ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 61: Depressionen im Alter - czyli symptomy i pomoc

Lekcja nr 61: Depressionen im Alter - czyli symptomy i pomoc

Zwykle znajdujecie tu moje porady na temat języka niemieckiego, ale dziś chcę Wam przypomnieć, że by kogoś pocieszyć i podnieść go na duchu wcale nie trzeba wielu słów! Pamiętajcie - uśmiech, ciepłe gesty, trzymanie za rękę czy przytulenie są uniwersalne w każdym języku!
1
Dziś opowiem Wam o scenie jakiej byłam świadkiem, kiedy pewnego razu razem z moją podopieczną poszłyśmy na badania krwi starszej pani. Czekałyśmy na kolej pani Doris w poczekalni, kiedy nagle ktoś do nas podszedł...
Doris?
[Doris?]
Doris?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja?
[Ja?]
Tak?
Doris, erkennst du mich nicht? Ich bin’s Brigitte.
[Doris, erkenst du miś niśt? Iś bins Brigite.]
Doris, nie poznajesz mnie? To ja, Brigitte.
Mensch Brigitte, wir haben uns ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen.
[Mensz Brigite, wija haben uns ja szon ajne Ewiśkajt niśt mea gezejen.]
Człowieku, Brigitte, nie widziałyśmy się już wieki.
Das stimmt.
[Das sztymt.]
To prawda.
Wie geht’s dir denn?
[Wi gejts dija den?]
Co u Ciebie?
Naja, meine besten Tage liegen wohl hinter mir. Weißt du, ich bin jetzt 78 Jahre alt. Ich hoffe, bald ist Schluss.
[Naja, majne besten Tage ligen wol hinta mija. Wajst du, iś bin ject achtundzibcyś Jare alt. Iś hofe, bald yst Szlus.]
No cóż, moje najlepsze dni są już za mną. Wiesz, mam już 78 lata. Mam nadzieję, że niedługo będzie już koniec.
Was? Wieso das denn?
[Was? Wizo das den?]
Co? Dlaczego tak?
Ich bin alt und krank. Alles tut weh. Mir geht es von Tag zu Tag schlechter. Das ist so frustrierend. Und das Schlimmste: meine Augen. Sie sind sehr schwach geworden. Ich kann nicht mehr lesen, nicht mehr fernsehen. Nichts. Oft sitze ich den ganzen Tag zu Hause und warte einfach nur, bis es Abend wird.
[Iś bin alt und krank. Ales tut wej. Mija gejt es fon Tag cu Tag szleśta. Das yst zo frustrirend. Und das Szlimste: majne Ałgen. Zi zynd zea szwach geworden. Iś kan niśt mea lejzen, niśt mea fernzejen. Niśts. Oft zice iś den gancen Tag cu Hałze und warte ajnfach nuła, bis es Abend wird.]
Jestem stara i chora. Wszystko mnie boli. Z dnia na dzień mam się coraz gorzej. To takie frustrujące. A najgorsze: moje oczy. Stały się bardzo słabe. Nie mogę już czytać, oglądać telewizji. Nic. Często siedzę cały dzień w domu i czekam tylko, aż będzie już wieczór.
Und was sagen die Ärzte? Kann man da nichts machen?
[Und was zagen di Erzte? Kan man da niśts machen?]
A co mówią lekarze? Nie można nic zrobić?
Mein Arzt wollte meine Augen lasern und mir neue Linsen einsetzen. Aber Doris, das ist nicht für mich.
[Majn Arct wolte majne Ałgen lasern und mija noje Linzen ajnzecen. Aba Doris, das yst niśt fyr miś.]
Mój lekarz chciał laserowo zoperować mi oczy i wstawić nowe soczewki. Ale Doris, to nie jest dla mnie.
Schade. Das tut mir wirklich leid.
[Szade. Das tut mija wirkliś lajd.]
Szkoda. Naprawdę mi przykro.
2
Pani Doris posmutniała i nie wiedziała, co jeszcze mogłaby dodać, by pocieszyć swoją koleżankę.
Außerdem kann ich nicht mehr richtig schlafen. Ich grübele jede Nacht, bis es hell wird. Am Morgen bin ich dann natürlich immer müde und kraftlos.
[Ałsadejm kan iś niśt mea ryśtiś szlafen. Iś grybele jede Nacht, bis es hel wird. Am Morgen bin iś dan natyrliś yma myde und kraftlos.]
Poza tym nie mogę już dobrze spać. Rozmyślam co noc, aż robi się jasno. Rano jestem oczywiście zmęczona i bez sił.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Worüber denkst du denn nachts nach?
[Woryba denkst du den nachts nach?]
O czym rozmyślasz nocami?
Ich denke oft an meine Krankheiten und auch, dass ich im Leben viele Fehler gemacht habe. Ich habe den falschen Mann geheiratet, den falschen Beruf gehabt usw.
[Iś denke oft an majne Krankhajten und ałch, das iś im Lejben file Fejla gemacht habe. Iś habe den falszen Man gehajratet, den falszen Beruf gehabt und zo wajta.]
Często myślę o moich chorobach i też o tym, że w życiu popełniłam wiele błędów. Poślubiłam niewłaściwego mężczyznę, miałam niewłaściwy zawód itd.
Aber das kannst du jetzt auch nicht mehr ändern.
[Aba das kanst du ject ałch niśt mea endern.]
Ale teraz i tak nie możesz już nic zmienić.
Stimmt.
[Sztymt.]
To prawda.
Warum machst du nicht mal ein paar schöne Dinge? Du könntest doch am Sonntag zu uns zum Kaffee kommen.
[Warum machst du niś mal ajn paa szyne Dinge? Du kyntest doch am Zontag cu uns cum Kafe komen.]
Dlaczego nie robisz jakichś fajnych rzeczy? Mogłabyś przecież przyjść w niedzielę do nas na kawę.
Ach Doris, ich war schon lange nicht mehr unter Menschen. Ich glaube, ich habe das verlernt.
[Ach Doris, iś war szon lange niśt mea unta Menszen. Iś glałbe, iś habe das ferlernt.]
Ach Doris, już dawno nie byłam wśród ludzi. Wydaje mi się, że się tego oduczyłam.
Verlernt?
[Ferlernt?]
Oduczyłaś się?
Ja, meine Freunde sind alle tot. Meine Kinder und Enkelkinder besuchen mich fast nie. Und wenn, dann nur, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Ich bin die meiste Zeit allein.
[Ja, majne Frojnde zynd ale tot. Majne Kinda und Enkelkinda bezuchen miś fast ni. Und wen, dan nuła, wajl zi ajn szleśtes Gewisen haben. Iś bin di majste Cajt alajn.]
Tak, moi wszyscy przyjaciele już nie żyją. Moje dzieci i wnuki prawie nigdy mnie nie odwiedzają. A jeżeli już, to tylko dlatego, że mają wyrzuty sumienia. Większość czasu jestem sama.
Dann wäre etwas Ablenkung doch gut, oder?
[Dan wejre etfas Ablenkung doch gut, oda?]
W takim razie trochę odmiany byłoby dobre, czyż nie?
Ich weiß nicht...
[Iś wajs niśt...]
Nie wiem...
3
Rozmowę obu pań przerwał głos pielęgniarki, która wzywała panią Brigitte do gabinetu lekarskiego.
Frau Herrmann, bitte ins Zimmer 2, Frau Herrmann bitte.
[Frał Herman, byte ins Cyma cwaj, Frał Herman byte.]
Pani Hermann, proszę do pokoju nr 2, Pani Hermann, proszę.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Doris, ich glaube, ich muss los.
[Doris, iś glałbe, iś mus los.]
Doris, myślę, że muszę już iść.
Okay. Meld’ dich doch, wenn du magst.
[Okej. Meld diś doch, wen du magst.]
Ok. Odezwij się, jeżeli chcesz.
Ja, mal sehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Tschüs Doris, mach’s gut.
[Ja, mal zejen. Filajśt. Filajśt ałch niśt. Czys Doris, machs gut.]
Tak, zobaczymy. Może. Może też nie. Cześć Doris, trzymaj się.
4
Moja podopieczna była wyraźnie przygnębiona po spotkaniu dawnej znajomej. Zapamiętała Brigitte jako osobę pełną życia i energii...
Frau Oleksy, meine alte Kollegin Brigitte hatte aber gar keine gute Laune. Früher war sie eine fröhliche Frau. Aber heute war sie so negativ, ganz verändert. Ich habe keine Ahnung, was sie hat.
[Frał Oleksy, majne alte Kolegin Brigite hate aba gaa kajne gute Lałne. Fryja war zi ajne frylisie Frał. Aba hojte war zi zo negatiw, ganc ferendert. Iś habe kajne Anung, was zi hat.]
Pani Oleksy, moja stara koleżanka Brigitte nie miała dzisiaj zbyt dobrego nastroju. Dawniej była radosną kobietą. Ale dzisiaj była tak negatywna, całkiem odmieniona. Nie mam pojęcia, co z nią.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Vielleicht ist sie ja ein bisschen depressiv.
[Filajśt yst zi ja ajn bis-sien depresiw.]
Może jest trochę depresyjna.
Und was kann man dagegen tun?
[Und was kan man dagejgen tun?]
I jak można temu zaradzić?
Bei Depressionen kann man z.B. zum Psychologen gehen und eine Psychotherapie machen.
[Baj Depresjonen kan man cum Bajszpil cum Psychologen gejen und ajne Psychoterapi machen.]
W przypadku depresji można np. iść do psychologa i poddać się psychoterapii.
Zum Psychologen? Zum Psychologen gehen doch nur Verrückte. Und Brigitte ist doch eine ganz normale Frau.
[Cum Psychologen? Cum Psychologen gejen doch nuła Fer-rykte. Und Brigite yst doch ajne ganc normale Frał.]
Do psychologa? Do psychologów chodzą przecież tylko wariaci. A Brigitte jest przecież całkiem normalną kobietą.
Das hat nichts mit Verrücktheit zu tun. Ein Psychologe hilft dabei, die Probleme, die man hat, besser zu verstehen. Ein Psychologe würde Brigitte dabei unterstützen, ihre Krankheiten zu akzeptieren und sich neu im Leben zu orientieren.
[Das hat niśts mit Ferykthajt cu tun. Ajn Psychologe hilft dabaj, di Problejme, di man hat, besa cu fersztejen. Ajn Psychologe wyrde Brigite dabaj untasztycen, ire Krankhajten cu akceptiren und ziś noj im Lejben cu orientiren.]
To nie ma nic wspólnego z szaleństwem. Psycholog pomaga w tym, żeby lepiej zrozumieć problemy, które się ma. Psycholog wsparłby Brigitte w zaakceptowaniu jej choroby i odnalezieniu się na nowo w życiu.
Und wenn das nicht funktioniert?
[Und wen das niśt funkcjonirt?]
A jeżeli to nie zadziała?
Dann könnte ein Psychiater auch sogenannte Antidepressiva verschreiben. Diese Tabletten sollen die Stimmung ein bisschen aufheitern.
[Dan kynte ajn Psychiata ałch zogenante Antidepresiwa ferszrajben. Dize Tableten zolen di Sztymung ajn bis-sien ałfhajtern.]
Wtedy psychiatra mógłby przepisać tak zwane antydepresanty. Te tabletki powinny trochę polepszyć nastrój.
5
Tym razem naszą rozmowę przerwało wezwanie pielęgniarki.
Frau Schulz, bitte zur Blutabnahme, Frau Schulz bitte.
[Frał Szulc, byte cuła Blutabname, Frał Szulc byte.]
Pani Schulz, proszę do pobrania krwi, Pani Schulz, proszę.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
So, das kann meine Stimmung jetzt kein bisschen aufheitern. Ich hasse Spritzen.
[Zo, das kan majne Sztymung ject kajn bis-sien ałfhajtern. Iś hase Szprycen.]
No, to wcale nie poprawi mi teraz nastroju. Nienawidzę strzykawek.

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Katarzyna
Bardzo pomocna lekcja,zwłaszcza,kiedy trzeba pacjenta jako opiekunka aufmuntern und seine Stimmung aufheitern. Super :)
Karolina
Dziękuję za wszystkie lekcje,są one bardzo pomocne do pracy w Niemczech w obszarze opieki ale i nie tylko,pozwalają na naukę języka niemieckiego i dobrej komunikacji z otoczeniem w Niemczech.Pozdrawiam.
Iza
Ta lekcja bardzo mi się podobała. Zawarty w niej materiał uważam za pomocny w pracy opiekuna.Dziękuję.
Mirka
Super!\n
Grazyna
fantastyczna lekcja,dziekuje:)
Marek
Tego właśnie mi brakowało ! Bardzo proszę o więcej takich lekcji. Mówienie o uczuciach i dolegliwościach podopiecznego w różnych okolicznościach jest bardzo potrzebne. Dzięki !
Irena
Witam. Super lekcja.
Zamów bezpłatne połączenie →