Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
ATERIMA MED to pewna i sprawdzona firma – jesteśmy na rynku opieki już ponad 10 lat!
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
W opinii Opiekunek24 jesteśmy numerem 1 wśród firm świadczących usługi opieki.
Pomagamy w dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości Opiekuna. Porozmawiajmy!
98% Opiekunów i podopiecznych jest zadowolona ze współpracy z nami. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów!
Do grona Opiekunów ATERIMA MED właśnie dołączyła kolejna Opiekunka. Dziękujemy za zaufanie!
Najlepsze oferty schodzą jak świeże bułeczki. Teraz przegląda je 11 osób.
Teraz nasze oferty sprawdza 7 osób.
Nasze oferty weryfikuje teraz 17 osób.
W tej chwili nasi koordynatorzy potwierdzają oferty z 18 Opiekunkami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna 87 Opiekunek.
Świętujemy! Właśnie podpisaliśmy umowę z kolejną Opiekunką!
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmienniczką.
Rok 2022 to rok wyższych stawek za zlecenie. Dobrze zarabiaj z ATERIMA MED.
5 gwarancji bezpieczeństwa – wyjedź na zlecenie ze spokojną głową. Dajemy poczucie bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Jesteśmy w razie potrzeby – zapewniamy indywidualną opiekę Koordynatora.
Pomagamy w opiece nad podopiecznym – służymy fachową poradą Zespołu Pielęgniarskiego.
Oferujemy bezpłatne cykle webinarów z certyfikatem „Profesjonalni w opiece”– tylko dla Opiekunów ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna – oferujemy pakiet dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19.
Zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem z adresu pod adres.
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do potrzeb i możliwości Opiekuna.

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 70: Familienzuwachs - czyli Basia zostaje babcią

Lekcja nr 70: Familienzuwachs - czyli Basia zostaje babcią

Przełom roku to dobry czas na planowanie nowych celów – także tych związanych z nauką niemieckiego. Spróbuj wyznaczyć postanowienie na najbliższe 12 miesięcy. Na przykład: w każdym tygodniu poznam 10 nowych słówek lub założę notes, w którym codziennie zapiszę nowe wyrażenie. Trzymam kciuki za realizację!
1
Całą drogę do Monachium myślałam o wnuczce. Wyjazd od niej i mojego syna nie był łatwy, ale po wejściu do domu Pani Doris zrobiło mi się miło, bo ewidentnie ucieszyła się na mój widok.
Hallo Frau Schulz, ich bin wieder da!
[Halo, Frał Szulc, iś bin wida da!]
Dzień dobry Pani Schulz, już jestem!
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Frau Oleksy, wo waren Sie denn?
[Frał Oleksy, wo waren Zi den?]
Pani Oleksy, gdzie Pani była?
Ich war in Polen bei meinen Verwandten.
[Iś waa in Polen baj majnen Ferwandten.]
Byłam w Polsce u moich krewnych.
Ach, wie schön. Haben Sie mir etwas mitgebracht?
[Ach, wi szyn. Haben Zi mija etfas mitgebracht?]
Ach, jak pięknie. Przywiozła mi Pani coś?
Ich habe ein paar Fotos aus der Heimat dabei. Warten Sie einen Moment! Ich will mich nur kurz frisch machen. Dann zeige ich Ihnen die Bilder.
[Iś habe ajn paa Fotos ałs der Hajmat dabaj. Warten Zi ajnen Moment! Iś wil miś nuła kurc frysz machen. Dan cajge iś Inen di Bilda.]
Mam przy sobie kilka zdjęć z mojej ojczyzny. Proszę chwilkę poczekać! Chcę się tylko szybko odświeżyć. Potem pokażę Pani zdjęcia.
2
Poszłam na chwilę do łazienki, a potem do mojego pokoju. W walizce odszukałam album ze zdjęciami, który ostatnio sprezentowali mi syn i synowa.
Warum sind Sie denn nach Hause gefahren?
[Warum zind Zi den nach Hałze gefaren?]
Dlaczego pojechała Pani do domu?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich war bei der Taufe meiner Enkelin.
[Iś waa baj der Tałfe majna Enkelin.]
Byłam na chrzcie mojej wnuczki.
Sie sind schon Oma?
[Zi zind szon Oma?]
Jest już Pani babcią?
Ja, vor einem halben Jahr bin ich Großmutter geworden.
[Ja, for ajnem halben Jar bin iś Grosmuta geworden.]
Tak, pół roku temu zostałam babcią.
Echt? Wie heißt denn die kleine Maus?
[Eśt? Wi hajst den di klajne Małs?]
Naprawdę? Jak się nazywa ta mała myszka?
Sie heißt Karolina Basia.
[Zi hajst Karolina Basia.]
Nazywa się Karolina Basia.
Basia? So wie Sie?
[Basia? Zo wi Zi?]
Basia? Tak jak Pani?
Genau. Karolina ist ihr Rufname. Basia ist der Zweitname.
[Genał. Karolina yst ija Rufname. Basia yst der Cfajtname.]
Dokładnie. Karolina to jej pierwsze imię. Basia to drugie imię.
Da sind Sie bestimmt sehr stolz.
[Da zind Zi besztymt zea sztolc.]
Jest Pani na pewno bardzo dumna.
Und wie! Schauen Sie mal. Auf diesem Bild sehen Sie Karolina in der Kirche.
[Und wi! Szałen Zi mal. Ałf dizem Bild zejen Si Karolina in der Kirsie.]
I to jak! Proszę zobaczyć. Na tym zdjęciu widzi Pani Karolinę w kościele.
Was für ein hübsches Taufkleid sie trägt.
[Was fyr ajn hybszes Tałfklajd zi tregt.]
Jaką ma piękną sukienkę do chrztu.
Finden Sie? Ich habe es für meine Enkelin selbst genäht.
[Finden Zi? Is habe es fyr majne Enkelin zelbst genejt.]
Tak Pani myśli? Sama ją uszyłam dla mojej wnuczki.
Das ist aber toll.
[Das yst aba tol.]
To jest super.
Ja, es war ziemlich viel Arbeit.
[Ja, es waa cimliś fil Arbajt.]
Tak, było z tym dość dużo pracy.
Wer sind denn eigentlich die Taufpaten?
[Wer zind den ajgentliś di Tałfpaten?]
Kim są właściwie chrzestni?
Das sind die Schwester meiner Schwiegertochter und der beste Freund von meinem Sohn.
[Das zind di Szwesta majna Szwigatochta und der beste Frojnd von majnem Zon.]
To siostra mojej synowej i najlepszy przyjaciel mojego syna.
Möchten Sie noch mehr Enkelkinder haben?
[Myśten Zi noch mea Enkelkinda haben?]
Chciałaby Pani mieć jeszcze więcej wnucząt?
Klar. Aber ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre, bis das nächste Kind kommt.
[Klaa. Aba iś glałbe, es dałert noch ajn paa Jare, bis das nechste Kind komt.]
Oczywiście. Ale wydaje mi się, że to potrwa jeszcze kilka lat, zanim pojawi się następne dziecko.
Warum?
[Warum?]
Dlaczego?
Meine Schwiegertochter möchte gern noch zwei Kinder. Mein Sohn ist mit einem zufrieden. Das ist schon genug Stress für ihn.
[Majne Szwigatochta myśte gern noch cfaj Kinda. Majn Zon yst mit ajnem cufriden. Das yst szon genug Sztres fyr in.]
Moja synowa chciałaby mieć jeszcze dwójkę dzieci. Mój syn jest zadowolony z jednego. To dla niego i tak wystarczający stres.
Ja, das kann ich verstehen.
[Ja, das kan iś fersztejen.]
Tak, mogę to zrozumieć.
3
Widziałam, że zarówno temat, jak i zdjęcia zainteresowały i ożywiły Panią Schultz. Zrobiłam krótką przerwę na zaparzenie herbaty i wróciłam do rozmowy o rodzinach.
Wie ist denn das in Deutschland? Sind die Familien eher groß oder eher klein?
[Wi yst den das in Dojczland? Zind di Familjen eja gros oda klajn?]
A jak to jest w Niemczech? Rodziny są raczej większe czy mniejsze?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Die jungen Leute bekommen heute sehr spät Nachwuchs. Oft erst mit 30 oder 35.
[Di jungen Lojte bekomen hojte zea szpejt Nachwuks. Oft erst mit drajsyś oda fynfunddrajsyś.]
Młodzi ludzie mają teraz potomstwo bardzo późno. Często w wieku 30 lub 35 lat.
Echt? Warum ist das so?
[Eśt? Warum yst das zo?]
Naprawdę? Dlaczego tak?
Ich habe gehört, die meisten wollen erst studieren, reisen, Karriere machen.
[Iś habe gehyrt, di majsten wolen erst sztudiren, rajzen, Karjere machen.]
Słyszałam, że większość chce najpierw studiować, podróżować, zrobić karierę.
Die Kinderplanung muss also warten.
[Di Kindaplanung mus alzo warten.]
Planowanie dzieci musi więc poczekać.
Stimmt. Viele Paare bleiben sogar kinderlos.
[Sztymt. File Paare blajben zoga kindalos.]
Zgadza się. Wiele par pozostaje nawet bezdzietne.
In einer Zeitung habe ich neulich gelesen, dass immer mehr junge deutsche Paare gar nicht heiraten wollen.
[In ajna Cajtung habe iś nojliś gelejzen, das yma mea junge dojcze Paare gaa niśt hajraten wolen.]
Czytałam niedawno w gazecie, że coraz więcej młodych niemieckich par nie chce się w ogóle pobierać.
Richtig. Sie leben dann zusammen, aber halt ohne Trauschein.
[Ryśtyś. Zi lejben dan cuzamen, aba halt one Trałszajn.]
Zgadza się. Żyją razem, ale bez aktu ślubu.
Naja, jeder muss seinen eigenen Weg finden, nicht wahr?
[Naja, jeda mus zajnen ajgenen Weg finden, niśt waa?]
No tak, każdy musi odnaleźć swoją własną drogę, nieprawdaż?
Ich denke auch. So, aber jetzt zeigen Sie mir bitte noch mehr Fotos von Ihrer Familie.
[Iś denke ałch. Zo, aba ject cajgen Zi mija byte mea Fotos fon Ira Familje.]
Też tak myślę. No, ale teraz proszę pokazać mi więcej zdjęć Pani rodziny.
Das war’s leider schon. Aber wenn Sie wollen, können wir uns ein altes Album von Ihnen anschauen.
[Das wars lajda szon. Aba wen Zi wolen, kynen wija uns ajn altes Album fon Inen anszałen.]
Niestety, to wszystko. Ale jeżeli Pani chce, możemy obejrzeć Pani stary album ze zdjęciami.
Gute Idee. Dann gehen Sie doch bitte mal zum Bücherregal.
[Gute Idee. Dan gejen Zi doch byte mal cum Bysiaregal.]
Dobry pomysł. Proszę w takim razie iść do regału z książkami.
Okay.
[Okej.]
Okej.

Dodaj komentarz

Komentarze

Barbara Szczepaniak
Dzięki. Zawsze chętnie otwieram i czytam maile z Waszą lekcją.
Redakcja serwisu
Dziękujemy za wszystkie miłe komentarze :)
Halina Pietyra
Lekcja bardzo praktyczna.Kiedy pracowalam w Niemczech podopieczna często pytała o moją rodzinę.
Dorota Bąba
Bardzo przyjemna nauka ,różnorodność słów ,lekkie i przydatne dialogi :) pozdrawiam osoby pracujące nad kursem
Jolanta Bilska
Bardzo ładnie opracowana lekcja. Dobre dialogi, które na pewno przydadzą się w pracy, a jednocześnie gramatyka w pigułce . Super!
Urszula Romanowska
Bardzo dobra i przydatna lekcja
Jerzy Gotkowski
Dziękuję za pamięć za materiały są przydatne pozdrawiam
Zamów bezpłatne połączenie →