Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
ATERIMA MED to pewna i sprawdzona firma – jesteśmy na rynku opieki już ponad 10 lat!
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
W opinii Opiekunek24 jesteśmy numerem 1 wśród firm świadczących usługi opieki.
Pomagamy w dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości Opiekuna. Porozmawiajmy!
98% Opiekunów i podopiecznych jest zadowolona ze współpracy z nami. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów!
Do grona Opiekunów ATERIMA MED właśnie dołączyła kolejna Opiekunka. Dziękujemy za zaufanie!
Najlepsze oferty schodzą jak świeże bułeczki. Teraz przegląda je 11 osób.
Teraz nasze oferty sprawdza 7 osób.
Nasze oferty weryfikuje teraz 17 osób.
W tej chwili nasi koordynatorzy potwierdzają oferty z 18 Opiekunkami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna 87 Opiekunek.
Świętujemy! Właśnie podpisaliśmy umowę z kolejną Opiekunką!
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmienniczką.
Rok 2022 to rok wyższych stawek za zlecenie. Dobrze zarabiaj z ATERIMA MED.
5 gwarancji bezpieczeństwa – wyjedź na zlecenie ze spokojną głową. Dajemy poczucie bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Jesteśmy w razie potrzeby – zapewniamy indywidualną opiekę Koordynatora.
Pomagamy w opiece nad podopiecznym – służymy fachową poradą Zespołu Pielęgniarskiego.
Oferujemy bezpłatne cykle webinarów z certyfikatem „Profesjonalni w opiece”– tylko dla Opiekunów ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna – oferujemy pakiet dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19.
Zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem z adresu pod adres.
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do potrzeb i możliwości Opiekuna.

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 67: Aktivierungsmethoden - czyli jak wspierać pamięć podopiecznego z demencją

Lekcja nr 67: Aktivierungsmethoden - czyli jak wspierać pamięć podopiecznego z demencją

Jeśli Twój podopieczny ma demencję, to mów do niego jak najprościej. Nawet jeśli niemiecki znasz już nieźle, postaw na krótkie zdania i proste słownictwo. Mów też powoli i wyraźnie, by seniorowi łatwiej było Cię zrozumieć.
1
Pewnego dnia, kiedy pani Doris położyła się spać, pan Hans poprosił mnie o rozmowę o stanie zdrowia starszej pani. Zaparzyłam więc herbaty z lipą i usiedliśmy w kuchni.
Na Frau Oleksy, wie läuft’s mit meiner Mutter?
[Na Frał Oleksy, wi lojfts mit majna Muta?]
Pani Oleksy, jak tam się ma moja mama?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Eigentlich ganz gut. Im Alltag sind wir ein gutes Team geworden.
[Ajgentliś ganc gut. Im Altag zind wija ajn gutes Tim geworden.]
W zasadzie całkiem dobrze. Na co dzień tworzymy dobry zespół.
Das freut mich. Mir ist aufgefallen, dass meine Mutter immer vergesslicher wird.
[Das frojt miś. Mija yst ałfgefalen, das majne Muta yma fergeslisia wird.]
Cieszę się. Rzuciło mi się w oczy, że moja mama coraz bardziej się zapomina.
Ja, ich weiß. Wie haben Sie das gemerkt?
[Ja, iś wajs. Wi haben Zi das gemerkt?]
Tak, wiem. Jak Pan to zauważył?
Sie weiß manchmal meinen eigenen Namen nicht mehr. Heute Morgen hat sie z.B. ‘Peter‘ zu mir gesagt. Bei Sommerwetter will sie Winterschuhe tragen. Ihre Zahnbürste wollte sie gestern in die Mikrowelle legen.
[Zi wajs manśmal majnen ajgenen Namen niśt mea. Hojte Morgen hat zi cum Bajszpil ‚Peta‘ cu mija gezagt. Baj Zomaweta will zi Wintaszułe tragen. Ire Canbyrste wollte zi gestern in di Mikrowele lejgen.]
Czasem nie wie nawet jak ja się nazywam. Np. dzisiaj rano powiedziała do mnie „Piotr”. W letnią pogodę chce nosić zimowe buty. Swoją szczoteczkę do zębów chciała wczoraj włożyć do mikrofalówki.
Leider ist sie manchmal sehr verwirrt.
[Lajda yst zi manśmal zea ferwirt.]
Niestety czasami jest bardzo zagubiona.
Es ist für mich nicht einfach, zuzusehen, wie meine Mutter immer dementer und schwächer wird.
[Es yst fyr miś niśt ajnfach, cucuzejen, wi majne Muta yma dementa und szwesia wird.]
To dla mnie niełatwe patrzeć jak moja mama staje się coraz bardziej demencyjna i słaba.
Das kann ich gut verstehen.
[Das kan iś gut fersztejen.]
Mogę to zrozumieć.
Kann man denn nichts dagegen machen?
[Kan man den niśts dagejgen machen?]
Nie można z tym nic zrobić?
Sie müssen akzeptieren, dass Ihre Mutter nicht jünger wird.
[Zi mysen akceptiren, das Ire Muta niśt jynga wird.]
Musi Pan zaakceptować to, że Pana mama nie będzie młodsza.
Ich weiß, aber irgendwie kann man doch sicher ihr Gehirn trainieren.
[Iś wajs, aba irgendwi kan man doch zysia ija Gehirn treniren.]
Wiem, ale jakoś można przecież trenować jej mózg.
Richtig. Es gibt bestimmte Aktivierungsmethoden.
[Ryśtyś. Es gibt besztymte Aktiwirungsmetoden.]
Zgadza się. Są odpowiednie metody aktywizacyjne.
Aktivierungsmethoden?
[Aktiwirungsmetoden?]
Metody aktywizacyjne?
Ja, das sind Gedächtnistechniken. Diese Techniken können das Gehirn unterstützen.
[Ja, das zind Gedechtnistechniken. Dize Techniken kynen das Gehirn untasztycen.]
Tak, to są techniki zapamiętywania. Te techniki mogą wspierać mózg.
Aha, und wie funktioniert das?
[Aha, und wi funkcjonirt das?]
Aha, a jak to działa?
2
Sporo czytałam na te tematy w internetowym kursie, do jakiego mam dostęp od mojego pracodawcy. Nie potrafiłabym jednak rozmawiać po niemiecku o wpływie aktywizacji na pamięć. Postanowiłam więc po prostu opowiedzieć panu Hansowi o jednej z metod.
Man kann z.B. zusammen ein Buch des Lebens vorbereiten. In dieses Album klebt man alte Postkarten und Fotos. Man kann kleine Texte reinschreiben, etwas malen usw.
[Man kan cum Bajszpil cuzamen ajn Buch des Lejbens forberajten. In dizes Album klejbt man alte Postkarten und Fotos. Man kan klajne Tekste rajnszrajben, etfas malen und zo wajta.]
Można np. wspólnie przygotować księgę życia. W tym albumie wkleja się stare pocztówki i zdjęcia. Można wpisać krótkie teksty, coś namalować itd.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Das soll helfen?
[Das zol helfen?]
To ma pomóc?
Genau. In diesem Album sammelt man nämlich ganz viele Erinnerungen der Person.
[Genał. In dizem Album zamelt man nemliś ganc file Erinerungen der Per-zon.]
Dokładnie. W takim albumie zbiera się bowiem dużo wspomnień takiej osoby.
Aha. Es ist also eine Art Biographie?
[Aha. Es yst alzo ajne Art Biografi?]
Aha. A zatem jest to rodzaj biografii?
Ja, so ähnlich. Wichtig ist, dass man dieses Buch mit der Person zusammen erstellt. Man kann es später immer wieder benutzen.
[Ja, zo enliś. Wiśtiś yst, das man dizes Buch mit der Per-zon cuzamen ersztelt. Man kan es szpejta yma wida benucen.]
Tak, coś podobnego. Ważne jest, żeby robić ten album wspólnie z tą osobą. Później można go za każdym razem używać.
Ich verstehe. Man kann es zusammen anschauen und darüber sprechen.
[Iś ferszteje. Man kan es cuzamen anszałen und daryba szpresien.]
Rozumiem. Można go razem oglądać i rozmawiać o tym.
Stimmt. Es hilft, die Identität zu bewahren und trainiert die Kommunikation.
[Sztymt. Es hilft, di Identitet cu bewaren und trenirt di Komunikacjon.]
Zgadza się. To pomaga chronić tożsamość i trenuje komunikację.
Ja, das klingt alles sehr logisch. Frau Oleksy, dann basteln Sie doch bitte so ein Buch mit meiner Mutter.
[Ja, das klingt ales zea logisz. Frał Oleksy, dan basteln Zi doch byte zo ajn Buch mit majna Muta.]
Tak, to wszystko brzmi bardzo logicznie. Pani Oleksy, proszę zrobić z moją mamą taką księgę.
Gern.
[Gern.]
Chętnie.
3
Ale się ucieszyłam! Już dawno chciałam wypróbować tą metodę.
Was brauchen Sie denn dafür?
[Was brałchen Zi den dafyr?]
Co Pani do tego potrzebuje?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Naja, ein leeres Fotoalbum, buntes Papier, Stifte, Radiergummi, Schere, Klebestift – ganz normale Bastelsachen.
[Naja, ajn lejres Fotoalbum, buntes Papija, Sztyfte, Radijagumi,Szejre, Klejbesztyft – ganc normale Bastelzachen.]
No więc, pusty album na zdjęcia, kolorowy papier, pisaki, gumkę od mazania, nożyczki, klej – całkiem normalne przybory do malowania.
Können Sie sich darum kümmern?
[Kynen Zi ziś darum kymern?]
Może się Pani o to zatroszczyć?
Das mache ich gern. Ich werde gleich zum nächsten Papiergeschäft gehen und alles besorgen.
[Das mache iś gern. Iś werde glajś cum nechsten Papijageszeft gejen und ales bezorgen.]
Chętnie to zrobię. Zaraz pójdę do najbliższego sklepu z artykułami papierniczymi i kupię wszystko.
Toll. Ich danke Ihnen für Ihr Engangement.
[Tol. Iś danke Inen fyr Ija Engażmą.]
Świetnie. Dziękuję Pani za zaangażowanie.
Klar, das ist doch mein Job!
[Klaa, das yst doch majn Dżob!]
Jasne, przecież to moja praca!

Dodaj komentarz

Komentarze

Redakcja serwisu
Pani Ewo, dziękujemy, już poprawione, pozdrawiamy!
Ewa Górka-Niwińska
Witam panie Tomaszu/poznałam po głosie/ gdzieś uciekło ostatnie zdanie,które powinien pan powiedziec w częsci środkowej ćwiczenia a także w "odsłuchaj dialog".pozdrawiam
Zamów bezpłatne połączenie →