Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 82: Heute ist nicht mein Tag – czyli jak poprawić sobie dzień

Lekcja nr 82: Heute ist nicht mein Tag – czyli jak poprawić sobie dzień

Czy Ty też czasem sobie myślałaś, że nigdy się tego niemieckiego nie nauczysz? Że po prostu Ci to nie wchodzi do głowy? Ja też! I to wiele razy! Grunt to nie poddawać się. Zrób sobie dobrą kawę, idź na spacer, zjedz coś pysznego i… ucz się dalej :)
1
W piątki po południu mam wolny czas dla siebie i tak samo udało się umówić Lenie z rodziną jej podopiecznej. Dlatego często w te dni razem gdzieś wychodzimy. Właśnie w pewien lutowy piątek odebrałam telefon od Leny.
Hallo, Basia, Lena am Apparat. Ich wollte fragen, ob du heute Nachmittag Lust auf einen Spaziergang hättest?
[Halo, Basia, Lena am Aparat. Iś wolte fragen, ob du hojte Nachmytag Lust ałf ajnen Szpacijagang hetest?]
Halo, Basiu, Lena przy telefonie. Chciałam spytać, czy miałabyś dzisiaj popołudniu ochotę na jakiś spacer?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Hallo, Lena. Eigentlich hatte ich heute vor in meiner Freizeit Deutsch zu lernen.
[Halo, Lena. Ajgentliś hate iś hojte for in majna Frajcajt Dojcz cu lernen.]
Halo, Lena. Właściwie miałam zamiar pouczyć się niemieckiego w moim czasie wolnym.
Oh, das ist ja so schade.
[Oh, das yst ja zo szade.]
Och, to taka szkoda.
Ist alles in Ordnung bei dir?
[Yst ales in Ordnung baj dija?]
Wszystko u Ciebie w porządku?
Ich habe heute einen schweren Tag. Meine Patientin hat schlechte Laune und mein Sohn ist krank.
[Iś habe hojte ajnen szwejren Tag. Majne Pacjentin hat szleśte Lałne und majn Zon yst krank.]
Mam dzisiaj ciężki dzień. Moja pacjentka ma zły humor, a mój syn jest chory.
Ich verstehe. Keine Sorge, treffen wir uns im Café um 17:00 Uhr?
[Iś ferszteje. Kajne Zorge, trefen wija uns im Kafe um zibcejn Uła?]
Rozumiem. Nie martw się, spotkamy się w kawiarni o 17:00?
Das wäre wunderbar. Danke, Basia.
[Das wejre wundabaa. Danke, Basia.]
Byłoby wspaniale. Dziękuję, Basiu.
Bis bald.
[Bis bald.]
Do potem.
2
Lena brzmiała przez telefon na bardzo zmartwioną. Dlatego tym bardziej na nasze spotkanie postanowiłam uzbroić się w dobry humor, by podnieść moją przyjaciółkę na duchu. W kawiarni od razu zamówiłam coś słodkiego i namawiałam do tego także Lenę.
Ich möchte ein Stück Käsekuchen und einen Tee, und du, Lena?
[Iś myśte ajn Sztyk Kejzekuchen und ajnen Tee, und du, Lena?]
Chciałabym kawałek sernika i herbatę, a Ty, Lena?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich nehme den Apfelkuchen und Melisse zum Trinken.
[Iś nejme den Apfelkuchen und Melise cum Trinken.]
Wezmę szarlotkę i melisę do picia.
Gute Wahl, Melisse wird dir helfen sich zu entspannen und Kuchen verbessert dir die Laune.
[Gute Wal, Melise wird dija helfen ziś cu entszpanen und Kuchen ferbesert dija di Lałne.]
Dobry wybór, melisa pomoże Ci się odprężyć, a ciasto poprawi Ci humor.
Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft.
[Iś wajs niśt, ob das wirkliś hilft.]
Nie wiem, czy to naprawdę pomoże.
Was ist den passiert?
[Was yst den pasirt?]
Co się stało?
Ah, mein Sohn hat Lungenentzündung. Er ist jetzt im Krankenhaus.
[Ah, majn Zon hat Lungenentcyndung. Er yst ject im Krankenhałs.]
Ach, mój syn ma zapalenie płuc. Jest teraz w szpitalu.
Er ist bestimmt in guten Händen und wird bald wieder gesund.
[Er yst besztymt in guten Henden und wird bald wida gezund.]
On jest na pewno w dobrych rękach i będzie wkrótce zdrowy.
Ich weiß, aber ich würde ihn jetzt gerne besuchen.
[Iś wajs, aba iś wyrde in ject gerne bezuchen.]
Wiem, ale chętnie bym go teraz odwiedziła.
Ruf ihn doch an. Er ist erwachsen und fühlt sich morgen bestimmt etwas besser.
[Ruf in doch an. Er yst erwaksen und fylt ziś morgen besztymt etfas besa.]
Zadzwoń do niego. Jest dorosły i będzie czuł się jutro na pewno trochę lepiej.
Ich hoffe es. Das ist aber nicht das einzige Problem – meine Patientin hat heute fast gar nicht in der Nacht geschlafen, wollte nichts essen und hat mich angeschrien, weil ich vergessen habe, Milch zu kaufen.
[Iś hofe es. Das yst aba niśt das ajncige Problejm – majne Pacjentin hat hojte fast gaa niśt in der Nacht geszlafen, wolte nyśc esen und hat miś angeszrijen, wajl iś fergesen habe Milś cu kałfen.]
Mam nadzieję. To jednak nie jedyny problem – moja pacjentka prawie nie spała dzisiaj w nocy, nie chciała nic zjeść i nakrzyczała na mnie, bo zapomniałam kupić mleko.
Das passiert manchmal, wenn Menschen nicht gut ausschlafen. Sie sind erschöpft und nervös.
[Das pasirt manśmal, wen Menszen niśt gut ałsszlafen. Zi zind erszypft und nerwys.]
To zdarza się czasami, kiedy ludzie nie wyśpią się dobrze. Są wyczerpani i nerwowi.
3
Tłumaczyłam Lenie, że osoby starsze często mają problem z kontrolowaniem swoich emocji – zwłaszcza jeśli cierpią na demencję. Trzeba pamiętać, że często jest to objaw choroby, nie należy tego brać do siebie.
Der Kuchen war wirklich lecker.
[Der Kuchen wa wirkliś leka.]
Ciasto było naprawdę pyszne.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Mir hat er auch sehr gut geschmeckt.
[Mija hat er ałch zea gut geszmekt.]
Mnie też bardzo smakowało.
Danke, dass du Zeit für mich gefunden hast. Es geht mir schon besser.
[Danke, das du Cajt fyr miś gefunden hast. Es gejt mija szon besa.]
Dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas. Jest mi już teraz lepiej.
Gern geschehen. Mir hilft es auch immer, wenn ich mich aussprechen kann.
[Gern geszejen. Mija hilft es ałch yma, wen iś miś ałsszpresien kan.]
Nie ma za co. Mnie też zawsze pomaga, kiedy mogę się wygadać.
Und was machst du, wenn du stressige Situationen am Arbeitsplatz in Deutschland hast?
[Und was machst du, wen du sztresige Zituacjonen am Arbajtsplac in Dojczland hast?]
A co Ty robisz, kiedy masz stresujące sytuacje na miejscu pracy w Niemczech?
Zum Glück ist Herr Schulz – der Sohn von meiner Patientin – eine große Unterstützung für mich. Er hilft mir sehr gerne und ich kann ihn auch jederzeit anrufen.
[Cum Glyk yst Her Szulc – der Zon fon majna Pacjentin – ajne grose Untasztycung fyr miś. Er hilft mija zea gerne und iś kan in ałch jedacajt anrufen.]
Na szczęście pan Schulz – syn mojej pacjentki – jest dla mnie wielkim wsparciem. Pomaga mi bardzo chętnie i mogę do niego w każdej chwili zadzwonić.
Das ist ja nett von ihm.
[Das yst ja net fon im.]
To miło z jego strony.
Genau. Wenn ich wirklich Probleme in der Arbeit habe, rufe ich immer meine Koordinatorin bei ATERIMA MED an. Sie ist immer nett und hilfsbereit.
[Genał. Wen iś wirkliś Problejme in der Arbajt habe, rufe iś yma majne Koordinatorin baj ATERIMA MED an. Zi yst yma net und hilfsberajt.]
Dokładnie. Kiedy naprawdę mam problemy w pracy, dzwonię zawsze do mojej koordynatorki w ATERIMA MED. Jest zawsze miła i pomocna.
Und wenn etwas z. B. am Samstag passiert?
[Und wen etfas cum Bajszpil an Zamstag pasirt?]
A jeśli coś dzieje się np. w sobotę?
Wenn wirklich etwas Unerwartetes und Wichtiges vorkommt, dann kann ich die sog. Notrufnummer bei meiner Firma wählen und man bekommt dort Hilfe.
[Wen wirkliś etfas Unerwartetes und Wiśtiges forkomt, dan kan iś di zogenante Notrufnuma baj majna Firma wejlen und man bekomt dort Hilfe.]
Jeśli naprawdę wydarza się coś nieoczekiwanego i ważnego, wtedy mogę wybrać tzw. numer alarmowy w mojej firmie i otrzymuje się tam pomoc.
Musstest du schon mal anrufen?
[Mustest du szon mal anrufen?]
Musiałaś już kiedyś zadzwonić?
Nein, zum Glück nicht. Aber meine Freundin hat angerufen, als sie sofort nach Polen fahren musste, da ihr Mann Herzinfarkt bekam.
[Najn, cum Glyk niśt. Aba majne Frojndin hat angerufen, als zi zofort nach Polen faren muste, da ija Man Herc-infarkt bekam.]
Nie, na szczęście nie. Ale moja przyjaciółka zadzwoniła, kiedy musiała jechać nagle do Polski, bo jej mąż miał zawał.
Du fühlst dich bestimmt gut von deinem Arbeitgeber betreut?
[Du fylst diś besztymt gut fon dajnem Arbajtgejba betrojt?]
Z pewnością czujesz się dobrze zaopiekowana przez Twojego pracodawcę?
Ja, das ist für mich sehr wichtig. ATERIMA MED bietet auch professionelle Hilfe in schweren Situationen an.
[Ja, das yst fyr miś zea wiśtyś. ATERIMA MED bitet ałch profesjonele Hilfe in szwejren Zitułacjonen an.]
Tak, to jest dla mnie bardzo ważne. ATERIMA MED oferuje profesjonalną pomoc w trudnych sytuacjach.
Wirklich? Und wie funktioniert so was?
[Wirkliś? Und wi funkcjonirt zo was?]
Naprawdę? I jak coś takiego funkcjonuje?
Es gibt Tage, an denen man anrufen kann um mit einem Spezialisten zu sprechen. Er stärkt dir den Rücken und gibt wertvolle Tipps.
[Es gibt Tage, an dejnen man anrufen kan um mit ajnem Szpecjalisten cu szpresien. Er szterkt dija den Ryken und gibt wertfole Typs.]
Są dni, w które można zadzwonić, żeby porozmawiać ze specjalistą. Wspiera Cię i daje wartościowe porady.
Das wäre sehr nützlich in manchen Situationen, denn unsere Arbeit ist sehr stressig.
[Das wejre zea nycliś in mansien Zitułacjonen, den unzere Arbajt yst zea sztresyś.]
To byłoby pożyteczne w wielu sytuacjach, bo nasza praca jest stresująca.
Da stimme ich dir völlig zu.
[Da sztyme iś dija fyliś cu.]
W pełni się tu z Tobą zgadzam.
Danke, Basia, für das Treffen. Du hast mir sehr geholfen.
[Danke, Basia, fyr das Trefen. Du hast mija zea geholfen.]
Dziękuję, Basiu, za spotkanie. Bardzo mi pomogłaś.
Du kannst dich immer auf mich verlassen. Ich wünsche dir alles Beste und wünsche deinem Sohn gute Besserung.
[Du kanst diś yma ałf miś ferlasen. Iś wynsze dija ales Beste und wynsze dajnem Zon gute Beserung.]
Zawsze możesz na mnie polegać. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i życzę Twojemu synowi szybkiego powrotu do zdrowia.
Bis bald!
[Bis bald!]
Do potem!
Pobierz lekcję

Dodaj komentarz

Komentarze

Wanda
Chcę odnieść się do imienia Barbara. Otóż nie słyszałam, by Niemcy mówili Basia, wyłącznie Barbara pomijając głoskę ,,r" akcentując na pierwszą sylabę. Pozdrawiam
Agnieszka
Witam serdecznie, w lekcji 82 brak jest nagrania audio do pobrania, szkoda.Czy byłaby mozliwość dodania pliku mp3 do pobrania?
Redakcja serwisu
@Agnieszka - nagrania w tej lekcji są cały czas dostępne do odsłuchania i pobrania. Sprawdziliśmy i u nas wszystko dobrze działa. Proszę spróbować na innej przeglądarce :)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Zostaw swój numer - oddzwonimy