ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 67: Aktivierungsmethoden - czyli jak wspierać pamięć podopiecznego z demencją

Lekcja nr 67: Aktivierungsmethoden - czyli jak wspierać pamięć podopiecznego z demencją

Jeśli Twój podopieczny ma demencję, to mów do niego jak najprościej. Nawet jeśli niemiecki znasz już nieźle, postaw na krótkie zdania i proste słownictwo. Mów też powoli i wyraźnie, by seniorowi łatwiej było Cię zrozumieć.
1
Pewnego dnia, kiedy pani Doris położyła się spać, pan Hans poprosił mnie o rozmowę o stanie zdrowia starszej pani. Zaparzyłam więc herbaty z lipą i usiedliśmy w kuchni.
Na Frau Oleksy, wie läuft’s mit meiner Mutter?
[Na Frał Oleksy, wi lojfts mit majna Muta?]
Pani Oleksy, jak tam się ma moja mama?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Eigentlich ganz gut. Im Alltag sind wir ein gutes Team geworden.
[Ajgentliś ganc gut. Im Altag zind wija ajn gutes Tim geworden.]
W zasadzie całkiem dobrze. Na co dzień tworzymy dobry zespół.
Das freut mich. Mir ist aufgefallen, dass meine Mutter immer vergesslicher wird.
[Das frojt miś. Mija yst ałfgefalen, das majne Muta yma fergeslisia wird.]
Cieszę się. Rzuciło mi się w oczy, że moja mama coraz bardziej się zapomina.
Ja, ich weiß. Wie haben Sie das gemerkt?
[Ja, iś wajs. Wi haben Zi das gemerkt?]
Tak, wiem. Jak Pan to zauważył?
Sie weiß manchmal meinen eigenen Namen nicht mehr. Heute Morgen hat sie z.B. ‘Peter‘ zu mir gesagt. Bei Sommerwetter will sie Winterschuhe tragen. Ihre Zahnbürste wollte sie gestern in die Mikrowelle legen.
[Zi wajs manśmal majnen ajgenen Namen niśt mea. Hojte Morgen hat zi cum Bajszpil ‚Peta‘ cu mija gezagt. Baj Zomaweta will zi Wintaszułe tragen. Ire Canbyrste wollte zi gestern in di Mikrowele lejgen.]
Czasem nie wie nawet jak ja się nazywam. Np. dzisiaj rano powiedziała do mnie „Piotr”. W letnią pogodę chce nosić zimowe buty. Swoją szczoteczkę do zębów chciała wczoraj włożyć do mikrofalówki.
Leider ist sie manchmal sehr verwirrt.
[Lajda yst zi manśmal zea ferwirt.]
Niestety czasami jest bardzo zagubiona.
Es ist für mich nicht einfach, zuzusehen, wie meine Mutter immer dementer und schwächer wird.
[Es yst fyr miś niśt ajnfach, cucuzejen, wi majne Muta yma dementa und szwesia wird.]
To dla mnie niełatwe patrzeć jak moja mama staje się coraz bardziej demencyjna i słaba.
Das kann ich gut verstehen.
[Das kan iś gut fersztejen.]
Mogę to zrozumieć.
Kann man denn nichts dagegen machen?
[Kan man den niśts dagejgen machen?]
Nie można z tym nic zrobić?
Sie müssen akzeptieren, dass Ihre Mutter nicht jünger wird.
[Zi mysen akceptiren, das Ire Muta niśt jynga wird.]
Musi Pan zaakceptować to, że Pana mama nie będzie młodsza.
Ich weiß, aber irgendwie kann man doch sicher ihr Gehirn trainieren.
[Iś wajs, aba irgendwi kan man doch zysia ija Gehirn treniren.]
Wiem, ale jakoś można przecież trenować jej mózg.
Richtig. Es gibt bestimmte Aktivierungsmethoden.
[Ryśtyś. Es gibt besztymte Aktiwirungsmetoden.]
Zgadza się. Są odpowiednie metody aktywizacyjne.
Aktivierungsmethoden?
[Aktiwirungsmetoden?]
Metody aktywizacyjne?
Ja, das sind Gedächtnistechniken. Diese Techniken können das Gehirn unterstützen.
[Ja, das zind Gedechtnistechniken. Dize Techniken kynen das Gehirn untasztycen.]
Tak, to są techniki zapamiętywania. Te techniki mogą wspierać mózg.
Aha, und wie funktioniert das?
[Aha, und wi funkcjonirt das?]
Aha, a jak to działa?
2
Sporo czytałam na te tematy w internetowym kursie, do jakiego mam dostęp od mojego pracodawcy. Nie potrafiłabym jednak rozmawiać po niemiecku o wpływie aktywizacji na pamięć. Postanowiłam więc po prostu opowiedzieć panu Hansowi o jednej z metod.
Man kann z.B. zusammen ein Buch des Lebens vorbereiten. In dieses Album klebt man alte Postkarten und Fotos. Man kann kleine Texte reinschreiben, etwas malen usw.
[Man kan cum Bajszpil cuzamen ajn Buch des Lejbens forberajten. In dizes Album klejbt man alte Postkarten und Fotos. Man kan klajne Tekste rajnszrajben, etfas malen und zo wajta.]
Można np. wspólnie przygotować księgę życia. W tym albumie wkleja się stare pocztówki i zdjęcia. Można wpisać krótkie teksty, coś namalować itd.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Das soll helfen?
[Das zol helfen?]
To ma pomóc?
Genau. In diesem Album sammelt man nämlich ganz viele Erinnerungen der Person.
[Genał. In dizem Album zamelt man nemliś ganc file Erinerungen der Per-zon.]
Dokładnie. W takim albumie zbiera się bowiem dużo wspomnień takiej osoby.
Aha. Es ist also eine Art Biographie?
[Aha. Es yst alzo ajne Art Biografi?]
Aha. A zatem jest to rodzaj biografii?
Ja, so ähnlich. Wichtig ist, dass man dieses Buch mit der Person zusammen erstellt. Man kann es später immer wieder benutzen.
[Ja, zo enliś. Wiśtiś yst, das man dizes Buch mit der Per-zon cuzamen ersztelt. Man kan es szpejta yma wida benucen.]
Tak, coś podobnego. Ważne jest, żeby robić ten album wspólnie z tą osobą. Później można go za każdym razem używać.
Ich verstehe. Man kann es zusammen anschauen und darüber sprechen.
[Iś ferszteje. Man kan es cuzamen anszałen und daryba szpresien.]
Rozumiem. Można go razem oglądać i rozmawiać o tym.
Stimmt. Es hilft, die Identität zu bewahren und trainiert die Kommunikation.
[Sztymt. Es hilft, di Identitet cu bewaren und trenirt di Komunikacjon.]
Zgadza się. To pomaga chronić tożsamość i trenuje komunikację.
Ja, das klingt alles sehr logisch. Frau Oleksy, dann basteln Sie doch bitte so ein Buch mit meiner Mutter.
[Ja, das klingt ales zea logisz. Frał Oleksy, dan basteln Zi doch byte zo ajn Buch mit majna Muta.]
Tak, to wszystko brzmi bardzo logicznie. Pani Oleksy, proszę zrobić z moją mamą taką księgę.
Gern.
[Gern.]
Chętnie.
3
Ale się ucieszyłam! Już dawno chciałam wypróbować tą metodę.
Was brauchen Sie denn dafür?
[Was brałchen Zi den dafyr?]
Co Pani do tego potrzebuje?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Naja, ein leeres Fotoalbum, buntes Papier, Stifte, Radiergummi, Schere, Klebestift – ganz normale Bastelsachen.
[Naja, ajn lejres Fotoalbum, buntes Papija, Sztyfte, Radijagumi,Szejre, Klejbesztyft – ganc normale Bastelzachen.]
No więc, pusty album na zdjęcia, kolorowy papier, pisaki, gumkę od mazania, nożyczki, klej – całkiem normalne przybory do malowania.
Können Sie sich darum kümmern?
[Kynen Zi ziś darum kymern?]
Może się Pani o to zatroszczyć?
Das mache ich gern. Ich werde gleich zum nächsten Papiergeschäft gehen und alles besorgen.
[Das mache iś gern. Iś werde glajś cum nechsten Papijageszeft gejen und ales bezorgen.]
Chętnie to zrobię. Zaraz pójdę do najbliższego sklepu z artykułami papierniczymi i kupię wszystko.
Toll. Ich danke Ihnen für Ihr Engangement.
[Tol. Iś danke Inen fyr Ija Engażmą.]
Świetnie. Dziękuję Pani za zaangażowanie.
Klar, das ist doch mein Job!
[Klaa, das yst doch majn Dżob!]
Jasne, przecież to moja praca!
Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Redakcja serwisu
Pani Ewo, dziękujemy, już poprawione, pozdrawiamy!
Ewa Górka-Niwińska
Witam panie Tomaszu/poznałam po głosie/ gdzieś uciekło ostatnie zdanie,które powinien pan powiedziec w częsci środkowej ćwiczenia a także w "odsłuchaj dialog".pozdrawiam
Zamów bezpłatne połączenie →