Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
ATERIMA MED to pewna i sprawdzona firma – jesteśmy na rynku opieki już ponad 10 lat!
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
W opinii Opiekunek24 jesteśmy numerem 1 wśród firm świadczących usługi opieki.
Pomagamy w dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości Opiekuna. Porozmawiajmy!
98% Opiekunów i podopiecznych jest zadowolona ze współpracy z nami. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów!
Do grona Opiekunów ATERIMA MED właśnie dołączyła kolejna Opiekunka. Dziękujemy za zaufanie!
Najlepsze oferty schodzą jak świeże bułeczki. Teraz przegląda je 11 osób.
Teraz nasze oferty sprawdza 7 osób.
Nasze oferty weryfikuje teraz 17 osób.
W tej chwili nasi koordynatorzy potwierdzają oferty z 18 Opiekunkami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna 87 Opiekunek.
Świętujemy! Właśnie podpisaliśmy umowę z kolejną Opiekunką!
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmienniczką.
Rok 2022 to rok wyższych stawek za zlecenie. Dobrze zarabiaj z ATERIMA MED.
5 gwarancji bezpieczeństwa – wyjedź na zlecenie ze spokojną głową. Dajemy poczucie bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Jesteśmy w razie potrzeby – zapewniamy indywidualną opiekę Koordynatora.
Pomagamy w opiece nad podopiecznym – służymy fachową poradą Zespołu Pielęgniarskiego.
Oferujemy bezpłatne cykle webinarów z certyfikatem „Profesjonalni w opiece”– tylko dla Opiekunów ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna – oferujemy pakiet dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19.
Zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem z adresu pod adres.
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do potrzeb i możliwości Opiekuna.

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 58: Eine Messe auf Polnisch - czyli wizyta w kościele

Lekcja nr 58: Eine Messe auf Polnisch - czyli wizyta w kościele

Nawet jeśli już dobrze radzicie sobie z niemieckim, to pamiętajcie, że w kościele możecie mieć spore problemy ze zrozumieniem i mówieniem. Nie przejmujcie się! To dlatego, że w modlitwach i pieśniach jest wiele wyrażeń bardzo starych, których dziś już się nie używa na co dzień. W polskim jest przecież tak samo.
1
To było już dość dawno temu. Pani Doris była wtedy w znacznie lepszym stanie. Po kilku miesiącach pracy w Niemczech dowiedziałam się, że w Monachium odprawiane są msze w języku polskim. W najbliższą niedzielę postanowiłam z tego skorzystać.
Sie sehen heute aber hübsch aus. Haben Sie etwas vor?
[Zi zejen hojte aba hybsz ałs. Haben Zi etfas for?]
Wygląda Pani dzisiaj naprawdę ładnie. Ma Pani coś w planach?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja, Frau Schulz. Ich wollte für ein paar Stunden weg. Ihr Sohn wird gleich vorbeikommen und sich um Sie kümmern.
[Ja, Frał Szulc. Iś wolte fyr ajn paa Sztunden weg. Ija Zon wird glajś forbajkomen und zyś um Zi kymern.]
Tak, Pani Schulz. Chciałam wyjść na kilka godzin. Pani syn za chwilę przyjdzie i zatroszczy się o Panią.
Entschuldigen Sie meine Neugier. Aber wo gehen Sie denn hin?
[Entszuldigen Zi majne Nojgija. Aba wo gejen Zi den hin?]
Proszę wybaczyć moją ciekawość. Ale dokąd Pani idzie?
Heute ist Sonntag und ich möchte gern in die Kirche fahren.
[Hojte yst Zontag und iś myśte gern in di Kirsie faren.]
Dzisiaj jest niedziela i chciałabym pojechać do kościoła.
In unsere St.Petri-Kirche?
[In unzere Zankt Petri Kirsie?]
Do naszego kościoła św. Piotra?
Nein, ich habe neulich erfahren, dass es hier auch eine polnische Gemeinde gibt. Ich werde dort eine Messe besuchen.
[Najn, iś habe nojliś erfaren, das es hija ałch ajne polnisze Gemajnde gibt. Iś werde dort ajne Mese bezuchen.]
Nie, niedawno dowiedziałam się, że jest tutaj też polska parafia. Pójdę tam na mszę.
Ach, wie schön.
[Ach, wi szyn.]
Ach, jak pięknie.
2
W korytarzu zaczęłam zakładać płaszcz i ciepłe buty. Pani Doris dotrzymywała mi towarzystwa i zadawała kolejne pytania.
Ist das eine evangelische oder eine katholische Kirche?
[Yst das ajne ewangelisze oda ajne katolisze Kirsie?]
To kościół ewangelicki czy katolicki?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Eine katholische. In Polen sind die meisten Menschen katholisch.
[Ajne katolisze. In Polen zind di majsten Menszen katolisz.]
Katolicki. W Polsce większość osób jest katolikami.
Hier in Bayern auch.
[Hija in Bajern ałch.]
Tutaj w Bawarii też.
Das habe ich schon bemerkt. Und wie ist das im restlichen Deutschland?
[Das habe iś szon bemerkt. Und wi yst das im restlisien Dojczland?]
To już zauważyłam. A jak to jest w pozostałych częściach Niemiec?
Im Süden und Westen sind viele Menschen katholisch. Im Norden eher evangelisch. Im Osten ist ein Großteil konfessionslos.
[Im Zyden und Westen zind file Menszen katolisz. Im Norden eja ewangelisz. Im Osten yst ajn Grostajl konfesjonslos.]
Na południu i zachodzie wiele osób jest katolikami. Na północy raczej ewangelicy. Na wschodzie duża część jest bezwyznaniowa.
Konfessionslos? Was bedeutet das?
[Konfesjonslos? Was bedojtet das?]
Bezwyznaniowa? Co to znaczy?
Das bedeutet, dass viele Deutsche gar keine Religion haben. Ich glaube, man kann auch allgemein sagen, dass immer weniger Leute in den Gottesdienst gehen. Vor allem die Jugend interessiert sich kaum noch dafür. In den letzten Jahren haben die Kirchen zahlreiche Mitglieder verloren.
[Das bedojtet, das file Dojcze gar kajne Religion haben. Iś glałbe, man kan ałch algemajn zagen, das yma weniga Lojte in den Gotesdinst gejen. For alem di Jugend interesirt zyś kałm noch dafyr. In den lecten Jaren haben di Kirsien calrajsie Mitglida verloren.]
To znaczy, że wielu Niemców nie wyznaje żadnej religii. Myślę, że można też powiedzieć, że coraz mniej ludzi chodzi na msze. Przede wszystkim młodzież w ogóle się tym już nie interesuje. W ostatnich latach kościoły straciły licznych członków.
Das ist aber schade.
[Das yst aba szade.]
To szkoda.
Im Fernsehen habe ich einmal gehört, dass es jetzt auch viele muslimische Menschen gibt.
[Im Fernzejen habe iś ajnmal gehyrt, das es ject ałch file muslimisze Menszen gibt.]
Słyszałam kiedyś w telewizji, że teraz jest też dużo Muzułmanów.
Stimmt. Ich bin letzten Freitag an einer Moschee vorbeigekommen und habe dort eine Menge Gläubige gesehen.
[Sztymt. Iś bin lecten Frajtag an ajna Moszee forbajgekomen und habe dort ajne Menge Glojbige gezejen.]
Zgadza się. W ubiegły piątek przechodziłam obok meczetu i widziałam tam mnóstwo wierzących.
Ja, Religion ist schon ein großes Thema. Aber sagen Sie, Frau Oleksy, könnten Sie mich vielleicht zum Gottesdienst mitnehmen?
[Ja, Religion yst szon ajn groses Tejma. Aba zagen Zi, Frał Oleksy, kynten Zi miś filajśt cum Gotesdinst mitnejmen?]
Tak, religia to obszerny temat. Ale proszę powiedzieć, Pani Oleksy, czy mogłaby mnie Pani zabrać na mszę?
Zum polnischen Gottesdienst?
[Cum polniszen Gotesdinst?]
Na polską mszę?
Ja, warum denn nicht?
[Ja, warum den niśt?]
Tak, a dlaczego nie?
Das wird Ihnen bestimmt keinen Spaß machen. Sie werden dort nicht viel verstehen. Der Priester wird doch auf Polnisch predigen. Auch die Gebete, Lieder und Fürbitten sind nicht auf Deutsch.
[Das wird Inen besztymt kajnen Szpas machen. Zi werden dort niśt fil fersztejen. Der Prista wird doch auf Polnisz predigen. Ałch di Gebejte, Lida und Fyrbyten zind niśt ałf Dojcz.]
To z pewnością nie sprawi Pani żadnej radości. Nie zrozumie Pani tam za wiele. Ksiądz będzie wygłaszał kazanie po polsku. Także modlitwy, pieśni i modlitwa wiernych nie są po niemiecku.
Vielleicht haben Sie Recht.
[Filajśt haben Zi Reśt.]
Może ma Pani rację.
3
Miło się nam rozmawiało, ale robiło się naprawdę późno, a ja trochę martwiłam się, że mogę mieć problemy ze znalezieniem nowego kościoła. Na szczęście właśnie przyjechał pan Hans.
Fragen Sie doch Ihren Sohn, ob er Sie zur Kirche fährt. Da kommt er schon. Ich sehe sein Auto in der Hauseinfahrt.
[Fragen Zi doch Iren Zon, ob er Zi cuła Kirsie fert. Da komt er szon. Iś zeje zajn Ałto in der Hałsajnfart.]
Proszę zapytać Pani syna, czy zawiezie Panią do kościoła. On już jedzie. Widzę jego auto przy wjeździe do domu.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Das ist eine gute Idee.
[Das yst ajne gute Idee.]
To dobry pomysł.
So, Frau Schulz, ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Die Glocken läuten schon. Auf Wiedersehen. Bis später!
[Zo, Frał Szulc, iś mus miś ject wirkliś beajlen. Di Gloken lojten szon. Ałf Widazejen. Bis szpejta!]
No, Pani Schulz, teraz naprawdę muszę się pospieszyć. Dzwony już dzwonią. Do widzenia. Do zobaczenia potem!
Auf Wiedersehen!
[Ałf Widazejen!]
Do widzenia!

Dodaj komentarz

Komentarze

Violetta
Dlaczego nie słyszę nagrań po niemiecku? Czy muszę zainstalować jakiś specjalny program?
Grażyna
Przyłączam się do podziękowań.Podczas mszy korzystam z niemieckiej książeczki do nabożeństw ,są w każdym kościele.Nie wszystko rozumiem ,ale mogę nadążać za innymi
Maria
Byłam wiele razy na mszy św. w jęz. niemieckim. Odpowiada mi atmosfera tej ceremonii. Pozwala na chwilę zapomnieć o obowiązkach i podążyć w myślach do rodziny, do bliskich.\nA ta lekcja to miła niespodzianka.\nPozdrowienia dla opiekunek i redakcji
Margot
Dobry pomysł z lekcją dotyczącą kościoła i mszy. Na czasie, jak zwykle zresztą. Dziękuję i pozdrawiam.
Ewa Chołodowska
Tylko w dużych miastach Niemiec są polskie kościoły, natomiast ewangelickie i katolickie niemieckie wszędzie- nawet na wsiach.Tylko w Hamburgu byłam na polskiej mszy,natomiast wiele razy byłam w niemieckich kościołach. To prawda, że niewiele rozumiem z głoszonych kazań, ale lubię sam udział w ceremonii, atmosferę, bycie we wspólnocie. Wracam duchowo pokrzepiona;-) A tego, co krzepi,bardzo tu potrzebujemy,prawda?\nŚwietnie, że znalazła się rozmówka i na taki temat. A "Pater Noster" wyuczę się na pamięć;-) Ukłony dla Redakcji, pozdrowienia dla "Kursantów" ;-)
Urszula
Lekcje są bombowe ale coś z moim mózgiem nie tak idzie mi dość tempo dzięki za pamięć i kolejną lekcję swerdecznie pozdrawiam
Halinka
Bardzo dziekuje za lekcje na temat religii i uczestnictwa w kościele na mszy św. Modlitwa Ojcze nasz w języku niemieckim zrobiła na mnie wrażenie !
Mirka
Bardzo fajna lekcja jestem mile zaskoczona.
Nela
Szanowni Panstwo\nJestem niezmiernie mile zaskoczona takim gestem.
Zamów bezpłatne połączenie →