Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Śpiewaj po niemiecku

Co powiecie na to, by nauczyć się jakiejś niemieckiej piosenki? Można zacząć nawet od „Hoch soll er leben“ czyli „Sto lat“. A może senior czegoś Was nauczy – często bardzo to lubią. Życzę Wam śpiewającej znajomości niemieckiego.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 75

Basia auf dem Land – czyli wakacyjny wyjazd

Za oknem piękne lato, więc przypomniał mi się pewien letni dzień sprzed kilku lat, kiedy pani Doris była jeszcze w nieco lepszej kondycji. Posłuchajcie.

1

Chyba była to niedziela, bardzo słoneczna i aż chciało się gdzieś pojechać za miasto. Umiałam już wtedy prowadzić auto w Niemczech, więc zaproponowałam mojej podopiecznej małą wycieczkę.

— Schönes Wetter haben wir heute. [Szynes Weta haben wija hojte.]
— Mamy dzisiaj ładną pogodę.
— Oh ja, das Wetter ist herrlich. Und gleich kommt mein Enkel zu Besuch. [Oh ja, das Weta yst herliś. Und glajś komt majn Enkel cu Bezuch.]
— Och tak. Pogoda jest wspaniała. A za chwilę przyjdzie w odwiedziny mój wnuk.
— Ich habe einen Vorschlag. Vielleicht machen wir zusammen einen kleinen Ausflug. [Iś habe ajnen Forszlag. Filajśt machen wija cuzamen ajnen klajnen Ałsflug.]
— Mam propozycję. Może wybierzemy się razem na małą wycieczkę.
— Ah ja? Wohin denn? [Ah ja? Wohin den?]
— Ach tak? A dokąd?
— Wissen Sie noch, als Sie mir von der schönen Gegend auf dem Land erzählt haben? Wo viele Tiere leben und man sogar eine Tasse Kaffee auf der Aussichtsterrasse trinken kann? [Wisen Zi noch, als Zi mija fon der szynen Gejgend ałf dem Land ercejlt haben?Wo file Tire lejben und man zoga ajne Tase Kafe ałf der Ałs-zyśtsterase trinken kan?]
— Pamięta Pani, jak opowiadała mi o pięknej okolicy na wsi? Gdzie żyje dużo zwierząt i na tarasie widokowym można wypić nawet filiżankę kawy?
— Oh ja, natürlich. Als mein Mann noch lebte, sind wir dort fast jeden Sommer hingefahren. Das ist eine wunderbare Idee. [Oh ja, natyrliś. Als majn Man noch lejbte, zind wija dort fast jeden Zoma hingefaren. Das yst ajne wundabare Idee.]
— Och tak, oczywiście. Jak żył mój mąż, jeździliśmy tam prawie każdego lata. To wspaniały pomysł.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Poczekałyśmy aż pan Hans przywiezie synka do babci i zapytałyśmy, czy miałby coś przeciwko naszym planom. Od razu się zgodził i chyba nawet trochę żałował, że nie było z nami jego żony, bo wtedy moglibyśmy pojechać wszyscy razem.

— Ich glaube Ihr Enkel hat Spaß. [Iś glałbe Ija Enkel hat Szpas.]
— Myślę, że Pani wnuk dobrze się bawi.
— Sein Anblick erfreut mein Herz. [Zajn Anblik erfrojt majn Herc.]
— Jego widok cieszy moje serce.
— Er füttert jetzt die Ziegen. Gleich drüben sind auch Schafe zu sehen. [Er fytert ject di Cigen. Glajś dryben zind ałch Szafe cu zejen.]
— On karmi teraz kozy. Tam obok widać też owce.
— Ja, er liebt Tiere. Zu Hause hat er sogar einen Zoo aus Legosteinen. [Ja, er libt Tire. Cu Hałze hat er zoga ajnen Coo ałs Legosztajnen.]
— Tak, on kocha zwierzęta. W domu ma nawet zoo z klocków lego.
— Wollen wir einen kleinen Spaziergang machen? [Wolen wija ajnen klajnen Szpacirgang machen?]
— Chcemy przejść się na krótki spacer?
— Ja, gerne. Ich zeige Ihnen, wo wir mit meinem Mann gewöhnlich spazieren gegangen sind. [Ja, gerne. Iś cajge Inen, wo wija mit majnem Man gewynliś szpaciren gegangen zind.]
— Tak, chętnie. Pokażę Pani, gdzie z moim mężem zazwyczaj chodziliśmy na spacery.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Ruszyliśmy na mały spacer po okolicy, a pani Doris opowiadała mi, jak to wszystko wyglądało 20-30 lat temu, kiedy przyjeżdżała tutaj z mężem i małym Hansem.

— Hier gab es früher eine Windmühle und dort einen Pferdestall. [Hija gab es fryja ajne Windmyle und dort ajnen Pferdesztal.]
— Tutaj był dawniej wiatrak, a tam stajnia dla koni.
— Es ist wirklich schön hier. Mochte Ihr Mann Tiere? [Es yst wirkliś szyn hija. Mochte Ija Man Tire?]
— Tutaj jest naprawdę pięknie. Czy Pani mąż lubił zwierzęta?
— Ja, sehr. Als Kind wohnte er auf einem Bauernhof und hat seinen Eltern geholfen. Er hat Kühe gemelkt und Schweine gefüttert. [Ja, zea. Als Kind wonte er ałf ajnem Bałernhof und hat zajnen Eltern geholfen. Er hat Kyje gemelkt und Szwajne gefytert.]
— Tak, bardzo. Jako dziecko mieszkał w gospodarstwie i pomagał swoim rodzicom. Doił krowy i karmił świnie.
— Das habe ich als Kind auch gemacht. Wollen wir frische Milch kaufen, Frau Schulz? [Das habe iś als Kind ałch gemacht. Wolen wija frysze Milś kałfen, Frał Szulc?]
— Też to robiłam jako dziecko. Chcemy kupić świeże mleko, pani Schulz?
— Oh ja, natürlich. Ich habe es ganz vergessen. Frische Milch von den Kühen und Eier von Freigehegen. [Oh ja, natyrliś. Iś habe es ganc fergesen. Frysze Milś fon den Kyjen und Aja von Frajgejegen.]
— Och tak, naturalnie. Już całkiem to zapomniałam. Świeże mleko od krów i jaja od kur z wolnego wybiegu.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Taras nie był duży, ale był z niego piękny widok. Usiedliśmy tam, by czegoś się napić i odpocząć.

— Vielleicht machen wir jetzt eine kleine Pause, Frau Schulz? [Filajśt machen wija ject ajne klajne Pałze, Frał Szulc?]
— Może zrobimy teraz małą przerwę, pani Schulz?
— Ja, ich bin schon ein bisschen erschöpft. [Ja, iś bin szon ajn bissien erszypft.]
— Tak, jestem już trochę wyczerpana.
— Setzen wir uns auf der Terrasse. Ich bestelle für Sie einen Kaffee und ein Stück Käsekuchen. [Zecen wija uns ałf der Terase. Iś besztele fyr Zi ajnen Kafe und ajn Sztyk Kejzekuchen.]
— Usiądźmy na tarasie. Zamówię dla Pani kawę i kawałek sernika.
— Und noch ein Glass Orangensaft für den kleinen Burschen. [Und noch ajn Glas Oranżenzaft fyr den klajnen Burszen.]
— I jeszcze szklankę soku pomarańczowego dla tego małego łobuza.
— Ja, natürlich. [Ja, natyrliś.]
— Tak, oczywiście.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
5

Zamówiłam dla nas napoje i wróciłam do starszej pani, by powygrzewać się w popołudniowym słońcu. Zaskoczyło mnie wzruszenie pani Doris...

— Ah wissen Sie, Frau Oleksy, das war ein sehr schöner Tag. Ich bin Ihnen sehr dankbar. [Ah wisen Zi, Frał Oleksy, das wa ajn zea szyna Tag. Iś bin Inen zea dankbar.]
— Ach, wie Pani co, Pani Oleksy, to był bardzo piękny dzień. Jestem Pani bardzo wdzięczna.
— Gern geschehen. Es freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. [Gern geszejen. Es frojt miś, das es Inen gefalen hat.]
— Nie ma za co. Cieszę się, że się Pani podobało.
— Sie haben mich an die schönste Zeit meines Lebens erinnert. Das waren wirklich herrliche Tage. [Zi haben miś an di szynste Cajt majnes Lejbens erinert. Das waren wirkliś herlisie Tage.]
— Przypomniała mi Pani o najpiękniejszych momentach mojego życia. To były naprawdę wspaniałe dni.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

To był dobry dzień, dal i mnie i mojej podopiecznej dużo dobrej energii i uśmiechu. Aż trudno uwierzyć, że tak blisko ogromnego Monachium są takie urokliwe zakątki na wsi.

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Maria:

Lekcje sa swietne,dziekuje! Czekam na kolejna

Redakcja serwisu:

Sprawdziliśmy i pani Basia nie studiowała w Lublinie, pozdrawiamy :)

Wiesława:

Lekcja ta zapoznała mnie z nowymi słówkami, jakie używa się na wsi. Do tej pory nie miałam takiej możliwości.

ELzbieta:

Witam Mam ptanie, czy Pani studiowała historie na UMCS w Lublinie