Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Czytaj gazety po niemiecku

Nigdy w życiu nie kupiłaś niemieckiej gazety? No to czas spróbować. Pamiętaj, że nie musisz rozumieć przecież każdego słowa. Założę się, że zrozumiesz więcej niż myślisz :)

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 83

Basia hat Freizeit – czyli pomysły na czas wolny w Niemczech

„Nie mam czasu dla siebie“. „W Niemczech ze wszystkiego muszę rezygnować“, „To praca na okrągło“ – często słyszę to od opiekunek. Ja to widze inaczej. Wiadomo, że opieka nad starszym człowiekiem to nie jest praca „od do“, ale jednak mamy dni wolne i pauzy. To od nas zależy, jak je wykorzystamy.

1

Po południu umówiłam się na spacer z Leną. Widać było, że moja przyjaciółka jest „nie w sosie“. Szybko wyjaśniło się, o co chodzi.

— Ah Basia, ich habe hier in Deutschland so wenig Zeit. Ich muss gleich wieder los. [Ah, Basia, iś habe hija in Dojczland zo weniś Cajt. Iś mus glajś wida los.]
— Ach, Basiu, mam tu w Niemczech tak mało czasu. Zaraz muszę znowu lecieć.
— Keine Sorge, ich gehe heute mit Frau Schulz zum Arzt und muss noch einkaufen. [Kajne Zorge, iś geje hojte mit Frał Szulc cum Arct und mus noch ajnkałfen.]
— Nie martw się, ja idę dzisiaj z panią Szulc do lekarza, a muszę jeszcze zrobić zakupy.
— Die Pausen während des Tages sind mir zu kurz. [Di Pałzen wejrend des Tages zind mija cu kurc.]
— Pauzy w ciągu dnia są dla mnie za krótkie.
— Ich habe auch meistens zwei Stunden Pause am Tag. Aber es reicht eigentlich. [Iś habe ałch majstens cfaj Sztunden Pałze am Tag. Aba es rajśt ajgentliś.]
— Ja mam też przeważnie dwie godziny pauzy w ciągu dnia. Ale to właściwie wystarcza.
— Was kann man deiner Meinung nach in diezer Zeit machen? Bestimmt nichts Sinnvolles. [Was kan man dajna Majnung nach in dizer Cajt machen? Besztymt niśts Zynfoles.]
— Co Twoim zdaniem można zrobić w ciągu jednej godziny? Na pewno nic sensownego.
— Doch, wir können z.B. zusammen einen Tee trinken. [Doch, wija kynen cum Bajszpil cuzamen ajnen Tee trinken.]
— Przeciwnie, możemy np. wypić razem herbatę.
— Na ja gut, dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig – und wir sehen uns selten. [Na ja gut, dan blajbt niśt mea fil Cajt ybriś – und wija zejen uns zelten.]
— No dobrze, wtedy nie zostaje już wiele czasu – i widujemy się rzadko.
— Da hast du Recht, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. [Da hast du Reśt, aba es gibt ałch file andere Mygliśkajten.]
— Tu masz rację, ale jest też wiele innych możliwości.
— Ah ja? Welche? [Ach ja? Welsie?]
— Ach tak? Jakie?
— Ich erzähle es dir gleich, aber komm, ich hole mir erst die neue Zeitung und wir setzen uns auf der Bank im Park. [Iś ercejle es dija glajś, aba kom, iś hole mija erst di noje Cajtung und wija zecen uns ałf der Bank im Park.]
— Opowiem Ci zaraz, ale chodź, wezmę sobie najpierw nową gazetę i siądziemy na ławce w parku.
— Einverstanden. [Ajnfersztanden.]
— Jasne.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Podeszłyśmy razem do kiosku, który stał niedaleko. Lena była bardzo zaskoczona tym, że kupuję niemiecką gazetę.

— Wozu kaufst du diese Zeitung? Die ist doch auf Deutsch? [Wocu kałfst du dize Cajtung? Di yst doch ałf Dojcz?]
— Po co kupujesz sobie tę gazetę? Ona jest przecież po niemiecku?
— Ich lese sehr gerne deutschsprachige Zeitungen – z. B. während meiner Pause. [Iś lejze zea gerne dojczszprachige Cajtungen – cum Bajszpil wejrend majna Pałze.]
— Bardzo chętnie czytam niemieckojęzyczne gazety – np. podczas mojej przerwy.
— Verstehst du alles? [Fersztejst du ales?]
— Rozumiesz wszystko?
— Natürlich nicht. Aber ich habe ein Wörterbuch und schlage manchmal die Wörter nach. Das macht mir Spaß und ich erweitere meinen Wortschatz. [Natyrliś niśt. Aba iś habe ajn Wyrtabuch und szlage manśmal di Wyrta nach. Das macht mija Szpas und iś erwajtere majnen Wortszac.]
— Oczywiście nie. Ale mam słownik i sprawdzam czasem słówka. To sprawia mi przyjemność i poszerzam swoje słownictwo.
— Und was machst du sonst wenn du Freizeit hast? [Und was machst du zonst wen du Frajcajt hast?]
— I co jeszcze robisz jak masz wolne?
— Ich gehe häufig spazieren. Manchmal telefoniere ich mit meinen Kindern. [Iś geje hojfiś szpaciren. Manśmal telefonire iś mit majnen Kindern.]
— Często chodzę na spacery. Czasami rozmawiam przez telefon z moimi dziećmi.
— Mein Sohn ist zu dieser Zeit in der Schule. [Majn Sohn ist cu diza Cajt in der Szule.]
— Mój syn jest w tym czasie w szkole.
— Meine häufig auch. Ab und zu mache ich einen kleinen Stadtbummel und kaufe mir eine Kleinigkeit. Ich mache auch Fotos mit meinem Handy. Die Gegend hier ist sehr schön. [Majne hojfiś ałch. Ab und cu mache iś ajnen klajnen Sztatbumel und kałfe mija ajne Klajniśkajt. Iś mache ałch Fotos mit majnem Hendi. Di Gejgend hija yst zea szyn.]
— Moje często też. Od czasu do czasu robię małą przechadzkę po mieście i kupuję sobie jakąś drobnostkę. Robię też zdjęcia moją komórką. Okolica jest tu bardzo piękna.
— Das würde ich mir niemals einfallen lassen! Das ist eine prima Idee. Mein Handy kann tolle Fotos machen und die Gegend ist wirklich herrlich. [Das wyrde iś mija nimals ajnfalen lasen! Das yst ajne prima Idee. Majn Hendi kan tole Fotos machen und di Gejgend yst wirkliś herliś.]
— Na to bym nigdy nie wpadła! To świetny pomysł. Moja komórka potrafi robić super zdjęcia i okolica jest naprawdę wspaniała.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Chwilę się zastanowiłam i zaczęłam wymieniać Lenie inne przykłady na fajne spędzenie czasu podczas pauzy w pracy.

— Außerdem schaue ich mir manchmal im Internet meine Lieblingsserie auf Polnisch an. [Ałsadejm szałe iś mija manśmal im Internet majne Liblings-zerje ałf Polnisz an.]
— Poza tym oglądam czasami w Internecie moje ulubione seriale po polsku.
— Ich habe es auch früher gemacht, aber das ist für mich zu langweilig. [Iś habe es ałch fryja gemacht, aba das yst fyr miś cu langwajliś.]
— Też to wcześniej robiłam, ale to dla mnie zbyt nudne.
— Du kannst vielleicht ein Buch lesen oder stricken? [Du kanst filajśt ajn Buch lejzen oda sztriken?]
— Może możesz poczytać książkę albo robić na drutach?
— Ah ja, das ist toll. Ich muss meinem Mann einen Pullover stricken. Ich habe es lange nicht mehr gemacht, da ich dachte, dass ich keine Zeit dafür finde. [Ah ja, das yst tol. Iś mus majnem Man ajnen Pulowa sztriken. Is habe es lange niśt mea gemacht, da iś dachte, das iś kajne Cajt dafyr finde.]
— Ach tak, to jest super. Muszę zrobić mojemu mężowi sweter na drutach. Długo tego nie robiłam, bo myślałam, że nie znajdę na to czasu.
— Wenn du jeden Tag zwanzig Minuten dafür widmest, dann wird der Pullover in zwei Wochen fertig. [Wen du jeden Tag cfancyś Minuten dafyr widmest, dan wird der Pulowa in cfaj Wochen fertyś.]
— Jeśli każdego dnia poświęcisz na to dwadzieścia minut, wówczas sweter będzie gotowy w dwa tygodnie.
— Genau! Oh, danke für deine ausgezeichnete Idee, Basia. [Genał! Och, danke fyr dajne ałsgecajśnete Idee, Basia.]
— Dokładnie! Och, dziękuję za Twoje znakomite pomysły, Basiu.
— Gern geschehen, Lena. [Gern geszejen, Lena.]
— Nie ma za co, Lena.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

A Wy co lubicie porabiać w przerwach od pracy w Niemczech? Może i ja dla siebie znajdę jakąś inspirację? :)

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Siggi:

Hi, W lekcji 83 piąte zdanie nadal bład. LG.Siggi

Redakcja serwisu:

Dziękujemy za czujność - zdanie już poprawione :)

Redakcja serwisu:

Dziękujemy za czujność - zdanie już poprawione :)

Agnieszka:

Brak jest pliku mp3 do pobrania w lekcji 83. W lekcji pdf do pobrania błąd lekcja 83 w wersji do wydruku w tytule lekcja 82

Redakcja serwisu:

Już poprawione :)

Krzysztof Miszczyk:

Bardzo przystępnie i zrozumiale napisane dialogi. Bardzo fajna forma nauki. Pozdrawiam