ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 59: Orientierung im Raum - czyli tędy do łazienki

Lekcja nr 59: Orientierung im Raum - czyli tędy do łazienki

Pamiętajcie, że akcent w języku niemieckim w zdecydowanej większości wyrazów pada na sam początek słowa - czyli pierwszą sylabę. Polacy często o tym zapominają i akcentują przedostatnią sylabę - jak w języku polskim. Nie popełniajcie tego błędu!
1
O swoich sposobach na demencję pani Doris opowiedziałam kiedyś mojej przyjaciółce Lenie. Nie miałyśmy wtedy zbyt wiele czasu na rozmowę, bo spotkałyśmy się przypadkowo w autobusie.
Hallo, Lena, was machst du denn hier?
[Halo, Lena, was machst du den hija?]
Cześć, Lena, co tu robisz?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Hallo, Basia, ich muss zum Zahnarzt. Und du?
[Halo, Basia, iś mus cum Canarct. Und du?]
Cześć, Basia, muszę jechać do dentysty. A Ty?
Ich fahre in ein Papiergeschäft.
[Iś fare in ajn Papijageszeft.]
Ja jadę do sklepu papierniczego.
Aha. Brauchst du etwas Bestimmtes?
[Aha. Brałchst du etfas Besztymtes?]
Aha. Potrzebujesz coś konkretnego?
Ja, ich brauche eine neue Schere. Meine schneidet nicht mehr so gut. Ich habe nämlich den ganzen Vormittag gebastelt.
[Ja, iś brałche ajne noje Szejre. Majne sznajdet niśt mea zo gut. Iś habe nemliś den gancen Formitag gebastelt.]
Tak, potrzebuję nowych nożyczek. Moje nie tną już zbyt dobrze. Majsterkowałam bowiem całe przedpołudnie.
Gebastelt? Warum denn das?
[Gebastelt? Warum den das?]
Majsterkowałaś? Dlaczego?
Wie du weißt, leidet meine Seniorin Doris Schulz an Demenz. An manchen Tagen ist sie sehr vergesslich. Sie kann sich dann nicht mehr erinnern, wo die Toilette, der Fernseher und so weiter sind. Also habe ich begonnen, aus Papier Wegweiser zu basteln.
[Wi du wajst, lajdet majne Zeniorin Doris Szulc an Demenc. An mansien Tagen yst zi zea fergesliś. Zi kan ziś dan niśt mea erinern, wo di Tojlete, der Fernzeja und zo wajta zynd. Alzo habe iś begonen, ałs Papija Wegwajza cu basteln.]
Jak wiesz, moja seniorka Doris Schulz cierpi na demencję. Bywają dni, kiedy bardzo traci pamięć. Nie może sobie wtedy przypomnieć gdzie jest toaleta, telewizor itd. Dlatego zaczęłam robić z papieru drogowskazy.
Was meinst du genau damit?
[Was majnst du genał damit?]
Co przez to dokładnie rozumiesz?
Naja, ich habe auf kleine Zettel die Namen vieler Haushaltsgeräte geschrieben. Diese Zettel habe ich dann direkt auf die Gegenstände geklebt. Am Kühlschrank hängt jetzt ein Papier mit der Aufschrift “Kühlschrank”.
[Naja, iś habe ałf klajne Cetel di Namen fila Hałshaltsgerejte geszriben. Dize Cetel habe iś dan direkt ałf di Gejgensztende geklejbt. Am Kylszrank hengt ject ajn Papija mit der Ałfszrift „Kylszrank“.]
No na małych kartkach napisałam nazwy wielu urządzeń domowych. Te kartki przykleiłam później bezpośrednio na te przedmioty. Na lodówce wisi teraz kartka papieru z napisem „Lodówka”.
Da hast du aber eine gute Lösung gefunden.
[Da hast du aba ajne gute Lyzung gefunden.]
Znalazłaś naprawdę dobre rozwiązanie.
Ja. Außerdem habe ich kleine Pfeile ausgeschnitten. Sie zeigen, in welcher Richtung sich bestimmte Räume befinden.
[Ja. Ałsadejm habe iś klajne Pfajle ałsgesznyten. Zi zagen, in welsia Riśtung ziś besztymte Rojme befinden.]
Tak. Poza tym, powycinałam małe strzałki. One pokazują, w jakim kierunku znajdują się konkretne pomieszczenia.
Aha. Und wie gefällt Frau Schulz dieses Prinzip?
[Aha. Und wi gefelt Frał Szulc dizes Princip?]
Aha. I jak podoba się pani Schulz ta zasada?
Ich denke, ganz gut. So ist sie etwas selbstständiger. Sie mag es sonst nämlich gar nicht, wenn ich sie ständig daran erinnere, wo das Telefon oder das Radio ist. Sie hasst es, wie ein Kind behandelt zu werden.
[Iś denke, ganc gut. Zo yst zi etfas zelbstsztendiga. Zi mag es zonst nemliś gar niśt, wen iś zi sztendiś daran erinere, wo das Telefon oda das Radio yst. Zi hast es, wi ajn Kind behandelt cu werden.]
Myślę, że całkiem dobrze. W ten sposób jest trochę bardziej samodzielna. Ona bowiem nie lubi, kiedy ciągle jej przypominam, gdzie jest telefon czy radio. Nienawidzi być traktowana jak dziecko.
Das kann ich mir vorstellen.
[Das kan iś mija forsztelen.]
Mogę to sobie wyobrazić.
2
Do centrum było jeszcze kilka przystanków, więc miałyśmy jeszcze chwilę na naszą rozmowę.
Außerdem wird sie oft wütend und aggressiv, wenn sie bestimmte Dinge nicht finden kann.
[Ałsadejm wird zi oft wytend und agresiw, wen zi besztymte Dinge niśt finden kan.]
Poza tym często bywa wściekła i agresywna, kiedy nie może znaleźć określonych rzeczy.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich glaube, dieses Verhalten ist typisch für Menschen, die an Demenz erkrankt sind.
[Iś glałbe, dizes Ferhalten yst typisz fyr Menszen, di an Demenc erkrankt zynd.]
Myślę, że takie zachowanie jest typowe dla osób, które chorują na demencję.
Stimmt.
[Sztymt.]
Zgadza się.
Was machst du denn, um Frau Schulz zu beruhigen?
[Was machst du den, um Frał Szulc cu beruigen?]
Co wtedy robisz, żeby uspokoić swoją podopieczną?
Ich versuche immer, ganz entspannt zu bleiben und Frau Schulz abzulenken. Oft wechsle ich auch das Thema.
[Iś fer-zuche yma, ganc entszpant cu blajben und Frał Szulc abculenken. Oft weksle iś ałch das Tejma.]
Staram się zawsze być odprężona i odwrócić uwagę pani Schulz. Często zmieniam też temat.
Das heißt, du sprichst dann über das Wetter oder das Mittagessen.
[Das hajst, du szpriśt dan yba das Weta oda das Mitagesen.]
To znaczy, że wtedy rozmawiasz o pogodzie albo o obiedzie.
Genau. Ich überlege mir auch jedes Mal, wie ich Frau Schulz aufheitern oder mit anderen Dingen beschäftigen kann. Wir malen dann zusammen, singen ein Lied oder schauen Fotos an.
[Genał. Iś ybalejge mija ałch jedes Mal, wi iś Frał Szulc ałfhajtern oda mit anderen Dingen beszeftigen kan. Wija malen dan cuzamen, zingen ajn Lid oda szałen Fotos an.]
Dokładnie. Za każdym razem zastanawiam się, jak mogę ją rozweselić albo zająć innymi rzeczami. Wtedy razem malujemy, śpiewamy piosenkę albo oglądamy zdjęcia.
Funktioniert das?
[Funkcjonirt das?]
Czy to działa?
Meistens ja. Ich habe übrigens auch ein großes Familienfoto, das an der Wand hängt, mit kleinen Zetteln beklebt.
[Majstens ja. Iś habe ybrigens ałch ajn groses Familienfoto, das an der Wand hengt, mit klajnen Ceteln beklejbt.]
Zazwyczaj tak. Poza tym obkleiłam małymi kartkami też duże zdjęcie rodzinne, które wisi na ścianie.
Und was hast du darauf geschrieben?
[Und was hast du darałf geszriben?]
I co na nich napisałaś?
Die Namen der Familienmitglieder und die Rolle der Person. Also Enkel, Sohn etc. Ein Foto von mir und Frau Schulz habe ich auch dazu gehängt. So wird sie immer wieder daran erinnert, dass ich keine Fremde bin.
[Di Namen der Familjenmitglida und di Role der Per-zon. Alzo Enkel, Zon et cetera. Ajn Foto fon mija und Frał Szulc habe iś ałch dacu gehengt. Zo wird zi yma wida daran erinert, das iś kajne Fremde bin.]
Imiona członków rodziny i role tych osób. Czyli wnuk, syn itd. Zdjęcie moje i pani Schulz również tam powiesiłam. Będzie jej w ten sposób za każdym razem przypominało, że nie jestem obcą osobą.
3
Cieszyłam się, że Lena jest taka zaciekawiona moimi sposobami na pomoc pani Doris w orientacji. Jej podopieczny nie miał wtedy demencji, ale taką wiedzę zawsze warto rozwijać w zawodzie opiekunki.
Wenn sie trotzdem mal wieder etwas vergessen oder Dinge verlegt hat, korrigierst du sie dann?
[Wen zi trocdejm mal wida etfas fergesen oda Dinge ferlejgt hat, korigirst du zi dan?]
Jeżeli mimo to znowu o czymś zapomniała albo zapodziała jakąś rzecz, korygujesz ją wtedy?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Nein, auf keinen Fall. Wenn ich sie kritisiere oder ihr Vorwürfe mache, wird sie nur noch wütender. Das bringt überhaupt nichts.
[Najn, ałf kajnen Fal. Wen iś zi kritizire oda ija Forwyrfe mache, wird zi nuła noch wytenda. Das bringt ybahałpt niśts.]
Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli ją krytykuję lub robię wyrzuty, wścieka się wtedy jeszcze bardziej.
Hm, das klingt logisch.
[Hm, das klingt logisz.]
Hm, to brzmi logicznie.
So, Lena, ich habe leider keine Zeit mehr zum Quatschen. Ich muss an der nächsten Haltestelle aussteigen.
[Zo, Lena, iś habe lajda kajne Cajt mea cum Kwaczen. Iś mus an der neksten Haltesztele ałssztajgen.]
No Lena, niestety nie mam już więcej czasu na plotki. Muszę na następnym przystanku wysiąść.
Okay, dann tschüs und bis bald!
[Okej, dan czys und bis bald!]
Ok, w takim razie cześć i do zobaczenia wkrótce!
Tschüs!
[Czys!]
Cześć!

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Ewa
Witam. BARDZO byłby pomocny wykaz najważniejszych zwrotów, pytań i odpowiedzi, dialogi dla opiekunki od podstaw. Zdania w tych lekcjach są dla początkujących trudne i długie.
ewa
Dzięki za kolejne, przesłane lekcje.Bardzo mnie mobilizują do dalszej nauki.\nNie miałam jeszcze okazji, więc teraz życzę: WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU! \nEwa
Maria
Również dziękuje za darmowe lekcje. Są rewelacyjne !!! Pozdrawiam
krystyna
Dziekuje pieknie, te darmowe lekcje niemieckiego są mi bardzo pomocne w opanowywaniu języka, to wielka pomoc a samodzielnej nauce.!
krystyna
Dziekuje pieknie, te darmowe lekcje niemieckiego są mi bardzo pomocne w opanowywaniu języka, to wielka pomoc a samodzielnej nauce.!
Tatjana
Ich danke Ihnen auch. Für mich ist diese Lektion hilfreich.
Zbigniew
Dziękuję świetne lekcje...życzę jak najlepszego zdrowia do pracy, do tańca i do różańca oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku A.D. 2016.
Jolanta
Dziękuję za darmowe udostępnienie lekcji 1-59.\nSzczęśliwego Nowego Roku!\n :)
Zamów bezpłatne połączenie →