ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 9: Wir haben die Gäste - czyli wizyta rodziny

Lekcja nr 9: Wir haben die Gäste - czyli wizyta rodziny

Starsi ludzie często lubią dzielić się opowieściami o swojej przeszłości, rodzinie i znajomościach, które wpłynęły na ich życie. Jest to dla Ciebie okazja do tego, by poznać niemieckie zwroty związane z życiem rodzinnym oraz relacjami międzyludzkimi. Pamiętaj, że każda okazja do nauki jest dobra. Im więcej rzeczy nauczysz się dzięki konkretnym sytuacjom i rozmowie z podopiecznym, tym mniej czasu będziesz musiała poświęcać na uczenie się z notatnika.
1
Zbliżał się dzień odwiedzin rodziny pani Doris. Miał przyjechać do nas syn z rodziną i dawno nie widziany brat - pan Paul. Moja podopieczna chciała się upewnić, czy ugotowałam coś specjalnego. Nie myliła się - przyrządziłam dwie potrawy: polską i niemiecką oraz deser, który dopełniał całości. Pani Doris postanowiła się zdrzemnąć, a ja w tym czasie zabrałam się za nakrywanie do stołu:
Frau Schulz, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, dass Ihre Familie uns heute besucht.
[Frał Szulc, iś wajs nyśt, ob Zi zyś daran erinern, das Ire Familie uns hojte bezucht.]
Pani Doris, nie wiem czy Pani pamięta, że odwiedza nas dzisiaj Pani rodzina.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Aber wie gut, dass Sie daran gedacht haben. Ich hoffe, dass Sie etwas Gutes gekocht haben.
[Ach ja, das habe iś ganc fergesen. Aba wi gut, das Zi daran gedacht haben. Iś hofe, das Zi etfas Gutes gekocht haben.]
Ach tak, zupełnie zapomniałam. Ale jak dobrze, że Pani o tym pomyślała. Mam nadzieję, że ugotowała Pani coś dobrego.
Gestern, als Sie schon geschlafen haben, hat Herr Schulz angerufen. Er hat mir gesagt, dass Ihre Familie zum Mittagessen kommt und bis zum Abend bleibt. Ich habe also etwas Polnisches - Bigos und natürlich etwas Deutsches - einen Eintopf gekocht. Zum Nachtisch gibt es Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Das wird den Kindern sicherlich gefallen.
[Gestern, als Zi szon geszlafen haben, hat Her Szulc angerufen. Er hat mija gezagt, das Ire Familie cum Mytagesen komt und bis cum Abend blajbt. Iś habe alzo etfas Polniszes - Bigos und natyrliś etfas Dojczes - ajnen Ajntopf gekocht. Cum Nachtisz gibt es Vanileajs mit hajsen Himberen. Das wird den Kindern zisierliś gefalen.]
Wczoraj, kiedy już pani spała, dzwonił pan Heinz. Powiedział, że Pani rodzina z pewnością przyjedzie na obiad i zostaną aż do wieczora. Ugotowałam więc coś polskiego - bigos i coś niemieckiego - Eintopf. Na deser są lody waniliowe i gorące maliny. Na pewno sprawi to przyjemność dzieciom.
Da bin ich beruhigt. Ich freue mich sehr auf den Besuch, weil ich meine Familie schon lange nicht gesehen habe. Ich mache jetzt ein Schläfchen. Sie werden ein bisschen Zeit haben, um alles vorzubereiten.
[Da bin iś beruiśt. Iś froje miś zea ałf den Bezuch, wajl iś majne Familie szon lange nyśt gezejen habe. Iś mache ject ajn Szlefsien. Zi werden ajn bissien Cajt haben, um ales forcuberajten.]
Więc jestem teraz spokojna. Cieszę się bardzo na tę wizytę, bo już długo nie widziałam mojej rodziny. Utnę sobie też drzemkę, a Pani będzie miała trochę czasu, żeby wszystko przygotować.
Ok, danke, ich muss noch den Tisch decken. Ich helfe Ihnen jetzt, sich ins Bett zu legen.
[Ok, danke, iś mus noch den Tisz deken. Iś helfe Inen ject, ziś ins Bet cu lejgen.]
Ok, dziękuję, muszę jeszcze nakryć do stołu. Pomogę Pani teraz położyć się do łóżka.
2
Kiedy pojawili się goście, zaczęliśmy się witać. Poznałam brata pani Doris - pana Paula. Przedstawiłam się, a on ucieszył się, że może mnie poznać i podziękować za opiekę nad siostrą:
Guten Tag. Ich bin Barbara Oleksy - die Betreuerin von Frau Schulz. Ich freue mich sehr, Sie endlich kennenzulernen.
[Guten Tag. Iś bin Barbara Oleksy - di Betrojerin fon Frał Szulc. Iś froje miś zea, Zi endliś kenenculernen.]
Dzień dobry, jestem Barbara Oleksy - opiekunka pani Schulz. Cieszę się bardzo, że mogę wreszcie Pana poznać.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Guten Tag. Ich heiße Paul, ich bin der Bruder von Doris. Ich freue mich auch. Doris hat viel über Sie erzählt. Dank Ihrer Begleitung fühlt sie sich sehr umsorgt. Wir sind Ihnen sehr dankbar.
[Guten Tag. Iś hajse Pałl, iś bin der Bruda fon Doris. Is froje miś ałch. Doris hat fil yba Zi ercejlt. Dank Irer Beglajtung fylt zi ziś zea umzorgt. Wija zind Inen zea dankbar.]
Dzień dobry. Nazywam się Paul, jestem bratem Doris. Ja też się cieszę. Doris wiele o Pani opowiadała. Pani towarzystwo sprawia, że ona czuje się zadbana. Jesteśmy Pani bardzo wdzięczni.
Ach, die Arbeit mit Frau Schulz bereitet mir viele Freude. Ich versuche, alles zu tun, damit sie glücklich ist. Aber ich lade Sie jetzt zum Mittag ein. Nehmen Sie bitte Platz.
[Ach, di Arbajt mit Frau Szulc berajtet mija file Frojde. Iś ferzuche, ales cu tun, damit zi glykliś yst. Aba iś lade Zi ject cum Mytag ajn. Nejmen Zi byte Plac.]
Ach, praca z panią Doris sprawia mi wiele radości. Próbuje robić wszystko, by czuła się szczęśliwa. Ale teraz zapraszam na obiad. Proszę zająć miejsca.
Ok, also setzen wir uns zum Essen.
[Ok, alzo zecen wija uns cum Esen.]
Ok, więc siadamy do jedzenia.
3
Usiedliśmy przy stole. W czasie obiadu rodzeństwo prowadziło ze sobą pierwszą rozmowę po długiej przerwie. Wypytywali się nawzajem o zdrowie:
Doris, du siehst sehr gut aus.
[Doris, du zist zea gut ałs.]
Doris, wyglądasz świetnie.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Danke Paul, du auch. Wie geht es dir?
[Danke Pałl, du ałch. Wi gejt es dija?]
Dziękuję Paul, ty też. Co u Ciebie?
Danke, ganz gut. Die Herzrhythmusstörungen quälen mich ein bisschen, aber ich bin doch nicht mehr der Jüngste.
[Danke, ganc gut. Di Hercrytmussztyrungen kwelen miś ajn bissien, aba iś bin doch nyśt mea der Jyngste.]
Dziękuję, całkiem nieźle. Dokucza mi trochę zaburzenie rytmu serca, ale przecież nie jestem już pierwszej młodości.
Übertreibe nicht. Und wie ist es mit deinen Rückenschmerzen?
[Ybertajbe nyśt. Und wi yst es mit dajnen Rykenszmercen?]
Nie przesadzaj. A jak Twoje bóle pleców?
Der Arzt hat mir Massagen verschrieben und das wirkt Wunder.
[Der Arct hat mija Masażen ferszriben und das wirkt Wunda.]
Lekarz przepisał mi masaże i czyni to cuda.
Ach Paul, wie immer bist du gut gelaunt.
[Ach Pałl, wi yma bist du gut gelałnt.]
Ach Paul, jak zwykle jesteś w dobrym humorze.
Natürlich, aber was duftet hier so gut?
[Natyrliś, aba was duftet hija zo gut?]
Oczywiście, a co tu tak pięknie pachnie?
4
Pan Paul wyczuł w powietrzu przyjemny zapach z kuchni i był ciekaw, co przygotowałam na obiad. Wyjaśniłam mu, że będzie dzisiaj danie niemieckie, ale spróbują także kuchni polskiej. Pan Paul wspominał, że kiedyś miał okazję skosztować bigosu w Polsce, a konkretnie we Wrocławiu. Chciał to powtórzyć, bo zakładał, że mój bigos będzie jeszcze lepszy:
Frau Oleksy, was haben Sie gekocht?
[Frał Oleksy, was haben Zi gekocht?]
Pani Oleksy, co Pani ugotowała?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich habe mich entschieden, etwas Polnisches und etwas Deutsches zum Mittag zu kochen. Also einen Eintopf und Bigos - das ist Sauerkraut mit Pilzen und Fleisch. Frau Schulz möchte das gern probieren.
[Iś habe miś entsziden, etfas Polniszes und etfas Dojczes cum Mytag cu kochen. Alzo ajnen Ajntopf und Bigos - das yst Załakrałt mit Pilcen und Flajsz. Frał Szulc myśte das gern probiren.]
Postanowiłam ugotować na obiad coś polskiego i niemieckiego. To jest więc Eintopf i bigos - kapusta z grzybami i mięsem. Pani Schulz bardzo chciała tego skosztować.
Als ich einmal in Polen war, habe ich es im Restaurant gegessen. Aber da war es nicht so lecker wie hier. Es schmeckt wirklich ausgezeichnet.
[Als iś ajnmal in Polen war, habe iś es im Restałrant gegesen. Aba da war es nyśt zo leka wi hija. Es szmekt wirkliś ałsgecajśnet.]
Kiedy byłem kiedyś w Polsce, to jadłem bigos w restauracji. Ale tam nie był tak dobry jak tutaj. Smakuje naprawdę wyśmienicie.
Das ist sehr nett von Ihnen. Und wann waren Sie in Polen? Und wo?
[Das yst zea net fon Inen. Und wan waren Zi in Polen? Und wo?]
To bardzo miłe z Pana strony. A kiedy był Pan w Polsce? I gdzie?
Es ist schon ziemlich lange her, vielleicht 1995. Ich war damals in Breslau. So eine schöne Stadt. Ich erinnere mich noch genau an die malerische Altstadt und diese Atmosphäre.
[Es yst szon cimliś lange hea, filajśt nojncejnhundertfynfundnojncyś. Iś war damals in Breslał. Zo ajne szyne Sztad. Iś erinere miś noch genał an di malerisze Altsztad und dize Atmosfejre.]
To było dosyć dawno temu, chyba w 1995. Byłem wtedy we Wrocławiu. Co za piękne miasto. Pamiętam dokładnie malowniczą starówkę i tę atmosferę.
Und waren Sie auch in Krakau? Das ist meine Geburtsstadt.
[Und waren Zi ałch in Krakał? Das yst majne Geburcsztad.]
A był Pan może w Krakowie? To moje rodzinne miasto.
Leider hatte ich keine Gelegenheit.
[Lajda hate iś kajne Gelejgenhajt.]
Niestety nie miałem takiej okazji.
Schade, Krakau ist auch sehr schön. Das ist unsere ehemalige Hauptstadt.
[Szade, Krakał yst ałch zea szyn. Das yst unzere ejemalige Hałpsztad.]
Szkoda, Kraków jest naprawdę piękny. On był wcześniej naszą stolicą.
5
Mój rozmówca był ciekaw, jakie są moje wrażenia z pobytu w Monachium. Wiedział, że pani Doris pokazała mi okolicę. Powiedziałam o moim zachwycie nad tutejszym kościółkiem:
Und wie gefällt es Ihnen in Deutschland, genauer gesagt in München? Ich habe gehört, dass Frau Schulz Ihnen ihre Lieblingsplätze gezeigt hat.
[Und wi gefelt es Inen in Dojczland, genałer gezagt in Mynsien? Iś habe gehyrt, das Frał Szulc Inen ire Liblingsplece gecajgt hat.]
A jak podoba się Pani w Niemczech, szczególnie w Monachium? Słyszałem, że pani Schulz pokazała Pani swoje ulubione miejsca.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja, ich habe viele schöne Plätze während des Spaziergangs gesehen. Der schönste war die alte Kirche im Zentrum.
[Ja, ich habe filr szyne Plece wejrend des Szpacirgangs gezejen. Der szynste war di alte Kirsie im Centrum.]
Tak, podczas spaceru widziałam wiele pięknych miejsc. Ale najpiękniejszy był stary kościół w centrum.
Ach ja, wir nehmen jedes Jahr an der Christmesse teil.
[Ach ja, wija nejmen jedes Jar an der Kristmese tajl.]
Ach tak, co roku bierzemy tam udział w pasterce.
Genau, Frau Schulz hat mir davon erzählt.
[Genał, Frał Szulc hat mija dafon ercejlt.]
Dokładnie, pani Schulz opowiadała mi o tym.
6
Pan Paul pochwalił moją znajomość niemieckiego. Wyjaśniłam mu, że tuż po przyjeździe miałam problemy z mówieniem w nowym dla mnie języku, ale później zabrałam się do nauki i dzisiaj widać efekty. Uznałam, że już nadszedł czas na deser i poszłam po jabłecznik:
Ich muss sagen, dass ihr Deutsch wirklich sehr gut ist.
[Iś mus zagen, das ir Dojcz wirkliś zea gut yst.]
Muszę powiedzieć, że Pani niemiecki jest naprawdę bardzo dobry.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich versuche, immer besser zu sprechen. Als ich die ersten Tage in Deutschland war, hatte ich Angst, etwas zu sagen. Aber im Laufe der Zeit lerne ich immer mehr, besonders wenn ich mich mit Frau Schulz unterhalte, wenn ich ihr Bücher oder Zeitungen vorlese. Jetzt bringe ich die Nachspeise. Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken.
[Iś ferzuche, ima besa cu szpresien. Als iś di ersten Tage in Dojczland war, hate iś Angst, etfas cu zagen. Aba im Lałfe der Cajt lerne iś yma mea, bezonders wen iś miś mit Frał Szulc untahalte, wen iś di Bysia oda Cajtungen forlejze. Ject bringe iś di Nachszpajze. Iś hofe, es wird Inen szmeken.]
Próbuję mówić coraz lepiej. Podczas pierwszych dni w Niemczech bałam się cokolwiek powiedzieć. Ale z biegiem czasu uczę się coraz więcej, szczególnie kiedy rozmawiam z panią Schulz i kiedy czytam jej książki czy gazety na głos. A teraz przyniosę deser. Mam nadzieję, że będzie Państwu smakował.
Was haben Sie zubereitet?
[Was haben Zi cuberajtet?]
Co Pani przygotowała?
Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Letztens hat es Frau Schulz sehr gut geschmeckt.
[Wanilaajs mit hajsen Himberen. Lectens hat es Frał Szulc zea gut geszmekt.]
Lody waniliowe z gorącymi malinami. Ostatnio pani Schulz bardzo to smakowało.
Es sieht lecker aus.
[Es ziht leka ałs.]
Wygląda smacznie.
Also guten Appetit. Später bringe ich noch Kaffee.
[Alzo guten Apetit. Szpejta bringe iś noch Kafe.]
W takim razie smacznego. Później przyniosę jeszcze kawę.
7
Goście zachwycali się obiadem i deserem, co uznałam za pochwałę dla moich zdolności kulinarnych. Po posiłku zaproponowałam wyjście na świeże powietrze. W ogrodzie pan Paul zapytał, czy byłam kiedyś w Niemczech. Wtedy powiedziałam o pracy w sklepie i późniejszym zwolnieniu:
Das Wetter ist heute so schön. Gehen wir vielleicht in den Garten?
[Das Weta yst hojte zo szyn. Gejen wija filajśt in den Garten?]
Pogoda jest dzisiaj taka piękna. Może wyjdziemy do ogrodu?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja gern, es wäre jetzt gut, spazieren zu gehen. Sagen Sie mir bitte, waren Sie schon einmal in Deutschland?
[Ja gern, es wejre ject gut, szpaciren cu gejen. Zagen Zi mija byte, waren Zi szon ajnmal in Dojczland?]
Tak, chętnie. Byłoby dobrze teraz pospacerować. Proszę mi powiedzieć, była już Pani kiedyś w Niemczech?
Nein, ich war noch nie in Deutschland, das ist mein erster Aufenthalt. In Polen habe ich in einem Geschäft gearbeitet, aber ich wurde entlassen. Danach habe ich beschlossen, als Seniorenbetreuerin in Deutschland zu arbeiten.
[Najn, iś war noch ni in Dojczland, das yst majn ersta Ałfenthalt. In Polen habe iś in ajnem Geszeft gearbeitet, aba iś wurde entlasen. Danach habe iś beszlosen, als Zeniorenbetrojerin in Dojczland cu arbajten.]
Nie, nie byłam jeszcze nigdy w Niemczech, to jest mój pierwszy pobyt. W Polsce pracowałam w sklepie, ale zostałam zwolniona. Wtedy postanowiłam pracować jako opiekunka osób starszych w Niemczech.
Ich sehe also, dass Ihnen diese Arbeit schon Spaß macht.
[Iś zeje alzo, das Inen dize Arbajt szon Szpas macht.]
Widzę, że ta praca sprawia Pani przyjemność.
Ja, Sie haben Recht.
[Ja, Zi haben Reśt.]
Tak, ma Pan rację.
Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

doroya
Ja wiem ,że polki lubią nagminnie gotowac bigos w niemczech. Niemcy podziękują , powiedzą ,że tak smaczne bylo ale niech panie tego nie robią .Oni nie lubią bigosu!!!
Stanisława
Bardzo podobają mi się lekcje.Robię notatki.Przygotowuję się do wyjazdu w październiku.
Maria-Ewa
Moja znajomość niemieckiego jest znikoma,pracuję już w roli opiekunki i chciałabym się doskonalić.Jak na moje możliwości zapamiętywania powyższy tekst jest zbyt rozbudowany i trudno mi go przyswoić.Wypowiedzi lektorów również przystępne dla bardziej zaawansowanych w nauce.Mimo to,dziękuję i ,choć w moim wieku to nie proste ,będę wytrwale dążyć do celu. Pozdrawiam\n
Redakcja serwisu
Pani Grażyno, "Es ist schon ziemlich lange her" to poprawna wersja. Tak właśnie się mówi :)
Grażyna
"Es ist schon ziemlich lange her"-wydaje mi się,że powinno być:es war...Praesens służy do wyrażenia terażniejszości i przyszłości.Tak mnie uczono.
Redakcja serwisu
Pani Jadwigo, w tym zdaniu został użyty czasownik rozdzielnie złożony "teilnehmen", który oznacza "brać udział". Właśnie dlatego na końcu zdania znajduje się przedrostek "teil". Pozdrawiamy!
Jadwiga
&quot;...Wir nehmen jedes Jahran der Christmesse teil...&quot;-czy aby napewno nie ma w tym zdaniu błędu?Z tego co się orientuję to słowo &quot;nehmen&quot; oznacza &quot;brać&quot;.<br />Pozdrawiam
Zamów bezpłatne połączenie →