Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Osłuchaj się przed telewizorem

Nawet jeśli dopiero zaczynasz uczyć się niemieckiego – oglądaj telewizję po niemiecku! Nie przejmuj się, że niewiele rozumiesz. Z czasem będzie coraz lepiej, a dzięki temu osłuchasz się z językiem. To bardzo ważne!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 68

Was läuft im Fernsehen - czyli wieczór przed telewizorem

Moja podopieczna lubiła spędzać czas w salonie – oglądanie telewizji i słuchanie radia to był jej codzienny rytuał. A jeśli do tego na stole stała herbata i coś słodkiego – wtedy pani Doris od razu miała lepszy humor ;)

1

Pewnego wieczora, jesienną porą siedziałyśmy sobie we dwie przy kruchych ciasteczkach. Wtedy starsza pani przypomniała o swoim ulubionym serialu.

— Frau Oleksy, wollen wir ein wenig fernsehen? [Frał Oleksy, wolen wija ajn weniś fernzejen?]
— Pani Oleksy, pooglądamy trochę telewizję?
— Klar, so kann ich gleich mein Deutsch etwas verbessern. [Klaa, zo kan iś glajś majn Dojcz etfas ferbesern.]
— Oczywiście, dzięki temu mogę od razu trochę poprawić mój niemiecki.
— Geben Sie mir doch bitte mal die Fernbedienung. Ich möchte den Apparat anschalten. [Gejben Zi mija doch byte mal di Fernbedinung. Iś myśte den Aparat anszalten.]
— Proszę dać mi pilot. Chciałabym włączyć telewizor.
— Hier bitte. Wollen Sie etwas Bestimmtes schauen? [Hija byte. Wolen Zi etfas Besztymtes szałen?]
— Tutaj proszę. Chce Pani obejrzeć coś konkretnego?
— Das wissen Sie doch. Am Nachmittag kommt immer meine Lieblingssendung "Rote Rosen". [Das wisen Zi doch. Am Nachmytag komt majne Liblings-zendung "Rote Rozen".]
— Przecież Pani wie. Po południu leci zawsze mój ulubiony program "Czerwone Róże"
— Ach ja, richtig. Warum gefällt Ihnen das Programm eigentlich so gut? [Ach ja, ryśtyś. Warum gefelt Inen das Program ajgentliś zo gut?]
— Ach tak, prawda. Dlaczego właściwie ten program tak się Pani podoba?
— Naja, es geht vor allem um Liebe, Eifersucht – Beziehungen eben. Mögen Sie keine Serien? [Naja, es gejt for alem um Libe, Ajfazucht – Becijungen ejben. Mygen Zi kajne Zerien?]
— No, chodzi przede wszystkim o miłość, zazdrość – ogólnie o związki. Nie lubi Pani seriali?
— Nee, nicht so gern. Ich finde, die sind oft ein bisschen kitschig. [Nee, niśt zo gern. Is finde, di zind oft ajn bis-sien kicziś.]
— Nie, niezbyt. Uważam, że są trochę kiczowate.
— Was mögen Sie denn, Frau Oleksy? [Was mygen Zi den, Frał Oleksy?]
— Co w takim razie Pani lubi, Pani Oleksy?
— Oh, ich schaue gern Krimis. [Oh, iś szałe gern Krimis.]
— Oh, oglądam chętnie kryminały.
— Ja, ich auch. Mit meinem Mann habe ich früher viele Krimis zusammen geschaut. Wir haben immer überlegt, wer der Täter ist. [Ja, iś ałch. Mit majnem Man habe iś fryja file Krimis cuzamen geszałt. Wija haben yma ybalejgt, wer der Tejta yst.]
— Tak, ja też. Razem z moim mężem oglądaliśmy wcześniej dużo kryminałów. Zawsze się zastanawialiśmy, kto jest sprawcą.
— Tatsächlich? Das mache ich auch jedes Mal. Allerdings bin ich kein sehr guter Sofa-Detektiv. [Tatzechliś? Das mache iś ałch jedes Mal. Aladyngs bin iś kajn zea guta Zofa-Detektiw.]
— Naprawdę? Ja też tak robię za każdym razem. Jednak nie jestem zbyt dobrym kanapowym detektywem.
— Oh, ich schon. Ich finde immer alles heraus. Aber wissen Sie, was mich nervt? [Oh, iś szon. Is finde yma ales herałs. Aba wisen Zi, was miś nerwt?]
— Och, a ja jestem. Zawsze wszystko ustalę. Ale wie Pani, co mnie denerwuje?
— Nein, was denn? [Najn, was den?]
— Nie, co takiego?
— Mich stört, dass es so viel Werbung gibt. [Miś sztyrt, das es zo fil Werbung gibt.]
— Przeszkadza mi, że jest tak dużo reklam.
— Ja, mich auch. Immer, wenn es spannend wird, gibt es eine Pause. [Ja, miś ałch. Yma, wen es szpanend wird, gibt es ajne Pauze.]
— Tak, mi też. Zawsze, kiedy robi się interesująco, pojawia się przerwa.
— Genau! So wie jetzt. [Genał! Zo wi ject.]
— Dokładnie! Tak jak teraz.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

W międzyczasie włączyłyśmy telewizor, ale serialu pani Doris jeszcze nie było. Pani Doris zapatrzyła się w reklamy, więc pomyślałam, że podpytam co jeszcze lubi oglądać moja podopieczna.

— Welche Programme gefallen Ihnen denn noch? [Welsie Programe gefalen Inen den noch?]
— Jakie jeszcze programy się Pani podobają?
— Ich schaue gern die Nachrichten um 20 Uhr. Dann weiß ich, was in der Welt los ist. [Iś szałe gern di Nachriśten um cfancyś Uła. Dan wajs iś, was in der Welt los yst.]
— Oglądam chętnie wiadomości o godz. 20:00. Wtedy wiem, co się dzieje na świecie.
— Nachrichten sind für mich auch wichtig. Aber meistens lese ich alles im Internet. Das geht am schnellsten. Außerdem sind die Informationen immer topaktuell. [Nachriśten sind fyr miś ałch wiśtyś. Aba majstens lejze iś ales im Internet. Das gejt am sznelsten. Ausadejm sind di Informacjonen yma topaktułel.]
— Widomości też są dla mnie ważne. Ale najczęściej czytam wszystko w Internecie. Tak jest najszybciej. Poza tym informacje są zawsze najbardziej aktualne.
— Mag sein. Aber für mich ist das nichts. Ich schaue lieber fern. Außerdem gibt es am Ende immer den Wetterbericht. Den finde ich interessant. [Mag zajn. Aba fyr miś yst das niśts. Iś szałe liba fern. Ałsadejm gibt es am Ende yma den Wetaberiśt. Den finde iś interesant.]
— Możliwe. Ale to nie dla mnie. Wolę oglądać telewizję. Poza tym na końcu zawsze jest prognoza pogody. Uważam, że to interesujące.
— Ja, ich auch. Was kommt denn heute nach Ihrer Lieblingsserie? [Ja, iś ałch. Was komt den hojte nach Ira Liblings-zerje?]
— Tak, ja też. Co będzie dzisiaj po Pani ulubionym serialu?
— Hm, ich weiß nicht. Schauen Sie doch mal in die Fernsehzeitschrift. [Hm, iś wajs niśt. Szałen Zi doch mal in di Fernzejcajtszryft.]
— Hm, nie wiem. Proszę zobaczyć w programie telewizyjnym.
— Gute Idee. [Gute Idee.]
— Dobry pomysł.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Poszłam do kuchni po aktualną gazetę. Większość tytułów programów nic mi nie mówiła, ale na szczęście obok były szersze opisy.

— Hier steht, dass es später noch Talkshows gibt. [Hija sztejt, das es szpejta noch Tokszołs gibt.]
— Tutaj jest napisane, że później będą talk showy.
— Oh, Talkshows nerven mich immer. Ich hasse es, wenn die Leute so viel reden. Was läuft denn auf den anderen Kanälen? [Oh, Tokszołs nerwen miś yma. Iś hase es, wen di Lojte zo fil rejden. Was lojft den ałf den anderen Kanejlen?]
— Oh, talk showy zawsze mnie denerwują. Nienawidzę, kiedy ludzie tak dużo gadają. Co leci na innych kanałach?
— Es gibt noch eine Quizsendung, eine Reportage über Afrika und eine Action-Serie. [Es gibt noch ajne Kłiz-zendung, ajne Reportaże yba Afrika und ajne Ekszyn-Zerje.]
— Jest jeszcze jakiś teleturniej, reportaż o Afryce i serial akcji.
— Hm, das klingt alles nicht so toll. Und sonst? Läuft kein guter Film? [Hm, das klingt ales niśt zo tol. Und zonst? Lojft kajn guta Film?]
— Hm, to wszystko nie brzmi zbyt fajnie. A poza tym? Nie leci żaden dobry film?
— Nee, erst heute Abend. Oh ich sehe, um 22 Uhr gibt es einen Film mit meinem Lieblingsschauspieler. [Nee, erst hojte Abend. Oh iś zeje, um cfajundcfancyś Uła gibt es ajnen Film mit majnem Liblings-szałszpila.]
— Nie, dopiero dzisiaj wieczorem. Och, widzę, że o 22:00 jest film z moim ulubionym aktorem.
— Das ist aber ganz schön spät. [Das yst aba ganc szyn szpejt.]
— Ale to jest już całkiem późno.
— Stimmt. Da schlafen wir normalerweise schon. Wie wäre es denn noch mit einer Kochsendung? Mögen Sie Kochsendungen? [Sztymt. Da szlafen wija normalawajze szon. Wi wejre es den noch mit ajna Kochzendung? Mygen Zi Kochzendungen?]
— Zgadza się. Zazwyczaj wtedy już śpimy. A co by Pani powiedziała na jakiś program kulinarny? Lubi Pani programy kulinarne?
— Oh ja, die sind super. [Oh ja, di sind zupa.]
— Och tak, są super.
— Mir gefallen sie auch total gut. Da kann man immer neue Rezepte kennenlernen. Erinnern Sie sich an das Gericht, das ich gestern gekocht habe? [Mija gefalen zi ałch total gut. Da kan man yma noje Recepte kenenlernen. Erinern Zi ziś an das Geryśt, das iś gestern gekocht habe?]
— Mi też się one bardzo podobają. Można dzięki temu poznać zawsze jakieś nowe przepisy. Pamięta Pani danie, które wczoraj ugotowałam?
— Meinen Sie das Filet-Steak? [Majnen Zi das Filee-Stek?]
— Ma Pani na myśli stek z polędwicy?
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Zawsze mnie zastanawiało, jak to się dzieje, że moja podopieczna zapomina co dzisiaj czy wczoraj jadła na obiad, za to świetnie pamięta na przykład kolor swojej sukienki na ślubie przyjaciółki 30 lat temu...

— Nein, das war heute Mittag. Gestern habe ich das die Tomatensuppe mit Mozzarella und Basilikum gekocht. [Najn, das waa hojte Mytag. Gestern habe iś di Tomatenzupe mit Mocarela und Bazilikum gekocht.]
— Nie, to było na obiad dzisiaj. Wczoraj ugotowałam zupę pomidorową z mozzarellą i bazylią.
— Ach ja. Das habe ich vergessen. [Ach ja. Das habe iś fergesen.]
— Ach tak. Zapomniałam.
— Das Rezept hatte ich aus einer Kochsendung. [Das Recept hate iś ałs ajna Kochzendung.]
— Przepis miałam z programu kulinarnego.
— Wirklich? Das Essen war unglaublich lecker. [Wirkliś? Das Esen waa unglałbliś leka.]
— Naprawdę? Jedzenie było nieprawdopodobnie pyszne.
— Schön, dass es Ihnen geschmeckt hat. [Szyn, das es Inen geszmekt hat.]
— Super, że Pani smakowało.
— So, Frau Oleksy, jetzt müssen wir aber mal aufhören, zu quatschen. Die Werbung ist vorbei und meine Serie geht weiter. [Zo, Frał Oleksy, ject mysen wija aba mal ałfhyren, cu kwaczen. Di Werbung yst forbaj und majne Zerje gejt wajta.]
— No, Pani Oleksy, teraz musimy jednak skończyć z gadaniem. Reklamy się skończyły i mój serial leci dalej.
— In Ordnung. Wir wollen doch nichts verpassen. [In Ordnung. Wija wolen doch niśts ferpasen.]
— W porządku. Nie chcemy przecież nic przegapić.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Po ulubionym serialu starszej pani obejrzałyśmy program kulinarny, który okazał się bardzo ciekawy. Nawet zapisałam sobie jeden nowy przepis. To był bardzo miły wieczór!

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Dopasuj kategorie niemieckie do odpowiednich programów i nazwisk:

 1. das Kabarett
 2. der Abenteuerfilm
 3. der Fernsehkanal
 4. der Horror
 5. der Kommentator
 6. der Krimi
 7. der Regisseur
 8. der Thriller
 9. der Zeichentrickfilm
 10. die Frühstücksendung
 11. die Kindersendung
 12. die Kochsendung
 13. die Komödie
 14. die Nachrichten
 15. die politische Sendung
 16. die Quizsendung
 17. die Reisesendung
 18. die Serie

 

 1. 1 z 10
 2. Andrzej Wajda
 3. Boso przez świat
 4. Domowe przedszkole
 5. Dzień dobry TVN
 6. Egzorcysta
 7. FAKTY
 8. Familiada
 9. Hity kabaretu
 10. Indiana Jones
 11. Infiltracja
 12. Kawa czy herbata
 13. Klan
 14. Kobieta na krańcu świata
 15. Kronika
 16. Kropka nad „i”
 17. Król Lew
 18. Makłowicz w podróży
 19. Moda na sukces
 20. POLSAT
 21. Przemysław Babiarz
 22. Psychoza
 23. Seksmisja
 24. Smerfy
 25. TVP1
 26. Ugotowani
 27. Wiadomości

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
k.anna39@wp.pl:

witam , mam zapytanie czy zdaniu "nein, das war heute Mittag "{ nie, to było na obiad wczoraj }nie popełniono błędu moim zdaniem powinno być " nie to było dzisiaj na obiad "proszę o wyjaśnienie poza tym lekcje są wspaniałe pozdrawiam

Redakcja serwisu:

Oczywiście, miała Pani rację, niedopatrzenie już jest poprawione, serdecznie pozdrawiamy!

DOROTA MACHAŁEK:

Bardzo fajnie przygotowana lekcja, sporo słówek i dobre tłumaczenia. Z niecierpliwością czekam na następne materiały.

Wiesława łangowska:

Wielkie dzięki, ta forma jest naprawdę przydatna w nauce j. niemieckiego. Jestem bardzo zadowolona, że mogę z takiej formy w tym wieku jeszcze jeszcze ciągle udoskonalać naukę. Pozdrawiam i będę wyrazicielem wielu korzystąjacych prosimy o wiecej

Irena. pisowDzka:

Witam Odsłuchałam ostatnją lekcję jak zwykle ,z wielką przyjemnością. Mam możliwość przyswojenia sobie nowych słówek i zwrotów,za co jestem bardzo wdzięczna. Wszystkie nowości są super. Czekam z niecierpliwością. na każdą. następną lekcję Pozdrawiam serdecznie

Irena. pisowDzka:

Witam Odsłuchałam ostatnją lekcję jak zwykle ,z wielką przyjemnością. Mam możliwość przyswojenia sobie nowych słówek i zwrotów,za co jestem bardzo wdzięczna. Wszystkie nowości są super. Czekam z niecierpliwością. na każdą. następną lekcję Pozdrawiam serdecznie

Jolanta Boczkowska:

bardzo mi sie podoba nowy sposob przekazu. bardzo dziekuje za nowa lekcje z bardzo przydatnym slownictwem. pozdrawiam

Urszula Molenda:

Witam Bardzo dziękuję za nową lekcję.Teraz lekcje są super,gdyz można posłuchać jak mówią Niemcy z wyraźnym akcentem. Poza tym ten nowy sposób przekazania lekcji jest bardzo pomocny w nauce języka niemieckiego. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie z całego serca Urszula

Krzysztof Górnisiewicz:

Dziękuję bardzo za kolejną lekcję ta nowa strona rewelacyjna! Pozdrawiam

Jerzy Lisiecki:

Dziękuję za kolejną lekcję.Bardzo ciekawa szata,możliwości odsłuchiwania części i w całości.Przydaje się bardzo przy nauce wyrazów po niemiecku,a nie pol.nie.Bo uczymy się niemieckiego ale chyba niemcy by mieli kłopot nas zrozumieć. :)

Danuta:

Dziękuję za możliwość pobrania nagrania całej lekcji!