam żadnych...
— Es gibt bestimmt auch Internetseiten, wo du dir auf slowenisch Filme ansehen könntest. [Es gibt besztymt ałch Internetzajten, wo du dija ałf slowenisz Filme anzejen kyntest.]
— Na pewno są też strony internetowe, na których mogłabyś sobie obejrzeć filmy po słoweńsku.
— Das versuche ich auch auf jeden Fall herauszufinden. [Das fer-zuche iś ałch jeden Fal herałscufinden.]
— Z pewnością też spróbuję znaleźć.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Opowiedziałam Lenie także o informacyjnej funkcji Internetu - dzięki lokalnym stronom internetowym mogę być na bieżąco z tym, co dzieje się w moim rodzinnym mieście.

— Wenn ich nur eine kurze Pause habe, dann lese ich auch ab und zu Nachrichten auf lokalen polnischen Internetseiten, damit ich weiß, was in meiner Stadt los ist. [Wen iś nuła ajne kurce Pałze habe, dan lejze iś ałch ab und cu Nachriśten ałf lokalen polniszen Internetzajten, damyt iś wajs, was in majna Sztat loz yst.]
— Kiedy tylko mam krótką przerwę, wtedy od czasu do czasu czytam wiadomości na lokalnych, polskich stronach internetowych, żebym wiedziała, co dzieje się w moim mieście.
— Glaubst du meine Stadt hat auch solche Seiten? [Glałbst du majne Sztat hat ałch zolsie Zajten?]
— Myślisz, że moje miasto też ma takie strony?
— Bestimmt Lena, wir leben doch im 21. Jahrhundert! [Besztymt Lena, wija lejben doch im ajn-und-cwancigsten Jarhundert!]
— Z pewnością Lena, żyjemy przecież w XXI wieku!
— Danke Basia für deine Hilfe. Woher weißt du das alles? [Danke Basia fyr dajne Hilfe. Woher wajst du das ales?]
— Dziękuję Basiu za Twoją pomoc. Skąd wiesz to wszystko?
— Wenn ich in Polen bin, dann helfen mir meine Kinder. [Wen iś in Polen bin, dan helfen mija majne Kinda.]
— Kiedy jestem w Polsce, pomagają mi moje dzieci.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Lena zaczęła częściej korzystać z Internetu - rozmawiała na Skype z rodziną, oglądała swoje ulubione seriale, a nawet wysyłała do mnie e-maile! Każdego z Was zachęcam do spędzania czasu w sieci w wolnej chwili, zarówno ucząc się niemieckiego, jak i relaksując się przy filmie lub ciekawym artykule :)

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Ewa:

Rzeczywiście! Internet bardzo nam "osładza" pobyty w Niemczech. Nie wyobrażam sobie teraz pobytu w Niemczech bez tabletu.Zrobił się to dla mnie decydujący czynnik przy wyborze oferty.Bardzo fajny temat lekcji, jak każdy jeden, zresztą... Pozdrawiam serdecznie Redakcję i dziękuję