Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Rozwijaj swoje słownictwo!

Podobno, by móc swobodnie rozmawiać w obcym języku potrzeba kilku lat. Jednak ja polecam być upartym i codziennie próbować poznać choć kilka nowych słów, przede wszystkim tych związanych z zawodem opiekuna. Ja w ramach zabawy odnajduję długie słowo i tworzę z zawartych liter jak najwięcej innych wyrazów.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 49

Ein neuer Patient - czyli co warto wiedzieć o cukrzycy

Mam to szczęście, że od lat opiekuję się panią Schulz, której zdrowie jeszcze dopisuje. Zdarza się jednak, że opiekunka traci swojego podopiecznego. Rozmowa z kimś zaufanym powinna pomóc w tej nietypowej sytuacji.

 

 

 

1

Dość dawno nie widziałam się z Leną, która regularnie przyjeżdżała do swojego podopiecznego. Akurat załatwiałam kilka spraw w pobliskiej aptece, gdy ją zauważyłam. Byłam ciekawa co u niej nowego.

— Hallo Lena. [Halo Lena.]
— Cześć Lena.
— Hallo Basia, was machst du denn hier? [Halo Basia, was machst du den hija?]
— Cześć Basia, co Ty tutaj robisz?
— Ich besorge ein paar Medikamente für meine Patientin und du? [Iś bezorge ajn paa Medikamente fyr majne Pacjentin und du?]
— Kupuję kilka lekarstw dla mojej pacjentki/podopiecznej, a Ty?
— Ja, ich auch. [Ja, iś ałch.]
— Tak, ja też.
— Wie geht’s dir? [Wi gejt’s dija?]
— Co u Ciebie?
— Mir geht’s gut. Allerdings hatte mein Patient vor Kurzem einen Herzinfarkt und ist gestorben. [Mija gejt’s gut. Aladings hate majn Pacjent for Kurcem ajnen Hercinfarkt und yst gesztorben.]
— U mnie dobrze. Jednakże niedawno mój pacjent dostał zawał serca i zmarł.
— Oh, das tut mir Leid. Und nun? [Oh, das tut mija Lajd. Und nun?]
— Oh, przykro mi. I co teraz?
— Ich betreue jetzt einen anderen Mann. Er heißt Uwe Winfried. [Iś betroje ject ajnen anderen Man. Er hajst Uwe Winfrid.]
— Opiekuję się teraz innym panem. On nazywa się Uwe Winfried.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Trochę się zmartwiłam wiadomością Leny. Jednak po jej reakcji zauważyłam, że już się z tym pogodziła. Jej pogodny ton zachęcił mnie do zadawania kolejnych pytań.

— Wie läuft es mit ihm? [Wi lojft es mit im?]
— Jak Ci z nim idzie?
— Ach, es ist gar nicht so einfach. Herr Winfried hat Diabetes. Damit habe ich allerdings noch gar keine Erfahrungen. Kennst du dich mit dieser Krankheit aus? [Ach, es yst gar niśt zo ajnfach. Her Winfrid hat Diabetes. Damit habe iś aladings noch gar kajne Erfarungen. Kenst du diś mit diza Krankhajt ałs?]
— Ach, wcale nie jest tak prosto. Pan Winfried ma cukrzycę. Z tym jednak nie mam jeszcze żadnego doświadczenia. Znasz się na tej chorobie?
— Ja, ein bisschen schon. Bei Diabetikern ist es immer besonders wichtig, auf die Ernährung zu achten. [Ja, ajn bissien szon. Baj Diabetikern yst es yma bezonders wiśtiś, ałf di Ernejrung cu achten.]
— Tak, trochę tak. U diabetyków jest zawsze bardzo ważne, żeby uważać na odżywianie.
— Was meinst du genau? [Was majnst du genał?]
— Co masz dokładnie na myśli?
— Man muss immer aufpassen, dass die Diät eingehalten wird. Also die Leute sollen z.B. viele Vollkornprodukte, Reis, Nüsse und manche Gemüsesorten essen. Außerdem sind regelmäßige Mahlzeiten wichtig. Geh mit deinem Patienten auch oft an die frische Luft. Er braucht nämlich viel Bewegung. [Man mus yma ałfpasen, das di Dijet ajngehalten wird. Alzo di Lojte zolen cum Bajszpil file Folkornprodukte, Rajs, Nyse und mansie Gemyzezorten esen. Ałsadejm zind regelmesige Malcajten wiśtiś. Gej mit dajnem Pacjenten ałch oft an di frisze Luft. Er brałcht nejmliś fil Bewegung.]
— Trzeba zawsze uważać, żeby utrzymywał dietę. Zatem ludzie powinni jeść np. dużo produktów pełnoziarnistych, ryż, orzechy i niektóre rodzaje warzyw. Poza tym ważne są regularne posiłki. Wychodź też z podopiecznym często na świeże powietrze. On potrzebuje bowiem dużo ruchu.
— Bewegung? Hm, das ist gar nicht so einfach. Herr Winfried ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. [Bewegung? Hm, das yst gar niśt zo ajnfach. Her Winfrid yst kwersznytsgelejmt und zict im Rolsztul.]
— Ruch? Hm, to wcale nie takie proste. Pan Winfried jest poprzecznie sparaliżowany i siedzi na wózku inwalidzkim.
— Das stimmt, das macht es nicht einfacher. Aber er kann trotzdem seine Arm- und Rückenmuskeln kräftigen. [Das sztymt, das macht es niśt ajnfacha. Aba er kan trocdejm zajne Arm – und Rykenmuskeln kreftigen.]
— To prawda, to nie ułatwia sytuacji. Ale mimo to może on wzmacniać swoje mięśnie ramion i pleców.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Zrozumiałam, że Lena ma sporo nowych obowiązków, opiekując się panem Uwe. Wiedziałam, że dla osób z cukrzycą szczególnie ważny jest ruch oraz ścisła dieta. Miałam nadzieję, że moja wiedza będzie przydatna dla Leny.

— Da hast du Recht. Ich habe gelesen, dass es Diabetikern manchmal nicht gut geht, wenn ihre Blutzuckerwerte nicht in Ordnung sind. [Da hast du Reśt. Iś habe gelejzen, das es Diabetikern manśmal niśt gut gejt, wen ire Blutcukawerte niśt in Ordnung zind.]
— Tu masz rację. Czytałam, że diabetycy czasami źle się czują, kiedy ilość cukru we krwi jest nie w porządku.
— Das ist richtig. Wenn die Werte zu niedrig sind, haben die Patienten oft zu großen Appetit. Sie schwitzen dann viel, zittern, haben Kopfschmerzen und sind sehr blass. [Das yst riśtiś. Wen di Werte cu nidriś zind, haben di Pacjenten oft cu grosen Apetit. Zi szwicen dan fil, citern, haben Kopfszmercen und zind zea blas.]
— To prawda. Kiedy poziom jest zbyt niski, pacjenci często mają zbyt duży apetyt. Dużo się wtedy pocą, drżą, mają bóle głowy i są bardzo bladzi.
— Was kann ich in so einer Situation tun? [Was kan iś in zo ajna Zituacjon tun?]
— Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
— Dann gibst du den Patienten schnell ein bisschen Zucker. [Dan gibst du den Pacjenten sznel ajn bissien Cuka.]
— Wtedy dajesz pacjentowi szybko trochę cukru.
— Und wenn die Werte zu hoch sind? [Und wen di Werte cu hoch zind?]
— A gdy poziom jest za wysoki?
— Bei erhöhtem Blutzuckerspiegel haben die Patienten großen Durst und einen trockenen Mund. Sie fühlen sich müde und ihnen ist übel. [Baj erhyjtem Blutcukaszpigel haben di Pacjenten grosen Durst und ajnen trokenen Mund. Zi fylen ziś myde und inen yst ybel.]
— Przy podwyższonym poziomie cukru we krwi pacjenci mają duże pragnienie i suchość w ustach. Czują się zmęczeni i jest im niedobrze.
— Wie kann ich dann reagieren? [Wi kan iś dan reagiren?]
— Jak mogę wtedy zareagować?
— Wenn das passiert, musst du unbedingt einen Arzt rufen. [Wen das pasirt, must du unbedingt ajnen Arct rufen.]
— Jeżeli to się zdarzy, musisz koniecznie zadzwonić po lekarza.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Musiałam przestrzec Lenę, by po pierwsze bacznie obserwowała podopiecznego oraz w żadnym wypadku nie wykonywała zabiegów medycznych takich jak np. zastrzyki insulinowe.

— Kann ich den Zuckerwert eigentlich selbst messen? [Kan iś den Cukawert ajgentliś zelbst mesen?]
— Właściwie to, czy mogę zmierzyć sama poziom cukru?
— Ja, das kannst du. Du solltest die Werte auch immer dokumentieren. [Ja, das kanst du. Du zoltest di Werte ałch yma dokumentiren.]
— Tak, możesz. Powinnaś też zawsze dokumentować (zapisywać) wartości.
— Und was ist mit den Insulinspritzen? [Und was yst mit den Inzulinszprycen?]
— A co z zastrzykami insulinowymi?
— Spritzen darfst du auf keinen Fall geben. So etwas kann nur deutsche Krankenschwester oder Pflegedienst erledigen. [Szprycen darfst du ałf kajnen Fal gejben. Zo etfas kan nuła dojcze Krankenszwesta oda Pflegedinst erledigen.]
— W żadnym wypadku nie możesz robić zastrzyków. Coś takiego może robić jedynie niemiecka pielęgniarka lub Pflegedienst.
— Oh, gut zu wissen. [Oh, gut cu wysen.]
— Oh, dobrze wiedzieć.
— So Lena, ich muss jetzt langsam los. Meine Patientin Frau Schulz wartet sicher schon auf mich. [Zo Lena, iś mus ject langzam los. Majne Pacjentin Frał Szulc wartet zisia szon ałf miś.]
— No, Lena, muszę już powoli iść. Moja pacjentka pani Schulz na pewno już na mnie czeka.
— In Ordnung. Danke für die Tipps. [In Ornung. Danke fyr di Typs.]
— W porządku. Dziękuję za rady.
— Bitte, gern geschehen. Bis bald. [Byte, gern geszejen. Bis bald.]
— Proszę, nie ma za co. Do zobaczenia wkrótce.
— Tschüss. [Czys.]
— Cześć.
— Tschüss. [Czys.]
— Cześć.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Po tym miłym spotkaniu  jeszcze długo myślałam o Lenie i jej nowym podopiecznym. Przy okazji obiecałam sobie zapytać panią Schulz czy ktoś w jej rodzinie chorował na cukrzycę. Sama też obiecałam sobie zrobić badania kontrolne.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Czym charakteryzują się poszczególne typy cukrzycy?

 

 
                    Typ-1-Diabetes
Typ-2-Diabetes
         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________

         ____________________________________          ____________________________________

 

 

Folge eines Insulinmangels            ist unheilbar           die häufigste Form der Diabetes          Folge der Insulinresistenz

die Erkrankung beginnt meistens vor dem 40. Lebensjahr          Hauptursachen: Übergewicht und Bewegungsmangel 

der Bauchspeicheldrüse produziert kaum oder kein Insulin mehr                                  lange Zeit keine Beschwerden

der Körper kann noch Insulin produzieren, aber er kann es nicht richtig nützen               Ursache: Autoimmunreaktion

Beschwerden: Durst, häufiger und verstärkter Harndrang, Mundtrockenheit, Müdigkeit, Heißhunger

 

 

Połącz pojęcie z odpowiednim opisem:

1. der Blutzuckerspiegel

  a) lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens
2. das Insulin

  b) Berufsbezeichnung
3.

die Injektion

 

  c) ein Gerät, das über die Konzentration des Blutzuckers informiert
4. die Hyperglykämie

  d) einzelne Körperteile sind bewegungsunfähig
5. die Hypoglykämie

  e) chronische Stoffwechselerkrankung
6. das Blutzuckermessgerät

  f) niedriger Gehalt an Glukose im Blut
7. die Lähmung

  g) Stand der Glukose im Blut eines Menschen
8. der Herzinfarkt

  h) erhöhter Gehalt an Glukose im Blut
9. die Krankenschwester

  i) Arzneimittel für Diabetiker
10. der Diabetes   j) Applikation eines Medikamentes mit Hilfe einer Spritze

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Redakcja serwisu:

Danusia, dziękujemy za komentarz. W tym przypadku wersją poprawną jest „Geh mit dem Patienten”. Końcówka -en wynika z faktu, że rzeczownik Patient odmieniany jest według deklinacji słabej. Podlega jej większość rzeczowników rodzaju żeńskiego i niewielka liczba rodzaju męskiego, które:\n\n- kończą się na -e, np. der Pole, der Junge \n- są pochodzenia obcego a akcentowane są sylaby końcowe, np. der Patient, der Student, der Elefant \n- kilka innych rzeczowników (zazwyczaj jednosylabowych), np. der Mensch, der Herr\n\nPrzedstawiamy też odmianę rzeczownika Patient przez przypadki:\n\nN. der Patient\nG. des Patienten\nD. dem Patienten\nA. den Patienten\n\nPozdrawiamy i życzymy owocnej nauki! :)  \n

Danusia:

Dlaczego:Geh mit deinem Patienten auch oft an die frische Luft.\nWg.mnie: Geh mit deinem Patient., bo chodzi o jednego pacjenta, a końcówkę en dodajemy w dopełniaczu l.mn. Chyba, że coś przegapiłam, co jest oczywiście prawdopodobne.

grazia_d:

Bardzo dziękuje za przesyłanie mi lekcji , wiele można się dowiedzieć ciekawego i też wiele nauczyć nowych zwrotów . Pozdrawiam i czekam na nowe lekcje

ewa:

Zawsze z niecierpliwością czekam na nowe tematy.Dużo ;pomagają mi -poznaję nowe słówka i zwroty.\ndziękuję, pozdrawiam Ewa

Redakcja serwisu:

Pani Elu,\nCzęściej spotykane będzie jednak „Wie laeuft es mit ihm?”\nJeśli chciałaby Pani przetłumaczyć zdanie słowo w słowo wtedy możemy powiedzieć „Wie laeuft es dir mit ihm?”\n„Es” musi się pojawić, ponieważ jest to nieodłączna część wyrażenia „wie laueft es…”\n

krystyna:

bardzo pomocne sa te lekcje internetowe wiele mozna sie nauczyc jak i dowiedziec o danej chorobie

Gabi:

Bardzo dziękuje za lekcje co warto wiedzieć o cukrzycy.

ela:

Wie laeuft es mit ihm?-Jak ci z nim leci?\nWie laeuft dir mit ihm?\nCzy oba zdania są gramatycznie poprawne?