Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Korzystaj z aplikacji

Od czasu do czasu słyszę od moich koleżanek opiekunek, że nie uczą się nowych słówek bo nie mają jak i kiedy. Podpowiadam, że z nowoczesnymi komórkami to bardzo proste! Jeszcze dzisiaj zainstaluj aplikację do nauki niemieckiego i nie szukaj już wymówek!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 89

Basia benutzt das Smartphone – czyli przydatna komórka

Z komórkami i tabletami nie ma lekko. Małe guziczki, często człowiekowi coś wyskakuje i czasem się boję, że coś popsuję. Ale wiecie co? Warto się przemóc i nauczyć podstaw, bo w naszej pracy komórka, to i rozrywka, i dostęp do informacji i przede wszystkim łatwy kontakt z naszymi rodzinami w Polsce! Chcesz dowiedzieć się więcej o aplikacjach mobilnych na telefon? Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ. 

1

To był dzień jak co dzień. Siedziałyśmy z panią Schulz po południu w salonie i właściwie żadna z nas nie miała nic do roboty.

— Schönes Wetter, Frau Schulz, oder? [Szynes Weta, Frał Szulc, oda?]
— Piękna pogoda, Pani Schulz, prawda?
— Ja, die Sonne scheint und es ist so warm. [Ja, di Zone szajnt und es yst zo warm.]
— Tak, słońce świeci i jest tak ciepło.
— Bitte, trinken Sie ein bisschen Wasser mit Zitrone. [Byte, trinken Zi ajn bis-sien Wasa mit Citrone.]
— Proszę, niech Pani wypije trochę wody z cytryną.
— Oh ja, danke. [Oh ja, danke.]
— O tak, dziękuję.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Dolałam mojej podopiecznej trochę wody. Muszę przyznać, że od kiedy dodaję do niej cytrynę, to starsza pani pije ją znacznie chętniej.

— Frau Oleksy, was machen Sie da? [Frał Oleksy, was machen Zi da?]
— Pani Oleksy, co Pani tam robi?
— Ich schaue, ob ich neue Post bekommen habe. [Iś szałe, ob iś noje Post bekomen habe.]
— Sprawdzam, czy dostałam nową pocztę.
— Aber wie denn? In diesem Gerät? [Aba wi den? In dizem Gerejt?]
— Ale jak to? W tym urządzeniu?
— Ja, Frau Schulz. Das ist ein Smartphone und ich schaue, ob ich elektronische Post bekommen habe, so genannte E-Mail. [Ja, Frał Szulc. Das yst ajn Smartfołn und iś szałe, ob iś elektronisze Post bekomen habe, zo genante I-Mejl.]
— Tak, pani Schulz. To jest smartphone i sprawdzam, czy dostałam elektroniczną pocztę, tak zwanego e-maila.
— Hmm… [Hmm…]
— Hmm…
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Podałam pani Doris jej okulary do czytania i przysiadłam się bliżej razem z moim smartphonem.

— Schauen Sie mal her. Hier habe ich eine E-Mail von meiner Freundin bekommen. Das ist so ein Brief, aber der kommt schneller an. [Szałen Zi mal hea. Hija habe iś ajne I-Mejl fon majna Frojndin bekomen. Das yst zo ajn Brif, aba der komt sznela an.]
— Proszę tu spojrzeć. Tutaj dostałam e-mail od mojej przyjaciółki. To jest taki list, ale przychodzi szybciej.
— Oh, das ist aber interessant. Und wie lange geht so ein Brief? [Oh, das yst aba interesant. Und wi lange gejt zo ajn Brif?]
— O, to jest ciekawe. A jak długo idzie taki list?
— Der kommt sofort an. [Der komt zofort an.]
— Przychodzi od razu.
— Interessant... [Interesant...]
— Interesujące...
— Hier kann man viele interessante Sachen machen. [Hija kan man file interesante Zachen machen.]
— Można tu robić wiele ciekawych rzeczy.
— Zum Beispiel? [Cum Bajszpil?]
— Na przykład?
— Ich bekomme jeden Tag von meiner Familie Fotos mithilfe der App „Messenger“. Das ist kostenlos. Wir schreiben auch manchmal hier, z.B. wie unser Tag verlaufen ist. [Iś bekome jeden Tag fon majna Familje Fotos mithilfe der Ep „Mesendża“. Das yst kostenlos. Wija szrajben ałch manśmal hija, cum Bajszpil wi unza Tag ferlałfen yst.]
— Każdego dnia dostaję od mojej rodziny zdjęcia za pomocą aplikacji „Messenger”. To bezpłatne. Piszemy tu też czasem, np. jak nam mijał dzień.
— Oh, das ist ja schön. [Och, das yst ja szyn.]
— Och, to pięknie.
— Ja, genau. Und hier habe ich eine App, wo ich neue Wörter auf Deutsch lerne. Das ist so zu sagen ein Spiel, aber man lernt dabei. [Ja, genał. Und hija habe iś ajne Ep, wo iś noje Wyrta ałf Dojcz lerne. Das yst zo cu zagen ajn Szpil, aba man lernt dabaj.]
— Dokładnie, a tu mam aplikację, gdzie uczę się nowych słówek po niemiecku. To jest taka jakby gra, ale można się przy tym uczyć.
— Zu meinen Zeiten gab es so etwas sogar im Fernseher nicht. [Cu majnen Cajten gab es zo etfas zogaa im Fernzeja niśt.]
— Za moich czasów nie było takich rzeczy nawet w telewizji.
— Ich kann auch einfach Seiten mit meinem Smartphone aufrufen. Ich lese Nachrichten oder suche neue Kochrezepte. [Iś kan ałch ajnfach Zajten mit majnem Smartfołn ałfrufen. Iś lejze Nachriśten oda zuche noje Kochrecepte.]
— Mogę też po prostu przeglądać strony na moim smartfonie. Czytam wiadomości albo wyszukuję nowe przepisy kulinarne.
— Und das alles in diesem Gerät? [Und das ales in dizem Gerejt?]
— I to wszystko w tym sprzęcie?
— Ja genau, man braucht nur Internetanschluss. [Ja, genał, man brałcht nuła Internetanszlus.]
— Tak, dokładnie, potrzeba tylko dostępu do Internetu.
— Unglaublich. [Unglałbliś.]
— Niewiarygodne.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Dla mnie obsługa komórki, tableta czy komputera to już duże wyzwanie – a co dopiero dla naszych podopiecznych!

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Margaret:

Bardzo ciekawa lekcja. Słownictwo jak najbardziej przydatne w naszej pracy. Jak zwykle można tylko pogratulować kreatywności przy opracowywaniu lekcji z niemieckiego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Margaret