Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Ćwicz po niemiecku

W tej lekcji zachęcam Cię do prostych ale regularnych ćwiczeń fizycznych. Może poszukasz pomocnych filmików na Youtube po niemiecku? Wtedy połączysz dbanie o zdrowie z nauką języka!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 88

Basia bleibt fit – czyli proste ćwiczenia dla zdrowia

W autobusie w drodze do Niemiec bardzo często słyszę od opiekunek o ich problemach zdrowotnych – bóle kręgosłupa, wypadający dysk, kłopoty ze stawami – a wszystko przez pracę w opiece. To święta prawda, że praca opiekunki jest ciężka i fizycznie wymagająca, ale przed tymi problemami możemy się uchronić dbając o naszą kondycję i uważając na siebie.

1

Tego dnia pan Schulz miał wpaść do nas, by zająć się koszeniem trawy. Już od progu widziałam, że nie jest w najlepszej formie…

— Guten Tag, Herr Schulz, wie geht es Ihnen? [Guten Tag, Her Szulc, wi gejt es Inen?]
— Dzień dobry, panie Schulz, jak się pan miewa?
— Guten Tag, Frau Oleksy. Danke, leider nicht so gut. [Guten Tag, Frał Oleksy. Danke, lajda niśt zo gut.]
— Dzień dobry, pani Oleksy. Dziękuję, niestety nie za dobrze.
— Warum denn? [Warum den?]
— A dlaczego?
— Ich habe schreckliche Rückenschmerzen. [Iś habe szreklisie Rykenszmercen.]
— Mam straszne bóle pleców.
— Waren Sie beim Arzt? [Waren Zi bajm Arct?]
— Był pan u lekarza?
— Noch nicht. [Noch niśt.]
— Jeszcze nie.
— Sie müssen auf jeden Fall den Arzt besuchen. Ich hatte früher auch starke Schmerzen. [Zi mysen ałf jeden Fal den Arct bezuchen. Iś hate fryja ałch sztarke Szmercen.]
— Musi pan na pewno odwiedzić lekarza. Ja też miałam wcześniej mocne bóle.
— Und jetzt nicht mehr? [Und ject niśt mea?]
— A teraz już nie?
— Nein, jetzt geht es mir gut. [Najn, ject gejt es mija gut.]
— Nie, teraz mam się dobrze.
— Und was hat Ihnen geholfen, wenn ich fragen darf? [Und was hat Inen geholfen, wen iś fragen darf?]
— I co pani pomogło, jeśli wolno mi spytać?
— Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich unbedingt ein bisschen Sport treiben muss. Möchten Sie einen Kaffee, Herr Schulz? [Majn Arct hat mija gezagt, das iś unbedingt ajn bis-sien Szport trajben mus. Myśten Zi ajnen Kafe, Her Szulc?]
— Mój lekarz powiedział mi, że muszę koniecznie uprawiać trochę sportu. Chciałby pan kawę, panie Schulz?
— Ja, gerne. [Ja, gerne.]
— Tak, chętnie.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Przeszliśmy do kuchni i zaczęłam krzątać się przy kawie. Biedny pan Hans usiadł z nietęga miną przy stole.

— Also Sie haben gesagt, dass Sie Sport treiben? [Alzo Zi haben gezagt, das Zi Szport trajben?]
— A więc powiedziała pani, że uprawia pani sport?
— Ja, ab und zu. [Ja, ab und cu.]
— Tak, od czasu do czasu.
— Und was genau? [Und was genał?]
— A co dokładnie?
— Als ich sehr starke Rückenschmerzen hatte, habe ich mit dem Schwimmbad angefangen. Sogar jetzt, wenn ich mich manchmal abmühe, gehe ich schwimmen. [Als iś zea sztarke Rykenszmercen hate, habe iś mit dem Szwymbad angefangen. Zogaa ject, wen iś miś manśmal abmyje, geje iś szwymen.]
— Kiedy miałam mocne bóle pleców, zaczęłam chodzić na basen. Nawet teraz, kiedy się czasem zmęczę, chodzę pływać.
— Sie haben ja eigentlich eine sehr anstrengende Arbeit. [Zi haben ja ajgentliś ajne zea ansztrengende Arbajt.]
— Pani ma rzeczywiście wyczerpującą pracę.
— Das stimmt. Wenn ich den älteren Personen beim Transfer helfen muss, dann leidet mein Rücken, deshalb muss ich ihn stärken. [Das sztymt. Wen iś den elteren Per-zonen bajm Transfer helfen mus, dan lajdet majn Ryken, deshalb mus iś in szterken.]
— To prawda. Kiedy muszę pomagać starszym osobom przy transferze, wówczas cierpią moje plecy, dlatego muszę je wzmacniać.
— Auf welche Art und Weise machen Sie das? [Ałf welsie Art und Wajze machen Zi das?]
— W jaki sposób pani to robi?
— Wenn ich in Deutschland bin, dann versuche ich jeden Tag einen Spaziergang während meiner Pause zu machen. Außerdem beginne ich meinen Tag mit ein paar Übungen: Kniebeugen, Rumpfbeugen und verschiedenen Streckungsübungen. [Wen iś in Dojczland bin, dan fer-zuche iś jeden Tag ajnen Szpacijagang wejrend majna Pałze cu machen. Ałsadejm begine iś majnen Tag mit ajn paa Ybungen: Knibojgen, Rumpfbojgen und ferszidenen Sztrekungsybungen.]
— Kiedy jestem w Niemczech, wówczas każdego dnia staram się pójść na spacer podczas mojej przerwy. Poza tym rozpoczynam swój dzień od kilku ćwiczeń: przysiadów, skłonów i różnych ćwiczeń rozciągających.
— Brauchen Sie dafür viel Zeit? [Brałchen Zi dafyr fil Cajt?]
— Potrzebuje pani na to dużo czasu?
— Nein, fünf bis zehn Minuten am Tag. Und ich kann es sowohl zu Hause als auch draußen machen. [Najn, fynf bis cejn Minuten am Tag. Und iś kan es zowol cu Hałze als ałch drałsen machen.]
— Nie, pięć do dziesięciu minut w ciągu dnia. I mogę to robić zarówno w domu, jak i na zewnątrz.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Kawa była gotowa, choć obawiam się, że niewiele pomoże na problemy pana Hansa…

— Es scheint einfach zu sein. Und in Polen trainieren Sie das auch? [Es szajnt ajnfach cu zajn. Und in Polen trajniren Zi das ałch?]
— To wydaje się być proste. A w Polsce również pani to trenuje?
— Ja, natürlich. Das ist schon zu meiner festen Gewohnheit geworden. In Polen treibe ich zusätzlich Joga. [Ja, natyrliś. Das yst szon cu majna festen Gewonhajt geworden. In Polen trajbe iś cuzecliś Joga.]
— Tak, naturalnie. To stało się już moim stałym nawykiem. W Polsce trenuję dodatkowo jogę.
— Ich glaube das wäre nichts für mich. [Iś glałbe das wejre niśts fyr miś.]
— Wydaje mi się, że to byłoby nie dla mnie.
— Sie sollten es mal probieren. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie auch andere Aktivitäten unternehmen um fit zu bleiben und den Rücken nicht zu belasten. [Zi zolten es mal probiren. Wen es Inen niśt gefelt, kynen Zi ałch andere Aktiwitejten untanejmen um fit cu blajben und den Ryken niśt cu belasten.]
— Powinien pan tego kiedyś spróbować. Jeśli się panu nie spodoba, może pan zająć się innymi aktywnościami, by pozostać zdrowym i nie obciążać pleców.
— Ich versuche es vielleicht mit Massagen. [Iś fer-zuche es filajśt mit Masażen.]
— Spróbuję może z masażami.
— Das ist auch eine Idee, aber dadurch werden Sie nicht gesünder. [Das yst ałch ajne Idee, aba dadurś werden Zi niśt gezynda.]
— To też jest jakiś pomysł, ale od tego nie będzie pan zdrowszy.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Proste kilkuminutowe ćwiczenia robię prawie codziennie już od dawna. Podejrzałam je w internecie – w portalu Youtube znajdziecie mnóstwo filmików, które pokazują jak wzmacniać np. kręgosłup – polecam!

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
alina:

Najlepsze lekcje dla opiekunek,znających już trochę język niemiecki.Ciągle tu zaglądam i czytam po kilka razy.Naprawdę pomaga.Pozdrawiam.

Grażyna:

Super lekcje✌

Grażyna:

Fantastyczna sprawa,nauka z panią Basią zdaje się być: lekka.łatwa i przyjemna :) :)

ewa:

Witam,w nagraniu jest błąd a także czasami pojawia się pogłos.Pozdrawiam

Redakcja serwisu:

Pani Ewo, dziękujemy za czujność, nagranie jest już poprawione :) Pozdrawiamy!

Margaret:

Bardzo ciekawa i super opracowana lekcja. Bogate słownictwo i przydatne zwroty. Jak zwykle wielkie gratulacje dla Zespołu pracującego przy lekcjach z niemieckiego. Pozdrawiam serdecznie Margaret

Redakcja serwisu:

Danke schön!

Mariola:

Lekcje naprawdę przydatne ,tym bardziej kiedy trzeba nawiązać kontakt i płynnie rozmawiać z rodziną podopiecznych,jestem wdzięczna ,że mogę korzystać w takiej formie