Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 83: Basia hat Freizeit – czyli pomysły na czas wolny w Niemczech

Lekcja nr 83: Basia hat Freizeit – czyli pomysły na czas wolny w Niemczech

Nigdy w życiu nie kupiłaś niemieckiej gazety? No to czas spróbować. Pamiętaj, że nie musisz rozumieć przecież każdego słowa. Założę się, że zrozumiesz więcej niż myślisz :)
1
Po południu umówiłam się na spacer z Leną. Widać było, że moja przyjaciółka jest „nie w sosie“. Szybko wyjaśniło się, o co chodzi.
Ah Basia, ich habe hier in Deutschland so wenig Zeit. Ich muss gleich wieder los.
[Ah, Basia, iś habe hija in Dojczland zo weniś Cajt. Iś mus glajś wida los.]
Ach, Basiu, mam tu w Niemczech tak mało czasu. Zaraz muszę znowu lecieć.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Keine Sorge, ich gehe heute mit Frau Schulz zum Arzt und muss noch einkaufen.
[Kajne Zorge, iś geje hojte mit Frał Szulc cum Arct und mus noch ajnkałfen.]
Nie martw się, ja idę dzisiaj z panią Szulc do lekarza, a muszę jeszcze zrobić zakupy.
Die Pausen während des Tages sind mir zu kurz.
[Di Pałzen wejrend des Tages zind mija cu kurc.]
Pauzy w ciągu dnia są dla mnie za krótkie.
Ich habe auch meistens zwei Stunden Pause am Tag. Aber es reicht eigentlich.
[Iś habe ałch majstens cfaj Sztunden Pałze am Tag. Aba es rajśt ajgentliś.]
Ja mam też przeważnie dwie godziny pauzy w ciągu dnia. Ale to właściwie wystarcza.
Was kann man deiner Meinung nach in diezer Zeit machen? Bestimmt nichts Sinnvolles.
[Was kan man dajna Majnung nach in dizer Cajt machen? Besztymt niśts Zynfoles.]
Co Twoim zdaniem można zrobić w ciągu jednej godziny? Na pewno nic sensownego.
Doch, wir können z.B. zusammen einen Tee trinken.
[Doch, wija kynen cum Bajszpil cuzamen ajnen Tee trinken.]
Przeciwnie, możemy np. wypić razem herbatę.
Na ja gut, dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig – und wir sehen uns selten.
[Na ja gut, dan blajbt niśt mea fil Cajt ybriś – und wija zejen uns zelten.]
No dobrze, wtedy nie zostaje już wiele czasu – i widujemy się rzadko.
Da hast du Recht, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten.
[Da hast du Reśt, aba es gibt ałch file andere Mygliśkajten.]
Tu masz rację, ale jest też wiele innych możliwości.
Ah ja? Welche?
[Ach ja? Welsie?]
Ach tak? Jakie?
Ich erzähle es dir gleich, aber komm, ich hole mir erst die neue Zeitung und wir setzen uns auf der Bank im Park.
[Iś ercejle es dija glajś, aba kom, iś hole mija erst di noje Cajtung und wija zecen uns ałf der Bank im Park.]
Opowiem Ci zaraz, ale chodź, wezmę sobie najpierw nową gazetę i siądziemy na ławce w parku.
Einverstanden.
[Ajnfersztanden.]
Jasne.
2
Podeszłyśmy razem do kiosku, który stał niedaleko. Lena była bardzo zaskoczona tym, że kupuję niemiecką gazetę.
Wozu kaufst du diese Zeitung? Die ist doch auf Deutsch?
[Wocu kałfst du dize Cajtung? Di yst doch ałf Dojcz?]
Po co kupujesz sobie tę gazetę? Ona jest przecież po niemiecku?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich lese sehr gerne deutschsprachige Zeitungen – z. B. während meiner Pause.
[Iś lejze zea gerne dojczszprachige Cajtungen – cum Bajszpil wejrend majna Pałze.]
Bardzo chętnie czytam niemieckojęzyczne gazety – np. podczas mojej przerwy.
Verstehst du alles?
[Fersztejst du ales?]
Rozumiesz wszystko?
Natürlich nicht. Aber ich habe ein Wörterbuch und schlage manchmal die Wörter nach. Das macht mir Spaß und ich erweitere meinen Wortschatz.
[Natyrliś niśt. Aba iś habe ajn Wyrtabuch und szlage manśmal di Wyrta nach. Das macht mija Szpas und iś erwajtere majnen Wortszac.]
Oczywiście nie. Ale mam słownik i sprawdzam czasem słówka. To sprawia mi przyjemność i poszerzam swoje słownictwo.
Und was machst du sonst wenn du Freizeit hast?
[Und was machst du zonst wen du Frajcajt hast?]
I co jeszcze robisz jak masz wolne?
Ich gehe häufig spazieren. Manchmal telefoniere ich mit meinen Kindern.
[Iś geje hojfiś szpaciren. Manśmal telefonire iś mit majnen Kindern.]
Często chodzę na spacery. Czasami rozmawiam przez telefon z moimi dziećmi.
Mein Sohn ist zu dieser Zeit in der Schule.
[Majn Sohn ist cu diza Cajt in der Szule.]
Mój syn jest w tym czasie w szkole.
Meine häufig auch. Ab und zu mache ich einen kleinen Stadtbummel und kaufe mir eine Kleinigkeit. Ich mache auch Fotos mit meinem Handy. Die Gegend hier ist sehr schön.
[Majne hojfiś ałch. Ab und cu mache iś ajnen klajnen Sztatbumel und kałfe mija ajne Klajniśkajt. Iś mache ałch Fotos mit majnem Hendi. Di Gejgend hija yst zea szyn.]
Moje często też. Od czasu do czasu robię małą przechadzkę po mieście i kupuję sobie jakąś drobnostkę. Robię też zdjęcia moją komórką. Okolica jest tu bardzo piękna.
Das würde ich mir niemals einfallen lassen! Das ist eine prima Idee. Mein Handy kann tolle Fotos machen und die Gegend ist wirklich herrlich.
[Das wyrde iś mija nimals ajnfalen lasen! Das yst ajne prima Idee. Majn Hendi kan tole Fotos machen und di Gejgend yst wirkliś herliś.]
Na to bym nigdy nie wpadła! To świetny pomysł. Moja komórka potrafi robić super zdjęcia i okolica jest naprawdę wspaniała.
3
Chwilę się zastanowiłam i zaczęłam wymieniać Lenie inne przykłady na fajne spędzenie czasu podczas pauzy w pracy.
Außerdem schaue ich mir manchmal im Internet meine Lieblingsserie auf Polnisch an.
[Ałsadejm szałe iś mija manśmal im Internet majne Liblings-zerje ałf Polnisz an.]
Poza tym oglądam czasami w Internecie moje ulubione seriale po polsku.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich habe es auch früher gemacht, aber das ist für mich zu langweilig.
[Iś habe es ałch fryja gemacht, aba das yst fyr miś cu langwajliś.]
Też to wcześniej robiłam, ale to dla mnie zbyt nudne.
Du kannst vielleicht ein Buch lesen oder stricken?
[Du kanst filajśt ajn Buch lejzen oda sztriken?]
Może możesz poczytać książkę albo robić na drutach?
Ah ja, das ist toll. Ich muss meinem Mann einen Pullover stricken. Ich habe es lange nicht mehr gemacht, da ich dachte, dass ich keine Zeit dafür finde.
[Ah ja, das yst tol. Iś mus majnem Man ajnen Pulowa sztriken. Is habe es lange niśt mea gemacht, da iś dachte, das iś kajne Cajt dafyr finde.]
Ach tak, to jest super. Muszę zrobić mojemu mężowi sweter na drutach. Długo tego nie robiłam, bo myślałam, że nie znajdę na to czasu.
Wenn du jeden Tag zwanzig Minuten dafür widmest, dann wird der Pullover in zwei Wochen fertig.
[Wen du jeden Tag cfancyś Minuten dafyr widmest, dan wird der Pulowa in cfaj Wochen fertyś.]
Jeśli każdego dnia poświęcisz na to dwadzieścia minut, wówczas sweter będzie gotowy w dwa tygodnie.
Genau! Oh, danke für deine ausgezeichnete Idee, Basia.
[Genał! Och, danke fyr dajne ałsgecajśnete Idee, Basia.]
Dokładnie! Och, dziękuję za Twoje znakomite pomysły, Basiu.
Gern geschehen, Lena.
[Gern geszejen, Lena.]
Nie ma za co, Lena.

Dodaj komentarz

Komentarze

Siggi
Hi, W lekcji 83 piąte zdanie nadal bład. LG.Siggi
Redakcja serwisu
Dziękujemy za czujność - zdanie już poprawione :)
Redakcja serwisu
Dziękujemy za czujność - zdanie już poprawione :)
Agnieszka
Brak jest pliku mp3 do pobrania w lekcji 83. W lekcji pdf do pobrania błąd lekcja 83 w wersji do wydruku w tytule lekcja 82
Redakcja serwisu
Już poprawione :)
Krzysztof Miszczyk
Bardzo przystępnie i zrozumiale napisane dialogi. Bardzo fajna forma nauki. Pozdrawiam

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Kliknij i zadzwoń +48 12 341 15 15