Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Pamiętaj charakterystyczne miejsca

Gdy dopiero poznajesz swoją okolicę, zwracaj uwagę na charakterystyczne obiekty, które znajdziesz przy trasie do domu podopiecznego. Dzięki takim skojarzeniom będzie Ci łatwiej się zorientować, gdzie jesteś lub w razie zgubienia właściwej drogi, poprosić o pomoc.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 8

Wie schöne Umgebung - czyli Basia poznaje okolicę

Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni zgodnie z zapowiedziami meteorologów przyniósł słońce. Uznałam, że to dobra okazja, by zabrać Panią Doris na spacer. Nie spodziewałam się jednak tego, że moja propozycja stanie się  dla niej pretekstem do opowieści o okolicy, miejscach wartych odwiedzenia, a nawet do przywołania wspomnień z czasów jej młodości.

1

Kiedy zasugerowałam wyjście na spacer, pani Doris ucieszyła się, że będzie mogła oprowadzić mnie po okolicy i zabrać tam, gdzie sama bywała. Chętnie przystałam na tę propozycję. Spacer mógł się wydłużyć, więc wzięłam wózek, który mógł się przydać pani Doris w razie zmęczenia:

— Frau Schulz, wir haben heute so einen schönen Tag. Haben Sie vielleicht Lust, spazieren zu gehen? [Frał Szulc, wija haben hojte zo ajnen schynen Tag. Haben Zi filajśt Lust szpaciren cu gejen?]
— Pani Schulz, mamy dzisiaj taki piękny dzień. Może ma Pani ochotę wyjść na spacer?
— Ja, ich habe auch schon daran gedacht. Ich möchte Ihnen die Umgebung und meine Lieblingsplätze zeigen. [Ja, iś habe ałch szon daran gedacht. Iś myśte Inen di Umgejbung und majne Liblingsplece cajgen.]
— Tak, też już o tym myślałam. Chciałabym pokazać Pani okolicę i moje ulubione miejsca.
— Also wir nehmen den Rollstuhl mit, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit wir draußen verbringen werden. [Alzo wija nejmen den Rolsztul mit, wajl iś nyśt wajs, wi fil Cajt wija drałsen ferbringen werden.]
— Tak więc weźmiemy z nami wózek inwalidzki, ponieważ nie wiem, ile czasu spędzimy na zewnątrz.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Pani Doris nie wiedziała, do którego autobusu musimy wsiąść. Poleciła mi sprawdzić w rozkładzie jazdy lub dowiedzieć się u kogoś z oczekujących:

— Mit welchem Bus können wir ins Zentrum fahren? [Mit welsiem Bus kynen wija ins Centrum faren?]
— Którym autobusem dojedziemy do centrum?
— Keine Ahnung. Das müssen Sie selbst prüfen oder jemanden fragen. [Kajne Anung. Das mysen Zi zelbst pryfen oda jemanden fragen.]
— Nie mam pojęcia. Musi Pani sama sprawdzić albo kogoś zapytać.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Udało mi się od razu uzyskać informację o numerze autobusu i ilości przystanków do celu podróży:

— Entschuldigung, wie komme ich ins Zentrum? [Entszuldigung, wi kome iś ins Zentrum?]
— Przepraszam, jak dojadę do centrum?
— Nehmen Sie bitte den Bus Nummer 131. Sie müssen vier Haltestellen fahren und an der fünften aussteigen. Die Haltestelle heißt "Am Marktplatz". [Nejmen Zi byte den Bus Numa ajnhundertajnunddrajcyś, Zi mysen fija Haltesztelen faren und an der fynften ałssztajgen. Di Haltesztele hajst "Am Marktplac".]
— Proszę wsiąść w autobus numer 131. Musi Pani przejechać cztery przystanki i wysiąść na piątym. Przystanek nazywa się "Am Marktplatz".
— Ok, vielen Dank. [Ok, filen Dank.]
— Ok, dziękuję bardzo.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Na miejscu zobaczyłyśmy stary kościół. Pani Doris pokazując go wspomniała, że jest najpiękniejszy w mieście i powiedziała, że muszę zobaczyć, jak wygląda w środku. Później wstąpiłyśmy do pobliskiej kawiarni na herbatę:

— Och, da müssen wir unbedingt rein. Das ist die schönste Kirche der Stadt, sie wurde im achtzehnten Jahrhundert auf den Ruinen der alten Kapelle gebaut. Der Gottesdienst findet hier nur einmal im Jahr statt. [Och, da mysen wija unbedingt rajn. Das yst di szynste Kirsie der Sztad, zi wurde im achcejnten Jarhundert ałf den Ruinen der alten Kapele gebałt. Der Gotesdinst findet hija nuła ajnmal im Jar sztat.]
— Och, musimy koniecznie wejść do środka. To jest najpiękniejszy kościół w mieście, został zbudowany w osiemnastym wieku na gruzach starej kaplicy. Msza święta odbywa się tu tylko raz do roku.
— Und ist das an einem konkreten Tag? [Und yst das an ajnem konkreten Tag?]
— Czy to jest jakiś konkretny dzień?
— Ja, das ist immer die Christmesse. Ich nehme jedes Jahr an dieser Messe teil. Das ist unsere Familientradition. [Ja, das yst ima di Kristmese. Iś nejme jedes Jar an dizer Mese tajl. Das yst unzere Familientradicjon.]
— Tak, to jest zawsze pasterka. Ja biorę w niej udział każdego roku. To jest nasza rodzinna tradycja.
— Schauen Sie, hier gibt es ein schönes Café. Möchten Sie etwas trinken? [Szałen Zi, hija gibt es ajne szyne Kafe. Myśten Zi etfas trinken?]
— Proszę popatrzeć, tu jest piękna kawiarnia. Chciałaby się Pani czegoś napić?
— Ja. Wir könnten eine Tasse Tee trinken. Ich habe Lust auf Himbeertee. [Ja. Wija kynten ajne Tase Tee trinken. Iś habe Lust ałf Himberentee.]
— Tak. Mogłybyśmy wypić filiżankę herbaty. Mam ochotę na herbatę malinową.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
5

W trakcie spaceru pani Doris opowiadała o mijanym przez nas hotelu, który powstał na gruzach jej domu rodzinnego. Pamiętała o nieistniejącym już placu zabaw, na którym spędzała czas wspólnie z siostrą:

— Frau Oleksy, sehen Sie dieses Hotel? Vor vielen Jahren hat auf diesem Platz ein altes Mietshaus gestanden, wo ich aufgewachsen bin. Hinter dem Mietshaus befand sich ein großer Spielplatz, auf dem ich meine Kindheit mit meiner Schwester verbracht habe. Meine Schwester ist schon gestorben und ihre Kinder sind ins Ausland gegangen. [Frał Oleksy, zejen Zi dizes Hotel? For filen Jaren hat ałf dizem Plac ajn altes Mithałs gesztanden, wo iś ałfgewaksen bin. Hinta dem Mic-hałs befand ziś ajn grosa Szpilplac, ałf dem iś majne Kindhajt mit majna Szfesta ferbracht habe. Majne Szfesta yst szon gesztorben und ire Kinda zind ins Ałsland gegangen.]
— Pani Oleksy, widzi Pani ten hotel? Przed wieloma laty w tym miejscu stała stara kamienica, w której się wychowałam. Za kamienicą był duży plac zabaw, gdzie spędzałam wolny czas ze swoją siostrą. Ona już nie żyje, a jej dzieci wyjechały za granicę.
— Sie haben so schöne Erinnerungen, die mit dieser Umgebung verbunden sind. [Zi haben zo szyne Erinerungen, di mit diza Umgejbung ferbunden zind.]
— Ma pani piękne wspomnienia związane z tą okolicą.
— Ich habe viele Dinge vergessen, aber die schönsten Erinnerungen bleiben immer im Gedächtnis. [Iś habe file Dinge fergesen, aba di szynsten Erinerungen blajben ima im Gedeśtnis.]
— Dużo rzeczy zapomniałam, ale najpiękniejsze wspomnienia pozostają zawsze w pamięci.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
6

Dotarłyśmy do sklepu z herbatami świata i wiedziałam już, gdzie kupować malinową dla pani Doris. Zrobiło się chłodno, więc trzeba było zakończyć spacer. W drodze powrotnej minęłyśmy park i piekarnię, która słynie z najlepszych precli:

— Hier gibt es ein gutes Geschäft mit Tee aus aller Welt. Sie können da meinen Lieblingstee kaufen. [Hija gibt es ajn gutes Geszeft mit Tee ałs ala Welt. Zi kynen da majnen Liblingstee kałfen.]
— Tu jest bardzo dobry sklep z herbatami z całego świata. Może pani kupić w nim moją ulubioną herbatę.
— Seit wann existiert das Geschäft? [Zajt wan egzistirt das Geszeft?]
— Od kiedy on istnieje?
— Seitdem ich denken kann. Es wird kalt. Ich denke, wir können schon zurück. Unterwegs zeige ich Ihnen noch einen schönen Park, wo man die Freizeit verbringen kann. Dort ist es wirklich schön. Und vor dem Park gibt es eine Bäckerei, in der man die besten Brezeln in Bayern kaufen kann. [Zajtdem iś denken kan. Es wird kalt. Iś denke, wija kynen szon curyk. Untawegs cajge iś Inen noch ajnen szynen Park, wo man di Frajcajt ferbringen kan. Dort yst es wirkliś szyn. Und for dem Park gibt es ajne Bekeraj, in der man di besten Breceln in Bajern kałfen kan.]
— Odkąd pamiętam. Zrobiło się zimno. Myślę, że możemy wracać z powrotem. Po drodze pokażę Pani jeszcze piękny park, gdzie można spędzać wolny czas. Tam jest naprawdę pięknie. A przed parkiem znajduje się piekarnia, w której można kupić najlepsze precle w całej Bawarii.
— Ok, also ich decke Sie mit der Wolldecke zu und rufe Herr Schulz an. Er holt uns ab und fährt uns nach Hause. [Ok, alzo iś deke Zi mit der Woldeke cu und rufe Her Szulc an. Er holt uns ab und fert uns nach Hałze.]
— Ok, w takim razie przykryję Panią kocem i zadzwonię po pana Sculza. On nas odbierze i zawiezie do domu.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Ten dzień obfitował w informacje o najbliższej okolicy.  Dla mojej podopiecznej były one ważne, bo budziły wspomnienia. Dla mnie były istotne dlatego, że pomogły się zorientować w planie okolicy oraz posłużyły do lepszego opisu miejsc i obiektów. Poznałam nie tylko najstarszy kościół w mieście, ale także dowiedziałam się, gdzie mogę kupić ulubioną herbatę Pani Doris i najlepsze bawarskie precle. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja zachęci Cię do spacerów i rozmów z podopiecznym. Dzięki temu dowiesz się więcej o regionie, do którego przyjechałaś i będziesz miała o czym opowiadać po powrocie do domu. Dowiesz się także więcej o swoim podopiecznym i jego życiu.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Rozwiąż krzyżówkę:

1. Ich gehe … ins Zentrum.

2. Er kann vor dem Haus wachsen.

3. Haben Sie Lust spazieren zu …

4. Ich warte auf den Bus an der …

5. Nach dem Sommer.

6. Ich fahre mit dem …

7. Sie steht im Park.

8. Ich möchte in der … wohnen.

 

Kreuzwortraetsel

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Redakcja serwisu:

@Ewa, dziękujemy za komentarz! Błąd w słowniczku oczywiście poprawimy, pozdrawiamy!

Ewa Górka-Niwińska:

witam, uwazam,ze tłumaczenia nie powinny utrudniać pracy przy ćwiczeniach,zwłaszcza,ze lekcja nie jest łatwa.Np.zdanie "Und ist das an einem konkreten Tag"myslę,że powinno byc przetłumaczone -jest to jakiegoś konkretnego dnia?wtedy automatyczne nasuwa sie myśl o Dativ.I jeszcze uwaga -w słowniczku jest die Cafe zamiast das Cafe.Baaaaaaardzo lubie wasze lekcje.pozdrawiam

Maria:

Droga redakcjo.Ta lekcja ma wyjątkowo trudne zwroty..trochę się pogubiłam..;( ale się nie poddaję!!! serdecznie pozdrawiam.

wanda bujnowska:

jezyk niemiecki ,zostal bardzo ladnie opracowany.pozdrawiam