Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 81: Basia vermisst ihre Familie – czyli jak być bliżej rodziny

Lekcja nr 81: Basia vermisst ihre Familie – czyli jak być bliżej rodziny

Niedawno odkryłam bezpłatne aplikacje, które rewelacyjnie pomagają w nauce niemieckiego! Wystarczy pobrać je na swój telefon komórkowy i już! Wyświetlają ćwiczenia, nowe słówka i inne materiały. Naprawdę bomba! Więcej informacji znajdziecie u dołu lekcji.
1
W Niemczech zawsze wyczekuję „spotkań“ z moją rodziną na Skype – to program, dzięki któremu nie tylko mogę usłyszeć moich bliskich, ale też ich zobaczyć! Najczęściej na rozmowy umawiam się w weekend, kiedy wszyscy mają trochę więcej czasu.
Frau Schulz, ich gehe jetzt nach oben. Meine Kinder werden mich gleich anrufen.
[Frał Szulc, iś geje ject nach oben. Majne Kinda werden miś glajś anrufen.]
Pani Schulz, idę teraz na górę. Moje dzieci zaraz będą do mnie dzwonić.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Gut. Liebe Grüße an sie.
[Gut. Libe Gryse an zi.]
Dobrze. Serdeczne pozdrowienia dla nich.
Danke schön.
[Danke szyn.]
Dziękuję.
2
Kiedy wróciłam do pani Doris, starsza pani była bardzo ciekawa, co słychać u moich dzieci.
Und wie geht es Ihren Kindern?
[Und wi gejt es Iren Kindern?]
I jak się miewają Pani dzieci?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Vielen Dank. Ganz gut. Mein Sohn und seine Familie haben Urlaub an der Ostsee gemacht. Sie sind sehr zufrieden.
[Filen Dank. Ganc gut. Majn Zon und zajne Familje haben Urlałb an der Ostzee gemacht. Zi zind zea cufriden.]
Dziękuję. Całkiem dobrze. Mój syn i jego rodzina byli na urlopie nad Bałtykiem. Są bardzo zadowoleni.
Das ist ja schön. Und wie geht es der kleinen Enkelin?
[Das yst ja szyn. Und wi gejt es der klajnen Enkelin?]
To pięknie. A jak się miewa mała wnuczka?
Sehr gut. Sie wächst so schnell. Ich vermisse Sie.
[Zea gut. Zi wekst zo sznel. Iś fermise Zi.]
Bardzo dobrze. Tak szybko rośnie. Tęsknię za nią.
Es muss bestimmt schwer für Sie sein, dass Sie für viele Wochen ins Ausland fahren, oder?
[Es mus besztymt szwea fyr Zi zajn, das Zi fyr file Wochen ins Ałsland faren, oda?]
To musi na pewno być ciężkie dla Pani, że jeździ pani na wiele tygodni za granicę, prawda?
Ich habe mich schon daran gewöhnt. Selbstverständlich vermisse ich meine Familie, aber zum Glück kann ich sie anrufen und sogar per Skype sehen.
[Iś habe miś szon daran gewynt. Zelbstfersztendliś fermise iś majne Familje, aba cum Glyk kan iś zi anrufen und zoga per Skajp zejen.]
Już się do tego przyzwyczaiłam. Oczywiście tęsknię za moją rodziną, ale na szczęście mogę do nich zadzwonić czy nawet zobaczyć przez Skype’a.
Ah, das Internet – ich verstehe nichts davon.
[Ach, das Internet – iś ferszteje niśts dafon.]
Ach, Internet – nic z niego nie rozumiem.
Ich kann Ihnen mal zeigen, wie es funktioniert. Wenn mich meine Kinder anrufen, sehe ich was sie gerade machen, da sie eine Videokamera im Computer haben und sie sehen mich auch.
[Iś kan Inen mal cajgen, wi es funkcjonirt. Wen miś majne Kinda anrufen, zeje iś was zi gerade machen, da zi ajne Wideokamera im Kompjuta haben und zi zejen miś ałch.]
Mogę kiedyś Pani pokazać, jak to działa. Kiedy dzwonię do moich dzieci, widzę, co właśnie robią, bo mają kamerę wideo w komputerze i oni też mnie widzą.
Das ist ja toll. Als ich jung war, konnte man nur Briefe schreiben.
[Das yst ja tol. Als iś jung wa, konte man nuła Brife szrajben.]
To świetne. Jak byłam młoda, można było tylko wysyłać listy.
Zum Glück gibt es jetzt auch andere Möglichkeiten.
[Cum Glyk gibt es ject ałch andere Mygliśkajten.]
Na szczęście są teraz także inne możliwości.
3
Na chwilę przerwałyśmy rozmowę, kiedy poszłam do kuchni przyszykować herbatę. Po powrocie moja podopieczna zapytała:
Und haben Sie keine Gewissensbisse, dass Sie nicht immer an Ort und Stelle sind und Ihren Kindern nicht jederzeit helfen können?
[Und haben Zi kajne Gewisensbyse, das Zi niśt yma an Ort und Sztele zind und Iren Kindern niśt jedacajt helfen kynen?]
A nie ma Pani wyrzutów sumienia, że nie zawsze jest Pani na miejscu i nie może pomóc dzieciom w każdej chwili?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Gewissensbisse habe ich zum Glück nicht. Meine Kinder wohnen in einer anderen Stadt als ich, wir sehen uns sogar in Polen nicht jeden Tag.
[Gewisensbyse habe iś cum Glyk niśt. Majne Kinda wonen in ajna anderen Sztat als iś, wija zejen uns zoga in Polen niśt jeden Tag.]
Wyrzutów sumienia na szczęście nie mam. Moje dzieci mieszkają w innym mieście niż ja, nawet w Polsce nie widujemy się codziennie.
Ich bewundere Sie.
[Iś bewundere Zi.]
Podziwiam Panią.
Danke, Frau Schulz. Ich mag meine Arbeit und ich kann es mir nicht vorstellen, jeden Tag acht Stunden zu arbeiten.
[Danke, Frał Szulc. Iś mag majne Arbajt und iś kan es mija niśt forsztelen, jeden Tag acht Sztunden cu arbajten.]
Dziękuję, Pani Schulz. Lubię moją pracę i nie umiem sobie wyobrazić, by pracować każdego dnia po osiem godzin.
Warum?
[Warum?]
Dlaczego?
Es passt mir besser, wenn ich nach Polen für vier Wochen fahre und dann kann ich mich sowohl mit meiner Familie als auch mit meinen Freunden treffen, weil ich viel Zeit habe.
[Es past mija besa, wen iś nach Polen fyr fija Wochen fare und dan kan iś miś zowol mit majna Familje als ałch mit majnen Frojnden trefen, wajl iś fil Cajt habe.]
Bardziej mi odpowiada, kiedy jadę do Polski na cztery tygodnie i wtedy mogę spotkać się zarówno z moją rodziną, jak i moimi przyjaciółmi, bo mam dużo czasu.
Das stimmt.
[Das sztymt.]
To prawda.
Außerdem verdiene ich viel mehr als in Polen und dank dessen kann ich meinen Kindern manchmal finanziell helfen und mir sogar einen kleinen Urlaub gönnen.
[Ałsadejm ferdine iś fil mea als in Polen und dank desen kan iś majnen Kindern manśmal financjel helfen und mija zoga ajnen klajnen Urlałb gynen.]
Poza tym zarabiam dużo więcej niż w Polsce i dzięki temu mogę czasami pomóc finansowo moim dzieciom, a sobie pozwolić nawet na jakieś małe wczasy.
Es freut mich, dass Sie Ihre Arbeit gern haben. Das sieht man. Sie sind eine wunderbare Betreuerin und hilfsbereite Person. Ich bin Ihnen dafür dankbar.
[Es frojt miś, das Zi Ire Arbajt gern haben. Das zijt man. Zi zind ajne wundabare Betrojerin und hilfsberajte Per-zon. Iś bin Inen dafyr dankbar.]
Cieszę się, że lubi Pani swoją pracę. To widać. Jest Pani wspaniałą opiekunką i pomocną osobą. Jestem Pani za to wdzięczna.
Frau Schulz, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ich schlage vor, wir machen einen Spaziergang und besuchen Ihren Sohn.
[Frał Szulc, das yst wirkliś zea net fon Inen. Iś szlage for, wija machen ajnen Szpacijagang und bezuchen Iren Zon.]
Pani Schulz, to naprawdę bardzo miłe z Pani strony. Proponuję, żebyśmy poszły na spacer i odwiedziły Pani syna.
Ausgezeichnet, also gehen wir.
[Ałsgecajśnet, alzo gejen wija.]
Wyśmienicie, zatem chodźmy.

Dodaj komentarz

Komentarze

Margaret
Jak zwykle bardzo dobra lekcja. Słownictwo bardzo przydatne. Gratuluję kreatywności w opracowywaniu lekcji i serdecznie pozdrawiam - Margaret
Bozena Tekien
super lekcja, dziekuje Bozena..
Barbara
jak zwykle super przgotowana lekcja. pobieram materiały i zaczynam naukę :) pozdrawiam

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Kliknij i zadzwoń +48 12 341 15 15